Smart synkning

Med Dropbox smart synkning kan teammedlemmar enkelt frigöra hårddiskutrymme på sina datorer genom att flytta filer och mappar till molnet (enbart online).

Filer och mappar som har lagrats med smart synkning visas i teammedlemmens Dropbox-mapp på medlemmens dator, i Dropbox för mobila enheter och på dropbox.com för enkel filhantering. För att kunna använda en fil som har lagrats med smart synkning kan teammedlemmar bara dubbelklicka på den så laddar Dropbox snabbt ner och öppnar den på deras dator. 

Med smart synkning går det också att spara lagringsutrymme automatiskt, eftersom funktionen hittar filer och mappar som sällan används och flyttar dem till molnet.

Som administratör kan du välja om nya filer ska laddas ner automatiskt till teamets datorer eller om de ska börja som enbart online. Med smart synkning kan du ägna mindre tid åt att hantera teamets lagringsutrymme och mer tid åt viktigt arbete.

Så här använder du smart synkning

1. Klicka på Dropbox-ikonen i systemfältet (Windows) eller menyfältet (Mac).2. Klicka på mappikonen.
3. Leta upp materialet du vill göra till enbart online eller lokalt.
4. Ctrl-klicka eller högerklicka på objektet.
5. Välj
Smart synkning.
6. Välj
Enbart online eller Lokalt.

Läs hur man väljer en standardinställning för nytt material med smart synkning.

Hur fungerar systemtillägget och drivrutinen?

Du kan öppna en fil som vanligt med dess ursprungliga program, Windows Explorer eller Finder (Mac). Filen laddas omedelbart ner till din dator och fortsätter att synkas till ditt Dropbox-konto (och använda lagringsutrymme på hårddisken).

1.  Logga in på dropbox.com med ditt administratörskonto
2. Klicka på Adminkonsolen på vänstra sidomenyn.
3. Klicka på 
Inställningar på vänstra sidomenyn.
4. Klicka på 
Smart synkning.
5. Välj en standard för smart synkning:
- Synkas lokalt
- Enbart online

Obs! Du behöver inte ange någon standardinställning för att teammedlemmar ska kunna använda smart synkning.Admininställningen är den ursprungliga standardinställningen, men teammedlemmar kan ange en annan standardinställning på sina egna enheter.

Selektiv synkning

Selektiv synkning är en annan Dropbox-funktion som gör det möjligt för teammedlemmar att välja vilka filer som ska tas bort från deras hårddiskar. Filer kan fortfarande nås på dropbox.com men de visas inte på teammedlemmens dator. Med selektiv synkning kan användare frigöra hårddiskutrymme utan att radera något från sina Dropbox-konton.

Läs om hur man ställer in selektiv synkning för team, en funktion som gör att administratörer kan skapa en förvald synkningsinställning för teammappar.

Dela med Dropbox

Administratörer konfigurerar och hanterar automatisk delning med teammappar. Du kan också anpassa regler som omfattar hela teamet för alla delade mappar som teamet skapat. I adminkonsolen kan du välja att förhindra användare från att dela med personer utanför teamet eller från att gå med i mappar som inte tillhör teamet.

Dela med Dropbox

Dropbox Paper

Håll teamet uppdaterat med administrativa kontroller för Dropbox Paper. 

Hantera Paper-inställningar för hela teamet som t.ex. följande:

  • Om teamet får skapa och dela Paper-dokument eller bara visa dem
  • Hur teammedlemmar får dela Paper-dokument

Som administratör kan du också göra detta:

Läs mer om hur du använder Dropbox Paper.

Dropbox Transfer

Dropbox Transfer gör det möjligt för teamet att enkelt skicka stora filer för slutleverans. 

Förutom att skicka enskilda filer kan teammedlemmar inkludera flera filer och mappar i en enda överföring, anpassa överföringar med logotyper, utgångsdatum och lösenord och övervaka nerladdningsaktiviteten för överföringarna de skapar. Mottagare behöver inte något Dropbox-konto för att ta emot överförda filer, vilket gör Dropbox Transfer till ett enkelt sätt att säkert skicka förslag, kontrakt och färdiga arbeten. 

Teamadministratörer kan hantera teamets överföringsinställningar och övervaka överföringsaktiviteten i administratörskonsolen.

Använda du Dropbox Transfer

1. Logga in på dropbox.com med autentiseringsuppgifter som administratör.
2. Klicka på Adminkonsolen på den vänstra sidomenyn.
3. Klicka på Inställningar.
4. Klicka på Delning.
5. Växla till eller Av intill Dela filer med Dropbox Transfer.

Obs! Befintliga överföringslänkar är inte längre tillgängliga när överföring inaktiveras.

1. Logga in på dropbox.com med autentiseringsuppgifter som administratör.
2. Klicka på Adminkonsolen på den vänstra sidomenyn.
3. Klicka på Aktivitet.
4. Lägg till datum, teammedlem och innehållsvillkor om du vill.
5. Klicka på Lägg till aktivitet för att välja den filöverföringsaktivitet du vill visa.

Appintegrationer

Vårt robusta Dropbox API används av hundratals tredje parter för att utveckla program som fungerar smidigt med Dropbox. Från Google, Microsoft och Adobe till Zoom, Slack och Salesforce (bland andra) finns det med stor sannolikhet en Dropbox-integrering så att teamet kan behålla fokus och slipper växla mellan olika verktyg.

Administratörer kan hantera appintegreringar från adminkonsolen och teammedlemmar kan ansluta och hantera tredjepartsappar i sina kontoinställningar. Teammedlemmar med planen Dropbox Standard eller Advanced kan också använda Dropbox App Center till att hitta och ansluta appar.

Dropbox stöder ett nätverk av API-slutpunkter för att snabba upp det administrativa arbetsflödet och förenkla integreringen av appar i Dropbox. Granska API:er och skapa appar.

Nästa: Dropbox-säkerhet

Nu när vi har visat hur man delar och samarbetar med Dropbox ska vi gå igenom säkerhetsinställningar och funktioner som användarautentisering, lagringsplatser och gränser, förvalda delningsinställningar samt hur man lägger till eller tar bort teammedlemmar.