Varför kan jag inte dela en mapp eller gå med i en delad mapp?

Uppdaterat Sep 05, 2023

Varje medlem i en delad mapp får lägga till och ändra filer så att den delade mappen använder lagringsutrymme på varje medlems konto. Om du har problem med att gå med i en delad mapp – eller dela en med andra – beror det troligtvis på otillräckligt lagringsutrymme.

Mängden lagringsutrymme i din Dropbox förhindrar dig att godkänna en inbjudan till en delad mapp om följande gäller:

  • Den delade mappen är större än ditt lagringsutrymme (om den delade mappen är till exempel 5 GB men ditt konto har totalt 2 GB)
  • Den delade mappen är mindre än ditt lagringsutrymme, men du har inte tillräckligt med lagringsutrymme att godkänna den (den delade mappen är till exempel 2 GB men du har endast 1 GB ledigt lagringsutrymme i din Dropbox)

Använder du inte Dropbox än? Se hur Dropbox gör det enkelt att synka filer.

Jag har gott om lagringsutrymme på mitt konto – varför kan en annan användare inte godkänna inbjudan till en delad mapp?

Alla medlemmar i en delad mapp måste ha tillräckligt med ledigt lagringsutrymme för att rymma den delade mappen. En Pro-användare med till exempel 1 TB lagringsutrymme kan inte dela en 5 GB mapp med en Basic-användare som endast har 2 GB ledigt lagringsutrymme.

Går det att dela en mapp utan att använda lagringsutrymme på Dropbox?

Om du vill dela en mapp utan att påverka mottagarens lagringskvot kan du istället dela en länk till mappen. En delad länk gör det möjligt för användare att visa eller ladda ner skrivskyddade kopior av filerna i mappen.

Kan jag lämna en delad mapp?

Ja, du kan lämna en delad mapp utan att det påverkar övriga medlemmar i den delade mappen.

Går det att lägga till gratis lagringsutrymme till mitt Dropbox-konto?

Det går att lägga till mer lagringsutrymme i ditt konto:

Går det att dela lagringsutrymme med andra?

Överväg en prenumeration för Dropbox-team om du vill dela lagringsutrymme mellan flera användare.

Var denna artikel till någon hjälp?

Tråkigt att höra.
Berätta hur vi kan bli bättre.

Tack för din feedback!
Berätta för oss hur artikeln var till nytta.

Tack för din feedback!