Dasar Privasi Dropbox: soalan lazim

Dikemas kini Apr 09, 2024

1. Berapa lamakah Dropbox menyimpan fail saya selepas saya menghapuskan akaun saya?

Apabila anda menghapuskan akaun Dropbox anda, kami akan memulakan penghapusan fail yang disimpan dalam Perkhidmatan kami selepas 30 hari. Jika anda seorang pengguna dalam pasukan, hanya pentadbir anda yang boleh melumpuhkan akaun dan menghapuskan fail anda.

Dapatkan maklumat lanjut tentang tempoh kami menyimpan fail terhapus.

Dapatkan maklumat lanjut tentang tempoh kami menyimpan dokumen yang ditandatangani secara elektronik.

2. Apakah dasar perundangan Dropbox untuk memproses data saya?

Dropbox memproses data anda (1) untuk menyediakan Perkhidmatan Dropbox kepada anda menurut kontrak kami dengan anda; (2) untuk memperluaskan kepentingan kami dalam mengendalikan Perkhidmatan dan perniagaan kami; dan (3) dengan kebenaran anda. Dalam sesetengah keadaan, Dropbox mungkin memproses data anda untuk mematuhi undang-undang, prosiding undang-undang atau peraturan; melindungi mana-mana orang daripada kematian atau kecederaan serius; atau melaksanakan tugas demi kepentingan orang awam.

Contoh-contoh Dropbox memproses data anda untuk menyediakan Perkhidmatan Dropbox kepada anda termasuk:

 • Menyedia, mengemas kini, menyelenggara dan melindungi Perkhidmatan dan perniagaan kami. Sebagai contoh, kami mengehos fail anda, menyandarnya dan berkongsinya apabila anda meminta kami berbuat demikian. Kami juga membuat analisis tentang cara anda menggunakan Perkhidmatan untuk membantu anda mengutamakan kandungan anda dan kekal di hadapan kerja penting anda.
 • Menyelesaikan isu yang anda mungkin alami dengan Perkhidmatan Dropbox. Jika anda menghubungi kami dengan soalan atau kekhuatiran berkenaan Perkhidmatan, kami boleh menggunakan maklumat peribadi anda untuk memberikan respons.
 • Tujuan pengebilan, pengurusan akaun dan pentadbiran. Jika anda mendaftar untuk percubaan atau membeli pelan Dropbox, kami boleh mengumpul dan memproses maklumat pembayaran, termasuk nama anda, maklumat kad kredit atau debit, alamat bil dan butiran sejarah transaksi anda.
 • Menghantar e-mel dan komunikasi lain kepada anda. Kami boleh menghubungi anda tentang perubahan penting terhadap Perkhidmatan serta notis berkaitan Perkhidmatan kami. Komunikasi ini dianggap sebagai sebahagian daripada Perkhidmatan Dropbox dan anda tidak boleh memilih untuk tidak menerimanya.

Contoh-contoh Dropbox memproses data anda untuk memperluaskan kepentingan sahnya dalam mengendalikan Perkhidmatan dan perniagaan kami termasuk:

 • Memahami bagaimana anda menggunakan Perkhidmatan kami dan memperbaikinya.
 • Mempromosikan Perkhidmatan Dropbox yang paling relevan dengan minat anda.
 • Menyiasat dan mencegah isu-isu keselamatan dan penyalahgunaan Perkhidmatan Dropbox atau pengguna Dropbox.
 • Untuk bahagian DocSend dalam Perkhidmatan Dropbox, menjalankan analisis dan pelaporan trend industri yang berkaitan dengan penggunaan dan prestasi kandungan. 

Contoh-contoh Dropbox memproses data anda dengan kebenaran anda termasuk:

 • Menghantar bahan pemasaran tentang Perkhidmatan kami kepada anda. Jika anda tidak mahu menerima bahan-bahan ini, hanya klik pautan Berhenti melanggan dalam mana-mana e-mel, atau kemas kini keutamaan anda dalam bahagian Pemberitahuan akaun Dropbox anda.
 • Menyambungkan akaun Dropbox dengan perkhidmatan pihak ketiga yang lain melalui API Dropbox.
 • Mendapatkan maklum balas daripada anda untuk memperbaiki Perkhidmatan kami dan membangunkan ciri-ciri baru.

