Slik bruker du Dropbox Capture

Oppdatert Oct 10, 2023
person icon

Dropbox Capture er tilgjengelig for alle Dropbox-kunder, men enkelte funksjoner kan kreve et annet abonnement.

Med Dropbox Capture kan du ta opp skjermen, kameraet og mikrofonen for å lage videomeldinger, lydopptak, skjermbilder og GIF-er for å dele med andre.

Opptakstiden din avhenger av abonnementet du har:

 • Dropbox Basic-, Plus- og Family-kunder kan ta opp opptil to timer totalt, uten begrensning på individuelle opptak.
 • Dropbox Professional-, Essentials-, Business-, Business Plus-, Standard-, Advanced- og Enterprise-kunder har ubegrenset opptakstid opp til lagringsgrensen.

Den gjenværende opptakstiden din vises øverst i Dropbox Capture-skrivebordsappen på oppgavelinjen (Windows) eller menylinjen (Mac). Denne tiden vises etter at du har spilt inn din første video. Sletting av videoer vil fjerne lengden fra opptakstiden. Ytterligere tid kan legges til ved å henvise til Dropbox Capture.

highlight icon

Se denne videoen for en rask innføring i Dropbox Capture.

Slik bruker du kameraeffekter i Dropbox Capture

Før du begynner å ta opp, kan du bruke effekter i kameraet i Dropbox Capture, inkludert å velge kamerastørrelse, slå kameraet på eller av, velge virtuelle bakgrunner og forbedre utseendet.

highlight icon

Obs! For å slå av kameraeffektene velger du Ingen i menyen Virtuelle bakgrunner og skyver Forbedre utseendet til 0.

Kameraet må være på for å bruke kameraeffekter. Slå kameraet på eller av:

 1. Åpne Dropbox Capture-skrivebordsappen.
 2. Velg Skjerm + kameraopptak eller Kamera.
 3. Klikk på kameraikonet for å slå kameraet på eller av.
highlight icon

Merknader:

 • Når du slår av kameraet, vil bakgrunnen være Dropbox-avataren din eller initialene dine og en solid bakgrunnsfarge. Funksjonene Virtuelle bakgrunner og Utseende vil være deaktivert. 
 • Hvis du starter et nytt opptak, vil kamerafunksjonen slås på og vil bruke de siste innstillingene du hadde for den virtuelle bakgrunnen og forbedringen.

Slik velger du kamerastørrelse:

 1. Åpne Dropbox Capture-skrivebordsappen.
 2. Velg Skjerm + kameraopptak eller Kamera.
 3. Klikk på det firkantede ikonet under ansiktsboblen nederst til venstre.
 4. Klikk og hold hjørnene for å justere kamerastørrelsen.

Slik velger du en virtuell bakgrunn:

 1. Åpne Dropbox Capture-skrivebordsappen.
 2. Velg Skjerm + kameraopptak eller Kamera.
 3. Klikk på personikonet under ansiktsboblen nederst til venstre.
 4. Velg et alternativ fra menyen som vises:
  • Solide farger: Bakgrunnen din vil bli erstattet med en solid farge.
   • Klikk på «+» (plussikon) til høyre for fargene for å legge til en ny farge, eller velg en farge og trykk slett på tastaturet for å fjerne en farge.
  • Ingen: Ingen bakgrunnseffekt vil bli lagt til.
  • Uskarphet: Bakgrunnen blir uskarp.
  • Gradering: Bakgrunnen vil bli erstattet med en gradering av farger.
  • Egendefinert bilde eller video: Bakgrunnen vil bli erstattet med et egendefinert bilde eller video.
   • Klikk på «+» (plussikon) under Ingen, Uskarp eller gradering for å laste opp et egendefinert bilde eller en video som du kan bruke som bakgrunn.
highlight icon

Merknader:

 • Når du velger et alternativ, oppdateres bakgrunnen automatisk.
 • Opplastede bilder og videoer lagres i bakgrunnsbiblioteket med mindre du sletter dem.

Slik forbedrer du utseendet:

 1. Åpne Dropbox Capture-skrivebordsappen.
 2. Velg Skjerm + kamera opptak eller Kamera.
 3. Klikk på gnistikonet under ansiktsboblen nederst til venstre.
 4. Klikk og dra glidebryteren for å justere filterintensiteten.

