Polityka prywatności Dropbox: często zadawane pytania

Zaktualizowano Apr 09, 2024

1. Jak długo Dropbox przechowuje moje pliki po usunięciu przeze mnie konta?

Gdy usuniesz swoje konto Dropbox, zainicjujemy usunięcie plików, które przechowujesz w naszej usłudze, po 30 dniach. Jeśli jesteś użytkownikiem konta zespołu, tylko Twój administrator może wyłączyć Twoje konto i usunąć Twoje pliki.

Uzyskaj więcej informacji na temat tego, jak długo przechowujemy usunięte pliki.

Uzyskaj więcej informacji na temat tego, jak długo przechowujemy podpisane dokumenty.

2. Jakie są podstawy prawne przetwarzania moich danych przez Dropbox?

Dropbox przetwarza Twoje dane (1) w celu świadczenia Ci Usług Dropbox zgodnie z umową, którą z Tobą zawarliśmy, (2) w celu realizowania swoich uzasadnionych interesów związanych ze świadczeniem Usług i prowadzeniem działalności oraz (3) za Twoją zgodą. W niektórych przypadkach Dropbox może przetwarzać Twoje dane, aby zachować zgodność z obowiązującym prawem, procedurą prawną lub regulacjami, uchronić dowolną osobę przed śmiercią lub poważnymi obrażeniami ciała albo wykonać określone zadanie w interesie publicznym.

Poniżej wymieniono przykłady sytuacji, w których Dropbox przetwarza Twoje dane w celu świadczenia Ci Usług Dropbox:

 • Świadczenie, aktualizowanie, utrzymywanie oraz ochrona naszych Usług i działalności. Przykładowo przechowujemy Twoje pliki, tworzymy ich kopie zapasowe i udostępniamy je, gdy nas o to poprosisz. Analizujemy też Twój sposób korzystania z Usług, aby ułatwić Ci określanie priorytetowej zawartości oraz panowanie nad najważniejszymi materiałami służbowymi.
 • Rozwiązywanie problemów, na które możesz napotkać podczas korzystania z Usług Dropbox. Jeśli skontaktujesz się z nami odnośnie pytań lub problemów dotyczących Usług, w celu udzielenia odpowiedzi możemy użyć Twoich danych osobowych.
 • Płatności, zarządzanie kontem i sprawy administracyjne. Jeśli zarejestrujesz się do okresu próbnego lub kupisz płatną taryfę Dropbox, możemy pozyskać i przetwarzać dane płatnicze, w tym Twoje imię i nazwisko, dane karty kredytowej lub debetowej, adres do rozliczeń oraz szczegółową historię transakcji.
 • Wysyłanie Ci e-maili i innych komunikatów. Możemy kontaktować się z Tobą w sprawie istotnych zmian w naszych Usługach i innych istotnych kwestii z nimi związanych. Komunikaty te stanowią część Usług Dropbox i nie można z nich zrezygnować.

Poniżej wymieniono przykłady sytuacji, w których Dropbox przetwarza Twoje dane w celu realizowania swoich uzasadnionych interesów związanych ze świadczeniem Usług i prowadzeniem działalności:

 • Poznawanie Twojego sposobu korzystania z naszych Usług i ich doskonalenie
 • Promowanie Usług Dropbox najlepiej odpowiadających Twoim zainteresowaniom
 • Badanie problemów związanych z bezpieczeństwem i zapobieganie im oraz przeciwdziałanie nadużyciom wobec Usług Dropbox lub użytkowników Dropbox
 • W przypadku DocSend w ramach usług Dropbox – prowadzenie analiz i raportowanie trendów branżowych dotyczących wykorzystania treści i ich popularności. 

