Dropbox-integritetspolicyn: vanliga frågor

Sekretessinformation för DocSend finns här.

Sekretessinformation för HelloSign finns här.

1. Hur länge behåller Dropbox mina filer efter att jag har raderat mitt konto?

När du raderar ditt Dropbox Basic-, Plus-, Family- eller Professional-konto initierar vi borttagning av filerna du lagrar i våra tjänster efter 30 dagar. Om du är användare i ett Dropbox-teamkonto är det bara administratören som kan inaktivera kontot och radera filerna.

Hitta mer information om hur länge vi behåller raderade filer.

2. Vilken är Dropbox rättsliga grund för att behandla mina uppgifter?

Dropbox behandlar dina uppgifter (1) för att tillhandahålla Dropbox-tjänsterna till dig i enlighet med vårt avtal med dig; (2) för att främja våra legitima intressen när vi bedriver våra tjänster och vår verksamhet; och (3) med ditt samtycke. I vissa fall kan Dropbox behandla dina uppgifter för att efterleva tillämplig lag, en juridisk process eller reglering, för att skydda en person från dödsfall eller allvarlig kroppsskada, eller för att utföra en uppgift i det allmännas intresse.

Exempel på hur Dropbox behandlar dina uppgifter för att förse dig med Dropbox-tjänsterna är:

 • Tillhandahålla, uppdatera, underhålla och skydda våra tjänster och vår verksamhet. Vi är till exempel värd för dina filer, säkerhetskopierar dem och delar dem när du ber oss att göra det. Vi analyserar också hur du använder tjänsterna för att hjälpa dig att prioritera ditt innehåll och hålla koll på ditt viktigaste arbete.
 • Felsöka problem som kan uppstå med Dropbox-tjänsterna. Om du kontaktar oss med frågor eller funderingar om Tjänsterna kan vi använda dina personuppgifter för att svara.
 • Fakturerings-, kontohanterings- och administrationsändamål. Om du registrerar dig för en provperiod eller köper ett betalt Dropbox-abonnemang kan vi samla in och behandla betalningsinformation, inklusive ditt namn, kredit- eller betalkortsinformation, faktureringsadress och information om din transaktionshistorik.
 • Skicka e-post och annan kommunikation till dig. Vi kan kontakta dig angående viktiga ändringar i våra tjänster samt med servicerelaterade meddelanden. Denna kommunikation anses vara en del av Dropbox-tjänsterna och du kan inte välja bort dem.

Exempel på hur Dropbox behandlar dina uppgifter för att främja legitima intressen att bedriva våra tjänster och vår verksamhet är:

 • Förstå hur du använder våra tjänster och förbättra dem.
 • Marknadsföra Dropbox-tjänster som är relevanta för dina intressen.
 • Undersöka och förhindra säkerhetsproblem och missbruk av Dropbox-tjänsterna eller Dropbox-användare.

Exempel på hur Dropbox behandlar dina uppgifter med ditt samtycke inkluderar:

 • Skicka marknadsföringsmaterial om våra tjänster till dig. Om du inte vill ta emot detta material klickar du bara på länken ”Avsluta prenumeration” i ett mejl eller uppdaterar dina inställningar i avsnittet Aviseringar i ditt Dropbox-konto.
 • Ansluta ditt Dropbox-konto till andra tredjepartstjänster via Dropbox API.
 • Samla in feedback från dig för att förbättra våra tjänster och utveckla nya funktioner.

