Så här använder du Dropbox Transfer

Dropbox Transfer är ett enkelt sätt att skicka filer du inte behöver samarbeta i. Du kan till exempel använda Dropbox Transfer till att skicka en färdig produkt eller ett kontrakt till en kund. 

Med Dropbox Transfer får överföringsägare mer kontroll än när de delar en mapp tack vare följande:

 • Överföringsägare kan se hur många gånger en överföring visades eller laddades ner
 • Filer som delas via överföring syns inte i mottagarens Dropbox-mapp
 • Överföringar går automatiskt ut efter 7 dagar
 • Mottagare får inte redigera filer i en överföring

När du skickar en överföring får mottagaren en länk med ditt namn, överföringens namn, en lista med filnamn och storlekar samt överföringens utgångsdatum. Mottagare kan dela överföringslänken. Det krävs inget Dropbox-konto för att få åtkomst till eller ladda ner en överföring.

Obs! Överföringens storleksgräns beror på vilken plan du har.

 • Basic (kostnadsfri): 100 MB
 • Plus: 2 GB
 • Professional: 100 GB
 • Business Standard: 2 GB
 • Business Advanced, Enterprise eller Education: 100 GB

Obs! Kunder med planerna Dropbox Professional, Business Advanced, Enterprise eller Education har möjlighet att anpassa överföringar med utgångsdatum, lösenord och en logotyp eller bakgrund och visa vem som har visat eller laddat ned en överföring.

Så här skapar du en överföring

Skapa en överföring på dropbox.com:

 1. Logga in på dropbox.com.
 2. Klicka på Överför.
 3. Klicka på Skapa överföring.
 4. Det går att lägga till filer i överföringen på tre olika sätt:
  • Klicka på + (plus)-ikonen
  • Dra och släpp filer från datorn
  • Klicka på Lägg till från Dropbox
 5. Klicka på redigeringsikonen (pennan) om du vill ge överföringen ett namn.
 6. Klicka på kugghjulsikonen för att välja utgångsdatum eller ställ in ett lösenord på rullgardinsmenyn.
  • Överföringar är inställda på att automatiskt gå ut efter 7 dagar, men användare med Professional, Business Advanced, Enterprise och Education har möjlighet att lägga till ett lösenord och ställa in utgångsdatum på 7, 30, 60 eller 90 dagar
 7. Klicka på Skapa överföring.
 8. Klicka på Kopiera länk eller Skicka via mejl.

Skapa en överföring från datorn:

 1. Finder (Mac), Utforskaren (Windows) eller Dropbox-mappen på datorn.
 2. Högerklicka på filen eller mappen du vill lägga till överföringen.
 3. Klicka på Skicka med Transfer ...
  • Klicka på kugghjulsikonen för att ställa in utgångsdatumet
  • Dropbox Professional, Business Advanced, Enterprise och Education: Klicka på kugghjulsikonen för att ställa in ett lösenord för din överföring
  • Klicka på Lägg till fler om du vill lägga till fler filer
 4. Klicka på Skapa överföring.
 5. Klicka på Kopiera länk eller Skicka via mejl för att dela överföringslänken.

Obs! Dropbox-klienten måste vara installerad för att skicka överföringar från datorn.

Dropbox Professional-användare kan skapa en överföring med en iOS-enhet. Gör så här:

 1. Öppna Dropbox-appen på iOS-enheten.
 2. Tryck på Skapa (plus-ikonen).
 3. Tryck på Överför filer.
 4. Tryck på Lägg till från Dropbox, välj sedan filer du vill lägga till i överföringen.
  • Obs! Just nu går det inte att i iOS lägga till mappar i en överföring
 5. Tryck på Ställ in utgångsdatum för att välja ett utgångsdatum.
  • Överföringar är inställda på att automatiskt gå ut efter 7 dagar, men användare av Professional, Business Advanced, Enterprise och Education har möjlighet att ställa in utgångsdatum efter 7, 30, 60 eller 90 dagar
  • Dropbox Professional, Business Advanced, Enterprise, and Education: Tryck på Lägg till lösenord för att lägga till ett lösenord för överföringen.
 6. Tryck på Fortsätt.
 7. Tryck på Kopiera länk för att dela din överföringslänk.

Ändra överföringens namn

Redigera överföringens namn på dropbox.com så här: 

 1. Logga in på dropbox.com.
 2. Klicka på Överför.
 3. Klicka på den överföring du vill ändra.
 4. Klicka på redigeringsikonen (pennan) för att ge överföringen ett namn.
 5. Skriv ett nytt namn.
 6. Klicka på Spara.