Poniżej wymieniono przykłady sytuacji, w których Dropbox przetwarza Twoje dane za Twoją zgodą:

 • Wysyłanie materiałów marketingowych dotyczących naszych Usług. Jeśli nie chcesz otrzymywać takich materiałów, po prostu kliknij łącze Anuluj subskrypcję w dowolnej wiadomości e-mail albo zaktualizuj preferencje w sekcji Powiadomienia na koncie Dropbox.
 • Łączenie Twojego konta Dropbox z usługami innych firm za pośrednictwem interfejsów API Dropbox.
 • Pozyskiwanie Twoich opinii w celu doskonalenia naszych Usług i opracowywania nowych funkcji

3. Jak Dropbox gromadzi i wykorzystuje informacje dotyczące mojego korzystania z usług?

Gromadzimy informacje na temat Twojego korzystania z Usług – w tym na temat działań wykonywanych przez Ciebie na koncie Dropbox – aby zapewnić efektywne i niezawodne świadczenie Usług Dropbox. Używamy również takich informacji do doskonalenia naszych Usług i opracowywania nowych funkcji, ochrony użytkowników Dropbox, a w niektórych przypadkach – do promowania Usług Dropbox. Przykładowo, aby świadczyć Usługę Dropbox i ułatwić Ci określanie priorytetowych materiałów służbowych, analizujemy Twoją aktywność w celu polecania zawartości, która może Ci się wydać najciekawsza i najważniejsza. W celu doskonalenia naszych Usług gromadzimy informacje na temat Twojej interakcji z Usługami, aby ustalić, które funkcje najbardziej Ci się przydają, i móc je doskonalić. W celu ochrony użytkowników Dropbox analizujemy takie dane jak adresy IP, historia logowania oraz zmiany adresów e-mail i haseł, aby wykrywać nadużycia i na nie reagować. Aby promować Usługi Dropbox, w niektórych przypadkach analizujemy informacje o aktywności użytkowników i poziomie zaangażowania w nasze Usługi – na przykład liczbę urządzeń połączonych z kontem Dropbox i ilość wykorzystanego miejsca – w celu identyfikowania użytkowników, którzy mogą być zainteresowani naszymi usługami premium.

W niektórych przypadkach, gdy nie ma już potrzeby powiązywania danych z konkretną osobą, usuniemy informacje identyfikacyjne. Na przykład wykorzystujemy pozbawione danych identyfikacyjnych opinie klientów, aby ulepszać produkty i usługi. Firma Dropbox podejmuje odpowiednie kroki, aby uniemożliwić ponowne powiązanie danych z konkretną osobą za pomocą kombinacji metod takich jak anonimizacja, agregacja i uogólnianie. Nie próbujemy ponownie ustalić osoby przypisanej do danych pozbawionych informacji identyfikacyjnych.

4. W jaki sposób Dropbox wykorzystuje moje dane osobowe do celów uczenia maszynowego i analizy algorytmicznej?

Dropbox gromadzi i przetwarza Twoje dane osobowe za pomocą analizy algorytmicznej lub uczenia maszynowego, aby świadczyć, doskonalić, chronić i promować Usługi Dropbox:

Świadczenie Usług Dropbox. Używamy technologii uczenia maszynowego, aby ułatwić Ci znajdowanie, pobieranie i organizowanie Twoich materiałów oraz określanie ich priorytetów, współdziałanie z najczęstszymi współpracownikami oraz koncentrowanie się na najważniejszej pracy. Przykładowo analizujemy Twoją aktywność na koncie i historię korzystania, aby sugerować zawartość z Twojego konta Dropbox, która może Ci się wydać najistotniejsza, przewidywać i automatycznie korygować frazy w wyszukiwarce z myślą o łatwiejszym znajdowaniu właściwych materiałów, oraz rozwiązywać możliwe problemy z Usługami Dropbox.

Ochrona Usług Dropbox. Wdrażamy analizę algorytmiczną, aby przetwarzać takie dane jak adres IP, historia logowania i zmiany na koncie (takie jak zmiany adresu e-mail i hasła) oraz wykrywać nadużycia i nieodpowiednie treści w naszych Usługach i odpowiednio na nie reagować.

Doskonalenie Usług Dropbox. Dropbox korzysta z analizy algorytmicznej i uczenia maszynowego, aby doskonalić Usługi Dropbox i opracowywać nowe funkcje. Przykładowo analizujemy informacje na temat Twojej interakcji z Usługami, aby optymalizować konstrukcję naszego interfejsu użytkownika, ulepszać sposób sugerowania i personalizowania zawartości przez nasze algorytmy, poprawiać trafność naszych wyników wyszukiwania z myślą o skuteczniejszym znajdowaniu szukanych materiałów oraz rozwijać nowe sposoby usprawniania pracy.

