Så här lägger du till en vattenstämpel i filer i Dropbox-kontot

Vattenstämpel är ett sätt att skydda bilderna eller pdf-filerna från att laddas ner och användas utan din tillåtelse.

Lägga till en vattenstämpel

Du måste vara ägare av filen för att kunna lägga till en vattenstämpel. Lägg till en vattenstämpel på en bild eller pdf-fil i Dropbox-kontot så här:

 1. Logga in på dropbox.com.
 2. Klicka på Alla filer i den vänstra sidomenyn.
 3. Klicka på filens namn för att öppna förhandsvisningen av den.
 4. Klicka på stämpelikonen i sidomenyn till höger.
 5. Anpassa vattenstämpeln om du vill.
 6. Klicka på Spara.
 7. Klicka på Gör en kopia eller Ersätt original
  • Med Gör en kopia skapas en vattenstämplad kopia av filen med (Vattenstämplad) tillagt i filnamnet
  • Med Ersätt original ändras den ursprungliga filen

Anpassa en vattenstämpel

Det går att redigera vattenstämpelns placering, rotering, transparens och storlek. Gör så här:

 1. Logga in på dropbox.com.
 2. Klicka på Alla filer i den vänstra sidomenyn.
 3. Klicka på filens namn för att öppna förhandsvisningen av den.
 4. Klicka på stämpelikonen i sidomenyn till höger.
 5. Klicka på Text eller Bild för att välja typ av vattenstämpel.
 6. Ändra en eller flera av vattenstämpelinställningarna nedan.
  • Välj ett alternativ i rullgardinsmenyn Position om du vill ändra vattenstämpelns placering i filen
  • Klicka på knapparna Rotering om du vill ändra roteringen av vattenstämpeln i steg om 15 grader
  • Justera skjutreglagen Transparens och Storlek om du vill ändra transparens och storlek för vattenstämpeln på filen 

Obs! Vattenstämpelbilder får vara högst 6 MB.

Ta bort en vattenstämpel

Om du valde Skriv över den här filen när du lade till vattenstämpeln kan du ta bort vattenstämpeln från filen. Gör så här:

 1. Logga in på dropbox.com.
 2. Klicka på Alla filer i den vänstra sidomenyn.
 3. Klicka på filens namn för att öppna förhandsvisningen av den.
 4. Klicka på ikonen med tre punkter ”...”.
 5. Klicka på Versionshistorik.
 6. Välj versionen utan vattenstämpeln för att förhandsvisa den.
 7. Klicka på Återskapa.

Obs! Endast filens ägare kan ta bort en vattenstämpel. En mottagare av en vattenstämplad fil kan inte ta bort vattenstämpeln.

Var artikeln till hjälp?

Tråkigt att höra.
Berätta hur vi kan bli bättre:

Tack för din feedback!
Berätta för oss hur artikeln hjälpte dig:

Tack för din feedback!