Så här använder du Dropbox Transfer

Dropbox Transfer är ett enkelt sätt att skicka filer du inte behöver samarbeta i. Du kan till exempel använda Dropbox Transfer för att skicka en färdig produkt eller ett kontrakt till en kund. 

Med Dropbox Transfer får överföringsägare mer kontroll än när de delar en mapp tack vare följande:

 • Överföringsägare kan se hur många gånger en överföring visades eller laddades ner
 • Filer som delas via överföring syns inte i mottagarens Dropbox-mapp
 • Överföringar går automatiskt ut efter 7 dagar
 • Mottagare får inte redigera filer i en överföring

När du skickar en överföring får mottagaren en länk med ditt namn, en lista över filnamn och storlekar samt överföringens utgångsdatum. Mottagare kan dela överföringslänken. Det krävs inget Dropbox-konto för att få åtkomst till eller ladda ner en överföring.

Obs! Överföringens storleksgräns beror på vilken plan du har.

 • Basic (kostnadsfri): 100 MB
 • Plus: 2 GB
 • Professional: 100 GB
 • Business Standard: 2 GB
 • Business Advanced, Enterprise eller Education: 100 GB

Obs!Lägga till lösenord till överföringslänkar är tillgängligt bara för användare som har en Dropbox Professional-, Business Advanced-, Enterprise- eller Education-plan.

Så här skapar du en överföring

Skapa en överföring på dropbox.com:

 1. Logga in på dropbox.com.
 2. Klicka på Överför.
 3. Klicka på Skapa överföring.
 4. Det går att lägga till filer i överföringen på tre olika sätt:
  • Klicka på + (plus)-ikonen
  • Dra och släpp filer från datorn
  • Klicka på Lägg till från Dropbox
 5. Klicka på Nästa.
 6. Välj utgångsdatum i rullgardinsmenyn.
  • Överföringar är inställda på att automatiskt gå ut efter 7 dagar, men användare av Professional, Business Advanced, Enterprise och Education har möjlighet att ställa in utgångsdatum efter 7, 30, 60 eller 90 dagar
 7. Klicka på Nästa.
 8. Klicka på Kopiera länk eller Skicka via mejl.

Skapa en överföring från Dropbox-mappen på datorn:

 1. Öppna Dropbox-mappen på datorn.
 2. Högerklicka på filen eller mappen du vill lägga till överföringen.
 3. Klicka på Skicka med Transfer ...
  • Klicka på kugghjulsikonen för att ställa in utgångsdatumet
  • Dropbox Professional, Business Advanced, Enterprise och Education: Klicka på kugghjulsikonen för att ställa in ett lösenord för din överföring
  • Klicka på plusikonen för att lägga till fler filer
 4. Klicka på Nästa.
 5. Klicka på Kopiera länk eller Mejla överföring för att dela din överföringslänk.

Obs! Du får bara se Visningar och Nerladdningar för överföringar som skickats via mejl.

Dropbox Professional-användare kan skapa en överföring med en iOS-enhet. Gör så här:

 1. Öppna Dropbox-appen på iOS-enheten.
 2. Tryck på Skapa (plus-ikonen).
 3. Tryck på Överför filer.
 4. Tryck på Lägg till från Dropbox, välj sedan filer du vill lägga till i överföringen.
  • Obs! Just nu går det inte att i iOS lägga till mappar i en överföring
 5. Tryck på Ställ in utgångsdatum för att välja ett utgångsdatum.
  • Överföringar är inställda på att automatiskt gå ut efter 7 dagar, men användare av Professional, Business Advanced, Enterprise och Education har möjlighet att ställa in utgångsdatum efter 7, 30, 60 eller 90 dagar
  • Dropbox Professional, Business Advanced, Enterprise, and Education: Tryck på Lägg till lösenord för att lägga till ett lösenord för överföringen.
 6. Tryck på Fortsätt.
 7. Tryck på Kopiera länk för att dela din överföringslänk.