Anpassa en överföring

Om du har Dropbox Professional, Business Advanced, Enterprise eller Education-planen kan du ändra bakgrunden på din överföring eller lägga till en egen logo. Den bakgrund och logo du väljer visas på alla överföringar om du inte ändrar dem igen.

Anpassa överföringar:

 1. Logga in på dropbox.com.
 2. Klicka på Överför.
 3. Klicka på Anpassa design.
 4. Klicka på rullgardinsmenyn bredvid Välj bakgrund eller Välj logo för att lägga tillen bakgrundsfärg, bakgrundsbild eller logo.
 5. Klicka på Spara.

Så här raderar du en överföring

När du raderar en överföring tas överföringen bort från ditt konto och ingen som har länken kommer att kunna se filerna. Så här raderar du en överföring:

 1. Logga in på dropbox.com.
 2. Klicka på Överför.
 3. Klicka på intill överföringen du vill ta bort.
 4. Klicka på Radera.

Obs! Det går inte att återställa raderade överföringar.

Så här ser du hur många gånger en överföring visats eller laddats ner

Överföringsägare får ett mejl som talar om när någon har laddat ner överföringen. Så här ser du hur många gånger en överföring visats eller laddats ner:

 1. Logga in på dropbox.com.
 2. Klicka på Överför.
 3. Se Visningar och Nerladdningar intill varje överföring.

Obs! Du ser endast Visningar och Nerladdningar för överföringar som skickats i mejl.

Så här ändrar du utgångsdatum för en överföring

Utgångna överföringar är inte längre tillgängliga för personer med länken och kan inte skickas på nytt. Så här ändrar du utgångsdatumet efter att en överföring har skickats:

 1. Logga in på dropbox.com.
 2. Klicka på Överför.
 3. Klicka på den överföring du vill ändra.
 4. Klicka på pilen nedanför Utgångsdatum under Inställningar och välj önskat utgångsdatum.
 5. Klicka på Ändra överföringens namn
 6. Redigera överföringens namn på dropbox.com så här: 
 7. Logga in på dropbox.com.
 8. Klicka på Överför.
 9. Klicka på den överföring du vill ändra.
 10. Klicka på redigeringsikonen (pennan) för att ge överföringen ett namn.
 11. Skriv ett nytt namn.
 12. Klicka på Spara.

Obs! Användare med Professional, Business Advanced, Enterprise och Education kan ställa in utgångsdatum upp till ett år.

Så här visar du utgångna överföringar

Om du är överföringsägaren och vill se en utgången överföring:

 1. Logga in på dropbox.com.
 2. Klicka på Överför.
 3. Klicka på fliken Utgångna .

Obs! Basic-användare kan inte visa utgångna överföringar.

Ladda ner filer från en överföring

Ladda ner filer från en överföring till datorn:

 1. Öppna Dropbox Transfer-länken.
 2. Klicka på knappen Ladda ner.

Filerna laddas ner till webbläsarens förvalda nerladdningsplats. Om överföringen innehåller flera filer samlas de i en .zip-fil som heter Överföring.

Spara filer från en överföring till ditt Dropbox-konto:

 1. Öppna Dropbox Transfer-länken.
 2. Klicka på Spara i Dropbox.

Filerna sparas i en ny mapp i mappen Dropbox Transfer-filer.

Hantera överföringar för Dropbox Business-teamet

Inaktivera teamets möjlighet att skapa filöverföringar:

 1. Logga in på dropbox.com med inloggningsuppgifterna som administratör.
 2. Klicka på Adminkonsolen.
 3. Klicka på Inställningar.
 4. Klicka på Delning.
 5. Bredvid Dela filer med Dropbox Transfer växlar du till Av.

Befintliga överföringslänkar kan inte längre nås.

Obs! Endast teamadministratörer får hantera den här inställningen. Användarhanterings- och supportadministratörer får inte inaktivera överföringar.

Visa teamets överföringsaktivitet:

 1. Logga in på dropbox.com med inloggningsuppgifterna som administratör.
 2. Klicka på Adminkonsolen.
 3. Klicka på Aktivitet.
 4. Filtrera enligt den aktivitet du vill visa.

Obs! När en teammedlem tas bort från ett team raderas överföringarna den skapade medan den var med i teamet och är inte längre åtkomliga.

Var artikeln till hjälp?

Tråkigt att höra.
Berätta hur vi kan bli bättre:

Tack för din feedback!
Berätta för oss hur artikeln hjälpte dig:

Tack för din feedback!