Polityka prywatności Dropbox: często zadawane pytania

Informacje dotyczące prywatności DocSend znajdują się tutaj.

Informacje dotyczące prywatności HelloSign znajdują się tutaj.

1. Jak długo Dropbox przechowuje moje pliki po usunięciu konta?

Proces usuwania plików przechowywanych w naszych Usługach rozpocznie się po 30 dniach od usunięcia konta Dropbox Basic, Plus, Family lub Professional. W przypadku kont zespołowych Dropbox wyłączyć konto i usunąć pliki może tylko administrator.

Dowiedz się więcej na temat tego, jak długo przechowujemy usunięte pliki.

2. Jakie są podstawy prawne przetwarzania moich danych przez Dropbox?

Dropbox przetwarza Twoje dane (1) w celu świadczenia Usług Dropbox zgodnie z zawartą umową; (2) w celu realizacji swoich prawnie uzasadnionych interesów przy świadczeniu Usług i prowadzeniu działalności gospodarczej; oraz (3) za Twoją zgodą. W niektórych przypadkach Dropbox może przetwarzać Twoje dane w celu zapewnienia zgodności z obowiązującym prawem, procedurami lub przepisami; w celu ochrony osób przed śmiercią lub ciężkim uszczerbkiem na zdrowiu; lub w celu realizacji interesu publicznego.

Przykłady przetwarzania danych przez Dropbox w celu świadczenia Usług Dropbox obejmują następujące czynności:

 • Świadczenie, aktualizacja, utrzymywanie oraz ochrona naszych Usług i działalności. Przykładowo przechowujemy pliki, tworzymy ich kopie zapasowe i udostępniamy je na Twoją prośbę. Ponadto analizujemy sposób, w jaki korzystasz z Usług, aby pomóc Ci w ustaleniu priorytetów w odniesieniu do treści oraz skupieniu się na tym, co w pracy najważniejsze.
 • Rozwiązywanie problemów, z jakimi możesz się spotkać podczas korzystania z Usług Dropbox. Jeśli kontaktujesz się z nami w sprawie pytań lub wątpliwości dotyczących Usług, do udzielenia odpowiedzi możemy wykorzystywać Twoje dane osobowe.
 • Płatności, konto, zarządzanie oraz cele administracyjne. Jeżeli zarejestrujesz się na okres próbny lub wykupisz płatną taryfę Dropbox, możemy gromadzić i przetwarzać informacje dotyczące płatności, w tym Twoje imię i nazwisko, informacje dotyczące karty kredytowej lub debetowej, adres do faktury oraz szczegółową historię transakcji.
 • Wysyłanie wiadomości e-mail i innej korespondencji. Możemy kontaktować się z Tobą w sprawie istotnych zmian w naszych Usługach i w celu przekazywania powiadomień dotyczących Usług. Taką korespondencję uznaje się za część Usług Dropbox i nie możesz z niej zrezygnować.

Przykłady przetwarzania danych w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Dropbox przy świadczeniu Usług oraz prowadzeniu działalności obejmują następujące czynności:

 • Badanie, w jaki sposób korzystasz z naszych usług, i doskonalenie tych usług.
 • Promowanie Usług Dropbox, które są najlepiej dopasowane do Twoich potrzeb.
 • Analizowanie problemów związanych z bezpieczeństwem i zapobieganie im oraz analizowanie nadużyć dotyczących Usług i użytkowników Dropbox oraz zapobieganie im.

Przykłady przetwarzania danych przez Dropbox za Twoją zgodą obejmują:

 • Wysyłanie materiałów marketingowych dotyczących naszych Usług. Jeśli nie chcesz otrzymywać tych materiałów, kliknij łącze Anuluj subskrypcję w dowolnej wiadomości e-mail lub zaktualizuj swoje preferencje w sekcji Powiadomienia na koncie Dropbox.
 • Łączenie konta Dropbox z innymi usługami stron trzecich za pośrednictwem interfejsów API usługi Dropbox.
 • Gromadzenie opinii w celu doskonalenia Usług oraz opracowywania nowych funkcji.

