Så här använder du listorna för aktivitet, meddelanden och senaste

Dessa listor är unika för ditt konto och är avsedda att hjälpa dig att komma åt dina viktigaste filer och mappar. De visas i Dropbox-klienten, Dropbox för mobila enheter och på dropbox.com.

Aktivitet

Aktivitetsflödet visar de senaste öppnade och/eller redigerade filerna, som börjar med de senaste först.

Så här visar du din aktivitet:

  • I Dropbox-klienten klickar du på Dropbox-ikonen i aktivitetsfältet (Windows) eller menyfältet (Mac) och sedan på fliken Aktivitet. I fliken Aktivitet kan du byta mellan Du och Delat om du vill se din aktivitet eller aktivitet för delade filer. Om du är medlem i ett Dropbox Business-team kan du växla mellan Du och Team om du vill se din aktivitet eller aktivitet för teamets delade filer.
  • I den mobila applikationen trycker du på fliken Start längst ner och sedan på blixtikonen högst upp.
  • På dropbox.com: klicka på fliken Aktivitet (eller mappikonen) i högra listen.

Meddelanden

I klienten och mobila applikationen visar flödet Meddelanden all aktivitet i dina Dropbox-filer och delade filer.

Så här visar du dina meddelanden:

  • I klienten klickar du på Dropbox-ikonen i aktivitetsfältet (Windows) eller menyfältet (Mac) och sedan klockikonen. Du kan även aktivera meddelanden för att få popup-meddelanden på din dator.
  • I mobila applikationen trycker du på fliken Start längst ner och sedan på blixtikonen högst upp, och sedan på fliken Meddelanden.

Läs mer om meddelanden och hur du aktiverar eller inaktiverar funktionen.

Senaste

På mobila applikationen och dropbox.com är flödet Senaste likt flödet Aktivitet, men fokuserar endast på din aktivitet.

Så här visar du den senaste aktiviteten:

  • I den mobila applikationen trycker du på fliken Start längst ner och sedan på fliken Senaste högt upp.
  • På dropbox.com: klicka på Senaste i vänstra sidomenyn.
Var artikeln till hjälp?

Tråkigt att höra.
Berätta hur vi kan bli bättre:

Tack för din feedback!
Berätta för oss hur artikeln hjälpte dig:

Tack för din feedback!