Finne Dropbox-mappen på datamaskinen din

Når du har installert Dropbox-skrivebordsprogrammet, vil du se en Dropbox-mappe på datamaskinens harddisk. Denne mappen vil ha Dropbox-logoen og navnet Dropbox. Den kan også vise navnet du bruker til å logge på datamaskinen.

Gå direkte til Dropbox-mappens standardplassering

Standard er at Dropbox-mappen plasseres i brukermappen på datamaskinens harddisk. Følg instruksjonene for operativsystemet ditt nedenfor for å gå rett til Dropbox-mappens standardplassering:

Linux

 1. Åpne en terminal og skriv inn cd~/Dropbox.

Mac OS

 1. Åpne Finder og velg Gå til mappe … fra Start-menyen.
 2. Skriv inn ~/Dropbox/ i dialogboksen som vises, og trykk deretter på Enter-tasten.

Windows

 1. Åpne Windows Utforsker.
 2. Skriv inn %HOMEPATH%/Dropbox i adressefeltet.

Obs! Hvis du har koblet til en privat og arbeidsrelatert Dropbox-konto, må du spesifisere hvilken Dropbox-mappe du prøver å nå. Eksempel:

 • ~/Dropbox (Privat)
 • ~/Dropbox (Acme AS)

Opprett en snarvei til Dropbox-mappen på datamaskinen din

Du kan opprette en snarvei for å få enklere tilgang til Dropbox-mappen på datamaskinen. Slik gjør du det:

 1. Gå direkte til Dropbox-mappens plassering.
 2. Høyreklikk på Dropbox-mappen.
 3. Klikk på Gjør til alias (eller Gjør til kobling på Linux). 

Snarveien vil vises med alias tillagt på filnavnet. Du kan flytte snarveien til plasseringen du vil lagre den på.

Hvordan finne Dropbox-mappebanene programmatisk

Dropbox-mappen ligger som standard i brukermappen din. Hvis du har flyttet Dropbox-mappen, eller hvis du har koblet til en arbeidsrelatert og privat konto, kan det hende den er plassert et annet sted eller har et annet navn enn «Dropbox». Du kan finne mappebanen programmatisk gjennom en JSON-fil.

Obs!: Hvis du har koblet til den arbeidsrelaterte og private kontoen din på denne datamaskinen, vil JSON-filen vise to kontoer. JSON-filen vil kun ha én konto oppført hvis du har én konto eller hvis kontoene dine ikke er tilkoblet denne datamaskinen.

I JSON-filene nedenfor:

 • business/personal er typen Dropbox-konto det dreier seg om
 • host er en identifikator som spesifiserer et bestemt konto- og datamaskinpar
 • path er banen til denne Dropbox-mappen

Du får flere instruksjoner ved å velge operativsystemet du bruker, nedenfor.

JSON-filen heter info.json. Du finner denne filen her:

    ~/.dropbox/info.json

Det er et JSON-objekt i denne filen, som ser slik ut:

    "personal": {

        "path": /home/<username>/Dropbox

        "host": 123456789,

        "is_team": false

        "subscription_type": "Basic"

    }

JSON-filen heter info.json. Du finner denne filen her:

    ~/.dropbox/info.json

I denne filen finner du et JSON-objekt som ser slik ut:

    {

    {"personal":

            {"path": "/Users/<username>/Dropbox (Privat)",

        "host": 123456789,

            "is_team": false, 

            "subscription_type": "Basic"},

 

     {"business": 

            {"path": "/Users/<username>/Dropbox (<business name>)", 

        "host": 123456789,

            "is_team": true, 

            "subscription_type": "Business"}

    }

JSON-filen heter info.json. Du finner den på en av følgende to baner:

    %APPDATA%\Dropbox\info.json

    %LOCALAPPDATA%\Dropbox\info.json

I denne filen finner du et JSON-objekt som ser slik ut:

{

    {"personal":

            {"path": "/Users/<username>/Dropbox (Privat)",

        "host": 123456789,

            "is_team": false, 

            "subscription_type": "Basic"},

     {"business": 

            {"path": "/Users/<username>/Dropbox (<business name>)", 

        "host": 123456789,

            "is_team": true, 

            "subscription_type": "Business"}

}

Hvor nyttig var denne artikkelen?

Vi beklager at du ikke er fornøyd med dette.
Fortell oss hvordan vi kan bli bedre:

Takk for tilbakemeldingen!
Fortell oss hvordan denne artikkelen har hjulpet:

Takk for tilbakemeldingen!