3. W jaki sposób Dropbox gromadzi i wykorzystuje moje informacje dotyczące korzystania?

Gromadzimy informacje na temat sposobu, w jaki korzystasz z Usług, w tym działań podejmowanych na koncie Dropbox, aby świadczyć Usługi Dropbox w sposób skuteczny i niezawodny. Wykorzystujemy takie informacje również do doskonalenia naszych Usług i opracowywania nowych funkcji, ochrony użytkowników Dropbox, a w niektórych przypadkach także promowania Usług Dropbox. Przykładowo aby świadczyć Usługę Dropbox i pomóc Ci w ustalaniu priorytetów w pracy, analizujemy Twoją aktywność na koncie, aby polecać treści, które możesz uznać za najbardziej pomocne. Aby udoskonalać Usługi, gromadzimy informacje o Twoich interakcjach z Usługami, aby zrozumieć, jakie funkcje są dla Ciebie najbardziej przydatne, i jak możemy je udoskonalić. W celu ochrony użytkowników Dropbox analizujemy adresy IP, historię logowań oraz zmiany e-maili i haseł, aby wykrywać niewłaściwe zachowanie i reagować na nie. Aby promować Usługi Dropbox, w niektórych przypadkach będziemy analizować informacje na temat aktywności użytkowników oraz poziomu wykorzystywania przez nich Usług – na przykład ile urządzeń połączyli z kontem Dropbox oraz ile miejsca wykorzystali – aby określić, którzy użytkownicy mogą być zainteresowani naszymi usługami premium.

W niektórych przypadkach, gdy już nie potrzebujemy danych przypisanych do użytkownika indywidualnego, będziemy dokonywać deidentyfikacji danych. Na przykład wykorzystujemy zdeidentyfikowane opinie klientów w celu ulepszania naszych produktów i usług. Dropbox podejmuje kroki, aby zapewnić, że dane nie zostaną ponownie połączone z użytkownikiem indywidualnym. W tym celu stosujemy wiele metod, takich jak anonimizacja, agregacja i generalizacja. Dropbox nie podejmuje prób ponownej identyfikacji danych, które zostały zdeidentyfikowane.

4. W jaki sposób Dropbox wykorzystuje moje dane prywatne do uczenia maszynowego i analizy algorytmicznej?

Dropbox gromadzi i przetwarza dane osobowe przy użyciu technologii analizy algorytmicznej lub uczenia maszynowego w celu świadczenia, doskonalenia, ochrony i promowania Usług Dropbox:

Świadczenie Usług Dropbox. Korzystamy z technologii uczenia maszynowego, aby ułatwić Ci znajdowanie, odzyskiwanie, organizowanie i szeregowanie Twoich materiałów według priorytetów, uprościć współpracę z osobami, z którymi pracujesz najczęściej oraz skupienie na tym, co w pracy najważniejsze. Na przykład analizujemy twoją aktywność na koncie i historię korzystania, aby proponować Ci na koncie Dropbox takie treści, które uznasz za najbardziej istotne, aby przewidywać i automatycznie poprawiać zapytania wyszukiwania, pomagając Ci znaleźć to, czego szukasz, oraz rozwiązywać problemy, z którymi możesz się zetknąć przy korzystaniu z Usług Dropbox.

Ochrona Usług Dropbox. Korzystamy z analizy algorytmicznej takich informacji, jak twój adres IP, historia logowań oraz zmiany na koncie (np. zmiany adresu e-mail i hasła), aby wykrywać niewłaściwe zachowania oraz treści w naszych Usługach.

