Kommentera vid en specifik tidpunkt i en video- eller ljudfil

Funktionen som beskrivs i den här artikeln finns endast tillgänglig på dropbox.com för filer i Dropbox Professional-, Advanced-, Enterprise- eller Education-konton. Dropbox Replay-användare kan också kommentera specifika bildrutor.

Det går att skriva en kommentar vid en viss tidpunkt i en video- eller ljudfil på dropbox.com. 

Så här kommenterar du vid en tidsstämpel:

  1. Logga in på dropbox.com.
  2. Klicka på Alla filer i den vänstra sidomenyn.
  3. Klicka på namnet på den video- eller ljudfil du vill kommentera i.
  4. Klicka på Kommentarer i den högra sidomenyn. 
    • Om den högra sidomenyn inte är öppen klickar du på pilen eller knappen Kommentarer på den högra delen av sidan.       
  5. Klicka på klockikonen i kommentarsfönstret. 
    • När videon börjar spela kommer din kommentar att få tidsstämpeln för dess publicering.
  6. Klicka på Publicera. Kommentarerna visas i tidsordning (den tidpunkt då de publicerades).

I alla video- och ljudfilstyper som kan förhandsvisas i Dropbox går det att skriva kommentarer vid specifika tidpunkter.

Är du ny på Dropbox? Se hur du enkelt kan lägga till anteckningar till material du samarbetar om.

Vem får kommentera vid en specifik tidpunkt i video- och ljudfiler?

Tillhör filen någon med ett Dropbox Professional-, Advanced-, Enterprise- eller Education-konto kan andra personer med de kontotyperna skriva kommentarer vid specifika tidpunkter. 

Tillhör filen någon med ett Dropbox Basic-, Plus-, Family- eller Standard-konto går det bara att skriva kommentarer vid tidsstämpeln :00 och tiden gråmarkeras.

Kunder som har köpt Dropbox Replay-tillägget (tidigare tillägget Kreativa verktyg) kan också kommentera specifika bildrutor i videofiler. 

Var artikeln till hjälp?

Tråkigt att höra.
Berätta hur vi kan bli bättre:

Tack för din feedback!
Berätta för oss hur artikeln hjälpte dig:

Tack för din feedback!