Taryfa Dropbox Family: przegląd

Taryfa Dropbox Family obejmuje 2 TB miejsca, które może współdzielić maksymalnie 6 członków mających co najmniej 13 lat w Stanach Zjednoczonych lub 16 w innych krajach. Dzięki Dropbox Family Ty i Twoja rodzina możecie bezpiecznie organizować i udostępniać zawartość, taką jak zdjęcia, filmy i ważne dokumenty.

W taryfie Dropbox Family każdy jej członek ma własne konto Dropbox. Może zarządzać własnymi plikami i folderami oraz decydować, co udostępnić innym członkom rodziny. Pojedyncza osoba, menedżer rodziny, będzie zarządzać rozliczeniami i członkostwami dla całej taryfy Family. 

Dropbox przechowuje Twoje pliki online w chmurze. Każdy członek taryfy Family może uzyskiwać dostęp do plików i folderów przechowywanych na jego koncie Dropbox oraz udostępniać je z dowolnego urządzenia, korzystając z aplikacji komputerowej Dropbox, aplikacji mobilnej i dropbox.com.

Dowiedz się więcej o Dropbox Family

Zarządzanie taryfą Dropbox Family

Udostępnianie plików i folderów w taryfie Dropbox Family

Anulowanie lub opuszczenie taryfy Dropbox Family

Rozwiązywanie problemów z taryfą Dropbox Family

Często zadawane pytania o taryfę Dropbox Family

Sekcje tego artykułu:

Funkcje Dropbox Family

Taryfa Dropbox Family zapewnia dostęp do wszystkich funkcji, które są dostępne w taryfach Dropbox Basic i Dropbox Plus, a także do współdzielonego folderu Archiwum rodzinne. Funkcje te ułatwiają porządkowanie, udostępnianie i ochronę ważnych plików rodziny, od dokumentów po zdjęcia.


Folder Archiwum rodzinne
Folder Archiwum rodzinne to miejsce, w którym Twoja rodzina może organizować i mieć dostęp do wszystkich typów plików, od rachunków i dokumentów podatkowych po zdjęcia i zadania szkolne. Gdy przesyłasz lub tworzysz pliki i foldery w folderze Archiwum rodzinne, wszyscy członkowie taryfy Family automatycznie uzyskują do nich dostęp.

Pliki i foldery tylko online
Pliki i foldery dostępne tylko online pomagają zaoszczędzić miejsce na dysku twardym komputera. Dostęp do zawartości przechowywanej tylko online można uzyskać po połączeniu z internetem w witrynie dropbox.com, aplikacji komputerowej Dropbox i aplikacji mobilnej Dropbox.

Dropbox Vault 
Dropbox Vault to funkcja, która pozwala utworzyć w Dropbox lokalizację na najbardziej poufne pliki z dodatkowym poziomem zabezpieczeń. Możesz udostępnić swój obszar Vault zaufanym osobom i, podobnie jak do folderu Dropbox, uzyskać do niego dostęp z dowolnego miejsca, z którego korzystasz z Dropbox.

Dropbox Passwords
Dropbox Passwords to aplikacja komputerowa, aplikacja mobilna i rozszerzenie przeglądarki, które przechowuje i synchronizuje hasła na różnych urządzeniach. Możesz używać aplikacji Passwords do zapisywania nazw użytkowników i haseł do swojego konta, sugerowania nowych haseł, synchronizowania danych logowania na swoich urządzeniach i automatycznego uzupełniania ich podczas logowania się w witrynach internetowych i aplikacjach mobilnych.

Dropbox Backup
Dropbox Backup umożliwia automatyczne tworzenie kopii zapasowych kluczowych folderów z komputera i zewnętrznego dysku twardego na Dropbox. Foldery, których kopię zapasową tworzysz, są dostępne z każdego miejsca, w którym korzystasz z Dropbox. Dzięki Dropbox Backup możesz także przywracać pliki i foldery z kopii zapasowych na nowy komputer.

Dropbox Paper
Dropbox Paper to internetowa przestrzeń robocza z dokumentami, w której można edytować i formatować tekst, a także organizować i wyświetlać multimedia oraz inne pliki. Możesz używać Paper do tworzenia i bezpiecznego przechowywania własnych dokumentów lub łatwego udostępniania członkom rodziny. Możesz tworzyć i otwierać dokumenty Paper z dowolnego miejsca, z którego korzystasz z Dropbox, w tym w witrynie dropbox.com, aplikacji komputerowej Dropbox oraz aplikacji mobilnych Dropbox i Paper.