Doskonalenie Usług Dropbox. Dropbox korzysta z analizy algorytmicznej i uczenia maszynowego, aby doskonalić Usługi Dropbox i opracowywać nowe funkcje. Przykładowo analizujemy informacje na temat Twoich interakcji z Usługami, aby optymalizować wygląd interfejsu użytkownika, doskonalić sposób, w jaki algorytmy sugerują i personalizują treści, podnosić adekwatność wyników wyszukiwania, aby pomóc Ci znaleźć to, czego szukasz, a także opracowywać nowe sposoby usprawnienia przepływu pracy.

Promowanie Usług Dropbox. W niektórych przypadkach będziemy korzystać z analizy algorytmicznej w celu identyfikacji aktywności użytkowników oraz poziomu korzystania z naszych Usług poprzez analizę danych, takich jak liczba urządzeń połączonych z kontem Dropbox, wykorzystywane miejsce, zawartość plików oraz liczba udostępnień przez użytkowników, aby zidentyfikować użytkowników, którzy mogą być zainteresowani naszymi Usługami premium, oraz dotrzeć do nich.

5. Jakim zaufanym stronom trzecim Dropbox udostępnia moje dane prywatne?

W celu świadczenia, doskonalenia, ochrony i promowania Usług Dropbox udostępnia Twoje dane osobowe zaufanym stronom trzecim, jak również innym Spółkom Dropbox.

Zaufanymi stronami trzecimi są przedsiębiorstwa lub osoby fizyczne, które Dropbox zatrudnia w celu świadczenia, doskonalenia, ochrony i promowania Usług Dropbox. Przykładowo zaufane strony trzecie mogą mieć dostęp do Twoich informacji, aby świadczyć usługi przechowywania danych, usługi IT lub usługi wsparcia klienta, ale będą mieć taki dostęp wyłącznie w celu realizacji zadań w imieniu Dropbox. Dropbox w dalszym ciągu ponosi odpowiedzialność za postępowanie z Twoimi danymi według instrukcji. Zaufane strony trzecie obejmują firmy:

 • Dropbox, Inc.
 • Amazon Web Services, Inc.
 • Teleperformance A.E.
 • Salesforce.com, LLC
 • Google LLC
 • Zendesk, Inc.
 • Oracle America, Inc.
 • SnapEngage, LLC
 • FrontApp, Inc.
 • Intercom, Inc.
 • Segment.io, Inc.
 • Heroku, Inc.

6. Co to są Spółki Dropbox oraz Usługi Spółek Dropbox?

Oprócz usług oferowanych przez Dropbox, Dropbox jest właścicielem każdej z niżej wymienionych spółek i prowadzi działalność tych spółek zgodnie z ich odpowiednimi warunkami świadczenia usług i politykami prywatności. Wraz z Dropbox spółki te tworzą Spółki Dropbox. Dropbox udostępnia innym Spółkom Dropbox infrastrukturę, systemy i technologię oraz Twoje informacje w celu świadczenia, doskonalenia, ochrony i promocji Usług Spółek Dropbox. Usługi Spółek Dropbox stanowią Usługi Dropbox oraz inne produkty dostarczane i usługi świadczone przez Spółki Dropbox zgodnie z odrębnymi i samodzielnymi warunkami świadczenia usług i politykami prywatności.

Dropbox przetwarza Twoje informacje w ramach Spółek Dropbox w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo oraz zgodnie z odpowiednimi warunkami świadczenia usług i politykami prywatności każdej ze spółek. Aby uzyskać więcej informacji na temat praktyk ochrony prywatności Spółek Dropbox oraz sposobu, w jaki postępują z informacjami dotyczącymi osób fizycznych, zapoznaj się z zawartością następujących łączy:

7. W jaki sposób mogę zażądać usunięcia moich danych osobowych bądź sprzeciwić się ich wykorzystywaniu lub ograniczyć ich wykorzystywanie?

Możesz zażądać, abyśmy przestali wykorzystywać Twoje dane osobowe, ograniczyli ich wykorzystywanie lub usunęli je w określonych okolicznościach – na przykład, jeśli nie mamy podstawy prawnej do dalszego wykorzystywania tych danych lub jeśli uważasz, że Twoje dane osobowe są niepoprawne.

