Ladda ner och logga in på Dropbox Passwords

Hur många kontoinloggningar och betalkort som du kan lagra samt antalet enheter som du kan använda Dropbox Passwords på beror på vilken plan du har. Kontrollera vilken plan du har.

 • Dropbox-användare med Basic-planen kan lagra upp till 50 inloggningar och betalkort samt använda Dropbox Passwords på upp till 3 enheter.
 • Dropbox-användare med en Plus-, Professional-, Family- eller Business-plan kan lagra ett obegränsat antal inloggningar och betalkort samt använda Dropbox Passwords på ett obegränsat antal enheter.

Anmärkningar:

Dropbox Passwords är ett webbläsartillägg och en mobilapplikation från Dropbox. Den här artikeln beskriver hur du laddar ner, installerar och ansluter enheter till Dropbox Passwords.

Obs! Dropbox Passwords-klienten går inte längre att ladda ner.

Läs om hur du använder Dropbox Passwords för att spara dina konton, inklusive användarnamn och lösenord.

Ladda ner mobilappen Dropbox Passwords

Så här laddar du ner mobilappen Dropbox Passwords:

Kontrollera att du har rätt systemkrav för att använda den mobila Dropbox Passwords-applikationen.

Installera Dropbox Passwords webbläsartillägg

Dropbox Passwords webbläsartillägg föreslår starka lösenord till dina konton, sparar kontona och fyller automatiskt i användarnamn och lösenord. Det finns tillgängligt för Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge och Safari. Gå till den här sidan för att installera webbläsartillägget.

Läs mer om hur du använder Dropbox Passwords webbläsartillägg.

Logga in på Dropbox Passwords första gången

Logga in på den mobila applikationen Dropbox Passwords första gången genom att använda ditt Dropbox-kontos mejladress och lösenord. Om du redan är inloggad på Dropbox på enheten loggas du även automatiskt in på Dropbox Passwords.

Logga in på webbläsartillägget Dropbox Passwords första gången genom att först logga in på dropbox.com.

Viktigt! Spara återställningsord som Dropbox Passwords ger dig när du konfigurerar kontot. Du kan förlora åtkomst till kontot om du inte sparar återställningsorden.

Anslut fler enheter till Dropbox Passwords

Anslut en ny enhet genom att ladda ner appen eller installera webbläsartillägget och logga in. Dropbox Passwords skickar meddelanden till alla enheter du redan har anslutit för att bekräfta den nya enheten du vill ansluta. 

 • Öppna appen Dropbox Passwords eller webbläsartillägget om du inte får ett meddelande automatiskt på de anslutna enheterna. Du ombeds att bekräfta den nya enheten.
 • Om du inte har någon ansluten enhet uppmanar Dropbox Passwords dig att ange de återställningsord du fått under installationen – i rätt ordning. Läs mer om återställningsord.
 • Om du är en Dropbox Basic-användare och redan har anslutit tre enheter måste du uppgradera din plan för att ansluta fler enheter. Varje anslutet webbläsartillägg eller mobil applikation räknas mot din enhetsgräns.

Koppla bort enheter från Dropbox Passwords

Om du vill koppla bort en enhet från Dropbox Passwords följer du anvisningarna för att logga ut från en enhet på distans.

Aktivera autofyll i mobilappen

Det går att aktivera autofyll i Dropbox Passwords mobilapp för att automatiskt fylla i kontots användarnamn och lösenord på webbplatser och i appar. Gör så här:

 1. Öppna mobilappen Dropbox Passwords.
 2. Tryck på kugghjulsikonen.
 3. Tryck på Aktivera autofyll.
 4. Tryck på Gå till Inställningar (Android) eller följ anvisningarna (iPhone/iPad).

Låsa, autolåsa och låsa upp appen eller webbläsartillägget

Du kan ställa in webbläsartillägget eller den mobila applikationen Dropbox Passwords för automatisk låsning.

Mobilapplikationen Dropbox Passwords låser upp enheten med dess aktuella, förinställda säkerhetsfunktion. Beroende på enhet och inställningar kan det vara en PIN-kod, åtkomstkod, ansiktsigenkänning, fingeravtrycks-ID eller en annan numerisk eller biometrisk säkerhetsfunktion.

Aktivera autolås i mobilappen:

 1. Öppna mobilappen Dropbox Passwords.
 2. Tryck på kugghjulsikonen.
 3. Växla Lås upp med [säkerhetsfunktion] (iPhone/iPad) eller Använd autolås  (Android).

Appen låses automatiskt efter fem minuters inaktivitet eller när datorn är låst. 

Aktivera autolås i webbläsartillägget:

 1. Öppna webbläsartillägget Dropbox Passwords.
 2. Klicka på din avatar (profilbild eller initialer).
 3. Klicka på Preferenser.
 4. Klicka på fliken Sekretess.
 5. Under Autolås klickar du på Lägg till lösenordsfras.
 6. Ange en lösenordsfras.
 7. Klicka på Spara.
 8. Klicka på OK för att bekräfta att autolås är aktiverat.
  • Om du vill ställa in appen så att den låses automatiskt efter en viss tid klickar du på rullgardinsmenyn bredvid Lås efter och väljer 30 minuter, 1 timme, 2 timmar, 12 timmar, 24 timmar eller Aldrig. Som standard låses appen automatiskt efter 12 timmar om du inte väljer ett alternativ.
  • Om du använder Dropbox Passwords på Chrome eller Microsoft Edge kan du också markera rutan för att aktivera Lås när datorn går i viloläge. Den låses alltid när datorn går i viloläge oavsett vilken autolåsningstid du har valt.