Promowanie Usług Dropbox. W niektórych przypadkach używamy analizy algorytmicznej, aby identyfikować aktywność użytkowników i poziom ich zaangażowania w nasze Usługi, badając takie dane jak liczba urządzeń, które połączyli ze swoim kontem Dropbox, ilość wykorzystanego miejsca, zawartość plików, oraz liczba udostępnień w celu identyfikowania użytkowników, którzy mogą być zainteresowani dodatkowymi informacjami na temat naszych Usług premium.

5. Jakim zaufanym podmiotom zewnętrznym Dropbox udostępnia moje dane osobowe?

Aby świadczyć, doskonalić, chronić i promować nasze Usługi, Dropbox udostępnia Twoje dane osobowe zaufanym podmiotom zewnętrznym oraz innym spółkom Dropbox.

Zaufane podmioty zewnętrzne to firmy lub osoby fizyczne, którym Dropbox zleca świadczenie, doskonalenie, ochronę i promowanie Usług Dropbox. Przykładowo zaufane podmioty zewnętrzne mogą uzyskiwać dostęp do Twoich informacji w celu świadczenia usług przechowywania danych, usług IT lub usług pomocy technicznej, jednak odbywa się to wyłącznie w celu wykonywania zadań w imieniu Dropbox. Odpowiedzialność za obsługę Twoich informacji zgodnie z naszymi instrukcjami nadal spoczywa na Dropbox. Zaufane podmioty zewnętrzne obejmują:

 • Amazon Web Services, Inc. 
 • CloudConvert (Lunaweb, Inc.)
 • Concord Technologies Corporation
 • Dropbox, Inc.
 • ElasticSearch
 • FileStack
 • FullContact
 • Google LLC
 • IDnow GmbH
 • Intercom, Inc.
 • Mailgun Technologies, Inc.
 • MaxMind
 • Metrics Enterprises, Inc. (Kissmetrics)
 • NG Communications bvba
 • OpenAI, Inc.
 • Oracle America Inc.
 • Salesforce.com, LLC
 • SnapEngage, LLC
 • Stripe
 • Teleperformance A.E.
 • Twilio, Inc.
 • Voxbone, S.A.
 • Zendesk, Inc.

6. Co to są Spółki Dropbox i Usługi Spółek Dropbox?

Oprócz świadczenia własnych usług Dropbox jest także właścicielem każdej ze spółek wymienionych poniżej oraz prowadzi ich działalność zgodnie z odpowiednimi warunkami korzystania z usługi i politykami prywatności. Razem z Dropbox spółki te określa się mianem Spółek Dropbox. Dropbox współużytkuje infrastrukturę, systemy i technologie z innymi Spółkami Dropbox oraz udostępnia Twoje informacje w ramach swojej rodziny spółek w celu świadczenia, doskonalenia, ochrony i promowania Usług Spółek Dropbox. Usługi Spółek Dropbox obejmują Usługi Dropbox oraz inne produkty i usługi dostarczane i świadczone przez Spółki Dropbox, które podlegają odrębnym, niezależnym warunkom korzystania z usługi i politykom prywatności.

Dropbox przetwarza Twoje informacje w ramach Spółek Dropbox zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz warunkami korzystania z usługi i polityką prywatności każdej ze spółek. Aby uzyskać więcej informacji na temat praktyk Spółek Dropbox z zakresu prywatności oraz sposobu ich postępowania z informacjami osób fizycznych, skorzystaj z poniższych łączy:

 • W tej chwili nie ma innych firm Dropbox. 

7. Jak mogę poprosić o usunięcie moich danych osobowych, sprzeciwić się ich użyciu lub ograniczyć je?

W określonych okolicznościach możesz nas poprosić o zaprzestanie lub ograniczenie wykorzystywania Twoich danych osobowych albo o ich usunięcie – jeśli na przykład nie mamy prawnych podstaw, aby nadal korzystać z Twoich danych, lub jeśli uważasz, że Twoje dane osobowe są nieścisłe.

