Uppdateringar av Dropbox användningsvillkor, sekretesspolicy och företagsavtal

Vi arbetar hela tiden med att förbättra Dropbox-upplevelsen och se till att våra policyer förklarar hur våra tjänster fungerar. Så vi informerar dig om ett par uppdateringar i vårt avtal för Dropbox Business, villkor för tjänsten och integritetspolicy, med fokus på: 

  • Förtydligande att Dropbox endast kan användas av personer över 13 år i USA, och 16 år utanför USA.
  • Uppdaterar villkoren för vår tvistlösningsprocess.
  • Stöd av ytterligare utforskningsfunktioner (t.ex. möjligheten att dela kontaktlistor med andra medlemmar av teamet om du är en Dropbox Business-teamanvändare) och förklaring när andra användare och potentiella andra användare kan se delar av din grundläggande information.
  • Ytterligare information om överföringsmekanismen och en uppdaterad process för raderingsbegäran.
  • Ett uppdaterat avtal för Dropbox Business, nu kallat Dropbox tjänsteavtal, som kan täcka Dropbox för företag, Dropbox Sign, DocSend och framtida lösningar som Dropbox erbjuder, med några omorganisationer och revideringar för att säkerställa att Dropbox tjänsteavtal bäst återspeglar den nuvarande funktionaliteten av våra lösningar samt är uppdaterat i enlighet med lagändringar.

Ta reda på mer genom att läsa våra uppdaterade villkor för tjänsten, integritetspolicy och Dropbox tjänsteavtal (tidigare kallat avtal för Dropbox Business), vår blogg, samt vanliga frågor om integritetspolicyn

När börjar dessa uppdateringar att gälla?

De uppdaterade villkoren för tjänsten, integritetspolicyn och Dropbox serviceavtal träder i kraft 12 januari 2022.

Påverkar dessa uppdateringar sättet på vilket jag använder Dropbox?

Du kan fortsätta att använda Dropbox på samma sätt som du alltid har gjort för att lagra eller dela dina saker. Vi har gjort ändringar i vår integritetspolicy och Dropbox serviceavtal som hjälper till att stödja ytterligare utforskningsfunktioner och som hjälper till att förklara när andra användare och potentiella andra användare kan se delar av din grundläggande information för att fortsätta göra Dropbox till en bra plats för samarbete med personerna du arbetar tillsammans med. Om du till exempel interagerar med en person på ett företag och den personen ofta arbetar med en av sina medarbetare, kan vi föreslå dig som en potentiell annan användare för den kollegan. Andra användare och potentiella andra användare kan se en del av din grundläggande information. Detta göra att du kan hitta team du kan gå med i och det hjälper andra användare att dela filer och mappar med dig.

Hur gammal måste jag vara för att använda Dropbox? 

För att få använda våra tjänster måste du vara minst 13 år om du bor i USA och 16 år om du bor någon annanstans. Om lagen där du bor kräver att du måste vara äldre för att använda Dropbox utan föräldrars samtycke måste du ha den högre åldern.

Kommer dessa uppdateringar ändra hur mina data överförs?

Nej, ändringarna av integritetspolicyn påverkar inte hur dina data överförs. Våra ändringar hjälper till att förtydliga vilka juridiska mekanismer som Dropbox förlitar sig på vid överföring av data från EU, EES, Storbritannien och Schweiz. 

Vad är den nya processen för att skicka en begäran om borttagning av data?

Om du vill begära att dina personuppgifter raderas fyller du i detta formulär. I Vanliga frågor om integritetspolicyn finns mer information om hur du kan kontrollera och använda dina personuppgifter.

Vilka ändringar sker i villkoren för tvistlösningsprocessen i villkor för tjänsten?

Vi har gjort ett antal ändringar i villkoren för tvistlösningsprocessen i våra villkor för tjänsten. Vi har till exempel gjort några ändringar i processen att informellt lösa tvister och vi har gjort ett antal uppdateringar i våra förlikningsvillkor. Läs våra uppdaterade villkor för tjänsten för att granska alla ändringar vi har gjort.

Kan jag välja bort förlikningsvillkoren i villkor för tjänsten?

Du kan välja bort avtalet att avgöra genom skiljedom i villkor för tjänsten genom att klicka här och skicka formuläret där du väljer att avgöra inom 30 dagar från det att du först registrerade ditt konto. Om du samtyckt till en tidigare version av villkor för tjänsten som tillät dig att avböja avtalet om skiljedom förblir dock ditt tidigare val att avböja eller inte avböja avtalet bindande.

Vad händer om jag inte vill godkänna villkoren?

Genom att fortsätta använda Dropbox-tjänsterna godkänner du våra uppdaterade villkor och integritetspolicy. Om du efter att ha granskat uppdateringarna inte längre vill godkänna villkoren kan du annullera ditt konto genom att följa stegen som beskrivs här.

Gäller dessa ändringar mig om jag är befintlig Dropbox Business-kund?

Vårt nya Dropbox serviceavtal träder i kraft den 12 januari 2022 och kommer att gälla för nya och befintliga kunder från och med det datumet om du och Dropbox inte har förhandlat och undertecknat ett separat avtal.

Varför kallas avtalet för Dropbox Business nu för Dropbox Serviceavtal?

Avtalet för Dropbox Business har konverterats till ett Dropbox tjänsteavtal som kan täcka Dropbox för företag, Dropbox Sign, DocSend och framtida lösningar som Dropbox erbjuder. Vi har omorganiserat våra villkor och lagt till tjänstespecifika villkor i en bilaga för villkor som endast gäller enskilda produkter eller komponenter för att stödja den ändringen. Även om avtalets struktur har ändrats är de villkor som gäller Dropbox för företagskunder i stort sett desamma.

Var artikeln till hjälp?

Tråkigt att höra.
Berätta hur vi kan bli bättre:

Tack för din feedback!
Berätta för oss hur artikeln hjälpte dig:

Tack för din feedback!