Wyszukiwanie plików w Dropbox

Zaktualizowano Feb 28, 2024
person icon

 W tym artykule opisano funkcję dostępną dla użytkowników we wszystkich taryfach Dropbox, chyba że określono inaczej.

Możesz wyszukiwać na swoim koncie Dropbox według następujących kategorii: 

 • Nazwa pliku
 • Osoby, które współpracowały nad plikiem
 • Tagi
 • Zawartość pliku (Tylko dla klientów korzystających z Dropbox Plus, Family, Professional, Standard, Business, Advanced, Business Plus i Enterprise)
 • Treść obrazu (Tylko dla klientów korzystających z Dropbox Plus*, Family, Professional, Essentials, Standard, Business, Advanced, Business Plus i Enterprise)
 • Właściwości obrazu (takie jak rozdzielczość, data, słowa kluczowe, prawa autorskie i inne pola EXIF lub IPTC)
 • OCR (optyczne rozpoznawanie znaków) – tekst na obrazie (Tylko klienci korzystający z Dropbox Professional, Essentials, Standard, Business, Advanced, Business Plus i Enterprise mogą się zapisać)

Wyszukiwanie plików w Dropbox

Aby przeszukać pliki w witrynie dropbox.com:

 1. Zaloguj się w witrynie dropbox.com.
 2. Kliknij pasek wyszukiwania u góry.
 3. Zacznij wpisywać to, czego chcesz szukać. Wyniki wyszukiwania będą pojawiać się podczas pisania. Możesz kliknąć jeden z tych wyników lub nacisnąć klawisz Enter/Return na klawiaturze, aby wyświetlić wszystkie wyniki.

Aby przeszukać pliki w aplikacji komputerowej Dropbox:

 1. Kliknij ikonę Dropbox na pasku zadań (Windows) lub pasku menu (Mac).
 2. Stuknij ikonę wyszukiwania (lupa) u góry.
 3. W wyświetlonym pasku wyszukiwania zacznij wpisywać, czego chcesz szukać. Wyniki wyszukiwania będą pojawiać się podczas pisania. 
highlighter icon

Uwagi:

 • Aplikacja komputerowa wyświetli maksymalnie 20 wyników wyszukiwania. Aby zobaczyć wszystkie wyniki, kliknij Zobacz na dropbox.com w prawym górnym rogu. Spowoduje to automatyczne otwarcie pełnych wyników wyszukiwania w witrynie dropbox.com.
 • Jeśli otworzysz plik lub folder z wyników wyszukiwania, który nie jest zsynchronizowany lokalnie, otworzy się on w witrynie dropbox.com zamiast w folderze Dropbox w Eksploratorze Windows/Finderze.

Aby przeszukać pliki w aplikacji mobilnej Dropbox:

 1. Otwórz aplikację mobilną Dropbox.
 2. Stuknij Szukaj w całym Dropbox u góry.
 3. wpisz, czego chcesz szukać.
 4. Stuknij Szukaj lub poczekaj na wyniki.

Filtrowanie wyników wyszukiwania

Możesz filtrować wyniki wyszukiwania na dropbox.com według folderu i rodzaju zawartości.

 • Aby ograniczyć wyniki wyszukiwania do określonego folderu, kliknij Folder nad wynikami wyszukiwania. Przejdź do folderu, według którego chcesz filtrować, i kliknij Wybierz.
 • Aby filtrować według określonego typu zawartości, kliknij Typ nad wynikami wyszukiwania i kliknij pole wyboru obok typów zawartości, według których chcesz filtrować.
 • Aby filtrować według właściwości obrazu, kliknij Właściwości obrazu nad wynikami wyszukiwania. Następnie z menu rozwijanego poniżej wybierz Data wykonania i Wymiary, aby wybrać właściwości obrazu, według których chcesz filtrować.
 • Aby filtrować według określonego okresu, kliknij Ostatnia modyfikacja nad wynikami wyszukiwania i wybierz ostatnie 24 godziny, 7 dni, 30 dni, 90 dni, 12 miesięcy lub niestandardowy okres.
 • Aby filtrować według osoby, kliknij Osoby powyżej wyników wyszukiwania i wybierz spośród najlepszych współpracowników lub zacznij wpisywać imię i nazwisko osoby na pasku wyszukiwania.

Używanie operatorów wyszukiwania zaawansowanego

Możesz używać operatorów wyszukiwania zaawansowanego, aby doprecyzować wyszukiwanie.

highlighter icon

Uwaga: wyszukiwanie może zwracać niedokładne wyniki w przypadku zawartości pliku, niektórych obrazów i dokumentów Paper, jeśli używasz starszej wersji Dropbox Paper.

Możesz używać następujących operatorów wyszukiwania zaawansowanego:

Operator wyszukiwania

Opis

Przykład

Przed lub po dacie

Możesz użyć dat, aby znaleźć zawartość zmodyfikowaną przed określonym terminem lub po nim. Format daty: RRRR-MM-DD.

Uwaga: data określa moment modyfikacji pliku w Dropbox i nie będzie wyszukiwana w obrazach. 

przed: 2022-01-01

po: 2022-12-31

Type

Wyszukiwanie według rodzaju zawartości:
 • Obraz
 • Folder
 • Rozszerzenia plików 
 • Film
 • Pliki PDF
 • Dokumenty 
 • Arkusz kalkulacyjny
 • Prezentacja
 • Audio
 • Dokument Paper

typ: arkusz kalkulacyjny

typ: .jpg

Title

Wyszukaj pozycje według tytułu. Dołącz do tytułu cudzysłów w przypadku dokładnego sformułowania lub nawiasy w przypadku dowolnej kombinacji wyrażeń. 

Uwaga: tytuł dokumentu może nie być taki sam jak nazwa folderu lub pliku. 

tytuł: (Faktura za grudzień)

tytuł: „Faktura za grudzień”

AND

Spowoduje to zawężenie wyników wyszukiwania tylko do plików, które zawierają oba słowa.

główne AND nowe

OR

Spowoduje to zawężenie wyników wyszukiwania tylko do plików zawierających dowolne z tych słów.

główne OR nowe

Cudzysłowy

Użyj cudzysłowu, aby wyszukać dokładne wyrażenie w przypadku nazw plików. Musisz użyć co najmniej dwóch słów. 

„znajdź to wyrażenie w tytule”

*Klienci korzystający z taryfy Plus mogą korzystać z wyszukiwania obrazów w przypadku plików przesłanych do Dropbox po 6 września 2023 r.
Czy ten artykuł był pomocny?

Przykro nam to słyszeć.
Daj nam znać, jak możemy się poprawić.

Dziękujemy za przesłanie opinii.
Daj nam znać, jak pomógł ten artykuł.

Dziękujemy za przesłanie opinii.