Senaste, Uppdateringar och Meddelanden

Våren 2019 lanserade Dropbox en ny Dropbox-upplevelse som innefattar några ändringar av dessa listor.

Dessa listor är unika för ditt konto och är avsedda att hjälpa dig att komma åt dina viktigaste filer och mappar. De visas i Dropbox-klienten, Dropbox mobilapp och på dropbox.com.

Senaste

Din lista över Senaste filer visar filer du nyligen öppnat och/eller redigerat.

Min aktivitet och Teamaktivitet är alternativ för Dropbox Business-användare i listan Senaste på rullgardinsmenyn från systemfältet/menyraden. Du kan välja att bara se filer du nyligen redigerat eller filer som hela teamet har redigerat.

Uppdateringar

Din lista över Uppdateringar visar uppdateringar som nyligen gjorts i dina Dropbox-filer och filer som du delar.

Meddelanden

Din lista över Meddelanden visar den senaste aktiviteten i dina Dropbox-filer och filer som du delar. Meddelanden visas också på datorn.

Läs mer om meddelanden och hur du aktiverar eller inaktiverar funktionen.

Var artikeln till hjälp?

Tråkigt att höra.
Berätta hur vi kan bli bättre:

Tack för din feedback!
Berätta för oss hur artikeln hjälpte dig:

Tack för din feedback!