Dropbox Business nya adminkonsol: en översikt

Om du ser fliken Innehåll i stället för fliken Teammappar har ditt team den nya teammappstrukturen. Du kan hantera teamutrymmet i innehållshanteraren.

För att göra Dropbox Business ännu snabbare och enklare att använda har vi uppdaterat adminkonsolens design. Detta är en del av den större omarbetningen av hela Dropbox webbplats.

Några saker har ändrats i den omarbetade adminkonsolen, bland annat dessa:

Obs! Alla funktioner från den tidigare versionen av adminkonsolen finns kvar i den nya versionen

Förenklad navigeringsmeny

Med den nya adminkonsolen blir det enklare att navigera och hitta det man behöver. Varje sida i adminkonsolen har samma sidopanelsmeny som pekar på de huvudsidor man behöver för att hantera teamet.

Det går också alltid att klicka på Dropbox-ikonen när man vill gå tillbaka till att visa sina egna filer.

Ny navigeringsmeny

Nå vanliga åtgärder med ett enda klick

På de flesta sidorna i den nya adminkonsolen når man de saker man oftast gör med ett enda klick. Använd bara knappen längst upp till höger på dessa sidor när teamet ska hanteras. Det finns även nya filter för enkel bläddring.

Den nya sidan Medlemmar har till exempel knappen Bjud in medlemmar samt filter så att det går att ta fram alla medlemmar av en viss medlemstyp.

Vanliga åtgärder

Snabbare, större sökfält

I den nya adminkonsolen finns även ett större, snabbare sökfält, vilket gör det lättare att hitta exakt det man behöver. Det nya sökfältet finns högst upp på sidor med sökbart innehåll:

  • Adminpanelens startsida
  • Medlemssidan
  • Gruppsidan
  • Teammappsidan
Förbättrat sökfält

Använd teammappsidan för att hantera teamets alla mappar

Den nya sidan Teammappar liknar den nuvarande sidan på dropbox.com/browse. Denna omarbetade sida gör det lättare för administratörer att hantera filerna som används och delas i deras team.

Markerar man teammappar så visas alternativ som nås med ett enda klick på den högra sidopanelen.

Teammapphanterare

Växla mellan kopplade konton

I den nya adminkonsolen går det att snabbt se vilket konto som visas och växla mellan konton. När man använder sökning eller visar meddelanden ser man bara resultat för det kontot.

Byt konto genom att klicka på teamets namn längst ner i huvudmenyfältet. Du får alternativet att välja ditt personliga konto. Klicka på ditt namn igen för att byta tillbaka till det jobbrelaterade kontot.

Växla konton
Var artikeln till hjälp?

Tråkigt att höra.
Berätta hur vi kan bli bättre:

Tack för din feedback!
Berätta för oss hur artikeln hjälpte dig:

Tack för din feedback!

Svar från community