Varför behöver Dropbox ”synka mina filer igen”?

Om du just har gått med i eller lämnat ett Dropbox Business-team kan du få ett meddelande som anger att Dropbox ”behöver synka dina filer igen, vilket kan ta en stund” och att ”dina aktuella filer sparas i Dropbox (gammal)”.

Det betyder att Dropbox behöver synka om dina filer till din dator för att göra överföringen till eller från teamet. I syfte att se till att dina filer är säkra under processen byter Dropbox namn på din Dropbox-mapp i Utforskaren (Windows) eller Finder (Mac) från ”Dropbox ([kontonamn])” till ”Dropbox (gammal)”. Sedan skapar Dropbox en ny mapp på samma plats på din dator och synkar dina filer även där.

Resultatet är två mappar. Det här är bara en försiktighetsåtgärd för att säkerställa att en kopia av filerna är skyddade på datorn medan de synkas på nytt. Det rekommenderas att du inte rör mappen ”Dropbox (gammal)” medan den här processen pågår. Hur lång tid den här processen tar beror på storleken på dina filer. När processen är klar kan du radera mappen ”Dropbox (gammal)” från datorn och börja använda den nya mappen ”Dropbox ([kontonamn])”.

Var artikeln till hjälp?

Tråkigt att höra.
Berätta hur vi kan bli bättre:

Tack för din feedback!
Berätta för oss hur artikeln hjälpte dig:

Tack för din feedback!