Vad händer när en användare går med i mitt Dropbox Business-team?

Efter att du bjudit in användare att gå med i ditt Dropbox Business-team kan de gå med i teamet. De kan antingen överföra ett befintligt konto till ett Dropbox Business-konto eller skapa ett nytt konto med hjälp av deras mejladress på arbetet.

Om de väljer att överföra ett befintligt konto får de möjlighet att slå samman sina befintliga filer till Dropbox Business-kontot eller skapa ett nytt Dropbox Basic-konto för dessa filer.

Nya medlemmar har automatiskt åtkomst till material i teamutrymmet och alla mappar som delas direkt med dem.

Vad händer om en medlem har en betald prenumeration?

Om en medlem som redan har en betald Dropbox-prenumeration går med i ett team, får hen en proportionellt beräknad återbetalning för den oanvända perioden tillbaka till det kort som användes för att betala för tjänsten.

Var artikeln till hjälp?

Tråkigt att höra.
Berätta hur vi kan bli bättre:

Tack för din feedback!
Berätta för oss hur artikeln hjälpte dig:

Tack för din feedback!