3. Hur samlar Dropbox in och använder min användningsinformation?

Vi samlar in information om hur du använder tjänsterna, inklusive åtgärder du vidtar i ditt Dropbox-konto, för att effektivt och tillförlitligt kunna tillhandahålla Dropbox-tjänsterna. Vi använder också sådan information för att förbättra våra tjänster och utveckla nya funktioner, skydda Dropbox-användare och i vissa fall marknadsföra Dropbox-tjänsterna. För att till exempel tillhandahålla Dropbox-tjänsten och hjälpa dig att prioritera i ditt arbete analyserar vi din användningsaktivitet för att rekommendera innehåll som du kanske kan tycka är relevant och viktigt. För att förbättra våra tjänster samlar vi in information om hur du interagerar med dem för att förstå vilka funktioner som är användbara för dig och hur vi kan förbättra dem. För att skydda Dropbox-användare analyserar vi saker som IP-adresser, inloggningshistorik och ändringar av e-postadress och lösenord för att detektera och agera på missbruk. För att marknadsföra Dropbox-tjänster kommer vi i vissa fall att analysera information om användarnas aktiviteter och engagemangsnivå med våra tjänster – till exempel hur många enheter de har anslutit till sitt Dropbox-konto och hur mycket lagringsutrymme de har använt – för att identifiera användare som kan vara intresserade av våra premiumtjänster.

I vissa fall där vi inte längre behöver uppgifter som kan hänföras till en individ kommer vi att avidentifiera informationen. Vi använder till exempel avidentifierad kundfeedback för att förbättra våra produkter och tjänster. Dropbox vidtar åtgärder för att säkerställa att data inte kan återkopplas till en individ genom att använda en kombination av metoder som anonymisering, aggregering och generalisering. Dropbox försöker aldrig återidentifiera avidentifierade uppgifter.

4. Hur använder Dropbox mina personuppgifter för maskininlärning och algoritmisk analys?

Dropbox samlar in och behandlar dina personuppgifter med hjälp av algoritmisk analys eller maskininlärningsteknik för att tillhandahålla, förbättra, skydda och marknadsföra Dropbox-tjänsterna:

Tillhandahålla Dropbox-tjänsterna. Vi använder maskininlärningsteknik för att göra det lättare för dig att hitta, hämta, organisera och prioritera dina saker, samarbeta med dem du arbetar mest med och behålla fokus på ditt viktigaste arbete. Vi analyserar till exempel dina kontoaktiviteter och din användningshistorik för att föreslå innehåll i ditt Dropbox-konto som du kan tycka är relevant, förutsäga och automatiskt korrigera sökfrågor för att hjälpa dig att hitta det du söker och felsöka problem som du kan uppleva med Dropbox-tjänsterna.

Skydda Dropbox-tjänsterna. Vi använder algoritmisk analys av saker som IP-adress, inloggningshistorik och kontoändringar (till exempel e-postadress- och lösenordsändringar) för att detektera och agera på beteende och innehåll som innebär missbruk av våra tjänster.

Förbättra Dropbox-tjänsterna. Dropbox använder algoritmisk analys och maskininlärning för att förbättra Dropbox-tjänsterna och utveckla nya funktioner. Vi analyserar till exempel information om hur du interagerar med tjänsterna för att optimera utformningen av vårt användargränssnitt, förbättra hur våra algoritmer föreslår och anpassar innehåll, förfina sökresultaten och deras relevans för att hjälpa dig att hitta det du söker och utveckla nya sätt att effektivisera ditt arbetsflöde.

Marknadsföra Dropbox-tjänsterna. Vi kommer i vissa fall att använda algoritmisk analys för att identifiera användarnas aktiviteter och engagemangsnivå med våra tjänster genom att titta på saker som hur många enheter de har anslutit till sitt Dropbox-konto, hur mycket lagringsutrymme de har använt, innehållet i deras filer och hur många delningsåtgärder de har vidtagit för att identifiera användare som kan vara intresserade av att lära sig mer om våra premiumtjänster och marknadsföra dessa till dem.

5. Vilka betrodda tredje parter delar Dropbox mina personuppgifter med?

För att kunna tillhandahålla, förbättra, skydda och marknadsföra våra tjänster delar Dropbox dina personuppgifter med betrodda tredje parter samt andra Dropbox-företag.

