Begrens mengden lagringsplass et Dropbox-teammedlem kan bruke

Oppdatert Mar 26, 2024
person icon

Informasjonen i denne artikkelen gjelder for visse typer administratorer på Dropbox Professional-, Essentials-, Standard-, Business-, Advanced-, Business Plus- og Enterprise-abonnementer.

Grenser for medlemmers lagringsass gjør at administratorer kan kontrollere hvor mye Dropbox-lagringsplass teammedlemmer kan bruke.
highlighter icon

Merk: Medlemmers lagringsplassgrenser er kanskje ikke tilgjengelig for team med mer enn 5000 delte mapper. Team med mange delte mapper kan forvente en viss ytelsesforringelse.

Hva skjer hvis et medlem overskrider grensen sin?

Medlemmer blir varslet via e-post, skrivebord og mobilapp når de når:

 • 90 % av lagringsplassgrensen
 • 100 % eller mer av lagringsplassgrensen

Administratorer varsles også via e-post. I tillegg legges en post til i aktivitetsloggene.
 

Dropbox vil fortsett å fungere som normalt for medlemmer som overskrider grensen sin for lagringsass.
 

Hva skjer med medlemmer over kvoten på et team hvor stopp synkronisering er aktivert?

Administrator kan bruke stopp synkronisering-grenser for å forhindre at medlemmer som overskrider lagringsplassgrensen, bruker Dropbox som normalt. Konkret skjer to ting:

 • Kontoen deres vil stoppe synkroniseringen
 • De vil ikke kunne laste opp filer


Disse teammedlemmene vil da ha to alternativer:

 • Fjerne filer for å få kontoen deres under lagringsplassgrensen
 • Kontakt administratoren deres for å be om mer lagringsplass
highlighter icon

Merk: Administrator vil ikke motta e-postvarsler når et teammedlem når grensen sin for stopp synkronisering.

Slik angir du en standard lagrinsplassgrense for alle teammedlemmer

 1. Logg på dropbox.com med administratorpåloggingen din.
 2. Klikk Administratorverktøy.
 3. Klikk på Innstillinger i venstre sidestolpe.
 4. Under Innhold-delen klikker du på Medlemsplassgrense.
 5. Sett en grense ved å bruke rullegardinmenyen ved siden av Lagringsplassgrense for alle medlemmer.
 6. Klikk på rullegardinpilen for å endre medlemsplassgrense på eller av. 
  • Du kan også bestemme om grensen skal være myk (Bare varsel) eller fast (Stopp synkronisering).
highlighter icon

Merk: Bare administratorer kan angi en grense for lagringsplass for teammedlemmer.

Angi egendefinerte grenser for enkeltbrukere i team

For de fleste team kan du ikke angi egendefinerte grenser for lagringsplass for individuelle teammedlemmer. Du har imidlertid muligheten til å la innstillingen for medlemmets grense stå på Ingen grense, som gjør at alle teammedlemmer kan fortsette å bruke Dropbox uten begrensninger.
 

Alternativt kan du angi en teamomfattende lagringsplassgrense, og deretter tillate noen teammedlemmer å unngå denne grensen, ved å bruke en unntaksliste:

 1. Logg på dropbox.com med administratorpåloggingen din.
 2. Klikk på Administratorverktøy.
 3. Klikk på Innstillinger i venstre sidestolpe.
 4. Under Innhold-delen klikker du på Medlemsplassgrense.
 5. Klikk på Ingen unntak.
 6. Angi navnene eller e-postadressene til teammedlemmene som skal være unntatt fra lagringsgrenser, og klikk deretter på Ferdig.

Angi en egendefinert grense for team med stopp synkronisering

Du kan angi egendefinerte lagringsplassgrenser for individuelle teammedlemmer:

 1. Logg på dropbox.com med administratorpåloggingen din.
 2. Klikk på Administratorverktøy.
 3. Klikk på Medlemmer i venstre sidestolpe.
 4. Klikk på navnet på medlemmet du vil angi en egendefinert grense for.
 5. Klikk Rediger lagringsplassgrense, og angi en ny lagringsplassgrense.
 6. Klikk Angi (navn på medlem) sin plassgrense.

Du kan også legge til unntak for de teammedlemmer som ikke bør begrenses.

Hva teller mot plassgrensen?

Eventuelle filer eller mapper som er lagret i teammedlemmers Dropbox-teamkonto, teller mot lagringsplassgrensene.

highlighter icon

Viktige merknader:

 • Teammapper teller ikke mot lagringsgrensene – teammapper er delt plass som eies av teamet, i stedet for hver enkelt bruker.
 • Teammapper teller mot teamets samlede plassbruk.
 • Delte mapper som eies av et teammedlem, teller bare mot vedkommendes lagringsgrense.
 • Delte mapper som eies av et ikke-teammedlem, men som deles med et teammedlem, teller mot det medlemmets lagringsplassgrense.
 • På grunn av hvordan lagringsplassgrenser beregnes, kan summen av et individuelt teammedlems bruk være annerledes enn den totale teambruken.

Var denne artikkelen nyttig?

Vi beklager at du ikke er fornøyd med dette.
Fortell oss hvordan vi kan bli bedre.

Takk for tilbakemeldingen!
Fortell oss hvordan denne artikkelen var til hjelp.

Takk for tilbakemeldingen!

Svar fra nettsamfunnet

Andre måter å få hjelp på