Administratörer: vanliga frågor om 2020 års version av Dropbox Paper

I 2020 års version av Dropbox Paper kan medlemmar i Dropbox Business-team lagra alla Paper-dokument i sina Dropbox Business-konton med alla andra filer och mappar istället för på paper.dropbox.com.

I den här artikeln finns svar på vanliga frågor för administratörer gällande 2020 års version av Paper.

Gå till den här artikeln om du vill läsa allmänna vanliga frågor om 2020 års version av Paper.

Vilka åtgärder måste administratörer vidta för 2020 års version av Dropbox Paper?

2020 års version av Dropbox Paper distribueras till alla Dropbox-kunder de kommande månaderna. Administratörer och teammedlemmar får ett mejl från Dropbox med information om när deras team kommer att få versionen och åtgärder som rekommenderas.

Kan teamet börja använda 2020 års version direkt?

Dropbox kommer att låta användare anmäla sig själva innan versionen släpps. Håll utkik efter nyheter om detta alternativ i din mejl och Dropbox-bloggen.

Kan teamet fortsätta använda den gamla versionen istället?

Nej. Alla kunder kommer att inom kort använda 2020 års version av Dropbox Paper.

Får alla i teamet 2020 års version på samma gång?

Ja, eftersom Paper-dokument kan delas mellan olika personer i företaget så flyttas alla över på samma gång.

Kommer delningsbehörigheterna för mina Paper-dokument att vara samma som förut?

Gå till den här artikeln om du vill få grundläggande information om delningsbehörigheter i 2020 års version av Paper. Eventuella delningsinställningar för hela teamet påverkar Paper-dokument, eftersom de anses vara vanliga Dropbox-filer.

Hur påverkar 2020 års version av Paper olika API:er och säkerhetshantering?

Administratörer behöver bara ha en uppsättning API:er för hela teamet, eftersom Paper-dokument nu blir vanliga Dropbox-filer. Administratörer kan använda en enda uppsättning slutpunkter för att söka, dela och räkna upp alla teamfiler. Läs mer i API-migreringsguiden.

Var kommer administratörsinställningarna för Paper att finnas efter att 2020 års version av Paper har släppts?

När ett team använder 2020 års version av Dropbox Paper kan vissa typer av administratörer begränsa teamets möjlighet att använda Dropbox Paper.

Så här hittar du administratörsinställningarna för 2020 års version av Paper:

  1. Logga in på dropbox.com med autentiseringsuppgifterna som administratör.
  2. Klicka på Adminkonsolen.
  3. Klicka på Inställningar
  4. Klicka på Filredigeringsprogram.

Intill Dropbox Paper kan du klicka på Skapa och redigera och ändra inställningen till Endast visa om du vill stänga av möjligheten att skapa och redigera Paper-dokument för hela teamet. Teammedlemmar kan dock fortfarande öppna och visa befintliga Paper-dokument. 

Var artikeln till hjälp?

Tråkigt att höra.
Berätta hur vi kan bli bättre:

Tack för din feedback!
Berätta för oss hur artikeln hjälpte dig:

Tack för din feedback!