Skanning av dokument

Bruk dokumentskanningsfunksjonen til å opprette filer i Dropbox. Denne funksjonen er også nyttig for å gjøre om en whiteboard-idédugnad eller huskelapper til dokumenter som kan deles ved hjelp av Dropbox.

Har du ikke begynt å bruke Dropbox ennå? Finn ut alt om dokumentskanneren.

Vis instruksjoner for:

Skanne et dokument

 1. Åpne Dropbox-appen på Android-enheten.
 2. Trykk på «+» (pluss).
 3. Velg Skann dokument, og velg deretter Tillat når du blir bedt om det.
  • Ta et bilde av innholdet du ønsker å gjøre om til et dokument.
  • Eller velg et eksisterende bilde på enheten ved å trykke på bildeikonet nederst til venstre.
 4. Hvis du velger å ta et bilde, peker du kameraet mot objektet du vil skanne. En ramme viser det du skanner. Sørg for at:
  • dokumentet ikke er krøllete
  • det ikke er noe gjenskinn på det du fotograferer
  • du holder enheten direkte over det du fotograferer
  • du bare tar med det du vil skanne
 5. Hvis det er nødvendig, kan du skanne flere sider. Du kan eventuelt velge å redigere dokumentet.

Redigere og organisere skanningen

Etter at du har skannet et dokument, vil neste skjermbilde være Forhåndsvisning av skanning-visningen. Ikonene nederst i denne visningen representerer handlingene du kan ta for å redigere skanningen.

Du kan også trykke på Organiser (ved siden av Rediger) for å endre rekkefølgen på sidene i skanningen. I Organiser-visningen trykker og holder du på en side for å dra og omorganisere den.

Justere skanningen

 1. Fra Rediger-skjermbildet trykker du på ikonet med de tre glidebryterne nederst på skjermen.
 2. Rediger området for det skannede dokumentet ved å flytte de blå prikkene i hvert hjørne av skanningen.
 3. Bestem hvilket format du vil ha det du skanner i (svart-hvitt, whiteboard, orginal).
 4. Om ønskelig, kan du bruke glidebryteren til å justere kontrasten (dette alternativet er bare tilgjengelig for visse filtre).
 5. Når du er fornøyd med endringene, trykker du på haken i øvre høyre hjørne av skjermen.

Lagre skanningen

 1. Fra Forhåndsvisning av skanning-skjermen trykker du på pilen øverst til høyre, for å gå til Lagre som-visningen.
 2. Gi filen et navn og velg filtype.
 3. Avgjør hvor du vil lagre dokumentet.

Skanne et dokument

 1. Åpne Dropbox-appen på iOS-enheten.
 2. Trykk på «+» (pluss).
 3. Velg Skann dokument.
  • Ta et bilde av innholdet du ønsker å gjøre om til et dokument.
  • Velg eventuelt et eksisterende bilde i kamerarullen.
 4. Hvis du velger å ta et bilde, peker du kameraet mot objektet du vil skanne. En ramme viser det du skanner. Sørg for at:
  • dokumentet ikke er krøllete
  • det ikke er noe gjenskinn på det du fotograferer
  • du holder enheten direkte over det du fotograferer
  • du bare tar med det du vil skanne
 5. Hvis det er nødvendig, kan du skanne flere sider. Du kan eventuelt velge å redigere dokumentet. (Instruksjoner for hvordan du skanner flere sider og redigerer dokumentene følger.)
Skanne et dokument til Dropboxen

Redigere og organisere skanningen

Etter at du har skannet et dokument, vil neste skjermbilde være Rediger-visningen. Ikonene nederst i denne visningen representerer handlingene du kan ta for å redigere skanningen.

Rediger-visningen

Du kan også trykke på Organiser (ved siden av Rediger) for å endre rekkefølgen på sidene i skanningen. På Organiser-visningen, trykker og holder du på en side for å dra og omorganisere den.

