Scanning af dokumenter

Du kan oprette filer i din Dropbox via scanningsfunktionen. Funktionen kan f.eks. bruges til at forvandle tegninger på et whiteboard eller håndskrevne noter til dokumenter, du kan dele i Dropbox.

Bruger du ikke Dropbox endnu? Læs alt om dokumentscanneren.

Vis vejledning til:

Android

Scan et dokument

 1. Åbn Dropbox-appen på din Android-enhed.
 2. Tryk på "+" (plustegnet).
 3. Vælg Scan dokument, og vælg derefter Tillad, når du bliver spurgt.
  • Tag et billede af det indhold, du vil oprette som et dokument.
  • Eller vælg et eksisterende billede på enheden ved at trykke på ikonet for billeder nederst til venstre.
 4. Hvis du vælger at tage et billede, skal du rette kameraet mod det objekt, du vil scanne. Der vises en ramme om den figur, der bliver scannet. Tjek følgende:
  • Dokumentet må ikke være krøllet
  • Der må ikke være genskin fra det objekt, du fotograferer
  • Du skal holde enheden direkte over det, du fotograferer
  • Medtag kun det, du vil scanne
 5. Du kan scanne flere sider, hvis du har brug for det, eller gå videre til redigering af dit dokument.

Rediger og arranger det scannede

Når du har scannet et dokument, får du vist Forhåndsvisning af scanning. Ikonerne nederst i visningen repræsenterer de funktioner, du kan bruge til at redigere det scannede.

Du kan også trykke på Arranger (ud for Rediger) for at ændre rækkefølgen af de sider, du scanner. I visningen Arranger kan du flytte siderne ved at trække i dem.

Juster det scannede

 1. Tryk på ikonet med de tre skydere nederst på skærmen Rediger.
 2. Rediger det scannede dokuments område ved at flytte de blå prikker i hvert hjørne af scanningen.
 3. Vælg, hvilket format scanningen skal have (Sort-hvid, Whiteboard, Original).
 4. Brug eventuelt skyderen til justering af kontrasten (muligheden findes kun for visse filtre).
 5. Når du er tilfreds med ændringerne, skal du trykke på fluebenet øverst til højre på skærmen.

Gem din scanning

 1. På skærmen Forhåndsvisning af scanning skal du trykke på pilen øverst til højre for at komme til Gem som.
 2. Navngiv din fil, og vælg en filtype.
 3. Vælg, hvor dokumentet skal gemmes.

iOS

Scan et dokument

 1. Åbn Dropbox-appen på din iOS-enhed.
 2. Tryk på "+" (plustegnet).
 3. Vælg Scan dokument.
  • Tag et billede af det indhold, du vil oprette som et dokument.
  • Eller vælg et eksisterende billede i din kamerarulle.
 4. Hvis du vælger at tage et billede, skal du rette kameraet mod det objekt, du vil scanne. Der vises en ramme om den figur, der bliver scannet. Tjek følgende:
  • Dokumentet må ikke være krøllet
  • Der må ikke være genskin fra det objekt, du fotograferer
  • Du skal holde enheden direkte over det, du fotograferer
  • Medtag kun det, du vil scanne
 5. Du kan scanne flere sider, hvis du har brug for det, eller gå videre til redigering af dit dokument. Der kommer også en vejledning i, hvordan du scanner flere sider og redigerer dokumenter.
Scan et dokument til din Dropbox

Rediger og arranger det scannede

Når du har scannet et dokument, er den næste skærm visningen Rediger. Ikonerne nederst i visningen repræsenterer de funktioner, du kan bruge til at redigere det scannede.

Visningen Rediger

Du kan også trykke på Arranger (ved siden af Rediger) for at ændre rækkefølgen af de sider, du har scannet. I visningen Arranger skal du holde fingeren på en side og trække og flytte den.

Juster det scannede

Visningen Juster
 1. Tryk på ikonet med de tre skydere nederst på skærmen Rediger.
 2. Rediger det scannede dokuments område ved at flytte de blå prikker i hvert hjørne af scanningen.
 3. Under Filter skal du vælge, hvilket format du vil gemme scanningen i.
 4. Brug eventuelt skyderen til justering af kontrasten (muligheden findes kun for visse filtre).
 5. Tryk på Udført, når du er tilfreds med dine ændringer.

Gem din scanning

 1. Tryk på Næste på skærmen Rediger for at åbne visningen Indstillinger.
 2. Navngiv din fil, og vælg en filtype.
 3. Brug skyderen til at vælge billedkvalitet og størrelse for scanningen.
 4. Vælg, hvor dokumentet skal gemmes.

Konvertér billeder i Dropbox til scanninger

Du kan også konvertere eksisterende billedfiler til scanninger direkte fra fanen Start eller Filer i Dropbox-appen:

 • Under fanen Start skal du trykke på Gem som scanning for at konvertere filer.
 • Under fanen Filer skal du trykke på ikonet ... (tre prikker) ud for filnavnet og vælge Gem som scanning.

Vi understøtter følgende filtyper, når du vil scanne et eksisterende billede:

 • .jpg
 • .jpeg
 • .png

Ofte stillede spørgsmål

Kan jeg scanne mere end én side til et enkelt dokument?

Ja. Du kan scanne op til 10 sider af et dokument og gemme filen som en enkelt .pdf-fil. Sådan gør du:

 1. Når du har scannet den første side, skal du trykke på ikonet for tilføjelse af flere sider (to sider med et plustegn) i visningen Rediger.
 2. Du kan ændre sidernes rækkefølge i dit dokument ved at trykke på Arranger.
 3. Hold fingeren på en side for at trække den til en ny placering.

Kan jeg gemme en scanning med flere sider som en .png-fil?

Nej. Scanninger med flere sider kan kun gemmes som en .pdf-fil.

Genkendes tekst automatisk i scannede dokumenter?

For Dropbox Business-brugere er OCR (Optical Character Recognition) kun tilgængelig for PDF-filer. Hvis en Dropbox Business-bruger har parret sin private og sin arbejdsrelaterede konto, er OCR også tilgængelig i den private konto. Læs mere i følgende afsnit "Brugere af Dropbox Business".

Kan jeg scanne dokumenter, mens jeg er offline?

Ja. Du kan godt scanne et dokument, mens du er offline. Når du får forbindelse til internettet, bliver dokumentet uploadet til din Dropbox.

Dropbox Plus-, Professional- og Business-brugere

Dropbox Plus-, Professional- og Business-kunder har adgang til flere funktioner, når de scanner dokumenter:

 • Brug søgelinjen på dropbox.com eller i mobilappen for at bruge fuldtekstsøgning i scannede dokumenter
 • Kopiér tekst fra en .pdf-fil.

Bemærkninger om fuldtekstsøgning og dokumentscanning

Følgende indholdstyper understøttes:

 • dokumenter, der er skrevet på engelsk
 • maskinskrevne dokumenter

Følgende indholdstyper understøttes ikke:

 • scanninger, der er oprettet på en dokumentscanner fra en tredjepart
 • dokumenter, der er skrevet på et andet sprog end engelsk
 • håndskrevne dokumenter
 • andre filtyper end .pdf
 • dokumenter med meget stiliseret tekst
Hvor nyttig var denne artikel?

Det er vi kede af at høre.
Fortæl os, hvordan vi kan gøre det bedre:

Tak for din feedback!
Fortæl os, hvordan denne artikel hjalp dig:

Tak for din feedback!