Przesyłanie z aparatu
Przesyłanie z aparatu umożliwia automatyczne przesyłanie zdjęć z urządzenia mobilnego na własne konto Dropbox. Po włączeniu przesyłania z aparatu zdjęcia są zapisywane w folderze o nazwie Przesłane z aparatu. Możesz uzyskać dostęp do tego folderu z dowolnego miejsca, w którym korzystasz z Dropbox, i przenosić lub udostępniać swoje zdjęcia tak jak inne pliki na koncie Dropbox.
Uwaga: zdjęcia przesłane na Twoje konto nie są automatycznie udostępniane innym członkom taryfy Family.

Wyszukiwanie pełnotekstowe
Wyszukiwanie pełnotekstowe pomaga znaleźć pliki przy użyciu słów kluczowych i typów plików, a nie tylko nazw plików. Możesz wyszukiwać pliki i foldery na swoim koncie Dropbox, a także treści udostępnione Ci przez innych członków rodziny. Możesz korzystać z wyszukiwania pełnotekstowego wszędzie tam, gdzie używasz Dropbox.

Odzyskiwanie plików
Historia wersji plików pomaga odzyskać wszelkie zmiany lub usunięcia plików dokonane w ciągu ostatnich 30 dni. Dodatkowe narzędzie, Dropbox Rewind, umożliwia cofnięcie dużej liczby zmian lub przywrócenie całego konta Dropbox do wcześniejszego stanu. Możesz odzyskiwać, przywracać i przewijać pliki i foldery tylko na koncie indywidualnym w witrynie dropbox.com

Zdalne czyszczenie
Zdalne czyszczenie pomaga chronić dane w przypadku zgubienia lub kradzieży urządzenia. Dzięki funkcji zdalnego czyszczenia możesz usunąć cały folder Dropbox z urządzenia, gdy następnym razem połączy się ono z internetem. Opcji zdalnego czyszczenia można używać tylko z poziomu witryny dropbox.com.

Bezpieczeństwo
Dropbox został zaprojektowany z wielowarstwowym zabezpieczeniem plików. Możesz wykonać dodatkowy krok polegający na włączeniu weryfikacji dwustopniowej (znanej również jako uwierzytelnianie dwuetapowe lub 2FA), aby zapewnić bezpieczeństwo swojego konta. Kiedy weryfikacja dwustopniowa jest włączona, Dropbox będzie wymagać oprócz hasła dodatkowo sześciocyfrowego kodu zabezpieczającego podczas logowania się lub łączenia nowego urządzenia. Weryfikację dwustopniową możesz włączyć tylko w witrynie dropbox.com i potrzebujesz urządzenia mobilnego, które może odbierać kody zabezpieczające w wiadomościach tekstowych lub aplikacji uwierzytelniającej.

Konfigurowanie taryfy Dropbox Family

Jako menedżer taryfy Dropbox Family możesz zaprosić do 5 dodatkowych członków, aby dołączyli do Twojej taryfy. Członkowie muszą mieć co najmniej 13 lat w Stanach Zjednoczonych lub 16 w innych krajach. Jeśli zaproszeni członkowie nie mają jeszcze własnego konta Dropbox, mogą je utworzyć po zaakceptowaniu Twojego zaproszenia. 

Aby dodać lub zmienić członków taryfy Family:

 1. Zaloguj się w witrynie dropbox.com.
 2. Kliknij swój awatar (zdjęcie profilowe lub inicjały) w prawym górnym rogu.
 3. Kliknij Ustawienia.
 4. Kliknij Family.

Stąd możesz zapraszać nowych członków przez e-mail lub łącze, sprawdzać stan zaproszeń, usuwać zaproszenia bez odpowiedzi i usuwać członków z taryfy.

Aby sprawdzić dostępne miejsce:

 1. Zaloguj się w witrynie dropbox.com.
 2. Kliknij swojego awatara (zdjęcie profilowe lub inicjały) w prawym górnym rogu.
 3. Kliknij Ustawienia.
 4. Kliknij Taryfa.

Tutaj możesz zobaczyć, ile miejsca zostało wykorzystane i jak jest podzielone między poszczególne pliki i pliki udostępnione.

Dowiedz się więcej o zarządzaniu taryfą Family.

Udostępnianie plików i folderów członkom rodziny

Taryfa Family zapewnia łącznie 2 TB miejsca, które członkowie mogą używać na własne pliki i foldery. Każdy członek rodziny może dodawać pliki i foldery do swoich kont z komputera lub urządzenia mobilnego.