Justere skanningen

Juster-visningen
 1. Fra Rediger-skjermbildet trykker du på ikonet med de tre glidebryterne nederst på skjermen.
 2. Rediger området for det skannede dokumentet ved å flytte de blå prikkene i hvert hjørne av skanningen.
 3. Under Filter avgjør du hvilket format du vil at skanningen skal ha.
 4. Om ønskelig, kan du bruke glidebryteren til å justere kontrasten (dette alternativet er bare tilgjengelig for visse filtre).
 5. Når du er fornøyd med redigeringene, trykker du på Ferdig.

Lagre skanningen

 1. Fra Rediger-skjermbildet trykker du på Neste for å gå til Innstillinger-visningen.
 2. Gi filen et navn og velg filtype.
 3. Bruk glidebryteren for å velge bildekvalitet og -størrelse for skanningen.
 4. Avgjør hvor du vil lagre dokumentet.

Konvertere bilder i Dropboxen til skanninger

Du kan også konvertere eksisterende bildefiler til skanninger direkte fra Hjem- eller Filer-fanen i Dropbox-appen:

 • Hjem-fanen trykker du på Lagre som skanning for å konvertere filer som kan gjøres om.
 • Filer-fanen trykker du på ikonet (ellipse) ved siden av filnavnet og velger Lagre som skanning.

Følgende filtyper støttes for skanning av et eksisterende bilde:

 • .jpg
 • .jpeg
 • .png

Vanlige spørsmål

Kan jeg skanne mer enn én side til ett enkelt dokument?

Ja. Du kan skanne opptil ti sider av et dokument og lagre filen som én enkelt .pdf-fil. Slik gjør du det:

 1. Etter at du har skannet den første siden, klikker du på legg til flere sider-ikonet (to sider med et plusstegn) fra Rediger-visningen.
 2. Du kan endre rekkefølgen til sidene i dokumentet ved å trykke på Organiser.
 3. Trykk lenge på en side for å dra og endre rekkefølgen.

Kan jeg lagre en flersidig skanning som en .png-fil?

Nei. Flersidige skanninger kan bare lagres som en .pdf-fil.

Vil tekst automatisk bli oppdaget i skannede dokumenter?

For Dropbox Business-brukere er OCR (Optical Character Recognition) kun tilgjengelig for .pdf-filer. Hvis en Dropbox Business-bruker har knyttet sammen en privat konto og en jobbrelatert konto, er OCR også tilgjengelig for den private kontoen. Les mer i avsnittet som følger, «For Dropbox Business-brukere».

Kan jeg bruke dokumentskanning mens jeg er frakoblet?

Ja, du kan skanne et dokument mens du er i frakoblet modus. Så snart du får en Internett-tilkobling, vil dokumentet lastes opp til Dropboxen din.

Dropbox Plus-, Professional- og Basic-brukere

Dropbox Plus-, Professional- og Business-kunder får tilgang til flere funksjoner i dokumentskanning:

 • Bruke søkefeltet på dropbox.com eller mobilappen for å utføre fulltekstsøk i skannede dokumenter
  • Business-brukere som har koblet sammen den arbeidsrelaterte og private kontoen, kan også få tilgang til fulltekstsøk på den private kontoen sin
  • Finn ut mer om fulltekstsøk
 • Kopiere tekst fra en .pdf-fil

Merknader om fulltekstsøk og dokumentskanning

De følgende innholdstypene støttes:

 • dokumenter skrevet på engelsk
 • maskinskrevne dokumenter

De følgende innholdstypene støttes ikke:

 • skanninger som er opprettet av en tredjeparts dokumentskanner
 • dokumenter skrevet på et annet språk enn engelsk
 • håndskrevne dokumenter
 • andre filtyper enn .pdf
 • dokumenter med svært stilisert tekst
Hvor nyttig var denne artikkelen?

Vi beklager at du ikke er fornøyd med dette.
Fortell oss hvordan vi kan bli bedre:

Takk for tilbakemeldingen!
Fortell oss hvordan denne artikkelen har hjulpet:

Takk for tilbakemeldingen!