Begränsa mängden lagringsutrymme som en medlem i ett Dropbox-team kan använda

Uppdaterat Mar 26, 2024
person icon

Informationen i den här artikeln gäller för vissa typer av administratörer med Dropbox Professional, Essentials, Standard, Business, Advanced, Business Plus och Enterprise.

Gränser för medlemsutrymme gör att administratörer kan styra hur mycket Dropbox-lagringsutrymme som teammedlemmar kan använda.
highlighter icon

Obs! Gränser för medlemsutrymme kanske inte är tillgängligt för team med fler än 5 000 delade mappar. Team med ett stort antal delade mappar kan förvänta sig en viss försämring av prestandan.

Vad händer om en medlem överskrider sin gräns?

Medlemmar informeras via e-post, klienten och mobilappen när de når:

 • 90 % av sin lagringsgräns
 • 100 % eller mer av sin lagringsgräns

Administratörer meddelas också via e-post. Dessutom läggs det in post i aktivitetsloggarna.
 

Dropbox kommer att fortsätta att fungera som vanligt för medlemmar som överskrider sin lagringsgräns.
 

Vad händer med medlemmar som överstiger sin kvot i ett team där synkningsstopp är aktiverat?

Administratörer kan använda gränserna för att stoppa synkning och förhindra att medlemmar som överskrider sin lagringsgräns kan använda Dropbox som vanligt. Då händer två saker:

 • Deras konto kommer att sluta synkroniseras
 • De kommer inte att kunna ladda upp filer


Dessa teammedlemmar får då två alternativ:

 • Ta bort filer för att sänka kontots lagringsutrymme till under gränsen
 • Kontakta deras administratör för att begära mer lagringsutrymme
highlighter icon

Obs! Administratören får inga e-postmeddelanden när en teammedlem når gränsen för synkningsstopp.

Ange en standardgräns för lagringsutrymme för alla teammedlemmar

 1. Logga in på dropbox.com med autentiseringsuppgifterna som administratör.
 2. Klicka på Adminkonsolen.
 3. Klicka på Inställningar på sidomenyn till vänster.
 4. Under avsnittet Material klickar du på Lagringsgräns för medlemmar.
 5. Sätt en gräns med hjälp av rullgardinsmenyn bredvid Lagringsgräns för alla medlemmar.
 6. Klicka på pilen för rullgardinsmenyn för att ändra Lagringsgräns för medlemmar.
  • Du kan också bestämma om gränsen ska vara mjuk (endast varning) eller fast (sluta synka).
highlighter icon

Obs! Endast administratören kan ställa in en lagringsgräns för teammedlemmar.

Ställ in anpassade gränser för enskilda teammedlemmar

För de flesta team kan kan man inte ställa in anpassade lagringsgränser för enskilda teammedlemmar. Du har dock möjlighet att låta medlemmens lagringsgräns stå på Ingen gräns, vilket gör det möjligt för alla teammedlemmar att fortsätta använda Dropbox utan begränsningar.
 

Du kan också ställa in en lagringsgräns för hela teamet och sedan låta vissa teammedlemmar slippa den gränsen med hjälp av en undantagslista:

 1. Logga in på dropbox.com med autentiseringsuppgifterna som administratör.
 2. Klicka på Adminkonsolen.
 3. Klicka på Inställningar på sidomenyn till vänster.
 4. Under avsnittet Material klickar du på Lagringsgräns för medlemmar.
 5. Klicka på Inga undantag.
 6. Skriv in namn eller mejladresser för teammedlemmar som ska undantas från lagringsgränsen och klicka sedan på Klar.

Ställ in en anpassad lagringsgräns för team och stoppa synkning

Du kan ställa in anpassade lagringsgränser för enskilda teammedlemmar:

 1. Logga in på dropbox.com med autentiseringsuppgifterna som administratör.
 2. Klicka på Adminkonsolen.
 3. Klicka på Medlemmar på sidomenyn till vänster.
 4. Klicka på namnet på den medlem som du vill ställa in en anpassad gräns för.
 5. Klicka på Redigera lagringsgräns och ange en ny gräns.
 6. Klicka på Ställ in (namn på medlem)s lagringsgräns.

Du kan också lägga till undantag för de teammedlemmar som inte bör begränsas.

Vad räknas med i lagringskvoten?

Alla filer eller mappar som lagras i en teammedlems Dropbox-teamkonto räknas in i lagringskvoten.

highlighter icon

Viktigt:

 • Teammappar räknas inte in i lagringskvoten – teammappar är delat utrymme som ägs av teamet och inte av enskilda personer.
 • Teammappar räknas med i teamets totala användning av lagringsutrymme.
 • Delade mappar som ägs av en teammedlem räknas bara i den personens lagringskvot.
 • Delade mappar som ägs av en person som inte är teammedlem men delas med en teammedlem räknas med i den medlemmens lagringskvot.
 • Beroende på hur lagringskvoter beräknas kan summan av en enskild teammedlems användning skilja sig från teamets totala användning.

Var denna artikel till någon hjälp?

Tråkigt att höra.
Berätta hur vi kan bli bättre.

Tack för din feedback!
Berätta för oss hur artikeln var till nytta.

Tack för din feedback!

Andra sätt att få hjälp