Wyszukiwanie plików w Dropbox

Możesz wyszukiwać na swoim koncie Dropbox według następujących kategorii: 

 • Nazwa pliku
 • Osoby, które współpracowały nad plikiem
 • Tagi
 • Zawartość pliku (Tylko dla klientów korzystających z Dropbox Plus, Family, Professional, Standard, Advanced i Enterprise)
 • Zawartość obrazu (Tylko dla klientów korzystających z Dropbox Family, Professional, Standard, Advanced i Enterprise)
 • Właściwości obrazu (takie jak rozdzielczość, data, słowa kluczowe, prawa autorskie i inne pola EXIF lub IPTC)
 • OCR (optyczne rozpoznawanie znaków) – tekst na obrazie (Tylko dla klientów korzystających z Dropbox Professional, Standard, Advanced i Enterprise)

Wyszukiwanie plików w Dropbox

W witrynie dropbox.com

Aby przeszukać pliki w witrynie dropbox.com:

 1. Zaloguj się w witrynie dropbox.com.
 2. Kliknij pasek wyszukiwania u góry.
 3. Zacznij wpisywać to, czego chcesz szukać. Wyniki wyszukiwania będą pojawiać się podczas pisania. Możesz kliknąć jeden z tych wyników lub nacisnąć klawisz Enter/Return na klawiaturze, aby wyświetlić wszystkie wyniki.

W aplikacji komputerowej Dropbox

Aby przeszukać pliki w aplikacji komputerowej Dropbox:

 1. Kliknij ikonę Dropbox na pasku zadań (Windows) lub pasku menu (Mac).
 2. Stuknij ikonę wyszukiwania (lupa) u góry.
 3. W wyświetlonym pasku wyszukiwania zacznij wpisywać, czego chcesz szukać. Wyniki wyszukiwania będą pojawiać się podczas pisania. 

Uwagi:

 • Aplikacja komputerowa wyświetli maksymalnie 20 wyników wyszukiwania. Aby zobaczyć wszystkie wyniki, kliknij Zobacz na dropbox.com w prawym górnym rogu. Spowoduje to automatyczne otwarcie pełnych wyników wyszukiwania w witrynie dropbox.com.
 • Jeśli otworzysz plik lub folder z wyników wyszukiwania, który nie jest zsynchronizowany lokalnie, otworzy się on w witrynie dropbox.com zamiast w folderze Dropbox w Eksploratorze Windows/Finderze.

W aplikacji mobilnej Dropbox

Aby przeszukać pliki w aplikacji mobilnej Dropbox:

 1. Otwórz aplikację mobilną Dropbox.
 2. Stuknij Szukaj w całym Dropbox u góry.
 3. wpisz, czego chcesz szukać.
 4. Stuknij Szukaj lub poczekaj na wyniki.

Filtrowanie wyników wyszukiwania

Możesz filtrować wyniki wyszukiwania na dropbox.com według folderu i rodzaju zawartości.

 • Aby ograniczyć wyniki wyszukiwania do określonego folderu, kliknij Folder nad wynikami wyszukiwania, przejdź do folderu, według którego chcesz filtrować, i kliknij Wybierz.
 • Aby filtrować według określonego typu zawartości, kliknij Typ nad wynikami wyszukiwania i kliknij pole wyboru obok typów zawartości, według których chcesz filtrować.
 • Aby filtrować według właściwości obrazu, kliknij Właściwości obrazu nad wynikami wyszukiwania i z menu rozwijanego poniżej wybierz Data wykonania i Wymiary, aby wybrać właściwości obrazu, według których chcesz filtrować.
 • Aby filtrować według określonego okresu, kliknij Ostatnia modyfikacja nad wynikami wyszukiwania i wybierz ostatnie 24 godziny, 7 dni, 30 dni, 90 dni, 12 miesięcy lub niestandardowy okres.
 • Aby filtrować według osoby, kliknij Osoby powyżej wyników wyszukiwania i wybierz spośród najlepszych współpracowników lub zacznij wpisywać imię i nazwisko osoby na pasku wyszukiwania.

Używanie operatorów wyszukiwania zaawansowanego

Możesz używać operatorów wyszukiwania zaawansowanego, aby doprecyzować wyszukiwanie.

Uwaga: wyszukiwanie może zwracać niedokładne wyniki w przypadku zawartości pliku, niektórych obrazów i dokumentów Paper, jeśli używasz starszej wersji Dropbox Paper.

Możesz używać następujących operatorów wyszukiwania zaawansowanego:

Operator wyszukiwania Opis Przykład
Przed lub po dacie

Możesz użyć dat, aby znaleźć zawartość zmodyfikowaną przed określonym terminem lub po nim. Format daty: RRRR-MM-DD.

Uwaga: data określa moment modyfikacji pliku w Dropbox i nie będzie wyszukiwana w obrazach. 

przed: 2022-01-01

po: 2022-12-31

Wpisz

Wyszukiwanie według rodzaju zawartości:

 • Obraz
 • Folder
 • Rozszerzenia plików 
 • Film
 • Pliki PDF
 • Dokumenty 
 • Arkusz kalkulacyjny
 • Prezentacja
 • Audio
 • Dokument Paper

typ: arkusz kalkulacyjny

typ: .jpg

Tytuł

Wyszukaj pozycje według tytułu. Dołącz do tytułu cudzysłów w przypadku dokładnego sformułowania lub nawiasy w przypadku dowolnej kombinacji wyrażeń. 

Uwaga: tytuł dokumentu może nie być taki sam jak nazwa folderu lub pliku. 

tytuł: (Faktura za grudzień)

tytuł: „Faktura za grudzień”

i Spowoduje to zawężenie wyników wyszukiwania tylko do plików, które zawierają oba słowa. główne AND nowe
LUB Spowoduje to zawężenie wyników wyszukiwania tylko do plików zawierających dowolne z tych słów. główne OR nowe
Cudzysłowy Użyj cudzysłowu, aby wyszukać dokładne wyrażenie w przypadku nazw plików. Musisz użyć co najmniej dwóch słów.  „znajdź to wyrażenie w tytule”
Jak przydatny był ten artykuł?

Przykro nam to słyszeć.
Daj nam znać, co możemy poprawić:

Dziękujemy za przesłanie opinii.
Daj nam znać, jak pomógł ten artykuł:

Dziękujemy za przesłanie opinii.