Dropbox integritetspolicy: vanliga frågor

Uppdaterat Apr 30, 2024

1. Hur länge behåller Dropbox mina filer efter att jag har raderat mitt konto?

När du raderar ett Dropbox-konto börjar vi radera de filer du har i våra tjänster efter 30 dagar. Är du användare i ett team är det bara administratören som får inaktivera ditt konto och radera dina filer.

Här finns mer information om hur länge vi behåller raderade filer.

Här finns mer information om hur länge vi behåller e-signerade dokument.

2. Vilka rättsliga grunder har Dropbox för att behandla mina uppgifter?

Dropbox behandlar dina uppgifter (1) för att kunna tillhandahålla Dropbox-tjänster till dig enligt vårt kontrakt med dig; (2) i främjandet av sina berättigade intressen när det gäller bedrivandet av våra tjänster och verksamhet; och (3) med ditt samtycke. I vissa fall kan Dropbox behandla dina uppgifter för att följa gällande lag, rättsligt förfarande eller lagbestämmelser; skydda någon mot dödsfall eller allvarliga kroppsliga skador; eller utföra ett uppdrag i allmänhetens intresse.

Exempel på hur Dropbox behandlar dina uppgifter för att tillhandahålla Dropbox-tjänster till dig samt vad det kan användas till:

 • Tillhandahålla, uppdatera, upprätthålla och skydda våra tjänster och vår verksamhet. Vi tillhandahåller till exempel en värdtjänst för dina filer, säkerhetskopierar dem och delar dem när du ber oss göra det. Vi analyserar också hur du använder tjänsterna för att hjälpa dig att prioritera ditt innehåll och hålla dig uppdaterad i ditt viktigaste arbete.
 • Felsöka vid problem du kan stöta på med Dropbox-tjänster. Kontaktar du oss angående frågor om eller problem med tjänsterna kan det hända att vi använder dina personuppgifter för att svara.
 • Fakturering, kontohantering och administrativa ändamål. Registrerar du dig för en provperiod eller köper en betald Dropbox-plan kan vi samla in och behandla betalningsuppgifter, däribland ditt namn, din kredit- eller bankkortsinformation, faktureringsadress och information om din transaktionshistorik.
 • Skicka mejl eller andra meddelanden till dig. Det kan hända att vi kontaktar dig om viktiga ändringar i våra tjänster och med tjänsterelaterade meddelanden. Dessa kontakter anses vara en del av Dropbox-tjänsterna och det går inte att välja bort dem.

Exempel på hur Dropbox behandlar dina uppgifter i främjandet av sina berättigade intressen när det gäller bedrivandet av våra tjänster och verksamhet samt vad det kan användas till:

 • Förstå hur du använder våra tjänster för att kunna förbättra dem.
 • Marknadsföra de Dropbox-tjänster som är mest relevanta för dina intressen.
 • Undersöka och förhindra säkerhetsproblem samt olovligt nyttjande av Dropbox-tjänster eller Dropbox-användare.
 • När det gäller DocSend i Dropbox tjänster: genomföra analyser och rapporter om branschtrender för användning av material och prestanda. 

Exempel på hur Dropbox behandlar dina uppgifter med ditt samtycke samt vad det kan användas till:

 • Skicka marknadsföringsmaterial om våra tjänster till dig. Vill du inte få detta material klickar du bara på länken Avsluta prenumeration i något av mejlen eller uppdaterar preferenserna i avsnittet Meddelanden i ditt Dropbox-konto.
 • Ansluta ditt Dropbox-konto till andra tredjepartstjänster via Dropbox API:er.
 • Samla in feedback från dig för att förbättra våra tjänster och utveckla nya funktioner.

3. Hur samlar Dropbox in och använder min användningsinformation?

Vi samlar in information om hur du använder tjänsterna, däribland åtgärder du gör i ditt Dropbox-konto. Vi använder denna information för att effektivt och tillförlitligt tillhandahålla Dropbox-tjänster. Vi använder också sådan information för att förbättra våra tjänster och utveckla nya funktioner, skydda Dropbox-användare och, i vissa fall, marknadsföra Dropbox-tjänster. För att tillhandahålla Dropbox-tjänsten och hjälpa dig prioritera ditt arbete analyserar vi till exempel din användningsaktivitet för att rekommendera innehåll som kan vara mest relevant och viktigt för dig. I syfte att förbättra våra tjänster samlar vi in information om hur du interagerar med våra tjänster för att förstå vilka funktioner är mest användbara för dig och förbättra dem. För att skydda Dropbox-användare analyserar vi saker som IP-adresser, inloggningshistorik och ändringar av mejladresser och lösenord för att identifiera och agera mot missbruk. För att marknadsföra Dropbox-tjänster analyserar vi i vissa fall information om användarnas aktivitet och engagemang i våra tjänster, till exempel hur många enheter de har kopplat till Dropbox-kontot och hur mycket lagringsutrymme de har använt, för att identifiera användare som kan vara intresserade av våra premiumtjänster.

