Så här använder du listorna med förslag på material, senaste, uppdateringar och meddelanden

Våren 2019 lanserade Dropbox en ny Dropbox-upplevelse som innefattar några ändringar av dessa listor.

Dessa listor är unika för ditt konto och är avsedda att hjälpa dig att komma åt dina viktigaste filer och mappar. De visas i Dropbox-klienten, Dropbox mobilapp och på dropbox.com.

För dig

Under fliken För dig visas en personligt anpassad lista över filer och mappar, däribland innehållsförslag baserade på din personliga och teamets aktivitet, dina Stjärnmärkta filer och mappar samt dina kalenderhändelser och möten. Du kan lära Dropbox vilka filer som är minst relevanta för dig genom att högerklicka på ett förslag och klicka på Ignorera förslag. Fliken För dig är tillgänglig från Dropbox-ikonen i aktivitetsfältet (Windows) eller menyfältet (Mac).

Senaste

Din lista över Senaste filer visar filer du nyligen öppnat och/eller redigerat.

Är du medlem i ett Dropbox Business-team kan du växla mellan Du och Team om du vill se filer du redigerat nyligen eller filer som teammedlemmarna redigerat nyligen.

Uppdateringar

Din lista över Uppdateringar visar uppdateringar som nyligen gjorts i dina Dropbox-filer och filer som du delar.

Meddelanden

Listan i Meddelanden visar den senaste aktiviteten på dina Dropbox-filer och filer som du delar. Meddelanden är tillgängliga från Dropbox-ikonen i aktivitetsfältet (Windows) eller menyfältet (Mac) och som popup-meddelanden på ditt skrivbord.

Läs mer om meddelanden och hur du aktiverar eller inaktiverar funktionen.

Var artikeln till hjälp?

Tråkigt att höra.
Berätta hur vi kan bli bättre:

Tack för din feedback!
Berätta för oss hur artikeln hjälpte dig:

Tack för din feedback!