Anpassa en överföring

Om du har Dropbox Professional, Business Advanced, Enterprise eller Education-planen kan du ändra bakgrunden på din överföring eller lägga till en egen logo. Den bakgrund och logo du väljer visas på alla överföringar om du inte ändrar dem igen.

Anpassa överföringar:

 1. Logga in på dropbox.com.
 2. Klicka på Överför.
 3. Klicka på Anpassa design.
 4. Klicka på rullgardinsmenyn bredvid Välj bakgrund eller Välj logo för att lägga tillen bakgrundsfärg, bakgrundsbild eller logo.
 5. Klicka på Spara.

Så här raderar du en överföring

När du raderar en överföring tas överföringen bort från ditt konto och ingen som har länken kommer att kunna se filerna. Så här raderar du en överföring:

 1. Logga in på dropbox.com.
 2. Klicka på Överför.
 3. Klicka på ikonen med tre punkter (…) intill den överföring du vill radera.
 4. Klicka på Radera.

Det går inte att återställa raderade överföringar.

Så här ser du hur många gånger en överföring visats eller laddats ner

Överföringsägare får ett mejl som talar om när någon har laddat ner överföringen. Så här ser du hur många gånger en överföring visats eller laddats ner:

 1. Logga in på dropbox.com.
 2. Klicka på Överför.
 3. Se Besök och Nerladdningar intill varje överföring.

Så här ändrar du utgångsdatum för en överföring

Utgångna överföringar är inte längre tillgängliga för personer med länken och kan inte skickas på nytt. Så här ändrar du utgångsdatumet efter att en överföring har skickats:

 1. Logga in på dropbox.com.
 2. Klicka på Överför.
 3. Klicka på den överföring du vill ändra.
 4. Under Inställningar klickar du på pilen under Utgångsdatum och väljer önskat utgångsdatum.
 5. Klicka på Spara.

Obs! Användare av Professional, Business Advanced, Enterprise och Education kan ställa in utgångsdatum för upp till ett år.

Så här visar du utgångna överföringar

Om du är överföringsägaren och vill se en utgången överföring:

 1. Logga in på dropbox.com.
 2. Klicka på Överför.
 3. Klicka på fliken Utgångna.

Obs! Basic-användare kan inte visa utgångna överföringar.

Ladda ner filer från en överföring

Ladda ner filer från en överföring till datorn:

 1. Öppna Dropbox Transfer-länken.
 2. Klicka på knappen Ladda ner.

Filerna laddas ner till webbläsarens förvalda nerladdningsplats i en .zip -fil med namnet Överföring.

Spara filer från en överföring till ditt Dropbox-konto:

 1. Öppna Dropbox Transfer-länken.
 2. Klicka på Spara i Dropbox.

Filerna sparas i en ny mapp i mappen Dropbox Transfer-filer.

Hantera överföringar för Dropbox Business-teamet

Inaktivera teamets möjlighet att skapa filöverföringar:

 1. Logga in på dropbox.com med inloggningsuppgifterna som administratör.
 2. Klicka på Adminkonsolen.
 3. Klicka på Inställningar.
 4. Klicka på Delning.
 5. Bredvid Dela filer med Dropbox Transfer växlar du till Av.

Befintliga överföringslänkar kan inte längre nås.

Obs! Endast teamadmin kan hantera den här inställningen – användarhantering och supportadministratörer kan inte inaktivera överföringar.

Visa teamets överföringsaktivitet:

 1. Logga in på dropbox.com med inloggningsuppgifterna som administratör.
 2. Klicka på Adminkonsolen.
 3. Klicka på Aktivitet.
 4. Filtrera enligt den aktivitet du vill visa.

Obs! När en teammedlem tas bort från ett team raderas de överföringar de skapade medan de var med i teamet och kan inte längre nås.

Var artikeln till hjälp?

Tråkigt att höra.
Berätta hur vi kan bli bättre:

Tack för din feedback!
Berätta för oss hur artikeln hjälpte dig:

Tack för din feedback!