Ladda ner och installera Dropbox-klienten på datorn

Dropbox-klienten finns för operativsystemen Linux, macOS och Windows. (Se den här artikeln i stället om du kör Windows 10 i S-läge.) 

När installationen är klar har du Dropbox-klienten, en Dropbox-ikon i systemfältet/på menyraden och en mapp som heter Dropbox på datorn. Alla ändringar du gör i Dropbox-programmet synkas automatiskt med kontot på dropbox.com.

Avsnitt i den här artiklen:

Så här laddar man ner och installerar Dropbox-klienten

Klicka på den här länken för att ladda ner och installera Dropbox-klienten på en Linux, Mac eller Windows.

När du har installerat blir du instruerad att antingen logga in eller skapa ett nytt konto.

Så här installerar man Dropbox-klienten med adminbehörighet

Dropbox-klienten kräver adminbehörighet för att kunna köra med full funktionalitet på datorn. Detta aktiverar flera olika kärnfunktioner i Dropbox, däribland:

 • Synkningssymboler som visar synkningsstatusen för filer och mappar
 • Högerklickbara kontextmenyer för att snabbt utföra åtgärder i Dropbox
 • Tillgång till smart synkning

För de allra flesta användare installeras klienten automatiskt med adminbehörighet. Om du inte installerade den med adminbehörighet kan du göra det genom att följa anvisningarna nedan.

Obs! Har du inte adminbehörighet på datorn (om du till exempel använder en arbetsdator) kan du behöva be IT-avdelningen om hjälp.

Installera Dropbox-klienten med adminbehörighet

 1. Om du redan har Dropbox installerat ska du avinstallera programmet.
 2. Hämta Dropbox-klienten.
 3. Öppna installationsprogrammet.
  • Högerklicka inte och command-klicka inte Kör som administratör
 4. Följ instruktionerna i installationsguiden.
  • Om du ombeds att ange ett administrativt användarnamn och lösenord ska du ange dessa eller kontakta din administratör för att logga in.
  • Om du inte ombeds att ange något administrativt användarnamn och lösenord är du redan administratör på datorn.
 5. Slutför installationen och logga in på Dropbox.

Smart synkning och administratörsprivilegier

Vissa Dropbox-användare kommer att ha åtkomst till smart synkning. Har du åtkomst till denna funktion ska du kontrollera att Dropbox är installerat med administratörsprivilegier på alla datorer där funktionen ska användas.

Beroende på riktlinjerna för ert företag kan det hända att teammedlemmarna själva kan installera Dropbox med adminprivilegier. Annars kan de behöva hjälp från ert IT-team.

Varför kräver Dropbox-klienten för macOS åtkomst till nyckelringen?

Nyckelringen är ett system för lösenordshantering för Apples macOS. Dropbox behöver åtkomst till din nyckelring för att verifiera ditt konto och ge ett extra skyddslager för Dropbox-appens inställningar.

 • För att bevilja Dropbox åtkomst till nyckelringen klickar du på Tillåt eller Tillåt alltid (rekommenderas för smidig åtkomst) när du uppmanas att göra det från macOS.
 • Om du klickar på Neka kommer du att få felmeddelandet ”Det gick inte att starta Dropbox”. Av säkerhetsskäl kommer Dropbox inte att starta utan åtkomst till din nyckelring.

Vad är Dropbox Web Helper för macOS?

Dropbox Web Helper har stöd för Dropbox användargränssnitt på macOS-datorer. Den körs bara när klienten är igång. Dropbox Web Helper är en fristående process, så den kan startas och avbrytas vid andra tidpunkter än klienten. Anpassar du brandvägg eller antivirusprogram för Dropbox rekommenderar vi motsvarande anpassningar för Dropbox Web Helper.

Var artikeln till hjälp?

Tråkigt att höra.
Berätta hur vi kan bli bättre:

Tack för din feedback!
Berätta för oss hur artikeln hjälpte dig:

Tack för din feedback!