3. Bagaimanakah Dropbox mengumpul dan menggunakan maklumat penggunaan saya?

Kami mengumpul maklumat tentang cara anda menggunakan Perkhidmatan, termasuk tindakan yang anda ambil dalam akaun Dropbox anda, untuk menyediakan Perkhidmatan Dropbox dengan berkesan dan boleh diharapkan. Kami turut menggunakan maklumat seperti ini untuk memperbaiki Perkhidmatan kami dan membangunkan ciri-ciri baru, melindungi pengguna Dropbox, dan dalam keadaan tertentu, mempromosikan Perkhidmatan Dropbox. Contohnya, untuk menyediakan Perkhidmatan Dropbox dan membantu anda mengutamakan kerja anda, kami menganalisis aktiviti penggunaan anda untuk mengesyorkan kandungan yang paling relevan dan penting kepada anda. Untuk memperbaiki Perkhidmatan, kami mengumpul maklumat tentang cara anda berinteraksi dengan Perkhidmatan kami untuk memahami ciri-ciri yang paling berguna untuk anda dan memperbaikinya. Bagi melindungi pengguna Dropbox, kami menganalisis perkara seperti alamat IP, sejarah log masuk, serta perubahan e-mel dan kata laluan untuk mengesan dan bertindak balas terhadap tingkah laku yang menyalah guna. Untuk mempromosikan Perkhidmatan Dropbox, kami akan, dalam keadaan tertentu, menganalisis maklumat berkenaan aktiviti pengguna dan tahap penglibatan mereka dengan Perkhidmatan kami—seperti bilangan peranti yang mereka sambungkan ke akaun Dropbox mereka dan jumlah ruang storan yang mereka gunakan—untuk mengenal pasti pengguna yang mungkin berminat dengan perkhidmatan premium kami.

Dalam kes tertentu yang kami tidak lagi memerlukan data untuk dikaitkan dengan individu, kami akan menyahkenal pasti data tersebut. Sebagai contoh, kami menggunakan maklum balas pelanggan yang dinyahkenal pasti untuk menambah baik produk dan perkhidmatan kami. Dropbox mengambil langkah-langkah untuk memastikan data tidak boleh dikaitkan semula dengan individu menggunakan gabungan kaedah seperti penyahnamaan, pengagregatan dan generalisasi. Dropbox tidak cuba mengenal pasti semula sebarang data yang tidak dikenal pasti.

4. Bagaimana Dropbox menggunakan maklumat peribadi saya untuk tujuan pembelajaran mesin dan analisis algoritma?

Dropbox mengumpul dan memproses data peribadi anda menggunakan analisis algoritma atau teknologi pembelajaran mesin untuk menyediakan, memperbaiki, melindungi dan mempromosikan Perkhidmatan Dropbox:

Menyediakan Perkhidmatan Dropbox. Kami menggunakan teknologi pembelajaran mesin untuk memudahkan anda mencari, mendapatkan, mengatur dan mengutamakan Barangan Anda, bekerjasama dengan orang, dan kekal fokus pada kerja penting anda. Sebagai contoh, kami menganalisis aktiviti akaun dan sejarah penggunaan anda untuk mencadangkan kandungan dalam akaun Dropbox anda yang paling relevan kepada anda, menjangka dan membetulkan secara automatik pertanyaan carian untuk membantu anda menemui fail yang diperlukan, serta menyelesaikan isu yang anda mungkin alami dengan Perkhidmatan Dropbox.

Melindungi Perkhidmatan Dropbox. Kami menggunakan analisis algoritma untuk perkara seperti alamat IP, sejarah log masuk dan perubahan akaun anda (seperti perubahan alamat e-mel dan kata laluan) untuk mengesan dan bertindak balas kepada tingkah laku dan kandungan yang melanggar dalam Perkhidmatan kami.

Memperbaiki Perkhidmatan Dropbox. Dropbox menggunakan analisis algoritma dan pembelajaran mesin untuk memperbaiki Perkhidmatan Dropbox dan membangunkan ciri-ciri baru. Sebagai contoh, kami menganalisis maklumat berkenaan cara anda berinteraksi dengan Perkhidmatan untuk mengoptimumkan reka bentuk antara muka pengguna kami, memperbaiki cara algoritma kami mencadangkan dan memperibadikan kandungan, memperhalusi relevansi hasil carian untuk membantu anda mencari fail yang diperlukan, serta membangunkan cara-cara baru untuk melancarkan aliran kerja anda.