Możesz także zdecydować się na otrzymywanie od nas wiadomości marketingowych. W każdej chwili możesz wybrać rodzaje wiadomości marketingowych, które chcesz otrzymywać, zmieniając preferencje w sekcji Powiadomienia na swoim koncie osobistym lub klikając łącze Anuluj subskrypcję w dowolnym otrzymanym od nas e-mailu.

Jeśli dane Twojego konta są nieprawidłowe, możesz zaktualizować je lub usunąć w dowolnej chwili, logując się na swoje konto i przechodząc na stronę konta. Możesz również w dowolnej chwili usunąć swoje konto Dropbox.

Jeśli uważasz, że Dropbox nie ma prawnych podstaw do korzystania z Twoich danych osobowych, uważasz, że w tych danych są inne nieścisłości, lub chcesz się sprzeciwić wykorzystywaniu swoich danych osobowych, powiadom nas pod adresem privacy@dropbox.com, a przyjrzymy się sprawie. Aby przesłać żądanie usunięcia danych osobowych, przejdź do karty Prywatność w ustawieniach konta lub wypełnij ten formularz. Przysługuje Ci również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Nie będziemy Cię dyskryminować w zakresie wykonywania którychkolwiek z tych praw.

8. Jak mogę uzyskać dostęp do swoich danych osobowych?

W każdej chwili możesz uzyskać dostęp do plików, które zapisujesz na swoim koncie Dropbox. Jeśli masz zainstalowaną aplikację komputerową Dropbox, możesz przechowywać wszystkie swoje pliki bezpośrednio na komputerze.

Aby uzyskać informacje na temat swojego konta i sprzętu powiązanego z tym kontem, po prostu zaloguj się na swoją stronę konta. Tutaj możesz znaleźć nazwę i adres e-mail powiązany z Twoim kontem, jak również adresy IP połączonych sesji, komputery i urządzenia mobilne służące do łączenia się z kontem. Możesz też zobaczyć aplikacje połączone z Twoim kontem na stronie bezpieczeństwa.

Po kontakcie z zespołem pomocy technicznej Dropbox możesz zalogować się do naszego portalu pomocy technicznej i uzyskać zapis komunikacji z nami.

Jeśli chcesz przesłać wniosek o dostęp do danych, przejdź do karty Prywatność w ustawieniach konta lub wypełnij ten formularz.
 

Dowiedz się, jak uzyskać dostęp do swoich plików, konta i informacji o sprzęcie oraz komunikacji z Dropbox.
 

9. Chcę skorzystać z usług innego dostawcy. Jak mogę przenieść swoje dane z Dropbox?

Możesz pobrać swoje pliki z konta Dropbox w dowolnej chwili. Można to zrobić na kilka sposobów.

Jeśli korzystasz z aplikacji komputerowej Dropbox, możesz przenieść folder Dropbox w inne miejsce na dysku twardym lub na zewnętrzny dysk twardy.

Jeśli korzystasz ze swojego konta na dropbox.com, możesz łatwo pobrać poszczególne pliki lub foldery z dropbox.com. Aby pobrać poszczególne pliki z dropbox.com:

 1. Zaloguj się w witrynie dropbox.com.
 2. Znajdź plik, który chcesz pobrać.
 3. Kliknij „...” (wielokropek) z prawej strony nazwy pliku.
 4. Kliknij Pobierz.

Możesz także pobrać całe foldery do pliku ZIP z poziomu witryny dropbox.com (zwróć uwagę na ograniczenie wielkości folderu).

Jeśli korzystasz z aplikacji mobilnej Dropbox, możesz pobrać poszczególne pliki na swoje urządzenie, aby przeglądać je offline.

Jeśli korzystasz z Dropbox Paper, możesz wyeksportować dokumenty Paper z witryny dropbox.com.

Jeśli korzystasz z Dropbox Sign, możesz pobrać swoje podpisane dokumenty na stronie hellosign.com lub w aplikacji mobilnej.

Jeśli korzystasz z DocSend, możesz pobrać swoją zawartość na stronie docsend.com.

