Computerback‑up gebruiken

Met computerback‑up kun je van bepaalde belangrijke mappen een back-up maken in Dropbox, bijvoorbeeld de mappen Bureaublad, Documenten en Downloads. 

Nadat de back-up is uitgevoerd, zijn die mappen en de bestanden in die mappen nog steeds toegankelijk vanaf dezelfde plek op je computer, maar is er ook een back-up opgeslagen in Dropbox. Alle wijzigingen of verwijderingen die je aanbrengt in die mappen op de computer of in Dropbox, worden op beide plaatsen doorgevoerd. Deze mappen (waarvan een back-up is gemaakt onder 'Mijn Mac' of 'Mijn pc'), zijn toegankelijk vanaf elke plaats waar je Dropbox gebruikt, zoals dropbox.com, de mobiele Dropbox-app en de Dropbox-desktopapp op andere computers. Voor leden van Dropbox Business-teams die de teammapstructuur gebruiken, wordt een back-up van hun mappen gemaakt in de ledenmap van hun team.

Net als van alle bestanden die zijn opgeslagen in Dropbox, kun je van deze bestanden de versiegeschiedenis bekijken en eerdere versies terugzetten. 

Computerback‑up instellen

Doe het volgende voordat je computerback‑up instelt:

 • Sluit alle geopende bestanden en apps op je computer.
 • Installeer de Dropbox-desktopapp (als je dat nog niet hebt gedaan).
 • Maak verbinding met internet.
 • Wanneer van bepaalde mappen al een back‑up wordt gemaakt bij een andere cloudopslagprovider (zoals iCloud, OneDrive of Google Back-up en synchronisatie), schakel je die back‑ups uit en controleer je of je bestanden weer in de oorspronkelijke mappen op je computer staan. (Weet je niet zeker hoe dat moet, raadpleeg dan het helpcentrum van dat bedrijf.)

Computerback‑up instellen:

 1. Open je voorkeuren voor de Dropbox-desktopapp.
 2. Klik op de tab Back‑ups.
 3. Klik op Set-up.
  • Opmerking: als je lid bent van een Dropbox Business-team en deze optie niet ziet, staat je beheerder het inschakelen van computerback-up waarschijnlijk niet toe.
 4. Selecteer de mappen waarvan je een back‑up wilt maken.
  • Als je zakelijke en persoonlijke accounts zijn gekoppeld, kies je naar welk Dropbox-account je een back-up van je mappen wilt maken.
 5. Klik op Instellen en volg de stappen. 
  • Gebruikers van Mac: klik op OK wanneer dit wordt gevraagd om Dropbox toegang te geven tot je mappen.

Als er van bepaalde bestanden geen back-up wordt gemaakt, wordt er in Dropbox een snelkoppeling gemaakt met de naam Bestanden op mijn computer. Vandaaruit ga je naar de locatie van de bestanden op je computer.

Problemen met computerback‑up oplossen

Als je tijdens het instellen problemen ondervindt

Krijg je een foutmelding bij het instellen van computerback‑up, probeer dan de volgende stappen voor probleemoplossing voordat je opnieuw begint:

 • Sluit alle bestanden en apps die gegevens gebruiken in de mappen waarvan je een back‑up maakt.
 • Verwijder alle mappen van andere cloudopslagproviders (zoals iCloud, OneDrive of Google Back-up en synchronisatie) uit de selectie van mappen waarvan je een back‑up maakt en controleer of je bestanden weer in de oorspronkelijke mappen op je computer staan.
 • Verleen bewerkingsmachtigingen voor alle bestanden en mappen waarvan je een back‑up maakt.
 • Als de mappen waarvan je een back-up wilt maken niet op hun oorspronkelijke standaardlocatie staan, plaats je ze terug.
 • Als de Dropbox-map en de mappen waarvan je een back‑up wilt maken niet op dezelfde harde schijf staan, verplaats je ze naar dezelfde harde schijf. Als je mappen bijvoorbeeld op een externe harde schijf staan en de Dropbox-map op de harde schijf van je computer, verplaats je ze naar dezelfde harde schijf.
 • Als je een foutmelding krijgt die verwijst naar Adobe Creative Cloud, volg dan de instructies in dit Adobe-artikel in het Helpcentrum om de bibliotheekmap van je apparaat te verwijderen.

Als je je bestanden niet ziet na het inschakelen van computerback‑up

Alle bestanden waarvan geen back‑up is gemaakt in Dropbox, bevinden zich in een map met de naam 'Bestanden op mijn computer'.

Gebruikers van Mac: Als je je bestanden na het maken van de back‑up niet in Finder ziet, sluit je Finder geforceerd af en start je het opnieuw.

