Varför ombeds jag att gå med i ett team i Dropbox Business eller Enterprise när jag loggar in på min personliga Dropbox?

Domänverifiering gör det möjligt för en teamadministratör att bekräfta ägarskap till en mejldomän för Dropbox. Om du blir ombedd att gå med i ett Dropbox Business-team när du vill logga in på ditt personliga Dropbox- eller Paper-konto, innebär det att två saker har skett:

  • Du har skapat ett konto i Dropbox Basic, Plus eller Professional med en mejladress som tillhör ditt företag eller din arbetsplatsdomän
  • Dropbox Business-teamets administratör på företaget har krävt ägarskap till den här domänen

Vad gör jag om jag ombeds att gå med i ett team?

Om du ombeds att gå med i ett team i Dropbox Business eller Enterprise, följ helt enkelt anvisningarna på skärmen. Du har två alternativ:

  • Överför ditt befintliga konto och alla data till ditt team i Dropbox Business eller Enterprise.
    • Obs! Om du väljer det här alternativet har teamadministratören åtkomst till alla filer i din befintliga Dropbox. Kontot i sig ändras inte och inget ändras bland filer eller mappar. Du måste dock om så erfordras börja använda teamets angivna autentiseringsmetod (till exempel samlad inloggning).
  • Håll ditt konto separat från Dropbox Business- eller Enterprise-teamet. Om största delen av kontots innehåll är personligt går det att uppdatera mejladressen för det här kontot till en mejladress som inte använder företagets domän.
Klicka på  Fortsätt när du har valt hur du vill gå med i teamet. Du måste kanske omverifiera mejladressen för att visa att du har åtkomst till företagets mejladress. Du kan behöva gå till mejladressen för att verifiera din åtkomst till företagsdomänen.

Har teamadministratören åtkomst till mina personliga filer?

Överföring av ett befintligt konto till ett Dropbox Business-team ger teamadministratören omedelbar kontroll över och inblick i ditt konto. Om du skapar ett sekundärt, personligt Dropbox-konto har teamadministratören inte direkt åtkomst till det här personliga kontot. Om du har kopplat ditt personliga Dropbox-konto till en företagsenhet kan företaget dock få åtkomst till ditt personliga konto via den enheten.

Var artikeln till hjälp?

Tråkigt att höra.
Berätta hur vi kan bli bättre:

Tack för din feedback!
Berätta för oss hur artikeln hjälpte dig:

Tack för din feedback!