I vissa fall där vi inte längre behöver data som kan hänföras till en individ kommer dessa data att avidentifieras. Vi använder till exempel avidentifierad kundfeedback för att förbättra våra produkter och tjänster. Dropbox vidtar åtgärder för att säkerställa att data inte kan återkopplas till en individ genom att använda en kombination av metoder som anonymisering, aggregering och generalisering. Dropbox försöker inte att återidentifiera data som har avidentifierats.

4. Hur använder Dropbox mina personuppgifter för maskininlärning och algoritmisk analys?

Dropbox samlar in och behandlar dina personuppgifter med hjälp av algoritmisk analys eller maskininlärningsteknik för att tillhandahålla, förbättra, skydda och marknadsföra Dropbox-tjänsterna:

Tillhandahålla Dropbox-tjänster. Vi använder maskininlärningsteknik för att göra det lättare för dig att hitta, hämta, organisera och prioritera dina saker, samarbeta med personer du arbetar mest med och hålla fokus på det viktigaste arbetet. Vi analyserar till exempel din kontoaktivitet och användningshistorik för att föreslå innehåll i Dropbox-kontot som du kan vara mest relevant för dig, förutsäga och automatiskt korrigera sökfrågor för att hjälpa dig att hitta det du letar efter och felsöka vid eventuella problem du kan uppleva med Dropbox-tjänsterna.

Skydda Dropbox-tjänster. Vi använder algoritmisk analys på saker som din IP-adress, inloggningshistorik och kontoändringar (till exempel ändringar av mejladresser och lösenord) för att identifiera och agera mot missbruk och stötande innehåll i våra tjänster.

Förbättra Dropbox-tjänster. Dropbox använder algoritmisk analys och maskininlärning för att förbättra Dropbox-tjänsterna och utveckla nya funktioner. Vi analyserar exempelvis information om hur du interagerar med tjänsterna för att optimera utformningen av vårt användargränssnitt, förbättra hur våra algoritmer föreslår och anpassar innehåll, förbättra sökresultatens relevans för att hjälpa dig att hitta det du letar efter samt utveckla nya sätt att effektivisera arbetsflödet.

Marknadsföra Dropbox-tjänster. Vi kommer i vissa fall att använda algoritmisk analys för att identifiera användarnas aktivitet och engagemang i våra tjänster genom att titta på saker som hur många enheter de har kopplat till Dropbox-kontot, hur mycket lagringsutrymme de använt, innehållet i filerna och hur många delningsåtgärder de har vidtagit för att vi ska kunna identifiera och marknadsföra till användare som kanske är intresserade av att få mer information om våra premiumtjänster.

5. Vilka betrodda tredje parter delar Dropbox mina personuppgifter med?

För att tillhandahålla, förbättra, skydda och marknadsföra våra tjänster delar Dropbox dina personuppgifter med betrodda tredje parter samt andra Dropbox-företag.

Betrodda tredje parter är företag eller enskilda personer som Dropbox anlitar för att tillhandahålla, förbättra, skydda och marknadsföra Dropbox-tjänster. Till exempel kan betrodda tredje parter komma åt din information för att tillhandahålla datalagringstjänster, IT-tjänster eller kundsupporttjänster, men gör det bara för att utföra uppgifter åt Dropbox. Dropbox ansvarar fortfarande för hanteringen av din information enligt våra instruktioner. Betrodda tredje parter omfattar:

 • Amazon Web Services, Inc. 
 • CloudConvert (Lunaweb, Inc.)
 • Concord Technologies Corporation
 • Dropbox, Inc.
 • ElasticSearch
 • FileStack
 • FullContact
 • Google LLC
 • IDnow GmbH
 • Intercom, Inc.
 • Mailgun Technologies, Inc.
 • MaxMind
 • Metrics Enterprises, Inc. (Kissmetrics)
 • NG Communications bvba
 • OpenAI, Inc.
 • Oracle America Inc.
 • Salesforce.com, LLC
 • SnapEngage, LLC
 • Stripe
 • Teleperformance A.E.
 • Twilio, Inc.
 • Voxbone, S.A.
 • Zendesk, Inc.
 • Zoom Video Communications, Inc.

