How to download and install Dropbox

The Dropbox desktop application is available for Linux, macOS, and Windows operating systems. (Visit this article instead if you are running Windows 10 in S mode). 

När klienten installerats skapar den en mapp som heter Dropbox på datorn. Denna mapp fungerar precis som vilken annan mapp som helst, med ett par viktiga undantag:

 • Ändringar du gör i filer i Dropbox-mappen säkerhetskopieras automatiskt till Dropbox
 • Ändringar du gör här synkas också till Dropbox-konton för de personer du har delat filerna med
 • Du kan komma åt filer och mappar som andra har delat med dig

Avsnitt i den här artiklen:

Så här laddar man ner och installerar Dropbox-klienten

To download and install the Dropbox desktop application on a Linux, Mac, or Windows computer, click this link.

När du har installerat blir du instruerad att antingen logga in eller skapa ett nytt konto.

Så här installerar man Dropbox-klienten med adminbehörighet

Dropbox-klienten kräver adminbehörighet för att kunna köra med full funktionalitet på datorn. Detta aktiverar flera olika kärnfunktioner i Dropbox, däribland:

 • Synkningssymboler som visar synkningsstatusen för filer och mappar
 • Högerklickbara kontextmenyer för att snabbt utföra åtgärder i Dropbox
 • Tillgång till smart synkning

För de allra flesta användare installeras klienten automatiskt med adminbehörighet. Om du inte installerade den med adminbehörighet kan du göra det genom att följa anvisningarna nedan.

Obs! Har du inte adminbehörighet på datorn (om du till exempel använder en arbetsdator) kan du behöva be IT-avdelningen om hjälp.

Installera Dropbox-klienten med adminbehörighet

 1. Om du redan har Dropbox installerat ska du avinstallera programmet.
 2. Hämta Dropbox-klienten.
 3. Öppna installationsprogrammet.
  • Högerklicka inte och command-klicka inte Kör som administratör
 4. Följ instruktionerna i installationsguiden.
  • Om du ombeds att ange ett administrativt användarnamn och lösenord ska du ange dessa eller kontakta din administratör för att logga in.
  • Om du inte ombeds att ange något administrativt användarnamn och lösenord är du redan administratör på datorn.
 5. Slutför installationen och logga in på Dropbox.

Smart synkning och administratörsprivilegier

Vissa Dropbox-användare kommer att ha åtkomst till smart synkning. Har du åtkomst till denna funktion ska du kontrollera att Dropbox är installerat med administratörsprivilegier på alla datorer där funktionen ska användas.

Är du administratör för ett Dropbox Business-team kan du se vilka teammedlemmar som har installerat Dropbox med administratörsprivilegier. Det går dock bara att se detta innan du aktiverar smart synkning. Beroende på riktlinjerna för ert företag kan det hända att teammedlemmarna själva kan installera Dropbox med administratörsprivilegier. Annars kan de behöva hjälp från ert IT-team.

Varför kräver Dropbox-klienten för macOS åtkomst till nyckelringen?

Nyckelringen är ett system för lösenordshantering för Apples macOS. Dropbox behöver åtkomst till din nyckelring för att verifiera ditt konto och ge ett extra skyddslager för Dropbox-appens inställningar.

 • För att bevilja Dropbox åtkomst till nyckelringen klickar du på Tillåt eller Tillåt alltid (rekommenderas för smidig åtkomst) när du uppmanas att göra det från macOS.
 • Om du klickar på Neka kommer du att få felmeddelandet ”Det gick inte att starta Dropbox”. Av säkerhetsskäl kommer Dropbox inte att starta utan åtkomst till din nyckelring.

Vad är Dropbox Web Helper för macOS?

Dropbox Web Helper har stöd för Dropbox användargränssnitt på macOS-datorer. Den körs bara när klienten är igång. Dropbox Web Helper är en fristående process, så den kan startas och avbrytas vid andra tidpunkter än klienten. Anpassar du brandvägg eller antivirusprogram för Dropbox rekommenderar vi motsvarande anpassningar för Dropbox Web Helper.

New to Dropbox?

Whether you're new to Dropbox or just need a refresher, get the most from your Dropbox account by taking advantage of our self-guided learning or virtual instructor-led training classes. 

Var artikeln till hjälp?

Tråkigt att höra.
Berätta hur vi kan bli bättre:

Tack för din feedback!
Berätta för oss hur artikeln hjälpte dig:

Tack för din feedback!