Så här använder du Dropbox Transfer

Du kan använda Dropbox Transfer till att skicka filer du inte behöver samarbeta i. Du kan till exempel använda Dropbox Transfer till att skicka en färdig produkt eller ett kontrakt till en kund.

När du skickar en överföring får mottagaren en delbar länk som de kan klicka på för att ladda ner filerna. Det krävs inget Dropbox-konto för att få åtkomst till eller ladda ner en överföring.

Obs! Överföringens storleksgräns beror på vilken plan du har.

 • Basic (kostnadsfri): 100 MB
 • Plus: 2 GB
 • Family: 2 GB
 • Professional: 100 GB
 • Standard: 2 GB
 • Advanced, Enterprise eller Education: 100 GB

Obs! Medlemmar i Dropbox Business-team som köpt tillägget Kreativa verktyg kan skicka överföringar upp till 250 GB. 

Kunder med planerna Dropbox Professional, Advanced, Enterprise eller Education har möjlighet att anpassa överföringar med utgångsdatum, lösenord, logotyper eller bakgrunder.

Så här skapar du en överföring

Skapa en överföring på dropbox.com:

 1. Logga in på dropbox.com.
 2. Klicka på rutnätsikonen längst upp till vänster.
 3. Klicka på Transfer på menyn som visas.
 4. Klicka på Skapa överföring.
 5. Du kan lägga till filer till din överföring på tre olika sätt:
  • Klicka på ”+” (plus-ikonen)
  • Dra och släpp filer från datorn
  • Klicka på Lägg till från Dropbox
 6. Klicka på redigeringsikonen (pennan) om du vill ge överföringen ett namn.
 7. Klicka på kugghjulsikonen för att ange utgångsdatum eller lösenord.
  • Beroende på din plan är överföringar automatiskt inställda på att upphöra efter 7 eller 30 dagar. Användare med Professional, Advanced, Enterprise och Education har möjlighet att lägga till ett lösenord och flytta fram utgångsdatumet upp till ett år.
 8. Klicka på Skapa överföring.
 9. Klicka på Kopiera länk eller Skicka via mejl.

Skapa en överföring från datorn:

 1. Öppna Utforskaren (Windows), Finder (Mac) eller Dropbox-mappen på din dator.
 2. Högerklicka på filen eller mappen du vill lägga till överföringen.
 3. Klicka på Skicka med Transfer ...
 4. Klicka på kugghjulsikonen för att ange utgångsdatum eller lösenord.
  • Beroende på din plan är överföringar automatiskt inställda på att upphöra efter 7 eller 30 dagar. Användare med Professional, Advanced, Enterprise och Education har möjlighet att lägga till ett lösenord och flytta fram utgångsdatumet upp till ett år.
 5. Klicka på Skapa överföring.
 6. Klicka på Kopiera länk eller Skicka via mejl för att dela överföringslänken.

Obs! Dropbox-klienten måste vara installerad för att skicka överföringar från datorn.

Så här skapar du en överföring från din iOS-enhet:

 1. Öppna Dropbox-appen i din iPhone eller iPad.
 2. Tryck på ”+” (plus-ikonen).
 3. Tryck på Överför filer.
 4. Tryck på Lägg till från Dropbox eller Lägg till från Bilder och välj sedan filerna du vill lägga till i överföringen.
  • Obs! Det går inte att lägga till mappar i en överföring på iOS.
 5. Tryck på Fortsätt.
 6. Tryck på Ställ in utgångsdatum för att välja ett utgångsdatum.
  • Överföringar är automatiskt inställda på att upphöra efter 7 eller 30 dagar, beroende på din plan. Alla användare kan minska antalet dagar, men Professional-användare har möjlighet att flytta fram utgångsdatumet upp till ett år.
 7. Om du använder Dropbox Professional, Advanced, Enterprise eller Education kan du trycka på Lägg till lösenord för att lösenordsskydda din överföring.
 8. Tryck på Fortsätt.
 9. Tryck på Mejla eller Hämta länk för att dela din överföringslänk.

Så här skapar du en överföring på din Android:

 1. Öppna Dropbox-appen på din Android.
 2. Tryck på ”+” (plus-ikonen).
 3. Tryck på Skicka överföring.
 4. Tryck på Fortsätt.
 5. Markera rutan bredvid filen eller mappen du vill överföra.
 6. Tryck på Överför filer.
 7. Tryck på Fortsätt.
 8. Du kan välja ett nytt namn för din överföring, växla knappen för att få meddelanden om nerladdningen och ställa in ett utgångsdatum.
 9. Tryck på Fortsätt.

När din överföring är klar ser du ”Din överföring är klar”. Du kan sedan trycka på Dela länk, Ny överföring eller Klar.

Titta på den här videon för att se en översikt över Dropbox Transfer.

Ändra överföringens namn

Så här redigerar du namnet på en överföring: 

 1. Logga in på dropbox.com.
 2. Klicka på rutnätsikonen längst upp till vänster.
 3. Klicka på Transfer på menyn som visas.
 4. Klicka på den överföring du vill ändra.
 5. Klicka på redigeringsikonen (pennan) för att ge överföringen ett namn.
 6. Skriv ett nytt namn.
 7. Klicka på Spara.