6. Vilka är Dropbox-företagen och vad är Dropbox-företagstjänster?

Förutom de tjänster som Dropbox erbjuder, äger och driver Dropbox de nedan angivna företagen i enlighet med deras respektive användarvillkor och integritetspolicy. Tillsammans med Dropbox är dessa företag Dropbox-företag. Dropbox delar infrastruktur, system och teknik med andra Dropbox-företag och delar din information inom vår familj av företag för att tillhandahålla, förbättra, skydda och marknadsföra Dropbox-företagstjänster. Dropbox-företagstjänster är de Dropbox-tjänster och andra produkter och tjänster som tillhandahålls av Dropbox-företag och omfattas av separata, fristående tjänstevillkor och integritetspolicyer.

Dropbox behandlar din information hos Dropbox-företagen enligt vad som tillåts av gällande lag och i enlighet med alla företagens respektive användarvillkor och integritetspolicy. Du hittar information om sekretesspraxis för Dropbox-företagen och hur de behandlar enskilda användares information genom att gå till följande länkar:

 • För närvarande finns det inga ytterligare Dropbox-företag. 

7. Hur ber jag om radering av mina personuppgifter, eller gör invändningar mot eller begränsar användningen av dem?

Du har rätt att be oss sluta använda, begränsa vår användning av eller radera dina personuppgifter under vissa omständigheter, till exempel om vi saknar rättslig grund för att fortsätta använda dina uppgifter eller om du anser att dina personuppgifter är felaktiga.

Du kan även välja att ta emot marknadsföringsmeddelanden från oss. Du kan när som helst välja vilka typer av marknadsföringsmeddelanden du vill få genom att du redigerar preferenserna i avsnittet Meddelanden i ditt personliga konto eller klickar på länken Avsluta prenumeration i en mejlkategori du inte längre vill få.

Är din kontoinformation felaktig kan du när som helst uppdatera eller radera den genom att logga in på kontot och gå till din kontosida. Du kan också när som helst radera ditt Dropbox-konto.

Anser du att Dropbox saknar rättslig grund för att använda dina personuppgifter eller att det finns andra felaktigheter i dina personuppgifter, eller om du vill göra invändningar mot att vi använder dina personuppgifter, ber vi dig kontakta oss på privacy@dropbox.com så ska vi undersöka saken. Fyll i detta formulär för att begära att dina personuppgifter raderas. Du har också rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet. Vi kommer inte att diskriminera dig om du utövar någon av dessa rättigheter.

8. Hur kommer jag åt mina personuppgifter?

Du kommer åt de filer du sparar i ditt Dropbox-konto när du vill. Har du installerat Dropbox-klienten kan du lagra alla filer direkt på datorn.

Logga bara in på din kontosida om du vill få information om ditt konto och vilken maskinvara som hör ihop med kontot. Här hittar du namn och mejladress som hör ihop med kontot samt IP-adresser för anslutna sessioner, datorer och mobila enheter som används för att få åtkomst till ditt konto. Du kan också se vilka appar som är anslutna till ditt konto på säkerhetssidan.

Har du kontaktat Dropbox supportteam kan du logga in på vår kundtjänstportal och hämta dokumentation om din kontakt med oss.

Vill du skicka in en begäran om dataåtkomst skriver du till oss på privacy@dropbox.com med orden Data Access Request på ämnesraden eller i meddelandetexten, så kontaktar vi dig inom kort.

Mer information om hur du kommer åt filer, information om konto och maskinvara samt kontakter med Dropbox.

9. Jag vill använda en annan tjänsteleverantör. Hur flyttar jag mina data från Dropbox?

Du kan ladda ner dina filer från ditt Dropbox-konto när du vill. Det finns flera sätt att göra det på.

Använder du Dropbox-klienten kan du flytta en Dropbox-mapp till en annan plats på hårddisken eller till en extern hårddisk.