Możesz także zgodzić się na otrzymywanie od nas wiadomości marketingowych. W dowolnym momencie możesz wybrać, jakie rodzaje wiadomości marketingowych chcesz otrzymywać, edytując preferencje w sekcji Powiadomienia na swoim koncie osobistym, lub klikając link Anuluj subskrypcję w zakresie kategorii wiadomości e-mail, których nie chcesz otrzymywać.

Jeżeli informacje na Twoim koncie są niepoprawne, w dowolnym momencie możesz je zaktualizować lub usunąć, logując się na swoje konto i przechodząc na stronę konta. W każdej chwili możesz także usunąć swoje konto Dropbox.

Jeżeli uważasz, że nie istnieje podstawa prawna do wykorzystywania Twoich danych osobowych przez Dropbox, uważasz, że istnieją inne nieścisłości w twoich danych osobowych, lub chcesz sprzeciwić się wykorzystywaniu Twoich danych osobowych, poinformuj nas o tym, kontaktując się z nami pod adresem privacy@dropbox.com, a my przeanalizujemy tę sprawę. Aby zażądać usunięcia swoich danych osobowych, wypełnij ten formularz. Przysługuje Ci także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Nie będziemy wyciągać negatywnych konsekwencji z powodu skorzystania z któregokolwiek z tych praw.

8. Jak mogę uzyskać dostęp do moich danych osobowych?

W dowolnym momencie możesz uzyskać dostęp do plików zapisanych na koncie Dropbox. Jeśli masz zainstalowaną aplikację komputerową Dropbox, możesz przechowywać wszystkie pliki bezpośrednio na komputerze.

Aby uzyskać informacje na temat swojego konta oraz powiązanego z nim sprzętu, po prostu zaloguj się na stronie konta. Tutaj znajdują się imię i nazwisko oraz adres e-mail powiązane z Twoim kontem, jak również adresy IP połączonych sesji oraz komputery i urządzenia mobilne wykorzystywane do uzyskiwania dostępu do Twojego konta. Na stronie bezpieczeństwa możesz sprawdzić także aplikacje połączone z Twoim kontem.

Jeśli jesteś w kontakcie z zespołem pomocy technicznej Dropbox, możesz zalogować się do portalu obsługi klienta i uzyskać zapis prowadzonej z nami korespondencji.

Jeśli chcesz złożyć wniosek o dostęp do danych, napisz do nas na adres privacy@dropbox.com, wpisując słowa „Wniosek o dostęp do danych” w tytule lub treści wiadomości, a skontaktujemy się z Tobą niezwłocznie.

Dowiedz się więcej o tym, jak możesz uzyskać dostęp do swoich plików, konta i informacji dotyczących sprzętu oraz korespondencji z Dropbox.

9. Chcę korzystać z usług innego dostawcy. Jak mogę przenieść moje dane z Dropbox?

W dowolnym momencie możesz pobrać pliki z konta Dropbox. Proponujemy kilka sposobów.

Jeśli korzystasz z aplikacji komputerowej Dropbox, możesz przenieść folder Dropbox do innej lokalizacji na dysku twardym lub zewnętrznym.

Jeżeli uzyskujesz dostęp do konta za pośrednictwem witryny dropbox.com, możesz łatwością pobrać z niej poszczególne pliki lub foldery. Aby pobrać poszczególne pliki z dropbox.com:

 1. Zaloguj się w witrynie dropbox.com.
 2. Znajdź plik, który chcesz pobrać.
 3. Kliknij „…” (wielokropek) po prawej stronie nazwy pliku.
 4. Kliknij Pobierz.

Z witryny dropbox.com możesz także pobierać całe foldery do pliku ZIP z (zwróć uwagę, że istnieją ograniczenia co do wielkości folderu).

