Använda Dropbox Transfer

Dropbox Transfer är ett enkelt sätt att skicka filer du inte behöver samarbeta i. Du kan till exempel använda Dropbox Transfer till att skicka en färdig produkt eller ett kontrakt till en kund. 

Med Dropbox Transfer får överföringsägare mer kontroll än när de delar en mapp tack vare följande:

 • Överföringsägare kan se hur många gånger en överföring visades eller laddades ner
 • Filer som delas via överföring syns inte i mottagarens Dropbox-mapp
 • Beroende på din plan upphör överföringar automatiskt efter 7 eller 30 dagar
 • Mottagare får inte redigera filer i en överföring

När du skickar en överföring får mottagaren en länk med ditt namn, överföringens namn, en lista med filnamn och storlekar samt överföringens utgångsdatum. Mottagare kan dela överföringslänken. Det krävs inget Dropbox-konto för att få åtkomst till eller ladda ner en överföring.

Obs! Överföringens storleksgräns beror på vilken plan du har.

 • Basic (kostnadsfri): 100 MB
 • Plus: 2 GB
 • Family: 2 GB
 • Professional: 100 GB
 • Business Standard: 2 GB
 • Business Advanced, Enterprise eller Education: 100 GB

Obs! Medlemmar i Dropbox Business-team som köpt tillägget Kreativa verktyg kan skicka överföringar upp till 250 GB. 

Kunder med planerna Dropbox Professional, Business Advanced, Enterprise eller Education har möjlighet att anpassa överföringar med utgångsdatum, lösenord och en logotyp eller bakgrund och se vilka som har visat eller laddat ner en överföring.

Så här skapar du en överföring

Skapa en överföring på dropbox.com:

 1. Logga in på dropbox.com.
 2. Klicka på rutnätsikonen längst upp till vänster.
 3. Klicka på Transfer på menyn som visas.
 4. Klicka på Skapa överföring.
 5. Det går att lägga till filer i överföringen på tre olika sätt:
  • Klicka på + (plus)-ikonen
  • Dra och släpp filer från datorn
  • Klicka på Lägg till från Dropbox
 6. Klicka på redigeringsikonen (pennan) om du vill ge överföringen ett namn.
 7. Klicka på kugghjulsikonen för att ange utgångsdatum eller lösenord.
  • Beroende på din plan är överföringar automatiskt inställda på att upphöra efter 7 eller 30 dagar. Användare med Professional, Business Advanced, Enterprise och Education har möjlighet att lägga till ett lösenord och flytta fram utgångsdatumet upp till ett år.
 8. Klicka på Skapa överföring.
 9. Klicka på Kopiera länk eller Skicka via mejl.

Skapa en överföring från datorn:

 1. Utforskaren (Windows), Finder (Mac) eller Dropbox-mappen på datorn.
 2. Högerklicka på filen eller mappen du vill lägga till överföringen.
 3. Klicka på Skicka med Transfer…
 4. Klicka på kugghjulsikonen för att ange utgångsdatum eller lösenord.
  • Beroende på din plan är överföringar automatiskt inställda på att upphöra efter 7 eller 30 dagar. Användare med Professional, Business Advanced, Enterprise och Education har möjlighet att lägga till ett lösenord och flytta fram utgångsdatumet upp till ett år.
 5. Klicka på Skapa överföring.
 6. Klicka på Kopiera länk eller Skicka med e-post för att dela överföringslänken.

Obs! Dropbox-klienten måste vara installerad för att skicka överföringar från datorn.

Användare med Dropbox Basic, Plus, Family och Professional kan skapa en överföring med en iOS-enhet. Gör så här:

 1. Öppna Dropbox-appen i din iPhone eller iPad.
 2. Tryck på Skapa (plus-ikonen).
 3. Tryck på Överför filer.
 4. Tryck på Lägg till från Dropbox eller Lägg till från Bilder och välj filerna du vill lägga till i överföringen.
  • Obs! För närvarande går det inte i iOS att lägga till mappar i en överföring
 5. Tryck på Fortsätt.
 6. Tryck på Ställ in utgångsdatum för att välja utgångsdatum.
  • Överföringar är automatiskt inställda på att upphöra efter 7 eller 30 dagar, beroende på din plan. Alla användare kan minska antalet dagar, men Professional-användare har möjlighet att flytta fram utgångsdatumet upp till ett år.
 7. Tryck på Lägg till lösenord för att lägga till ett lösenord för överföringen (endast tillgängligt för användare med Dropbox Professional).
 8. Tryck på Fortsätt.
 9. Tryck på Mejl eller Få länk för att dela din överföringslänk.

Ändra överföringens namn

Redigera överföringens namn på dropbox.com så här: 

 1. Logga in på dropbox.com.
 2. Klicka på rutnätsikonen längst upp till vänster.
 3. Klicka på Transfer på menyn som visas.
 4. Klicka på den överföring du vill ändra.
 5. Klicka på redigeringsikonen (pennan) för att ge överföringen ett namn.
 6. Skriv ett nytt namn.
 7. Klicka på Spara.

Anpassa en överföring

Om du har Dropbox Professional, Business Advanced, Enterprise eller Education-planen kan du ändra bakgrunden på din överföring eller lägga till en egen logo. Den bakgrund och logo du väljer visas på alla överföringar om du inte ändrar dem igen.

