Ograniczenie ilości miejsca, które może wykorzystywać członek zespołu Dropbox

Zaktualizowano Mar 27, 2024
person icon

Informacje zawarte w tym artykule dotyczą niektórych typów administratorów kont Dropbox Professional, Essentials, Standard, Business, Advanced, Business Plus i Enterprise.

Limity miejsca członków ułatwiają administratorom kontrolę nad ilością miejsca w Dropbox, z której mogą korzystać członkowie zespołu.
highlighter icon

Uwaga: limity miejsca członków zespołu mogą być niedostępne w przypadku zespołów mających ponad 5000 folderów udostępnionych. Zespoły z dużą liczbą udostępnionych folderów mogą spodziewać się pewnego spadku wydajności.

Co się stanie, gdy członek zespołu przekroczy swój limit?

Członkowie są powiadamiani za pośrednictwem poczty e-mail, aplikacji komputerowej oraz aplikacji mobilnej, gdy osiągną:

 • 90% swojego limitu miejsca
 • 100% lub więcej limitu miejsca

Administrator otrzymuje powiadomienie pocztą e-mail. Ponadto do dzienników aktywności dodawany jest odpowiedni wpis.
 

U członków zespołu, którzy przekroczyli limit miejsca, Dropbox nadal działa normalnie.
 

Co się dzieje z członkami zespołu przekraczającymi limit miejsca, gdy włączone jest zatrzymywanie synchronizacji?

Przy użyciu limitów zatrzymywania synchronizacji administratorzy mogą uniemożliwiać korzystanie z Dropbox członkom zespołu przekraczającym limit miejsca. Dzieją się wówczas dwie rzeczy:

 • Ich konta przestają być synchronizowane.
 • Nie mają możliwości przesyłania plików.


Członkowie zespołu mają wówczas dwie możliwości:

 • Usunięcie plików, aby przywrócić swoje konto do stanu poniżej limitu miejsca.
 • Skontaktowanie się z administratorem, aby poprosić o więcej miejsca.
highlighter icon

Uwaga: administrator nie otrzyma powiadomienia e-mail, gdy członkowie zespołu osiągną limit zatrzymania synchronizacji.

Jak ustawić domyślny limit miejsca dla wszystkich członków zespołu

 1. Zaloguj się w witrynie dropbox.com przy użyciu danych logowania administratora.
 2. Kliknij Konsola administratora.
 3. Kliknij Ustawienia na lewym pasku bocznym.
 4. W sekcji Zawartość kliknij Limit miejsca członków.
 5. Ustaw limit za pomocą listy rozwijanej obok pozycji Limit miejsca dla wszystkich członków.
 6. Kliknij strzałkę menu rozwijanego, aby włączyć lub wyłączyć Limit miejsca członków.
  • Możesz także zdecydować, czy limit będzie łagodny (Tylko alert), czy stanowczy (Zatrzymaj synchronizację).
highlighter icon

Uwaga: tylko administratorzy mogą ustawiać limity miejsca dla członków zespołu.

Ustawianie niestandardowych limitów dla indywidualnych członków zespołu

W przypadku większości zespołów nie można ustawić niestandardowych limitów miejsca dla indywidualnych członków zespołu. Można natomiast pozostawić ustawienie miejsca jako Bez limitu, pozwalając wszystkim członkom zespołu na dalsze korzystanie z Dropbox bez ograniczeń.
 

Można także ustawić limit dla całego zespołu, a następnie pozwolić niektórym członkom zespołu na ominięcie tego limitu, używając listy wyjątków:

 1. Zaloguj się w witrynie dropbox.com przy użyciu danych logowania administratora.
 2. Kliknij Konsola administratora.
 3. Kliknij Ustawienia na lewym pasku bocznym.
 4. W sekcji Zawartość kliknij Limit miejsca członków.
 5. Kliknij Bez wyjątków.
 6. Wpisz imiona i nazwiska lub adresy e-mail członków zespołu, którzy powinni być wyłączeni z limitu miejsca, a następnie kliknij Gotowe.

Ustawianie niestandardowego limitu miejsca dla zespołów z włączonym zatrzymywaniem synchronizacji

Możesz ustawić niestandardowe limity miejsca dla indywidualnych członków zespołu:

 1. Zaloguj się w witrynie dropbox.com przy użyciu danych logowania administratora.
 2. Kliknij Konsola administratora.
 3. Kliknij Członkowie na pasku bocznym po lewej.
 4. Kliknij nazwę członka zespołu, dla którego chcesz ustawić niestandardowy limit.
 5. Kliknij Edytuj limit miejsca i wpisz nowy limit miejsca.
 6. Kliknij Ustaw limit miejsca (nazwa członka).

Można również dodać wyjątki dla tych członków zespołu, którzy nie powinni być objęci limitem.

Co wlicza się do limitu miejsca?

Do limitu miejsca wliczają się wszystkie pliki i foldery zapisane na koncie zespołu Dropbox używanym przez członka zespołu.

highlighter icon

Ważne uwagi:

 • Foldery zespołu nie wliczają się do limitu miejsca, ponieważ są one współużytkowanymi przestrzeniami należącymi do zespołu, a nie do pojedynczego użytkownika.
 • Foldery zespołu wliczają się do ogólnej ilości miejsca używanego przez zespół.
 • Foldery udostępnione należące do członka zespołu wliczają się tylko do limitu miejsca tej osoby.
 • Foldery udostępnione należące do użytkownika spoza zespołu, ale udostępnione członkowi zespołu, wliczają się do limitu miejsca tej osoby.
 • Ze względu na sposób obliczania limitów miejsca suma użycia przez poszczególnych członków zespołu może różnić się od ogólnego użycia w zespole.

Czy ten artykuł był pomocny?

Przykro nam to słyszeć.
Daj nam znać, jak możemy się poprawić.

Dziękujemy za przesłanie opinii.
Daj nam znać, jak pomógł ten artykuł.

Dziękujemy za przesłanie opinii.