10. Jakie kategorie danych osobowych należą do informacji gromadzonych przez Dropbox i ujawnianych zaufanym podmiotom zewnętrznym?

„Informacje o koncie” oznaczają informacje dotyczące Twojego konta. Obejmuje to dane identyfikujące, do których może należeć Twoje imię i nazwisko, alias, niepowtarzalny identyfikator osobowy, identyfikator internetowy, a także inne dane osobowe, takie jak adres pocztowy, adres IP, adres e-mail, nazwa konta, zdjęcie profilowe lub inne podobne identyfikatory. „Informacje o koncie” mogą też obejmować dane handlowe, takie jak historia zakupów lub użytkowania, czy też upodobania.

„Twoje materiały” to wszystko, co zdecydujesz się przechowywać na koncie Dropbox.

„Kontakty” obejmują dane identyfikacyjne osób, do których zdecydowałeś(aś) się udzielić nam dostępu. Mogą obejmować takie identyfikatory jak imię i nazwisko, alias lub adres e-mail.

„Informacje o użytkowaniu” obejmują dane dotyczące wykorzystania Usług. Ponieważ Dropbox świadczy usługi online, może to obejmować informacje o aktywności w Internecie lub innych sieciach elektronicznych, takie jak dane dotyczące interakcji z witrynami, aplikacjami lub reklamami.

„Informacje o urządzeniach” obejmują informacje o określonych urządzeniach, z których uzyskujesz dostęp do Usług. Mogą one obejmować informacje o użytkowaniu lub dane konkretnych urządzeń, np. identyfikator internetowy, adres IP lub dane geolokacyjne.

Pliki cookies i inne rozwiązania” dotyczą takich rozwiązań jak pliki cookies i znaczniki pikselowe. Mogą one wiązać się z gromadzeniem identyfikatorów online, adresów IP lub podobnych, jak również danych o użytkowaniu.

W ciągu ostatnich 12 miesięcy Dropbox gromadził i ujawnił dane z kategorii opisanych powyżej zaufanym podmiotom zewnętrznym.

11. Ile próśb dotyczących danych osobowych otrzymuje Dropbox i jak na nie odpowiada?

Dropbox ma zespół specjalistów, których zadaniem jest odpowiadanie na prośby dotyczące danych osobowych nadsyłane na adres privacy@dropbox.com przez użytkowników z całego świata. Informacje na temat liczby próśb dotyczących danych osobowych otrzymanych i zrealizowanych przez Dropbox w ciągu 12 miesięcy do 30 czerwca 2023 r. można znaleźć w poniższej tabeli:

Rodzaj żądania Otrzymane Spełniono (w całości lub w części) Odrzucono (z powodu błędu weryfikacji lub braku konta)

 

Średni czas odpowiedzi

 

Dostęp 165 67 98 2,54 dnia
Usuwanie 37 300 37 296 4 0,31 dnia
Sprzeciw wobec przetwarzania 645 645 0 1,06 dnia
Niesprzedawanie 250 Dropbox nie sprzedaje danych osobowych Dropbox nie sprzedaje danych osobowych 0,43 dnia

12. Jakie dane gromadzi Dropbox, gdy korzystam z rozszerzenia do przeglądarki Dash i aplikacji komputerowej?

Gdy korzystasz z Dropbox Dash, Dropbox importuje historię przeglądarki z dwóch poprzednich tygodni na potrzeby takich funkcji jak wyszukiwanie w otwartych kartach. Gromadzone dane obejmują adresy URL odwiedzonych stron oraz ich zawartość (w tym tytuły stron, obrazy i zawartość). Możemy udostępniać Twoje dane zaufanym innym firmom a także innym firmom Dropbox na potrzeby funkcji wyszukiwania Dash oraz innych funkcji. Nie będziemy udostępniać historii przeglądarki ani adresów stron innym użytkownikom, chyba że zdecydujesz się je udostępnić.

Czy ten artykuł był pomocny?

Przykro nam to słyszeć.
Daj nam znać, jak możemy się poprawić.

Dziękujemy za przesłanie opinii.
Daj nam znać, jak pomógł ten artykuł.

Dziękujemy za przesłanie opinii.

Odpowiedzi społeczności