Vanliga frågor om ändringsdatum för filer och mappar

En fils eller mapps ändringsdatum avser senaste gången då filen eller mappen uppdaterades. Om du har problem med filernas eller mapparnas ändringsdatum kan du ta en titt på dessa vanliga frågor.

Hur visar jag ändringsdatumet för en fil eller mapp?

Du kan visa en fils ändringsdatum på dropbox.com, i Dropbox-klienten eller i Dropbox mobilapp. Men en mapps ändringsdatum kan bara visas i Dropbox-klienten.

Visa en fils ändringsdatum på dropbox.com:

 1. Logga in på dropbox.com.
 2. Klicka på Alla filer i den vänstra sidomenyn.
 3. Klicka på rullgardinsmenyn bredvid den andra kolumnrubriken.
 4. Klicka på Ändrad.

Visa en fils ändringsdatum

iOS:

 1. Öppna Dropbox-applikationen.
 2. Tryck på Filer.
 3. Tryck på ikonen med tre punkter ”...  intill filnamnet.
 4. Du bör se ändringsdatumet under filnamnet.

Android:

 1. Öppna Dropbox-appen och klicka på menyknappen längst upp till vänster på skärmen (tre vågräta linjer).
 2. Tryck på Filer.
 3. Du bör se ändringsdatumet under filnamnet.

Visa ändringsdatum för en fil eller mapp i Dropbox-klienten:

 1. Klicka på Dropbox-ikonen i aktivitetsfältet (Windows) eller menyfältet (Mac).
 2. Du bör se filernas och mapparnas ändringsdatum under kolumnen Ändrad den.

När ändras en fils ändringsdatum?

En fils ändringsdatum uppdateras på alla enheter och dropbox.com om du redigerar en fil i Dropbox-kontot eller någon annan användare redigerar en fil i en delad mapp.

I vissa fall, se nedan, ändras en fils ändringsdatum endast på den enhet den redigerades på och synkas inte till andra enheter.

 • Om du laddar ner en fil från dropbox.com till din enhet ändras filens ändringsdatum på den enheten till den tidpunkt då den laddades ner men detta synkas inte med andra enheter
 • Om du manuellt ändrar filens ändringsdatum i Dropbox-klienten utan att redigera filens innehåll ändras filens ändringsdatum till den tidpunkt du anger men detta synkas inte med andra enheter

Obs! En fils ändringsdatum ändras inte om du ändrar en fils status för Smart synkning.

Kommer Dropbox att bevara ändringsdatumet för en fil eller mapp om jag laddar upp den eller laddar ner den till mitt konto?

För att bevara en fils ändringsdatum ska du ladda upp eller ner filen med Dropbox-klienten

Obs! En fils ändringsdatum bevaras inte om filen laddas upp eller ner med dropbox.com eller via en mobil enhet.

Varför skiljer sig mappens ändringsdatum mellan olika enheter? 

När du vidtar vissa åtgärder på en mapp i Dropbox-klienten uppdateras mappens ändringsdatum på den datorn men detta synkas inte med andra enheter. Följande åtgärder kan leda till olika ändringsdatum som står i konflikt:

 • Du laddar ner mappen från dropbox.com till din enhet
  • Mappens ändringsdatum på den enheten ändras till den tidpunkt då den laddades ner men detta synkas inte med andra enheter
 • Du ändrar en mapps status för Smart synkning
  • Mappens ändringsdatum på den enhet som används till att ändra status för Smart synkning ändras till den tidpunkt då status för Smart synkning redigerades men detta synkas inte med andra enheter
 • Du ändrar ändringsdatumet manuellt på Dropbox-klienten utan att redigera mappen
  • Mappens ändringsdatum på den enheten ändras till den tidpunkt du angett men detta synkas inte med andra enheter
Var artikeln till hjälp?

Tråkigt att höra.
Berätta hur vi kan bli bättre:

Tack för din feedback!
Berätta för oss hur artikeln hjälpte dig:

Tack för din feedback!