Varför du måste spara dina återställningsord

När du konfigurerar Dropbox Passwords för första gången uppmanas du att spara en uppsättning med tolv återställningsord. Du kan förlora åtkomst till kontot om du inte sparar återställningsorden.

Dropbox Passwords lägger till ett extra lager säkerhet genom att använda redan anslutna enheter till att bekräfta nya enheter som du vill ansluta. Om du inte har åtkomst till en tidigare ansluten enhet frågar Dropbox Passwords efter återställningsorden i den ursprungliga ordningen. Om du inte har dem går det inte att logga in på nya enheter och du förlorar åtkomst till Dropbox Passwords-kontot.

Visa eller spara dina återställningsord

Du kan visa eller spara dina återställningsord när som helst med en ansluten enhet. (Inte bara under den första inloggningen.) 

Visa eller spara dina återställningsord:

 1. Öppna webbläsartillägget Dropbox Passwords.
 2. Klicka på din avatar (profilbild eller initialer).
 3. Klicka på Preferenser.
 4. Klicka på fliken Sekretess.
 5. Klicka på Visa återställningsord för att visa eller Spara PDF för att spara dem.

Om du uppgraderar eller nergraderar Dropbox-kontot

Om du uppgraderar eller nergraderar ditt konto mellan Plus, Professional och Family (Dropbox-planerna som erbjuder Dropbox Passwords) behåller du åtkomst till ditt Dropbox Passwords-konto och det förblir exakt detsamma.

Om du nedgraderar ditt Dropbox-konto till Basic behåller du åtkomst till ditt Dropbox Passwords-konto. Du kan dock inte lägga till fler användarnamn och lösenord om du redan har sparat 50 eller fler, och du kommer inte att kunna använda Dropbox Passwords på ytterligare enheter om du redan har anslutit tre eller fler.

Om du nedgraderar ditt Dropbox-konto till ett Dropbox Business-team som inte är registrerat för den här funktionen med tidig åtkomst, kan du fortfarande exportera kontots användarnamn och lösenord som du har sparat i ditt Dropbox Passwords-konto men du förlorar åtkomst till Dropbox Passwords-funktioner som:

 • Möjlighet att visa, redigera, lägga till eller ta bort användarnamn och lösenord
 • Synka filer på enheterna
 • Fylla i webbplatser och mobilappar automatiskt
 • Möjlighet att radera all information sparad i Dropbox Passwords-kontot
  • Obs! Om du exporterar användarnamn och lösenord raderas de inte

Återgår du till Plus, Professional eller Family är det bara att återaktivera Dropbox Passwords-kontot med en enhet du tidigare har kopplat eller med dina återställningsord. När du gjort det aktiveras ditt konto igen och all information du sparat i kontot finns kvar där.

Ta bort Dropbox Passwords

Om du vill radera Dropbox Passwords-kontot måste du radera Dropbox-kontot eftersom kontona är sammanlänkade. Det går i stället att ta bort all kontoinformation sparad i Dropbox Passwords (inklusive användarnamn, lösenord, webbplatsadresser och anteckningar).

Återställ eller radera ditt Dropbox Passwords-konto

Om du återställer Dropbox Passwords-kontot raderas all kontoinformation sparad i Dropbox Passwords (inklusive användarnamn, lösenord, webbplatsadresser och anteckningar) från alla enheter. De anslutna enheterna kopplas bort, vilket innebär att appen fortfarande är installerad, men du måste bekräfta enheten på nytt från början för att ansluta den och logga in igen.

Så här återställer du i webbläsartillägget:

 1. Öppna webbläsartillägget Dropbox Passwords.
 2. Klicka på din avatar (profilbild eller initialer).
 3. Klicka på Preferenser.
 4. Klicka på fliken Konton.
 5. Klicka på Återställ.
 6. Klicka på Fortsätt.
 7. Klicka på Exportera om du vill exportera dina konton innan du återställer. Klicka annars på Hoppa över.
 8. Klicka på Återställ.

Återställ i mobilappen:

 1. Öppna mobilappen Dropbox Passwords.
 2. Tryck på kugghjulsikonen.
 3. Tryck på Återställ konto.
 4. Tryck på FORTSÄTT för att bekräfta att du vill ta bort alla dina konton.
 5. Klicka på EXPORTERA om du vill exportera dina konton innan du återställer. Klicka annars på HOPPA ÖVER.
 6. Tryck på ÅTERSTÄLL.

Om du i stället vill radera Dropbox Passwords-kontot måste du radera ditt Dropbox-konto eftersom båda kontona är länkade till samma mejladress och lösenord.

Var artikeln till hjälp?

Tråkigt att höra.
Berätta hur vi kan bli bättre:

Tack för din feedback!
Berätta för oss hur artikeln hjälpte dig:

Tack för din feedback!