Als je na het inschakelen van computerback‑up problemen hebt met een app

Start de app opnieuw. We raden aan om met name deze apps opnieuw te starten:

Als je bestanden niet synchroniseren zoals verwacht

Zorg ervoor dat de Dropbox-desktopapp op je computer is geïnstalleerd en lees informatie over de volgende onderwerpen:

Als je na het maken van de back-up je mappen niet kunt verplaatsen, verwijderen, delen of een andere naam kunt geven

Na een back-up kun je de mappen op het hoogste niveau waarvan je een back-up hebt gemaakt (zoals Bureaublad, Documenten en Downloads, of Mijn Mac en Mijn pc), niet verplaatsen, verwijderen of een andere naam geven. Je kunt de bestanden in die mappen echter wel verplaatsen, verwijderen en een andere naam geven. Je kunt die mappen niet delen in Dropbox door mensen er via e‑mail voor uit te nodigen, maar je kunt die mappen wel delen via een link  en bestanden of mappen in die mappen delen.

Computerback‑up uitschakelen

Opmerkingen:

 • De Dropbox-desktopapp moet op je computer staan als je computerback‑up wilt uitschakelen. Als je de desktopapp al hebt verwijderd, installeer je de desktopapp opnieuw om computerback‑up uit te schakelen.
 • Als je bestanden of mappen in 'Mijn pc' of 'Mijn Mac' verwijdert, worden die bestanden van zowel Dropbox als je computer verwijderd. 
 • Als je geen toegang meer hebt tot het apparaat, kun je uitschakelen dat er een back-up van je computer wordt gemaakt door het apparaat te ontkoppelen van je Dropbox-account .

Computerback‑up uitschakelen:

 1. Open je voorkeuren voor de Dropbox-desktopapp.
 2. Klik op de tab Back‑ups.
 3. Klik op Back-up beheren
 4. Verwijder het vinkje bij de mappen waarvan je geen back-up meer wilt maken in Dropbox of maak de selectie van Mijn Mac/Mijn pc ongedaan om back-ups voor alle bestanden tegelijk uit te schakelen. 
 5. Klik op Opslaan.
 6. Kies Materiaal laten staan in mappen op deze pc/Mac of Materiaal laten staan in Dropbox.
  • Als je Materiaal laten staan in mappen op deze pc/Mac kiest, kun je de bestanden en mappen waarvan je de back‑up hebt gestopt, vinden in hun oorspronkelijke mappen op je computer. 
  • Als je Materiaal laten staan in Dropbox kiest, worden nieuwe bestanden die je toevoegt aan die mappen, opgeslagen in de oorspronkelijke mappen op je computer. De bestanden en mappen waarvan je echter eerder met computerback‑up een back‑up hebt gemaakt in Dropbox, blijven staan in je Dropbox-account. Op je computer zijn ze toegankelijk via snelkoppelingen in hun oorspronkelijke mappen, genaamd 'Mijn bestanden in Dropbox'. 
   • Opmerking: als je in plaats daarvan Instellen ziet, betekent dit dat computerback‑up al is uitgeschakeld.
 7. Klik op Back‑up stoppen.
 8. Klik op Sluiten.

Beheerders: kies of je team computerback-up kan gebruiken

Beheerders kunnen kiezen of teamleden computerback-up wel of niet kunnen inschakelen.

Als een beheerder ervoor kiest om teamleden niet toe te staan computerback-up in te schakelen, is de optie om deze functie in te schakelen niet zichtbaar in het account van de teamleden. Computerback-up wordt niet uitgeschakeld voor teamleden die deze functie al gebruiken. Dat geldt ook voor teamleden die computerback-up al hadden ingeschakeld in hun account voordat ze lid werden van het team. Beheerders kunnen controleren welke teamleden deze functie al hebben ingeschakeld door in het dashboard Inzichten te zoeken naar 'Back-up in-/uitgeschakeld voor computer'. 

Kiezen of je team computerback-up kan gebruiken:

 1. Meld je aan op dropbox.com als beheerder.
 2. Klik op Beheerconsole.
 3. Klik op Instellingen.
 4. Klik op Back‑ups.
 5. Zet de wisselknop onder Je team toestaan computerback-up in te schakelen? op Aan of Uit.
  • Opmerking: het kan een uur duren voordat de wijziging in werking treedt.
Hoe nuttig was dit artikel?

Het spijt ons dat te horen.
Laat ons weten hoe we het volgende kunnen verbeteren:

Bedankt voor je feedback.
Laat ons weten hoe dit artikel je heeft geholpen:

Bedankt voor je feedback.