Jak używać Dropbox Replay w programie Adobe After Effects

Zaktualizowano Nov 12, 2023
person icon

Dropbox Replay jest dostępny dla wszystkich użytkowników Dropbox w witrynie dropbox.com. Dodatek Dropbox Replay to płatna funkcja dostępna dla klientów taryf Dropbox Plus, Essentials, Professional, Standard, Business, Advanced, Business Plus i Enterprise.

Dropbox Replay to narzędzie do recenzji i zatwierdzania multimediów, które umożliwia współpracownikom adiustację, komentowanie i finalizowanie projektów z użyciem filmów, obrazów i plików audio. Wtyczka Dropbox Replay do Adobe After Effects umożliwia wykorzystanie funkcji Replay w Adobe After Effects takich jak dodawanie komentarzy i przesyłanie wersji plików, które synchronizują się w obu aplikacjach. 

Jak pobrać i zainstalować rozszerzenie Dropbox Replay dla Adobe After Effects

Uwaga: aby korzystać z rozszerzenia Dropbox Replay dla Adobe After Effects, musisz mieć konto Dropbox. Utwórz bezpłatne konto Dropbox na stronie dropbox.com.

Aby pobrać i zainstalować rozszerzenie Dropbox Replay dla Adobe After Effects:

 1. Otwórz ofertę Dropbox Replay w Adobe Exchange za pomocą przeglądarki internetowej lub aplikacji Creative Cloud na komputerze.
 2. Kliknij opcję Free (Bezpłatne) w prawym górnym rogu, aby pobrać rozszerzenie.
 3. Po zakończeniu pobierania zostanie wyświetlona prośba o zainstalowanie rozszerzenia.
 4. Kliknij Zainstaluj.
 5. Zamknij i ponownie uruchom Adobe After Effects, aby korzystać z rozszerzenia.

Jak połączyć Dropbox Replay z Adobe After Effects

Po pobraniu i zainstalowaniu rozszerzenia Dropbox Replay musisz zalogować się do Dropbox za pośrednictwem Adobe After Effects. 

Aby połączyć Dropbox Replay z Adobe After Effects:

 1. Otwórz Adobe After Effects.
 2. Kliknij Window (Okno) na pasku menu.
 3. Najedź na Extensions (Rozszerzenia).
 4. Kliknij Dropbox Replay.
  • W lewym górnym rogu pojawi się okno Replay.
 5. Kliknij Zaloguj się.
 6. Zaloguj się przy użyciu poświadczeń Dropbox.

Po zainstalowaniu i podłączeniu rozszerzenia kliknij Window (Okno) na pasku menu, najedź na Workspaces (Obszary robocze), a następnie kliknij Save Changes to this Workplace (Zapisz zmiany w tym obszarze roboczym). Dzięki temu nie będzie trzeba powtarzać tego procesu przy następnym uruchomieniu After Effects.

Informacje na temat wyłączania lub usuwania rozszerzeń w programie Adobe After Effects znajdziesz w centrum pomocy Adobe.

Jak przesłać aktywne kompozycje z Adobe After Effects do Dropbox Replay

Aby przesłać aktywne kompozycje z Adobe After Effects do Dropbox Replay:

 1. Otwórz rozszerzenie Dropbox Replay w Adobe After Effects.
 2. Kliknij Plik w prawym górnym rogu okna Dropbox Replay.
 3. Z rozwijanej listy wybierz Prześlij aktywną kompozycję
 4. Wpisz nazwę kompozycji.
 5. Kliknij listę rozwijaną obok Ustawienia wstępne, aby wybrać z listy opcji wyjściowych.
 6. Kliknij listę rozwijaną obok Ustawienia, aby wybrać z listy opcji.
 7. Wybierz Zakres przesyłania: Obszar roboczy lub Cała kompozycja.
 8. Zaznacz pole wyboru Automatyczna synchronizacja komentarzy jako znaczników, aby komentarze utworzone w Replay były synchronizowane i wyświetlane na osi czasu Adobe After Effects.
 9. Zaznacz pole wyboru, aby importować znaczniki jako komentarze z Adobe After Effects do komentarzy filmów Replay.
 10. Kliknij Prześlij, a plik wideo otworzy się jako V1 w oknie usługi Replay. 
highlight icon

Uwagi:

 • Podczas renderowania filmu można kliknąć Odrzuć w banerze na dole okna usługi Replay, aby zamknąć komunikat o postępie.
 • Podczas przesyłania filmu do Replay można kliknąć Szczegóły w banerze na dole okna usługi Replay, aby wyświetlić postęp przesyłania lub kliknąć Zamknij, aby zamknąć baner.
 • Podczas dodawania pliku do Replay można kliknąć Udostępnij w banerze na dole okna usługi Replay, aby udostępnić film, Szczegóły, aby wyświetlić postęp przesyłania lub Zamknij, aby zamknąć baner.

