Var lagras mina data?

När en fil har lagts till i din Dropbox synkas den med våra säkra onlineservrar. Alla filer som lagras online av Dropbox krypteras och lagras på säkra lagringsservrar. Lagringsservrarna finns på olika datacentra i USA. Lagringsservrar finns även tillgängliga i Australien, Europeiska unionen, Japan och Storbritannien för berättigade Dropbox Business-användare.

Läs mer om hur Dropbox-tjänsten fungerar.

Kan jag ändra var mina fildata lagras?

Om ditt teams data lagras i USA men ditt teams faktureringsadress finns någon annanstans, kan du kanske migrera dina data till en server närmare ditt teams faktureringsadress. 

Anmärkningar:

För att vara berättigad att ändra var ditt teams fildata lagras måste du:

 • Ha en Dropbox Standard-, Advanced- eller Enterprise-plan
 • Ha en faktureringsadress som inte stämmer överens med platsen där dina data för närvarande lagras
 • Ha minst 10 licenser
 • Ha en årlig faktureringscykel
 • Inte ha en pågående migrering

Så här ändrar du plats för servern som lagrar dina fildata:

 1. Logga in på dropbox.com med autentiseringsuppgifterna som administratör.
 2. Klicka på Adminkonsolen på sidomenyn till vänster.
 3. Klicka på Inställningar.
 4. Klicka på Teamprofil.
 5. Klicka på knappen Ändra bredvid Lokaliserad datalagring.
 6. Läs villkoren.
 7. Klicka på Överför.

Du kan se migreringens förlopp bredvid Lokaliserad datalagring. När dina data har flyttats får du ett bekräftelsemejl med den nya platsen.

Var artikeln till hjälp?

Tråkigt att höra.
Berätta hur vi kan bli bättre:

Tack för din feedback!
Berätta för oss hur artikeln hjälpte dig:

Tack för din feedback!