Akaun bersambung dan laluan folder

Tunjukkan arahan untuk:

Pelanggan Dropbox akan menyokong kedua-dua akaun peribadi dan Dropbox perniagaan sekaligus. Untuk menyokong ciri ini, pelanggan desktop perlu mengubah nama folder Dropbox tempatan (yang kini lebih daripada satu) untuk membezakan kedua-duanya. Jika dulunya pengguna Dropbox hanya ada folder berikut di folder utama mereka apabila Dropbox dipasang:

Dropbox

Mereka kini mungkin ada yang berikut jika telah memaut akaun peribadi dan perniagaan mereka:

Dropbox (Peribadi)
Dropbox (<NAMA_PERNIAGAAN>)

Perhatian: "Peribadi" mungkin diterjemahkan.

Bagi pelanggan-pelanggan sedia ada, apabila pengguna memautkan akaun kedua, kami juga akan mewujudkan symlink tersembunyi di lokasi lama Dropbox yang menunjuk kepada akaun pertama yang dipaut. Cth.:

Dropbox -> /Users/<NAMA_PENGGUNA>/Dropbox (<NAMA_PERNIAGAAN>) Dropbox (<NAMA_PERNIAGAAN>) Dropbox (Peribadi)

Maknanya, folder Dropbox telah dipindahkan ke Dropbox (<NAMA_PERNIAGAAN>), <NAMA_PERNIAGAAN> ialah nama akaun Dropbox Business, dan symlink yang Dropbox tunjukkan ke folder yang baru dilabel ini.

Pelanggan Dropbox akan menyokong kedua-dua akaun peribadi dan Dropbox perniagaan sekaligus. Untuk menyokong ciri ini, pelanggan desktop perlu mengubah nama folder Dropbox tempatan (yang kini lebih daripada satu) untuk membezakan kedua-duanya. Jika dulunya pengguna Dropbox hanya ada folder berikut di folder utama mereka apabila Dropbox dipasang:

Dropbox

Mereka kini mungkin ada yang berikut jika telah memaut akaun peribadi dan perniagaan mereka:

Dropbox (Peribadi)
Dropbox (<NAMA_PERNIAGAAN>)

Perhatian: "Peribadi" mungkin diterjemahkan.

Bagi pelanggan-pelanggan sedia ada, apabila pengguna memautkan akaun kedua, kami juga akan mewujudkan persimpangan tersembunyi pada Windows di lokasi lama Dropbox yang menghala ke akaun pertama yang dipautkan. Cth.:

Dropbox -> C:\Users\<NAMA_PENGGUNA>\Dropbox (<NAMA_PERNIAGAAN>)
Dropbox (<NAMA_PERNIAGAAN>)
Dropbox (Peribadi)

Ini bermakna, folder Dropbox telah dipindahkan ke Dropbox (<NAMA_PERNIAGAAN>), di mana <NAMA_PERNIAGAAN> ialah nama akaun Dropbox Business, dan persimpangan di Dropbox akan menghala ke folder yang baru dilabel ini.

Sejauh manakah artikel ini membantu?

Kami kesal mendengarnya.
Beritahu kami bagaimana kami boleh perbaiki:

Terima kasih atas maklum balas anda!
Beritahu kami bagaimana artikel ini membantu:

Terima kasih atas maklum balas anda!

Cara lain untuk mendapatkan bantuan