Jak przesłać kompozycje z kolejki Adobe After Effects do Dropbox Replay

Można przesyłać kompozycje z kolejki Adobe After Effects do Replay.

highlight icon

Uwaga: przed przesłaniem kompozycji do Replay należy ją wyrenderować. Więcej informacji o renderowaniu kompozycji w Adobe After Effects

Aby przesłać kompozycję z kolejki Adobe After Effects do Dropbox Replay:

 1. Otwórz rozszerzenie Dropbox Replay w Adobe After Effects.
 2. Kliknij kartę Kolejka renderowania w lewym górnym rogu okna osi czasu Adobe After Effects.
 3. Na karcie Kolejka renderowania zaznacz pole wyboru kompozycji w kolejce, które chcesz przesłać do Replay.
  • Uwaga: można przesyłać wiele kompozycji w kolejce jednocześnie.
 4. Kliknij strzałki menu rozwijanego pod każdą kompozycją, aby wybrać ustawienia dla kompozycji w kolejce.
 5. Kliknij Plik.
 6. Z rozwijanej listy wybierz Prześlij kompozycje w kolejce.
highlight icon

Uwagi:

 • Podczas renderowania kolejki można kliknąć Odrzuć w banerze na dole okna usługi Replay, aby zamknąć komunikat o postępie. 
 • Podczas przesyłania kolejki do Replay można kliknąć Szczegóły w banerze na dole okna usługi Replay, aby wyświetlić postęp przesyłania lub kliknąć Zamknij, aby zamknąć baner.

Kompozycje w kolejce pojawią się w obszarze roboczym w oknie Replay.

Jak importować komentarze jako znaczniki z Adobe After Effects do Dropbox Replay

Możesz importować istniejące komentarze Dropbox Replay do Adobe After Effects. Po zaimportowaniu możesz również edytować istniejące komentarze i odpowiadać na nie w oknie usługi Replay z Adobe After Effects. 

Aby importować komentarze z Dropbox Replay do Adobe After Effects:

 1. Otwórz plik w programie Adobe After Effects.
 2. Otwórz plik z komentarzami w rozszerzeniu Replay.
 3. Kliknij „” (wielokropek) w prawym górnym rogu okna Replay.
 4. Wybierz Importuj komentarze z listy rozwijanej. Zostanie wyświetlona i połączenie połączenie filmu z aktywną kompozycją w Adobe Premiere Pro.
  • Uwaga: kliknij pole wyboru, aby automatycznie synchronizować komentarze jako znaczniki na osi czasu After Effects.
 5. Kliknij Potwierdź.

Możesz kliknąć dowolny znacznik komentarza w oknie Adobe After Effects, aby go wyświetlić i na niego odpowiedzieć. Wszystkie komentarze utworzone w Adobe After Effects pojawią się w Dropbox Replay, jeśli włączona jest opcja Automatyczna synchronizacja komentarzy jako znaczników.

Uwagi:

 • Możesz wyłączyć automatyczną synchronizację komentarzy, klikając „” (wielokropek) w oknie Replay, a następnie klikając Wyłącz automatyczną synchronizację komentarzy
 • Jeśli opcja Automatyczna synchronizacja komentarzy jako znaczników jest wyłączona, musisz zaimportować wszystkie nowe i edytowane komentarze oraz odpowiedzi na komentarze. 
 • Usunięcie znaczników komentarzy w Adobe After Effects nie powoduje ich usunięcia z Dropbox Replay.

Czy ten artykuł był pomocny?

Przykro nam to słyszeć.
Daj nam znać, jak możemy się poprawić.

Dziękujemy za przesłanie opinii.
Daj nam znać, jak pomógł ten artykuł.

Dziękujemy za przesłanie opinii.

Odpowiedzi społeczności