Slik tar du opp med Dropbox Capture

Slik tar du opp på dropbox.com:

 1. Logg på dropbox.com.
 2. Klikk på Ta opp-skjermen.
  • Første gang blir du bedt om å gi Dropbox Capture tillatelse til å bruke kameraet og mikrofonen.
 3. Følg nettleserinstruksjonene og velg Hele skjermen, Vindu eller Fane.
 4. Klikk på Del.
 5. Velg opptaksinnstillinger:
  • Klikk på mikrofonikonet for å slå mikrofonen på eller av eller for å velge en annen mikrofon.
  • Klikk på kameraikonet for å slå kameraet på eller av eller for å velge et annet kamera.
 6. Klikk på startikonet (rød sirkel) for å starte opptaket.
 7. Klikk på pauseikonet (to vertikale linjer) eller stoppikonet (hvit firkant i en rød sirkel) for å stoppe opptaket.

Opptaket lagres automatisk på Dropbox-kontoen din.

highlight icon

Merk: Skjermopptak gjort gjennom dropbox.com, vil bli lagret i mappen de startes fra. Men hvis du gjør opptak i en teammappe eller delt mappe, lagres opptaket i teamets Capture-mappe eller den delte Capture-mappen.

Slik tar du opp skjermen:

 1. Åpne Dropbox Capture-skrivebordsappen.
 2. Velg hva du vil ta opp:
  • Klikk på Skjerm + kameraopptak for å ta opp skjermen og kameraet. Du kan også ta opp mikrofonen din hvis du vil.
  • Klikk på Skjermopptak for å ta opp bare skjermen og mikrofonen.
  • Klikk på GIF for å ta opp skjermen som en GIF-fil.
 3. Velg hvilken del av skjermen du vil ta opp:
  • Klikk én gang for å ta opp hele skjermen.
  • Klikk og dra for å ta opp ønsket område på skjermen.
  • Trykk på mellomromstasten for å ta opp et spesifikt vindu.
 4. Klikk på mikrofonikonet for å slå mikrofonen på eller av.
 5. (Kun skjerm + kameraopptak) Klikk på gnistikonet på kameraforhåndsvisningen for å gjøre bakgrunnen uskarp, hvis du vil.
 6. Klikk på startikonet (rød sirkel) for å starte opptaket.
 7. Klikk på pauseikonet (to vertikale linjer) eller stoppikonet (hvit firkant i en rød sirkel) for å stoppe opptaket.

Slik tar du kun opp kameraet ditt:

 1. Åpne Dropbox Capture-skrivebordsappen.
 2. Klikk på Vis mer og deretter Kamera.
 3. Klikk på mikrofonikonet for å slå mikrofonen på eller av.
 4. Klikk på gnistikonet nederst på kameraforhåndsvisningen for å gjøre bakgrunnen uskarp, hvis du vil.
 5. Klikk på startikonet (rød sirkel) for å starte opptaket.
 6. Klikk på pauseikonet (to vertikale linjer) eller stoppikonet (hvit firkant i en rød sirkel) for å stoppe opptaket.
   

Slik tar du bare opp mikrofonen din:

 1. Åpne Dropbox Capture-skrivebordsappen.
 2. Klikk på Lydopptak.
 3. Klikk på startikonet (rød sirkel) for å starte opptaket.
 4. Klikk på stoppikonet (hvit firkant i en rød sirkel) for å stoppe opptaket.

Mens du tar opp kameraet eller skjermen, kan du:

 • Klikk på Tegn-ikonet i sidepanelet for å tegne på opptaket.
 • Klikk Pause-ikonet i sidepanelet for å pause/gjenoppta opptaket.
 • Klikk på Angre-ikonet i sidepanelet for å stoppe opptaket og starte på nytt.
 • Klikk på Avbryt-ikonet i sidepanelet for å stoppe og avbryte opptaket.

En lenke til opptakene dine vil bli kopiert til utklippstavlen din, og en kopi av opptaket vil bli lagret i «Capture»-mappen på Dropbox-kontoen din.

 

Slik bruker du en ekstern mikrofon eller kamera

Slik bruker du en ekstern mikrofon eller kamera under opptak:

 1. Koble til enheten.
 2. Åpne Dropbox Capture-skrivebordsappen.
 3. Klikk på «» (vertikal ellipse) i øverste høyre hjørne.
 4.  Klikk på på Innstillinger.
 5. Velg enheten du vil bruke, fra rullegardinmenyen ved siden av Kamera og mikrofon.
   

Slik tar du et skjermbilde

Du kan bruke Dropbox Capture til å ta skjermbilder, gjøre markeringer i dem og deretter dele dem. 

Finn ut hvordan du tar og redigerer skjermbilder med Dropbox Capture.

Var denne artikkelen nyttig?

Vi beklager at du ikke er fornøyd med dette.
Fortell oss hvordan vi kan bli bedre.

Takk for tilbakemeldingen!
Fortell oss hvordan denne artikkelen var til hjelp.

Takk for tilbakemeldingen!

Svar fra nettsamfunnet

Andre måter å få hjelp på