Öppna versionshistorik med Dropbox-ikonen

Dropbox behåller en ögonblicksbild av varje ändring i Dropbox-mappen. Även om du och kollegorna arbetar i samma dokument och skapar era egna versioner går det att visa och återskapa äldre filversioner.

Använder du inte Dropbox än? Se hur Dropbox gör det enklare att hantera dokumentens versionshistorik.

Den tidsperiod under vilken äldre filversioner är tillgängliga beror på vilken typ av Dropbox-konto du har:

  • För Dropbox Basic- (kostnadsfritt), Plus- och Family-användare är filversioner tillgängliga i 30 dagar
  • För Dropbox Professional- och Business-användare är filerna tillgängliga i 180 dagar
  • För Dropbox Pus-användare som tidigare köpt utökad versionshistorik är filerna tillgängliga i ett helt år 

 

Var artikeln till hjälp?

Tråkigt att höra.
Berätta hur vi kan bli bättre:

Tack för din feedback!
Berätta för oss hur artikeln hjälpte dig:

Tack för din feedback!