Betrodda tredje parter är företag eller individer som Dropbox anlitar för att tillhandahålla, förbättra, skydda och marknadsföra Dropbox-tjänster. Betrodda tredje parter har till exempel tillgång till dina uppgifter för att tillhandahålla datalagringstjänster, IT-tjänster eller kundsupporttjänster, men endast i den utsträckning det behövs för att utföra arbetet för Dropbox räkning. Dropbox förblir ansvarigt för hanteringen av dina uppgifter i enlighet med våra instruktioner. Exempel på betrodda tredje parter är:

 • Dropbox, Inc.
 • Amazon Web Services, Inc.
 • Teleperformance A.E.
 • Salesforce.com, LLC
 • Google LLC
 • Zendesk, Inc.
 • Oracle America, Inc.
 • SnapEngage, LLC
 • FrontApp, Inc.
 • Intercom, Inc.
 • Segment.io, Inc.
 • Heroku, Inc.

6. Vilka är Dropbox-företagen och vad är Dropbox-företagstjänster?

Utöver de tjänster som Dropbox erbjuder äger och driver Dropbox vart och ett av de företag som listas nedan, i enlighet med deras respektive användarvillkor och sekretesspolicyer. Tillsammans med Dropbox utgör dessa företag Dropbox-företagen. Dropbox delar infrastruktur, system och teknik med andra Dropbox-företag och vi delar dina uppgifter inom vår företagsfamilj för att tillhandahålla, förbättra, skydda och marknadsföra Dropbox-företagstjänsterna. Dropbox-företagstjänsterna är Dropbox-tjänsterna och andra produkter och tjänster som tillhandahålls av Dropbox-företagen och som omfattas av separata, fristående användarvillkor och integritetspolicyer.

Dropbox behandlar dina uppgifter inom Dropbox-företagen i enlighet med vad som är tillåtet enligt tillämplig lag och i enlighet med respektive företags användarvillkor och integritetspolicyer. Mer information om Dropbox-företagens integritetspraxis och sättet de hanterar enskilda personuppgifter på finns på följande länkar:

7. Hur begär jag radering av, invänder mot eller begär begränsning av användningen av mina personuppgifter?

Du kan begära att vi stoppar eller begränsar vår användning av dina personuppgifter eller raderar dina personuppgifter under vissa omständigheter, till exempel om vi inte har någon rättslig grund för att fortsätta använda dina uppgifter eller om du tror att dina personuppgifter är felaktiga.

Du kan också välja om du vill ta emot marknadsföringsmeddelanden från oss. Du kan när som helst välja vilka typer av marknadsföringsmeddelanden du vill ta emot genom att redigera dina inställningar i avsnittet Meddelanden i ditt personliga konto eller genom att klicka på länken ”Avsluta prenumeration” för alla e-postmeddelandekategorier som du inte längre vill ta emot.

Om din kontoinformation är felaktig kan du när som helst uppdatera eller ta bort den genom att logga in på ditt konto och gå till din kontosida. Du kan också när som helst radera ditt Dropbox-konto .

Om du anser att Dropbox inte har någon rättslig grund för användningen av dina personuppgifter, anser att det finns andra felaktigheter i dina personuppgifter eller vill invända mot användningen av dina personuppgifter ska du meddela oss genom att kontakta oss på privacy@dropbox.com så undersöker ärendet ytterligare. Vill du begära att dina personuppgifter raderas ska du fylla i detta formulär. Du har också rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet. Vi kommer inte att diskriminera dig om du skulle utöva någon av dessa rättigheter.

8. Hur får jag tillgång till mina personuppgifter?

Du kan när som helst komma åt filerna du sparar i ditt Dropbox-konto. Om du har Dropbox-klienten installerad kan du lagra alla dina filer direkt på datorn.

Om du vill ha information om ditt konto och den maskinvara som är kopplad till ditt konto loggar du bara in på din kontosida. Här hittar du namnet och e-postadressen som är kopplad till ditt konto, samt IP-adresserna för anslutna sessioner och datorer och mobila enheter som används för att öppna ditt konto. Du kan också se appar som är anslutna till ditt konto från säkerhetssidan.

Om du har varit i kontakt med Dropbox-supportteamet kan du logga in på vår kundtjänstportal och få en logg över din kommunikation med oss.

Om du vill skicka in en begäran om dataåtkomst ska du skriva till oss på privacy@dropbox.com med orden ”Begäran om dataåtkomst” i ditt meddelandes ämnesrad eller brödtext så återkommer vi till dig omedelbart.