Använder du dropbox.com för att nå ditt konto kan du enkelt ladda ner enskilda filer eller mappar från dropbox.com. Ladda ner enskilda filer från dropbox.com så här:

 1. Logga in på dropbox.com.
 2. Leta upp filen du vill ladda ner.
 3. Klicka på (ikonen med tre punkter) till höger om filnamnet.
 4. Klicka på Ladda ner.

Du kan även ladda ner hela mappar till en zip-fil från dropbox.com (tänk på att det finns begränsningar för hur stor mappen får vara).

Använder du Dropbox mobilapp kan du ladda ner enskilda filer till din enhet för att visa offline.

Om du använder Dropbox Paper kan du exportera dina Paper-dokument från dropbox.com.

Om du använder Dropbox Sign kan du ladda ner dina signerade dokument från hellosign.com eller den mobila applikationen.

Om du använder DocSend kan du ladda ner material från docsend.com.

10. Vilka kategorier av personuppgifter ingår i informationen som Dropbox samlar in och lämnar till betrodda tredje parter?

”Kontoinformation” betyder information om ditt konto. Det omfattar din identifierande information, som kan vara ditt riktiga namn, alias, unik personlig identifierare eller online-identifierare, och det kan också inkludera annan personlig information som din postadress, Internetprotokolladress, mejladress, kontonamn, profilbild eller andra liknande identifierare. ”Kontoinformation” kan även inkludera kommersiella uppgifter, som din köp- eller användningshistorik eller tendenser.

”Dina saker” är det du valt att lagra i ditt Dropbox-konto.

”Kontakter” inkluderar identifierande uppgifter om kontakter du valt att ge oss åtkomst till. Det kan också inkludera identifierare som ditt riktiga namn, alias eller mejladress.

”Användningsinformation” inkluderar information relaterat till din användning av tjänsterna. Eftersom Dropbox tillhandahåller onlinetjänster kan det inkludera information om aktivitet på internet eller andra elektroniska nätverk, till exempel information om din interaktion med webbplatser, program eller annonser.

”Enhetsinformation” avser information om de specifika enheter du använder för att få åtkomst till tjänsterna, och kan innehålla användningsinformation eller enhetsspecifik information som en onlineidentifierare eller IP-adress eller geoplatsdata.

Cookies och annan teknik” avser teknik som cookies och pixeltaggar. Dessa tekniker kan leda till insamling av online-identifierare, internetprotokolladress eller andra liknande identifierare samt användningsinformation.

Dropbox har samlat in uppgifter i kategorierna som beskrivs ovan in och lämnat dem till betrodda tredje parter under de föregående 12 månaderna.

11. Hur många förfrågningar om personuppgifter får Dropbox, och hur svarar Dropbox på dem?

Dropbox har ett team av specialister som fokuserar på att besvara förfrågningar om personuppgifter som tas emot via privacy@dropbox.com från användare över hela världen. Du hittar information om hur många förfrågningar om personuppgifter Dropbox tagit emot och behandlat under de 12 månader som föregår 30 juni 2023 i tabellen nedan:

Typ av begäran Mottagna Uppfyllda (helt eller delvis) Nekade (på grund av misslyckad verifiering eller inget konto)

 

Genomsnittlig responstid

 

Åtkomst 165 67 98 2,54 dagar
Radering 37 300 37 296 4 0,31 dagar
Invändning mot behandling 645 645 0 1,06 dagar
Sälj inte 250 Dropbox säljer inte personuppgifter Dropbox säljer inte personuppgifter 0,43 dagar

12. Vilka data samlar Dropbox in när jag använder Dash-webbläsartillägget och klienten?

När du använder Dropbox Dash importerar Dropbox din webbläsarhistorik från och med de två föregående veckorna för att driva funktioner som sökning över dina öppna flikar. Insamlade data inkluderar URL:er till webbplatser du har besökt, liksom innehållet på dessa webbplatser (inklusive sidrubriker, bilder och sidinnehåll). För att driva Dashs sökfunktioner och andra funktioner kan vi dela dina data med betrodda tredje parter samt andra Dropbox-företag. Vi delar inte din webbläsarhistorik eller URL:er, med andra användare om du inte väljer att dela dem.

Var denna artikel till någon hjälp?

Tråkigt att höra.
Berätta hur vi kan bli bättre.

Tack för din feedback!
Berätta för oss hur artikeln var till nytta.

Tack för din feedback!

Andra sätt att få hjälp