Översikt över filversionshistorik

Hur länge Dropbox lagrar tidigare versioner av dina filer beror på vilken plan du har. Kontrollera vilken plan du har.

 • Dropbox Basic-, Plus- och Family-konton kan återställa alla filändringar eller raderingar som gjorts under de senaste 30 dagarna
 • Dropbox Professional och Business-konton kan återställa alla filändringar eller raderingar som gjorts under de senaste 180 dagarna

Anmärkningar:

 • Om du är medlem i ett Dropbox Business-team som har köpt utökad versionshistorik kan du återställa en fil som raderats eller ändrats under de senaste 10 åren.
 • Utökad versionshistorik är inte längre tillgängligt för Dropbox Plus-användare, men om du tidigare köpt utökad versionshistorik som tillägg har du ett helt år på dig att återställa tidigare versioner.
 • Filer kan raderas före slutet av perioden för versionshistorik om de ingår i en datadispositionspolicy.

Så här visar du tidigare versioner av filer

 1. Logga in på dropbox.com.
 2. Klicka på Alla filer i den vänstra sidomenyn. 
 3. Håll muspekaren över namnet på filen och klicka på "" (ellips).
 4. Klicka på Versionshistorik.
 5. Välj en av versionerna för att förhandsvisa den.
 6. Om du vill återskapa till en tidigare version klickar du på knappen Återskapa .

Obs! Versionshistorik uppdateras inte när en fil redigeras offline eller utanför Dropbox. 

Vad händer om jag uppgraderar till en plan med en längre versionshistorik?

Om du uppgraderar till en plan med en längre versionshistorik börjar det nya versionshistorikintervallet från den dag du uppgraderar.

Till exempel om du uppgraderar från en Basic-plan med ett 30-dagars intervall till en Professional-plan, med ett 180-dagars intervall, kan du visa alla raderade filer och redigeringar inom de kommande 180 dagarna, men du kan inte visa raderade filer eller redigeringar från 180 dagar sedan. 

Används mitt lagringsutrymme till versionshistorik?

Nej, versionshistorik tar inte upp något av ditt tillgängliga lagringsutrymme.

Vad händer med versionshistoriken om jag byter namn på eller flyttar en fil eller mapp?

Om du byter namn på eller flyttar en fil eller mapp visas den åtgärden i versionshistoriken för filen eller mappen. Du kan återställa en version av den filen eller mappen

Information om versionshistorik

 • Versionshistorikens begränsningar gäller inte Paper och andra webbaserade filer
 • Dropbox sparar versionshistorik för alla typer av filer
 • Dropbox sparar inte versionshistorik för mappar, inklusive programpaket
  • Vanliga programpaket slutar på .key, .pages och .app

Vill du återställa raderade filer eller tidigare versioner av mappar? Mer information om alla sätt med vilka du kan återskapa eller hitta en saknad fil.

Var artikeln till hjälp?

Tråkigt att höra.
Berätta hur vi kan bli bättre:

Tack för din feedback!
Berätta för oss hur artikeln hjälpte dig:

Tack för din feedback!