Anpassa en överföring

Om du har Dropbox-planen Professional, Advanced, Enterprise eller Education kan du ändra bakgrunden på din överföring eller lägga till en egen logo. Den bakgrund och logo du väljer visas på alla överföringar om du inte ändrar dem igen.

Anpassa överföringar:

 1. Logga in på dropbox.com.
 2. Klicka på rutnätsikonen längst upp till vänster.
 3. Klicka på Överför.
 4. Klicka på Anpassa design.
 5. Lägg till en bakgrundsfärg, bakgrundsbild eller logotyp genom att klicka på rullgardinsmenyn bredvid Välj bakgrund eller Välj logo.
  • Obs! Bakgrunder och logotyper har en filstorleksgräns på 5 MB. Logotyper ändrar storlek om de är för stora.
 6. Klicka på Spara.

Så här raderar du en överföring

När du raderar en överföring tas överföringen bort från ditt konto och ingen som har länken kommer att kunna se filerna. Så här raderar du en överföring:

 1. Logga in på dropbox.com.
 2. Klicka på rutnätsikonen längst upp till vänster.
 3. Klicka på Transfer på menyn som visas.
 4. Klicka på intill överföringen du vill ta bort.
 5. Klicka på Radera.

Obs! Det går inte att återställa raderade överföringar.

Så här ser du hur många gånger en överföring visats eller laddats ner

Överföringsägare får ett mejl som talar om när någon har laddat ner överföringen. Så här ser du hur många gånger en överföring visats eller laddats ner:

 1. Logga in på dropbox.com.
 2. Klicka på rutnätsikonen längst upp till vänster.
 3. Klicka på Transfer på menyn som visas.
 4. Se Visningar och Nerladdningar intill varje överföring.

Om du skickar en överföring via mejl kan du se vilka som sett eller laddat ner den. Så här ser du vem som har sett eller laddat ner en överföring:

 1. Logga in på dropbox.com.
 2. Klicka på rutnätsikonen längst upp till vänster.
 3. Klicka på Transfer på menyn som visas.
 4. Klicka på överföringen du vill visa.
 5. Under Skickad till [x] personer kollar du statusen bredvid varje namn.

Så här ändrar du utgångsdatum för en överföring

Utgångna överföringar är inte längre tillgängliga och kan inte skickas på nytt. Så här ändrar du utgångsdatumet efter att en överföring har skickats:

 1. Logga in på dropbox.com.
 2. Klicka på rutnätsikonen längst upp till vänster.
 3. Klicka på Transfer på menyn som visas.
 4. Välj den överföring du vill ändra.
 5. Klicka på pilen nedanför Utgångsdatum under Inställningar och välj önskat utgångsdatum.
 6. Klicka på Spara.

Obs! Användare med Professional, Advanced, Enterprise och Education kan ställa in utgångsdatum upp till ett år.

Så här visar du utgångna överföringar

Om du är överföringsägaren och vill se en utgången överföring:

 1. Logga in på dropbox.com.
 2. Klicka på rutnätsikonen längst upp till vänster.
 3. Klicka på Transfer på menyn som visas.
 4. Klicka på fliken Utgångna .

Obs! Endast Premium-användare kan visa utgångna överföringar.

Förhandsvisa filer från en överföring

Förhandsgranska filer från en överföring genom att öppna Dropbox Transfer-länken och klicka på ögonikonen som visas när du håller muspekaren över filnamnet.

Ladda ner filer från en överföring

Ladda ner filer från en överföring till datorn:

 1. Öppna Dropbox Transfer-länken.
 2. Klicka på knappen Ladda ner alla för att spara alla filer, eller för muspekaren över en enskild fil och klicka på pilikonen som visas. 
 3. Filerna laddas ner till webbläsarens förvalda nerladdningsplats. Om överföringen innehåller flera filer samlas de i en .zip-fil som heter Överföring.
  • Spara filer från en överföring till ditt Dropbox-konto genom att öppna Dropbox Transfer-länken och klicka på Spara i Dropbox. Filerna sparas i en ny mapp i mappen Dropbox Transfer-filer.

Hantera överföringar för Dropbox Business-teamet

Inaktivera teamets möjlighet att skapa filöverföringar:

 1. Logga in på dropbox.com med autentiseringsuppgifterna som administratör.
 2. Klicka på Adminkonsolen på den vänstra sidomenyn.
 3. Klicka på Inställningar.
 4. Klicka på Delning.
 5. Bredvid Dela filer med Dropbox Transfer växlar du till Av. Befintliga överföringslänkar kan inte längre nås.

Obs! Endast teamadministratörer får hantera den här inställningen. Användarhanterings- och supportadministratörer får inte inaktivera överföringar.

Visa teamets överföringsaktivitet:

 1. Logga in på dropbox.com med autentiseringsuppgifterna som administratör.
 2. Klicka på Adminkonsolen på den vänstra sidomenyn.
 3. Klicka på Aktivitet.
 4. Filtrera enligt den aktivitet du vill visa.

Obs! När en teammedlem tas bort från ett team raderas deras överföringar och är inte längre åtkomliga.

Var artikeln till hjälp?

Tråkigt att höra.
Berätta hur vi kan bli bättre:

Tack för din feedback!
Berätta för oss hur artikeln hjälpte dig:

Tack för din feedback!