Jak zarządzać ustawieniami aplikacji mobilnej Dropbox

Zaktualizowano Feb 15, 2024
person icon

Funkcje opisane w tym artykule dotyczą wszystkich klientów Dropbox.

W tym artykule omówiono sposób zarządzania ustawieniami dla całego konta w aplikacji mobilnej Dropbox. 

Więcej informacji o pobieraniu aplikacji Dropbox na urządzenie mobilne.

Przechodzenie do ustawień konta

Aby uzyskać dostęp do ustawień konta aplikacji mobilnej Dropbox:

 1. Zaloguj się do aplikacji mobilnej Dropbox przy użyciu swojego konta Dropbox. 
 2. Stuknij przycisk Konto u dołu ekranu.
 3. Stuknij ustawienia (ikona koła zębatego) w prawym górnym rogu.
 1. Uruchom aplikację Dropbox.
 2. Stuknij ikonę menu (poziome linie).
 3. Stuknij ustawienia (ikonę koła zębatego), aby otworzyć menu Ustawień.

Ogólne

W aplikacji mobilnej Dropbox możesz:

 • Dodaj lub zaktualizuj zdjęcie profilowe.
 • Wyświetl dostępną ilość miejsca.
 • Zarządzaj plikami offline.
 • Twórz, zapisuj i synchronizuj unikatowe hasła.
highlighter icon

Uwaga: funkcja Dropbox Passwords jest dostępna dla klientów korzystających z Dropbox Basic, Plus, Family, Professional, Standard, Advanced i Enterprise. 


Aby uzyskać dostęp do tych funkcji ze strony Konto:

 1. Uruchom aplikację Dropbox.
 2. Stuknij przycisk Konto u dołu ekranu.

Jak zarządzać ustawieniami aplikacji mobilnej Dropbox

Pliki w trybie offline

Możesz ustawić pliki i foldery Dropbox jako dostępne offline na urządzeniu mobilnym. Jest to podobne do pobierania plików i folderów, z tą różnicą, że są one również przechowywane w Dropbox, dzięki czemu zapisywane są offline na urządzeniu oraz online w witrynie dropbox.com. 

Dowiedz się, jak ustawić plik lub folder jako dostępny offline w aplikacji mobilnej Dropbox.


Użyj transferu danych

Gdy ta opcja jest włączona, Dropbox będzie pobierać pliki offline, korzystając z transferu danych urządzenia mobilnego. Jeśli przełącznik nie jest włączony, pliki offline będą pobierane tylko wtedy, gdy masz połączenie z siecią Wi-Fi.


Kod dostępu

Możesz skonfigurować czterocyfrowy kod dostępu, aby zabezpieczyć dostęp do konta na urządzeniu mobilnym. Jeśli masz ustawioną blokadę kod dostępu, jego podanie będzie konieczne przy każdym uruchomieniu aplikacji Dropbox lub powrocie do niej. Możesz zmienić kod dostępu lub wyłączyć go w dowolnym momencie na ekranie Ustawienia .

Więcej informacji o konfigurowaniu haseł do aplikacji mobilnej Dropbox.


Pliki

Aplikacja mobilna Dropbox pozwala tworzyć i przesyłać pliki bezpośrednio na konto Dropbox z telefonu lub tabletu. Przesłane pliki są synchronizowane wszędzie tam, gdzie uzyskujesz dostęp do swoich plików w Dropbox.

Dowiedz się, jak przesyłać pliki do Dropbox na urządzeniu mobilnym.

Dowiedz się, jak usunąć pliki z konta Dropbox na urządzeniu mobilnym.


Pomoc techniczna

Na tej karcie możesz wyświetlić nasze Warunki korzystania z usługi, Politykę prywatności, przesłać prośbę o pomoc techniczną, ocenić aplikację mobilną Dropbox i nie tylko.


Wyczyść historię

Stuknięcie Wyczyść historię wyszukiwania spowoduje wyczyszczenie danych wyszukiwania z aplikacji mobilnej Dropbox. 


Wyczyść pamięć podręczną

Stuknięcie opcji Wyczyść pamięć podręczną spowoduje wyczyszczenie plików przechowywanych lokalnie na urządzeniu mobilnym. Może to poprawić szybkość i płynność działania aplikacji mobilnej Dropbox.

warning icon

Ważne: Twoje pliki offline nie zostaną usunięte na skutek tego działania. Niektóre pliki mogą się dłużej ładować.

Zarządzanie plikami w aplikacji Dropbox iOS z rozszerzeniem File Provider

Dropbox iOS z rozszerzeniem File Provider to nasza najnowsza aktualizacja, która wykorzystuje zaktualizowany interfejs API File Provider firmy Apple w celu bardziej zaawansowanej integracji z urządzeniami mobilnymi z systemem iOS. 


Aplikacja Dropbox na iOS zostanie automatycznie zaktualizowana do najnowszej wersji po aktualizacji systemu iOS. Jeśli chcesz wrócić do korzystania z klasycznej integracji (z interfejsem API File Provider), możesz to zrobić, wykonując poniższe kroki. 


Działania

Stuknięcie opcji Konwertuj wszystko na klasyczną integrację spowoduje przywrócenie aplikacji do klasycznej integracji z rozszerzeniem File Provider w systemie iOS.

warning icon

Ważne: spowoduje to usunięcie wszystkich pobranych plików, a wszystkie pliki, które nie zostały przesłane, zostaną utracone.

W tym celu:

 1. Uruchom aplikację Dropbox.
 2. Stuknij przycisk Konto u dołu ekranu.
 3. Stuknij ustawienia (ikonę koła zębatego), aby otworzyć menu Ustawień.
 4. Stuknij integrację Native Files.app w obszarze Pliki.
 5. Kliknij Konwertuj wszystko na klasyczną integrację.
 6. Kliknij Konwertuj.


Wyczyść pamięć podręczną

Kliknięcie opcji Wyczyść pamięć podręczną spowoduje wyczyszczenie plików z Files.app na urządzeniu mobilnym. Może to poprawić szybkość i płynność działania aplikacji Dropbox na iOS. 

warning icon

Ważne: spowoduje to wyczyszczenie pamięci podręcznej wszystkich kont. Spowoduje to usunięcie wszystkich pobranych plików, a wszystkie pliki, które nie zostały przesłane, zostaną utracone. 

Udostępnianie

Aby udostępnić pliki lub foldery na koncie Dropbox na urządzeniu mobilnym:

 1. Uruchom aplikację Dropbox.
 2. Stuknij Pliki u dołu ekranu.
 3. Stuknij „ ” (pionowy wielokropek w systemie Android) lub „” (wielokropek na urządzeniach iPhone/iPad) obok pliku lub folderu, który chcesz udostępnić.
 4. Stuknij Udostępnij.

Więcej informacji o zapisywaniu i udostępnianiu plików innym aplikacjom.

Czy ten artykuł był pomocny?

Przykro nam to słyszeć.
Daj nam znać, jak możemy się poprawić.

Dziękujemy za przesłanie opinii.
Daj nam znać, jak pomógł ten artykuł.

Dziękujemy za przesłanie opinii.

Odpowiedzi społeczności