Filversionshistorik

Hur länge Dropbox lagrar tidigare versioner av dina filer beror på vilken plan du har:

 • Basic (kostnadsfri): 30 dagar
 • Plus: 30 dagar
 • Professional: 120 dagar
 • Business (Standard, Advanced, Enterprise eller Education): 120 dagar

Obs! Om du tidigare köpt utökad versionshistorik för ditt Dropbox Plus-konto, har du ett helt år på dig att återställa tidigare versioner. Tillägget för utökad versionshistorik är dock inte längre tillgängligt för köp.

Förhandsvisa – och återskapa – äldre filversioner

 1. Logga in på dropbox.com.
 2. Klicka på Filer eller Paper för att hitta filen du vill se tidigare versioner av.
 3. Markera kryssrutan som visas till vänster när du för markören över filen.
 4. Klicka på Versionshistorik.
 5. Välj en av versionerna för att förhandsvisa den.
 6. Om du vill återskapa till en tidigare version klickar du på knappen Återskapa .

Används mitt lagringsutrymme till versionshistorik?

Nej, versionshistorik tar inte upp något av ditt tillgängliga lagringsutrymme.

Visas offlineredigeringar i versionshistoriken?

Versionshistorik uppdateras inte när en fil redigeras offline.

Om du till exempel redigerar och sparar en textfil flera gånger utan internetanslutning, visas inte alla dessa redigeringar i den filens versionshistorik. När enheten ansluter till internet synkas offlineredigeringarna som filens aktuella version. Om det är möjligt att du senare kommer att behöva få åtkomst till en äldre version av en fil föreslår vi att du redigerar enbart när enheten är online.

Vad händer när jag ändrar namn på en fil?

Ändrar du namnet på en fil fortsätter den filens versionshistorik och namnändringen att registreras. Senare versioner av filer får det nya namnet.

Vad händer om jag flyttar en fil?

Filens versionshistorik registrerar flyttningen och mappen dit filen flyttades.

Vad händer om jag delar en fil?

Filens versionshistorik fortsätter och delningen registreras som flyttning till en ny mapp.

Vad händer om jag återskapar en fil till den status den hade innan den ändrade namn eller flyttades?

Om du återskapar en fil till en version den hade innan den flyttades eller innan namnet ändrades kommer den äldre versionen att återskapas på filens aktuella plats med det aktuella namnet.

Här är två exempel:

 • Flyttning: Du har en fil som heter Utkast.txt i mappen Utkast. Du flyttar Utkast.txt till mappen Klar. Senare återskapar du en version av Utkast.txt som fanns före flyttningen. Den äldre versionen av Utkast.txt återskapas på dess nuvarande plats i mappen Klar.
 • Namnändring: Du ändrar namnet Utkast.docx till Klar.docx. Sedan återskapar du en version som fanns innan du ändrade namnet. Den äldre versionen återskapas med det aktuella namnet: Klar.docx.

Öppna versionshistorik med Dropbox-klienten

Windows

Öppna versionshistorik på Windows

 1. Högerklicka på filen.
 2. För musen över Dropbox undermeny och välj Versionshistorik.
 3. Följ instruktionerna för dropbox.com ovan för att återställa till tidigare versioner eller återskapa en fil som tagits bort av misstag.

Mac

Öppna versionshistorik på en Mac

 1. Tryck på controlpå tangentbordet och klicka samtidigt på filen.
 2. Välj Versionshistorik.
 3. Följ instruktionerna för dropbox.com ovan för att återställa till tidigare versioner eller återskapa en fil som tagits bort av misstag.

Linux

Öppna versionshistorik på Linux

 1. Högerklicka på filen.
 2. Välj Versionshistorik.
 3. Följ instruktionerna för dropbox.com ovan för att återställa till tidigare versioner eller återskapa en fil som tagits bort av misstag.

Stöds versionshistorik för alla filtyper?

Dropbox sparar versionshistorik för alla filtyper. Dropbox sparar inte versionshistorik för mappar, inklusive programpaket. Programpaket är mappar som ser ut som filer. Några vanliga programpaket har filtillägget .key, .pages, och .app. Om du sparar sådana mappar i Dropbox bör du vara medveten om att versionshistorik inte är tillgänglig.

Period för versionshistorik

Beroende på din plan och om du köpt  utökad versionshistorik är versionshistoriken tillgänglig under en viss tid. Vi kallar den för "period för versionshistorik".

Om du skapar en fil och sedan redigerar den efter att perioden för versionshistorik har upphört går det att återskapa endast den senaste redigerade versionen av filen.

Anta att du till exempel har en fil kallad minfil.docx och att du har 30-dagars versionshistorik. Om du skapade minfil.docx den 1 januari och sedan redigerade filen den 1 mars finns enbart versionen från den 1 mars tillgänglig på kontot.

 • Det här gäller eftersom din period för versionshistorik på 30 dagar löpte ut mellan tiden du skapade den ursprungliga versionen (den 1 januari) och den redigerade versionen (den 1 mars)
 • Versionen från den 1 mars är tillgänglig tills du redigerar filen igen och 30 dagar har gått sedan den 1 mars.
Var artikeln till hjälp?

Tråkigt att höra.
Berätta hur vi kan bli bättre:

Tack för din feedback!
Berätta för oss hur artikeln hjälpte dig:

Tack för din feedback!

Svar från community