Mempromosikan Perkhidmatan Dropbox. Kami akan, dalam keadaan tertentu, menggunakan analisis algoritma untuk mengenal pasti aktiviti dan tahap penglibatan pengguna dengan Perkhidmatan kami dengan meneliti perkara seperti bilangan peranti yang telah mereka sambungkan ke akaun Dropbox mereka, jumlah ruang simpanan yang mereka gunakan, kandungan fail mereka dan bilangan tindakan perkongsian yang telah mereka ambil untuk mengenal pasti dan memasarkan kepada pengguna yang mungkin berminat untuk mengetahui lebih lanjut tentang Perkhidmatan premium kami.

5. Siapakah pihak ketiga yang dipercayai Dropbox yang dikongsikan maklumat peribadi saya?

Demi menyediakan, memperbaiki, melindungi, dan mempromosikan Perkhidmatan kami, Dropbox berkongsi maklumat peribadi anda bersama pihak-pihak ketiga yang dipercayai serta Syarikat-syarikat Dropbox lain.

Pihak-pihak ketiga yang dipercayai ialah syarikat atau individu yang diupah oleh Dropbox untuk menyediakan, memperbaiki, melindungi dan mempromosikan Perkhidmatan Dropbox. Sebagai contoh, pihak-pihak ketiga yang dipercayai mungkin mengakses maklumat anda untuk menyediakan perkhidmatan storan data, perkhidmatan IT atau perkhidmatan sokongan pelanggan, tetapi hanya akan berbuat demikian untuk melaksanakan tugas bagi pihak Dropbox. Dropbox akan kekal bertanggungjawab ke atas pengendalian maklumat anda menurut arahan kami. Pihak-pihak ketiga yang dipercayai termasuk:

 • Amazon Web Services, Inc. 
 • CloudConvert (Lunaweb, Inc.)
 • Concord Technologies Corporation
 • Dropbox, Inc.
 • ElasticSearch
 • FileStack
 • FullContact
 • Google LLC
 • IDnow GmbH
 • Intercom, Inc.
 • Mailgun Technologies, Inc.
 • MaxMind
 • Metrics Enterprises, Inc. (Kissmetrics)
 • NG Communications bvba
 • OpenAI, Inc.
 • Oracle America, Inc.
 • Salesforce.com, LLC
 • SnapEngage, LLC
 • Stripe
 • Teleperformance A.E.
 • Twilio, Inc.
 • Voxbone, S.A.
 • Zendesk, Inc.
 • Zoom Video Communications, Inc.

6. Siapakah Syarikat-syarikat Dropbox dan apakah Perkhidmatan Syarikat Dropbox?

Selain daripada perkhidmatan yang ditawarkan oleh Dropbox, Dropbox memiliki dan mengendalikan setiap syarikat yang disenaraikan di bawah, menurut terma perkhidmatan dan dasar privasi masing-masing. Bersama-sama dengan Dropbox, syarikat-syarikat ini dikenali sebagai Syarikat-syarikat Dropbox. Dropbox berkongsi infrastruktur, sistem dan teknologi bersama Syarikat-syarikat Dropbox lain, dan akan berkongsi maklumat anda dalam keluarga syarikat kami untuk menyediakan, memperbaiki, melindungi dan mempromosikan Perkhidmatan Syarikat Dropbox. Perkhidmatan Syarikat Dropbox ialah Perkhidmatan Dropbox dan produk dan perkhidmatan lain yang disediakan oleh Syarikat-syarikat Dropbox yang tertakluk kepada terma perkhidmatan dan dasar privasi yang berasingan.

Dropbox memproses maklumat anda ke serata Syarikat-syarikat Dropbox seperti yang dibenarkan oleh undang-undang dan menurut terma perkhidmatan dan dasar privasi setiap syarikat. Untuk mendapatkan maklumat tentang amalan privasi Syarikat-syarikat Dropbox dan cara mereka mengendalikan maklumat individu, sila layari pautan berikut:

 • Tiada Syarikat-syarikat Dropbox tambahan buat masa ini. 

7. Bagaimana saya boleh memohon penghapusan untuk, atau membantah atau membataskan penggunaan, data peribadi saya?

Anda boleh meminta kami supaya berhenti, membataskan penggunaan kami, atau menghapuskan data peribadi anda dalam keadaan tertentu—contohnya, jika kami tiada dasar yang sah untuk terus menggunakan data anda, atau jika anda berasa data peribadi anda tidak tepat.