Anpassa överföringar:

 1. Logga in på dropbox.com.
 2. Klicka på rutnätsikonen längst upp till vänster.
 3. Klicka på Transfer på menyn som visas.
 4. Klicka på Anpassa design.
 5. Klicka på rullgardinsmenyn bredvid Välj bakgrund eller Välj logo för att lägga tillen bakgrundsfärg, bakgrundsbild eller logo.
 6. Klicka på Spara.

Bakgrunder och logotyper har en filstorleksgräns på 5 MB. Det finns ingen måttgräns för att ladda upp en logotyp. När den har laddats upp ändras storleken på logotypen om den är för stor.

Så här raderar du en överföring

När du raderar en överföring tas överföringen bort från ditt konto och ingen som har länken kommer att kunna se filerna. Så här raderar du en överföring:

 1. Logga in på dropbox.com.
 2. Klicka på rutnätsikonen längst upp till vänster.
 3. Klicka på Transfer på menyn som visas.
 4. Klicka på intill överföringen du vill ta bort.
 5. Klicka på Radera.

Obs! Det går inte att återställa raderade överföringar.

Så här ser du hur många gånger en överföring visats eller laddats ner

Överföringsägare får ett mejl som talar om när någon har laddat ner överföringen. Så här ser du hur många gånger en överföring visats eller laddats ner:

 1. Logga in på dropbox.com.
 2. Klicka på rutnätsikonen längst upp till vänster.
 3. Klicka på Transfer på menyn som visas.
 4. Se Visningar och Nerladdningar intill varje överföring.

Om du skickar en överföring via e-post kan du se vilka som sett eller laddat ner den. Så här ser du vem som har sett eller laddat ner en överföring:

 1. Logga in på dropbox.com.
 2. Klicka på rutnätsikonen längst upp till vänster.
 3. Klicka på Transfer på menyn som visas.
 4. Klicka på överföringen du vill visa.
 5. Under Skickad till [x] personer kollar du statusen bredvid varje namn.

Så här ändrar du utgångsdatum för en överföring

Utgångna överföringar är inte längre tillgängliga för personer med länken och kan inte skickas på nytt. Så här ändrar du utgångsdatumet efter att en överföring har skickats:

 1. Logga in på dropbox.com.
 2. Klicka på rutnätsikonen längst upp till vänster.
 3. Klicka på Transfer på menyn som visas.
 4. Klicka på den överföring du vill ändra.
 5. Klicka på pilen nedanför Utgångsdatum under Inställningar och välj önskat utgångsdatum.
 6. Klicka på Spara.

Obs! Användare med Professional, Business Advanced, Enterprise och Education kan ställa in utgångsdatum upp till ett år.

Så här visar du utgångna överföringar

Om du är överföringsägaren och vill se en utgången överföring:

 1. Logga in på dropbox.com.
 2. Klicka på rutnätsikonen längst upp till vänster.
 3. Klicka på Transfer på menyn som visas.
 4. Klicka på fliken Utgångna .

Obs! Endast Premium-användare kan visa utgångna överföringar.

Förhandsvisa filer från en överföring

Förhandsvisa filer från en överföring genom att öppna Dropbox Transfer-länken, håll muspekaren över filen du vill förhandsvisa och klicka på ögonikonen som visas.

Ladda ner filer från en överföring

Hämta filer från en överföring till din dator genom att öppna Dropbox Transfer-länken, och antingen klicka på knappen Hämta alla eller håll muspekaren över en fil och klicka på pilikonen som visas. Filerna laddas ner till webbläsarens förvalda nerladdningsplats. Om överföringen innehåller flera filer samlas de i en .zip-fil som heter Överföring.

Spara filer från en överföring till ditt Dropbox-konto genom att öppna Dropbox Transfer-länken och klicka på Spara till Dropbox. Filerna sparas i en ny mapp i mappen Dropbox Transfer-filer.

Hantera överföringar för Dropbox Business-teamet

Inaktivera teamets möjlighet att skapa filöverföringar:

 1. Logga in på dropbox.com med inloggningsuppgifterna som administratör.
 2. Klicka på Adminkonsolen på den vänstra sidomenyn.
 3. Klicka på Inställningar.
 4. Klicka på Delning.
 5. Bredvid Dela filer med Dropbox Transfer växlar du till Av. Befintliga överföringslänkar kan inte längre nås.

Obs! Endast teamadministratörer får hantera den här inställningen. Användarhanterings- och supportadministratörer får inte inaktivera överföringar.

Visa teamets överföringsaktivitet:

 1. Logga in på dropbox.com med inloggningsuppgifterna som administratör.
 2. Klicka på Adminkonsolen på den vänstra sidomenyn.
 3. Klicka på Aktivitet.
 4. Filtrera enligt den aktivitet du vill visa.

Obs! När en teammedlem tas bort från ett team raderas överföringarna den skapade medan den var med i teamet och är inte längre åtkomliga.

Var artikeln till hjälp?

Tråkigt att höra.
Berätta hur vi kan bli bättre:

Tack för din feedback!
Berätta för oss hur artikeln hjälpte dig:

Tack för din feedback!