Felsökning av problem med lagringsutrymme på hårddisken

Om du ser felmeddelandet ”Startskivan är nästan full” (Mac) eller ”Diskutrymmet är nästan slut” (Windows) är hårddiskutrymmet på datorn nästan slut.

Om du ser felet ”Din Dropbox är full” har Dropbox-kontot slut på lagringsutrymme.

Använder du inte Dropbox än? Se hur Dropbox kan hjälpa dig att spara lagringsutrymme.

Du har några alternativ om lagringsutrymmet håller på att ta slut:

Använd selektiv synkning

Selektiv synkning är en funktion som du kan använda för att ta bort filer från din hårddisk och behålla dem enbart i ditt Dropbox online-konto. Detta kan hjälpa dig att frigöra lite lagringsutrymme på hårddisken.

Läs om hur du använder selektiv synkning.

Obs! Är du användare av Dropbox Plus, Dropobox Family, Dropbox Professional eller Dropbox Business rekommenderar vi att du använder smart synkning, som är en mer avancerad version av selektiv synkning. 

Radera filer från hårddisken

Om du använder en Mac: här finns Apples anvisningar för att radera filer och mappar.

Om du använder en Windows-dator: här finns Windows-anvisningar för att radera filer och mappar.

Vill du radera en fil från Dropbox? Läs om hur man gör.

Mac-användare: ställ in filer som är enbart online så att de har noll i logisk storlek

Använder du smart synkning med macOS High Sierra (10.13) eller senare och ser felmeddelandet Startskivan är nästan full kan du kontrollera vilka filer som tar mest plats på disken genom att följa stegen nedan. 

  1. Klicka på  (Apple-ikonen) längst upp till vänster på datorn.
  2. Klicka på Om denna Mac.
  3. Klicka på Lagring.
  4. Klicka på Hantera ….

Det kan hända att du ser några enbart online-filer i listan, även om sådana filer inte tar upp fysiskt utrymme på den lokala disken. Anledningen är att macOS har börjat beräkna storleken på en fil utifrån något som heter logisk storlek istället för fysisk storlek. Ändra dina Dropbox-inställningar så att enbart online-filer har noll i både logisk och fysisk storlek om du vill kunna se vilka filer som verkligen använder diskutrymmet. Gör så här:

  1. Logga in på dropbox.com.
  2. Klicka på din avatar (profilbild eller initialer) längst upp till höger.
  3. Klicka på Inställningar.
  4. Växla Uppdatering av smart synkning för Mac till På.
    • Obs! Det kan ta en stund att uppdatera inställningen. Ser du inte att uppdateringen är gjord efter några minuter: stäng Dropbox-klienten och öppna den sedan igen.
Var artikeln till hjälp?

Tråkigt att höra.
Berätta hur vi kan bli bättre:

Tack för din feedback!
Berätta för oss hur artikeln hjälpte dig:

Tack för din feedback!