Anda juga boleh memilih untuk menerima mesej pemasaran daripada kami. Anda boleh memilih jenis mesej pemasaran yang ingin diterima pada bila-bila masa dengan menyunting keutamaan anda dalam bahagian Pemberitahuan akaun peribadi anda ataupun dengan mengklik pautan Berhenti melanggan dalam mana-mana kategori e-mel yang tidak lagi ingin diterima.

Jika maklumat akaun anda tidak tepat, anda boleh mengemas kini atau menghapuskannya pada bila-bila masa dengan mendaftar masuk ke akaun anda dan pergi ke halaman akaun anda. Anda juga boleh menghapuskan akaun Dropbox anda pada bila-bila masa.

Jika anda yakin bahawa Dropbox tiada alasan yang sah untuk menggunakan data peribadi anda, yakin bahawa terdapat kesilapan lain dalam data peribadi anda, atau ingin membantah penggunaan data peribadi anda, sila maklumkan kami dengan menghubungi kami di privacy@dropbox.com dan kami akan menyiasat perkara ini. Untuk meminta agar anda data peribadi anda dihapuskan, sila pergi ke tab Privasi dalam tetapan akaun anda, atau isikan borang ini. Anda juga berhak untuk membuat aduan kepada pihak berkuasa penyeliaan. Kami tidak akan mendiskriminasikan anda kerana menggunakan mana-mana hak ini.

8. Bagaimanakah saya boleh mengakses data peribadi saya?

Anda boleh mengakses fail yang anda simpan dalam akaun Dropbox anda pada bila-bila masa. Jika anda telah memasang aplikasi desktop Dropbox, anda boleh menyimpan semua fail anda secara langsung pada komputer anda.

Untuk maklumat lanjut tentang akaun anda dan perkakasan berkaitan akaun anda, log masuk sahaja ke halaman akaun anda. Di sini anda boleh menemukan nama dan alamat e-mel yang dikaitkan dengan akaun anda, serta alamat IP bagi sesi, komputer dan peranti mudah alih bersambung yang digunakan untuk mengakses akaun anda. Anda juga boleh melihat aplikasi yang bersambung ke akaun anda daripada halaman keselamatan.

Jika anda telah menghubungi pasukan sokongan Dropbox, anda boleh log masuk ke portal khidmat pelanggan kami untuk mendapatkan rekod komunikasi anda dengan kami.

Jika anda ingin menyerahkan permintaan akses data , sila  pergi ke tab Privasi dalam tetapan akaun anda, atau isikan borang ini.
 

Dapatkan maklumat lanjut tentang cara mengakses fail anda, maklumat akaun dan perkakasan anda, dan komunikasi dengan Dropbox.
 

9. Saya ingin menggunakan pembekal perkhidmatan lain. Bagaimanakah saya memindahkan data saya dari Dropbox?

Anda boleh memuat turun fail anda daripada akaun Dropbox anda pada bila-bila masa. Terdapat beberapa cara untuk melakukannya.

Jika anda menggunakan aplikasi desktop Dropbox, anda boleh memindahkan folder Dropbox ke lokasi lain pada pemacu keras anda ataupun pemacu keras luar.

Jika anda menggunakan dropbox.com untuk mengakses akaun, anda boleh memuat turun fail atau folder individu dengan mudah dari dropbox.com. Untuk memuat turun fail individu dari dropbox.com:

 1. Log masuk ke dropbox.com.
 2. Cari fail yang ingin dimuat turun.
 3. Klik "" (elipsis) di sebelah kanan nama fail.
 4. Klik Muat turun.

Anda juga boleh memuat turun keseluruhan folder ke dalam fail ZIP dari dropbox.com (ambil perhatian terdapat had pada saiz folder).

Jika anda menggunakan aplikasi mudah alih Dropbox, anda boleh muat turun fail individu pada peranti anda untuk paparan luar talian.

Jika anda menggunakan Dropbox Paper, anda boleh mengeksport dokumen Paper anda dari dropbox.com.

Jika anda menggunakan Dropbox Sign, anda boleh memuat turun dokumen anda yang ditandatangani daripada hellosign.com atau aplikasi mudah alih.

Jika anda menggunakan DocSend, anda boleh memuat turun kandungan anda daripada docsend.com.

