Warunki korzystania z usługi Dropbox, Polityka prywatności i aktualizacje Umowy Dropbox Business

Nieustannie dążymy do podnoszenia komfortu korzystania z Dropbox i staramy się, aby nasze zasady jasno opisywały sposób działania naszych usług. Poniżej znajdziesz informacje dotyczące zmian w Umowie Dropbox Business, Warunkach korzystania z usługi oraz polityce prywatności, w tym m.in.: 

  • wyjaśnienie, że z Dropbox mogą korzystać tylko osoby powyżej 13. roku życia w Stanach Zjednoczonych i 16. roku życia poza Stanami Zjednoczonymi;
  • zmiany dotyczące naszych warunków rozstrzygania sporów;
  • informacje dotyczące obsługi nowych funkcji wykrywania (np. opcji udostępniania list kontaktów innym członkom zespołu dla użytkowników należących do zespołu Dropbox Business) oraz wyjaśnienie, kiedy współpracownicy i potencjalni współpracownicy mogą zobaczyć podstawowe informacje o Tobie;
  • dodatkowe informacje dotyczące naszych mechanizmów przesyłania oraz zmodyfikowanej procedury obsługi wniosków o usunięcie danych, a także
  • Zaktualizowana Umowa Dropbox dla firm, obecnie zwana Umową o świadczenie usług Dropbox, w zakres której mogą wchodzić usługi Dropbox dla firm, Dropbox Sign, DocSend oraz przyszłe rozwiązania oferowane przez Dropbox, ze zmianami redakcyjnymi i korektami mającymi na celu zapewnienie, że Umowa o świadczenie usług Dropbox trafnie odzwierciedla funkcje i sposób działania naszych rozwiązań oraz aktualny stan prawny.

Dowiedz się więcej, czytając nasze zaktualizowane Warunki korzystania z usługi, Politykę prywatności i Umowę o świadczenie usług Dropbox (wcześniej zwaną Umową Dropbox Business), nasz wpis na blogu oraz często zadawane pytania dotyczące polityki prywatności

Kiedy te aktualizacje wejdą w życie?

Zaktualizowane Warunki korzystania z usługi, polityka prywatności i Umowa Dropbox Business wchodzą w życie 12 stycznia 2022 r.

Czy te aktualizacje wpłyną na sposób korzystania z Dropbox?

Możesz nadal korzystać z Dropbox w taki sam sposób, jak zawsze, aby przechowywać i udostępniać materiały. Staramy się, aby Dropbox był wspaniałym narzędziem do współpracy dla pracowników firm. W związku z tym wprowadziliśmy zmiany w naszej polityce prywatności i Umowie o świadczenie usług Dropbox, które ułatwiają obsługę nowych funkcji wykrywania oraz doprecyzowują, kiedy współpracownicy i potencjalni współpracownicy mogą zobaczyć podstawowe informacje o Tobie. Na przykład, jeśli wchodzisz w interakcję z osobą w danej firmie, a ta osoba często współpracuje z jednym z jej współpracowników, możemy tej osobie zaproponować Ciebie jako potencjalnego współpracownika. Współpracownicy i potencjalni współpracownicy mogą zobaczyć część podstawowych informacji o Tobie. Ułatwia to wyszukiwanie zespołów, do których możesz dołączyć, oraz pomaga innym użytkownikom w udostępnianiu Ci plików i folderów.

Ile muszę mieć lat, aby używać Dropbox? 

Aby korzystać z naszych usług, musisz mieć co najmniej 13 lat, jeśli mieszkasz w Stanach Zjednoczonych, lub 16 lat, jeśli mieszkasz w innym kraju. Jeśli zgodnie z miejscowymi przepisami musisz mieć więcej lat, aby móc korzystać z usług Dropbox bez zgody rodziców, musisz spełniać te wymagania wiekowe.

Czy te aktualizacje wpływają na przekazywanie moich danych osobowych?

Nie. Zmiany w polityce prywatności nie wpływają na przekazywanie Twoich danych. Wprowadzone zmiany szczegółowo objaśniają mechanizmy prawne, z jakich korzysta Dropbox przy przekazywaniu danych z Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Wielkiej Brytanii i Szwajcarii.

Jak wygląda nowy proces składania wniosku o usunięcie danych?

Aby wnioskować o usunięcie danych osobowych, wypełnij niniejszy formularz. Więcej informacji na temat sposobu kontrolowania danych osobowych i uzyskiwania do nich dostępu można znaleźć w często zadawanych pytaniach dotyczących polityki prywatności.

Jakie wprowadzono zmiany w zakresie zasad rozstrzygania sporów w Warunkach korzystania z usługi?

W naszych Warunkach korzystania z usługi wprowadziliśmy szereg zmian obejmujących zasady rozstrzygania sporów. Zmodyfikowaliśmy na przykład procedurę nieformalnego rozwiązywania sporów oraz wprowadziliśmy szereg zmian w postanowieniach dotyczących arbitrażu. Aby zapoznać się z wszystkimi zmianami, przeczytaj zaktualizowane Warunki korzystania z usługi.

Czy mogę odrzucić postanowienia dotyczące arbitrażu, opisane w Warunkach świadczenia usług?

Możesz odrzucić umowę dotyczącą arbitrażu, stanowiącą część Warunków korzystania z usługi, klikając tutaj i wysyłając formularz rezygnacji w ciągu 30 dni od pierwotnej rejestracji konta. Jeśli jednak zaakceptowałeś(aś) wcześniejszą wersję Warunków korzystania z usługi umożliwiającą zrezygnowanie z arbitrażu, Twoja poprzednia decyzja o rezygnacji lub jej braku pozostaje w mocy.

A jeśli nie chcę się zgodzić na te warunki?

Kontynuując korzystanie z Usług Dropbox, zgadzasz się na nasze zaktualizowane Warunki i politykę prywatności. Jeśli po zapoznaniu się z aktualizacjami zdecydujesz, że nie chcesz wyrazić zgody na te warunki, możesz anulować swoje konto, wykonując czynności opisane tutaj.

Czy te zmiany mnie dotyczą, jeśli jestem już klientem Dropbox Business?

Nowa Umowa o świadczenie usług Dropbox wchodzi w życie 12 stycznia 2022 roku i od tego dnia będzie obowiązywać wszystkich nowych i dotychczasowych klientów, chyba że Ty i Dropbox wynegocjowaliście i podpisaliście osobną umowę.

Dlaczego Umowa Dropbox Business nazywa się teraz Umową o świadczenie usług Dropbox?

Umowa Dropbox dla firm została przekształcona w Umowę o świadczenie usług Dropbox, w której zakres mogą wchodzić usługi Dropbox dla firm, Dropbox Sign, DocSend oraz przyszłe rozwiązania oferowane przez Dropbox. W związku z tą zmianą zmodyfikowaliśmy odpowiednio nasze warunki, a w aneksie dodaliśmy osobne warunki dotyczące konkretnych produktów lub komponentów. Choć struktura umowy uległa zmianie, postanowienia dotyczące klientów korzystających z Dropbox dla firm zasadniczo pozostają bez zmian.

Jak przydatny był ten artykuł?

Przykro nam to słyszeć.
Daj nam znać, co możemy poprawić:

Dziękujemy za przesłanie opinii.
Daj nam znać, jak pomógł ten artykuł:

Dziękujemy za przesłanie opinii.