Hitta mer information om hur du kommer åt dina filer, konto- och maskinvaruinformation och kommunikation med Dropbox.

9. Jag vill använda en annan tjänsteleverantör. Hur flyttar jag mina data från Dropbox?

Du kan när som helst ladda ner dina filer från ditt Dropbox-konto. Det finns ett antal sätt att göra detta på.

Om du använder Dropbox-klienten kan du flytta en Dropbox-mapp till en annan plats på din hårddisk eller till en extern hårddisk.

Om du använder dropbox.com för att komma åt ditt konto kan du enkelt ladda ner enskilda filer eller mappar från dropbox.com. Gör så här för att ladda ned enskilda filer från dropbox.com:

 1. Logga in på dropbox.com
 2. Leta upp filen du vill ladda ner.
 3. Klicka på "..." till höger om filens namn.
 4. Klicka på Ladda ned.

Du kan också ladda ner hela mappar som en ZIP-fil från dropbox.com (observera att det finns gränser för hur stor mappen kan vara).

Om du använder Dropbox-mobilappen kan du ladda ner enskilda filer till din enhet för att visa dem offline.

Om du använder Dropbox Paper kan du exportera dina Paper-dokument från dropbox.com.

10. Vilka kategorier av personuppgifter ingår i den information som Dropbox samlar in och lämnar ut till betrodda tredje parter?

”Kontoinformation” avser information om ditt konto. Här ingår din identifierande information, som kan vara ditt riktiga namn, alias, unika personliga identifierare eller online-identifierare, och kan också inbegripa annan personlig information som din postadress, IP-adress, e-postadress, kontonamn, profilbild eller andra liknande identifierare. ”Kontoinformation” kan också innehålla kommersiell information, till exempel din inköps- eller konsumtionshistorik eller -tendenser.

”Dina saker” är det du bestämmer dig för att lagra i ditt Dropbox-konto.

”Kontakter” inkluderar identifierande information om kontakter som du har valt att ge oss åtkomst till. Det kan också innehålla identifierare som riktigt namn, alias eller e-postadress.

”Användningsinformation” inkluderar information om din användning av Tjänsterna. Eftersom Dropbox tillhandahåller onlinetjänster kan detta inbegripa internetanvändningsinformation eller annan information om elektroniska nätverksaktiviteter, till exempel information om din interaktion med webbplatser, applikationer eller annonser.

”Enhetsinformation” avser information om de specifika enheter du använder för att öppna Tjänsterna, vilket kan inbegripa användningsinformation eller enhetsspecifik information, till exempel en onlineidentifierare, IP-adress eller geolokaliseringsdata.

Cookies och annan teknik” avser teknik som cookies och pixeltaggar. Denna teknik kan leda till insamling av onlineidentifierare, IP-adress eller andra liknande identifierare samt användningsinformation.

Dropbox har samlat in och tillgängliggjort kategorierna som beskrivs ovan till betrodda tredje parter under de senaste 12 månaderna.

11. Hur många personuppgiftsbegäranden tar Dropbox emot och hur svarar Dropbox på dem?

Dropbox har ett dedikerat specialistteam som hanterar förfrågningar om personuppgifter som tas emot via privacy@dropbox.com från användare över hela världen. Du hittar information om antalet personuppgiftsbegäranden som Dropbox tog emot och behandlade under de 12 månaderna före den 30 juni 2022 i tabellen nedan:

Typ av begäran Mottagna Uppfylldes (helt eller delvis) Nekades (på grund av underlåtenhet att verifiera eller konto saknades) Genomsnittlig svarstid
Åtkomst 170 82 88 2,34 dagar
Radering 22 800 22 800 0 0,49 dagar
Invändning mot hantering 420 420 0 0,62 dagar
Säljer inte 17 Dropbox säljer inte personuppgifter Dropbox säljer inte personuppgifter 0,62 dagar
Var artikeln till hjälp?

Tråkigt att höra.
Berätta hur vi kan bli bättre:

Tack för din feedback!
Berätta för oss hur artikeln hjälpte dig:

Tack för din feedback!