Så här anpassar du startskärmen i Dropbox för mobila enheter

Du kan anpassa startvyn i Dropbox för mobila enheter, bland annat genom att lägga till, ordna om och ta bort mappar och avsnitt.

Lägg till, ordna om eller ta bort mappar

Du kan lägga till, ordna om eller ta bort mappar direkt från startfliken med anpassningsikonen, eller så kan du gå till själva mappen från fliken Filer.

Så här lägger du till, ordnar om eller tar bort mappar med anpassningsikonen:

 1. Öppna Dropbox mobilapp.
 2. Tryck på anpassningsikonen (målarpaletten).
 3. Tryck på Lägg till mapp i Start.
 4. Tryck på mappen som du vill lägga till.
 5. Tryck på Lägg till i Start.
  • Om du vill ordna om dina mappar och avsnitt trycker du på och håller ner greppikonen (två vertikala linjer med punkter) och drar mappen dit du vill flytta den.
  • Om du vill ta bort en mapp trycker du på Ta bort bredvid mappen du vill ta bort.
  • Om du vill lägga till eller ta bort ett standardavsnitt trycker du på växeln bredvid Senaste, Stjärnmärkta, Kamerauppladdningar, Visade länkar, Delade eller Offline.
 6. Tryck på Spara för att spara ändringarna.

Dina mappar visas i den angivna ordningen på fliken Start.

Obs! 

 • Så här kastar du ändringar som inte sparats:
  • För Android: Tryck på ”X” längst upp till vänster bredvid Start och tryck sedan på Kasta.
  • För iOS: Tryck på Avbryt högst upp.
 • Om du lägger till en tom mapp på fliken Start kan du klicka på Lägg till material för att börja lägga till filer eller mappar.

Så här lägger du till eller tar bort mappar från själva mappen:

 1. Öppna Dropbox mobilapp.
 2. Tryck på ikonen Filer.
 3. Tryck på mappen du vill lägga till eller ta bort från fliken Start.
 4. Tryck på “” (vertikal ellips) eller ”” (ellips) längst upp till höger, beroende på din enhet.
 5. Tryck på Lägg till mapp i Start eller Ta bort mapp från Start, beroende på vad du vill göra.
Var artikeln till hjälp?

Tråkigt att höra.
Berätta hur vi kan bli bättre:

Tack för din feedback!
Berätta för oss hur artikeln hjälpte dig:

Tack för din feedback!