Dowiedz się więcej o dodawaniu plików do konta Dropbox z komputera lub urządzenia mobilnego.

Członkowie taryfy mogą również udostępniać sobie pliki i foldery bez wykorzystywania dodatkowego miejsca. Podczas udostępniania treści możesz zdecydować, czy inne osoby mogą edytować, czy tylko wyświetlać to, co udostępniasz. Dropbox jest dostępny z aplikacji komputerowej Dropbox, aplikacji mobilnej i dropbox.com , aby członkowie Twojej rodziny mogli udostępniać zawartość bez względu na to, jakiego urządzenia lub systemu operacyjnego używają. 

Aby udostępnić e-mail z zaproszeniem z dropbox.com:

 1. Zaloguj się w witrynie dropbox.com.
 2. Najedź kursorem na pozycję, którą chcesz udostępnić.
 3. Kliknij ikonę udostępniania (prostokąt ze strzałką w górę).
 4. Po Do wpisz adres e-mail lub imię i nazwisko osoby (lub osób), którym chcesz ją udostępnić.
 5. Wybierz Może wyświetlać lub Może edytować z menu rozwijanego.
 6. Kliknij Udostępnij plik lub Udostępnij folder. Odbiorcy otrzymają następnie e-mail z łączem do udostępnionej przez Ciebie zawartości.

Aby udostępnić przy użyciu łącza z witryny dropbox.com:

 1. Zaloguj się w witrynie dropbox.com.
 2. Najedź kursorem na pozycję, którą chcesz udostępnić.
 3. Kliknij ikonę udostępniania (prostokąt ze strzałką w górę).
 4. Wybierz Może wyświetlać lub Może edytować z menu rozwijanego.
 5. Jeśli łącze nie zostało utworzone, kliknij Utwórz.
 6. Kliknij Kopiuj łącze.
 7. Łącze zostanie skopiowane do schowka. Następnie możesz wkleić je do wiadomości e-mail, czatu lub innego kanału komunikacji.

Dowiedz się więcej o udostępnianiu plików i folderów w ramach taryfy Family.

Często zadawane pytania

Jak mogę uzyskać taryfę Dropbox Family?
Jeśli już masz konto Dropbox, na taryfę Family możesz przejść w ustawieniach konta:

 1. Zaloguj się w witrynie dropbox.com.
 2. Kliknij swój awatar (zdjęcie profilowe lub inicjały) w prawym górnym rogu.
 3. Kliknij Ustawienia.
 4. Kliknij Taryfa.
 5. Kliknij Zmień taryfę i postępuj zgodnie z monitami, aby przejść na taryfę Family.
Jeśli jeszcze nie masz konta Dropbox, możesz kupić taryfę Family bezpośrednio. 

Kogo mogę zaprosić do mojej taryfy Dropbox Family?
Do wspólnego korzystania z Dropbox Family możesz zaprosić każdego, kto ukończył 13 lat w Stanach Zjednoczonych lub 16 w innych krajach, maksymalnie 6 członków. Jeśli zaproszeni członkowie nie mają jeszcze konta Dropbox, mogą je utworzyć przy dołączaniu do taryfy Family. 

Czy pozostali członkowie mojej taryfy Family mogą zobaczyć pliki, które zapisuję w Dropbox?
Każdy członek Twojej taryfy Dropbox Family ma własne, prywatne konto. Inne osoby mogą wyświetlać i edytować tylko te pliki, które zdecydujesz się udostępnić. 

Uwaga: jeśli utworzysz albo przeniesiesz pliki lub foldery do folderu udostępnionego, albo folderu Archiwum rodzinne, zostaną one automatycznie udostępnione wszystkim osobom, które mają dostęp do tego folderu.

Jak mogę uzyskać pomoc techniczną od Dropbox?
Członkowie taryfy Family mogą uzyskać pomoc w centrum pomocy Dropbox, przewodnikach szybkiego startu, od społeczności i przez e-mail. Menedżerowie rodziny mogą również poprosić o pomoc na czacie.

Przeczytaj więcej często zadawanych pytań o taryfę Dropbox Family

Jak przydatny był ten artykuł?

Przykro nam to słyszeć.
Daj nam znać, co możemy poprawić:

Dziękujemy za przesłanie opinii.
Daj nam znać, jak pomógł ten artykuł:

Dziękujemy za przesłanie opinii.