Jeśli korzystasz z aplikacji mobilnej Dropbox, możesz pobierać poszczególne pliki na urządzenie, aby przeglądać je w trybie offline.

Jeśli korzystasz z Dropbox Paper, możesz eksportować dokumenty Paper z dropbox.com.

10. Jakie kategorie danych osobowych są zawarte w informacjach, które Dropbox gromadzi i ujawnia zaufanym stronom trzecim?

„Informacje dotyczące konta” oznaczają informacje na temat Twojego konta. Obejmują one dane identyfikacyjne, którymi mogą być Twoje prawdziwe imię i nazwisko, alias, niepowtarzalny identyfikator osobisty lub identyfikator internetowy. Mogą także obejmować inne dane osobowe, takie jak adres do korespondencji, adres protokołu internetowego, adres e-mail, nazwę konta, zdjęcie profilowe lub inne podobne identyfikatory. „Informacje dotyczące konta” mogą obejmować także informacje handlowe, takie jak historia zakupów lub konsumpcji bądź tendencje zakupowe lub konsumpcyjne.

„Twoje materiały” obejmują to, co decydujesz się przechowywać na koncie Dropbox.

„Kontakty” obejmują informacje identyfikacyjne dotyczące kontaktów, do których udzielasz nam dostępu. Mogą także obejmować identyfikatory takie, jak prawdziwe imię i nazwisko, alias lub adres e-mail.

„Informacje dotyczące korzystania” obejmują informacje związane z Twoim korzystaniem z Usług. Ponieważ Dropbox świadczy usługi online, informacje te mogą obejmować informacje dotyczące aktywności w internecie lub innej sieci elektronicznej, takie jak informacje dotyczące interakcji ze stronami internetowymi, aplikacjami lub reklamami.

„Informacje dotyczące urządzenia” odnoszą się do informacji na temat poszczególnych urządzeń, z których korzystasz w celu uzyskania dostępu do Usług, co może obejmować Informacje dotyczące korzystania lub informacje dotyczące urządzenia, takie jak identyfikator internetowy i adres protokołu internetowego lub dane geolokalizacyjne.

Pliki cookies i inne technologie” odnoszą się do technologii takich, jak pliki cookies i znaczniki pikselowe. Technologie te mogą prowadzić do gromadzenia identyfikatorów internetowych, adresów protokołów internetowych lub innych podobnych identyfikatorów, jak również Informacji dotyczących korzystania.

W ciągu ostatnich 12 miesięcy firma Dropbox zgromadziła powyższe kategorie i ujawniła je zaufanym stronom trzecim.

11. Ile wniosków o dane osobowe otrzymuje Dropbox i w jaki sposób na nie odpowiada?

Dropbox zatrudnia zespół specjalistów zajmujących się udzielaniem odpowiedzi na wnioski o dane osobowe otrzymywane na adres privacy@dropbox.com od użytkowników z całego świata. W poniższej tabeli znajdują się informacje na temat liczby wniosków o dane osobowe, które firma Dropbox otrzymała i przetworzyła w ciągu 12 miesięcy poprzedzających 30 czerwca 2022 r.:

Rodzaj wniosku Otrzymano Zrealizowano (w całości lub w części) Nie zrealizowano (z powodu braku weryfikacji lub braku konta) Średni czas reakcji
Dostęp 170 82 88 2,34 dnia
Usunięcie 22 800 22 800 0 0,49 dnia
Sprzeciw wobec przetwarzania 420 420 0 0,62 dnia
Prośba o niesprzedawanie 17 Dropbox nie sprzedaje danych osobowych Dropbox nie sprzedaje danych osobowych 0,62 dnia
Jak przydatny był ten artykuł?

Przykro nam to słyszeć.
Daj nam znać, co możemy poprawić:

Dziękujemy za przesłanie opinii.
Daj nam znać, jak pomógł ten artykuł:

Dziękujemy za przesłanie opinii.