Znajdowanie folderu Dropbox na komputerze

Po zainstalowaniu aplikacji komputerowej Dropbox na dysku twardym swojego komputera zobaczysz folder Dropbox. Folder ten będzie oznaczony logo Dropbox i nazwą Dropbox. Ponadto może się na nim znajdować nazwa, za pomocą której logujesz się do komputera.

Przechodzenie bezpośrednio do domyślnej lokalizacji folderu Dropbox

Folder Dropbox domyślnie znajduje się w Twoim folderze użytkownika na dysku twardym komputera. Aby przejść bezpośrednio do domyślnej lokalizacji folderu Dropbox, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami dla swojego systemu operacyjnego:

Linux

 1. Otwórz terminal i wpisz cd ~/Dropbox.

Mac OS

 1. Otwórz Finder i wybierz Idź do folderu z menu Idź.
 2. W wyświetlonym oknie dialogowym wpisz ~/Dropbox/ i naciśnij klawisz Return.

Windows

 1. Otwórz Eksplorator Windows.
 2. Wpisz %HOMEPATH%/Dropbox w pasku adresu.

Uwaga: Jeśli masz połączone osobiste i służbowe konta Dropbox, musisz określić, do którego folderu Dropbox chcesz uzyskać dostęp. Na przykład:

 • ~/Dropbox (Osobiste)
 • ~/Dropbox (Acme Inc)

Tworzenie skrótu do folderu Dropbox na komputerze

W celu ułatwienia dostępu do folderu Dropbox na komputerze możesz utworzyć skrót. Aby to zrobić:

 1. Przejdź bezpośrednio do lokalizacji folderu Dropbox.
 2. Kliknij folder Dropbox prawym przyciskiem myszki.
 3. Kliknij Utwórz alias (lub Utwórz łącze w systemie Linux). 

Pojawi się skrót z cząstką alias dołączoną do nazwy pliku. Możesz przenieść ten skrót do lokalizacji, w której chcesz go przechowywać.

Jak programowo znaleźć ścieżkę folderu Dropbox

Folder Dropbox domyślnie znajduje się w Twoim folderze użytkownika. Jeśli przeniesiesz folder Dropbox do innej lokalizacji albo połączysz konta służbowe i osobiste, folder ten może znajdować się w innym miejscu lub mieć nazwę inną niż „Dropbox”. Ścieżkę folderu możesz znaleźć w sposób programowy przy użyciu pliku JSON.

Uwaga: Jeśli na danym komputerze masz połączone konta służbowe i osobiste, plik JSON będzie zawierał dwa konta. Plik ten będzie zawierał tylko jedno konto wyłącznie w przypadku, gdy masz jedno konto lub gdy Twoje konta nie są połączone na danym komputerze.

W poniższych plikach JSON:

 • business/personal jest typem konta Dropbox
 • host jest identyfikatorem, który jednoznacznie określa konkretną parę „konto użytkownika i komputer”
 • path jest ścieżką do danego folderu Dropbox

Kliknij poniżej swój system operacyjny, aby wyświetlić dalsze instrukcje.

Plik JSON pod nazwą info.json można znaleźć w następującej ścieżce:

    ~/.dropbox/info.json

Plik ten zawiera obiekt JSON, który wygląda tak:

    "personal": {

        "path": /home/<nazwa_użytkownika>/Dropbox

        "host": 123456789,

        "is_team": false

        "subscription_type": "Basic"

    }

Plik JSON pod nazwą info.json można znaleźć w następującej ścieżce:

    ~/.dropbox/info.json

W tym pliku znajdziesz obiekt JSON, który wygląda tak:

    {

    {"personal":

            {"path": "/Users/<nazwa_użytkownika>/Dropbox (Personal)",

            "host": 123456789, 

            "is_team": false, 

            "subscription_type": "Basic"},

 

     {"business": 

            {"path": "/Users/<nazwa_użytkownika>/Dropbox (<nazwa_firmy>)", 

            "host": 123456789, 

            "is_team": true, 

            "subscription_type": "Business"}

    }

Plik JSON pod nazwą info.json można znaleźć w jednej z następujących ścieżek:

    %APPDATA%\Dropbox\info.json

    %LOCALAPPDATA%\Dropbox\info.json

W tym pliku znajdziesz obiekt JSON, który wygląda tak:

{

    {"personal":

            {"path": "/Users/<nazwa_użytkownika>/Dropbox (Personal)",

            "host": 123456789, 

            "is_team": false, 

            "subscription_type": "Basic"},

     {"business": 

            {"path": "/Users/<nazwa_użytkownika>/Dropbox (<nazwa_firmy>)", 

            "host": 123456789, 

            "is_team": true, 

            "subscription_type": "Business"}

}

Jak przydatny był ten artykuł?

Przykro nam to słyszeć.
Daj nam znać, co możemy poprawić:

Dziękujemy za przesłanie opinii.
Daj nam znać, jak pomógł ten artykuł:

Dziękujemy za przesłanie opinii.