10. Apakah kategori maklumat peribadi yang termasuk dalam maklumat yang dikumpul dan didedahkan oleh Dropbox kepada pihak ketiga yang dipercayai?

“Maklumat akaun” bermaksud maklumat mengenai akaun anda. Ini termasuk maklumat pengenalan anda, yang boleh jadi nama sebenar anda, alias, pengenalan peribadi unik atau pengenalan dalam talian, dan ia juga boleh termasuk maklumat peribadi lain seperti alamat surat-menyurat anda, alamat Protokol Internet, alamat e-mel, nama akaun, gambar profil atau pengenalan serupa yang lain. “Maklumat akaun” juga boleh termasuk maklumat komersial, seperti sejarah atau kecenderungan pembelian atau penggunaan anda.

“Barang anda” adalah apa yang anda putuskan untuk simpan dalam akaun Dropbox anda.

“Kenalan” termasuk maklumat pengenalan tentang kenalan yang anda pilih untuk berikan akses kepada kami. Ia juga boleh termasuk pengenalan seperti nama sebenar, alias atau alamat e-mel.

“Maklumat penggunaan” termasuk maklumat berkenaan penggunaan Perkhidmatan oleh anda. Oleh kerana Dropbox menyediakan perkhidmatan dalam talian, ini boleh termasuk maklumat aktiviti internet atau rangkaian elektronik lain, seperti maklumat berkenaan interaksi anda dengan laman web, aplikasi atau iklan.

“Maklumat peranti” merujuk kepada maklumat tentang peranti tertentu yang anda gunakan untuk mengakses Perkhidmatan, yang boleh termasuk maklumat Penggunaan atau maklumat khusus peranti, seperti pengenalan dalam talian atau alamat Protokol Internet, atau data geolokasi.

Kuki dan teknologi lain” merujuk kepada teknologi seperti kuki dan tag piksel. Teknologi-teknologi ini boleh menjana koleksi pengenalan dalam talian, alamat Protokol Internet atau pengenalan serupa lain, serta maklumat Penggunaan.

Dropbox telah mengumpul dan mendedahkan kategori yang diterangkan di atas kepada pihak ketiga sejak 12 bulan sebelumnya.

11. Berapa banyak permintaan data peribadi yang diterima Dropbox, dan bagaimana Dropbox bertindak balas?

Dropbox mempunyai sepasukan pakar yang khusus untuk membalas permintaan data peribadi yang diterima melalui privacy@dropbox.com daripada pengguna di seluruh dunia. Anda boleh mendapatkan maklumat tentang jumlah permintaan data peribadi yang diterima oleh Dropbox dan telah diproses dalam tempoh 12 bulan sebelum 30 Jun 2023 dalam jadual di bawah:

Jenis Permintaan Diterima Dipatuhi (sepenuhnya atau sebahagian) Ditolak (kerana gagal mengesahkan atau tiada akaun)

 

Purata masa respons

 

Akses 165 67 98 2.54 hari
Penghapusan 37,300 37,296 4 0.31 hari
Bantahan terhadap pemprosesan 645 645 0 1.06 hari
Jangan menjual 250 Dropbox tidak menjual data peribadi Dropbox tidak menjual data peribadi 0.43 hari

12. Apakah data yang Dropbox kumpulkan apabila saya menggunakan sambungan pelayar Dash dan apl desktop?

Apabila anda menggunakan Dropbox Dash, Dropbox akan mengimport sejarah pelayar anda, bermula dengan dua minggu sebelumnya, untuk menguasakan ciri seperti mencari di seluruh tab anda yang terbuka. Data yang dikumpul termasuk URL tapak web yang telah anda lawati, serta kandungan tapak web tersebut (termasuk tajuk halaman, imej dan kandungan halaman). Untuk memperkasakan fungsi carian Dash dan ciri lain, kami mungkin berkongsi data anda dengan pihak ketiga yang dipercayai, serta Syarikat Dropbox yang lain. Kami tidak akan berkongsi sejarah pelayar atau URL anda dengan pengguna lain melainkan anda memilih untuk berkongsi.

Adakah artikel ini berguna?

Kami kesal mendengarnya.
Beritahu kami cara kami boleh menambah baik kandungan.

Terima kasih atas maklum balas anda!
Beritahu kami cara artikel ini dapat membantu anda.

Terima kasih atas maklum balas anda!

Jawapan komuniti

Cara lain untuk mendapatkan bantuan