Hitta Dropbox-mappen på din dator

När du har installerat Dropbox-klienten ser du en Dropbox-mapp på datorns hårddisk. Mappen visar Dropbox-logotypen och heter Dropbox. Den kan också visa namnet du använder för att logga in på din dator.

Gå direkt till Dropbox-mappens standardplats

Som standard finns Dropbox-mappen i din användarmapp på datorns hårddisk. Gå direkt till Dropbox-mappens standardplats genom att följa instruktionerna för ditt operativsystem nedan:

Linux

 1. Öppna en terminal och skriv cd ~/Dropbox.

Mac OS

 1. Öppna Finder och välj Gå till mapp … på menyn .
 2. Skriv ~/Dropbox/ i dialogrutan som visas och tryck sedan på returtangenten.

Windows

 1. Öppna Windows Utforskaren.
 2. Skriv %HOMEPATH%/Dropbox i adressfältet.

Obs! Har du kopplat både ett personligt och ett jobbrelaterat Dropbox-konto måste du ange vilken Dropbox-mapp du försöker nå. Exempel:

 • ~/Dropbox (Personligt)
 • ~/Dropbox (Acme Inc)

Skapa en genväg till mappen Dropbox på datorn

För enklare åtkomst till Dropbox-mappen på datorn kan du skapa en genväg. Gör så här:

 1. Gå direkt till Dropbox-mappens plats.
 2. Högerklicka på Dropbox-mappen.
 3. Klicka på Skapa alias (eller Skapa länk på Linux).

Din genväg kommer att visas med alias bifogat till filens namn. Du kan flytta genvägen till den plats du vill lagra den på.

Så här letar du upp Dropbox mappsökvägar programmässigt

Dropbox-mappen finns som standard i din användarmapp. Om du flyttat Dropbox-mappen eller om du kopplat både en jobbrelaterad och en personlig Dropbox kan mappen finnas på en annan plats eller ha ett annat namn än Dropbox. Du kan hitta mappsökvägen programmässigt genom en JSON-fil.

Obs! Om du kopplat dina arbetsrelaterade och personliga konton på den här datorn kommer din JSON-fil att visa två konton. JSON-filen har bara ett konto listat om du har ett konto eller om dina konton inte är kopplade på den här datorn.

I JSON-filerna nedan:

 • business/personal är typen av Dropbox-konto
 • host är en identifierare som unikt anger ett visst användarkonto och datorpar.
 • path är sökvägen till den här Dropbox-mappen

Välj operativsystem nedan för att se ytterligare anvisningar:

JSON-filen heter info.json och finns här:

    ~/.dropbox/info.json

I den här filen finns ett JSON-objekt som ser ut så här:

    "personal": {

        "path": /home/<username>/Dropbox

        "host": 123456789,

        "is_team": false

        "subscription_type": "Basic"

    }

JSON-filen heter info.json och finns här:

    ~/.dropbox/info.json

I den här filen finns ett JSON-objekt som ser ut så här:

    {

    {"personal":

            {"path": "/Users/<username>/Dropbox (Personal)",

            "host": 123456789, 

            "is_team": false, 

            "subscription_type": "Basic"},

 

     {"business": 

            {"path": "/Users/<username>/Dropbox (<business name>)", 

            "host": 123456789, 

            "is_team": true, 

            "subscription_type": "Business"}

    }

JSON-filen heter info.json och finns på någon av dessa båda sökvägar:

    %APPDATA%\Dropbox\info.json

    %LOCALAPPDATA%\Dropbox\info.json

I den här filen finns ett JSON-objekt som ser ut så här:

{

    {"personal":

            {"path": "/Users/<username>/Dropbox (Personal)",

            "host": 123456789, 

            "is_team": false, 

            "subscription_type": "Basic"},

     {"business": 

            {"path": "/Users/<username>/Dropbox (<business name>)", 

            "host": 123456789, 

            "is_team": true, 

            "subscription_type": "Business"}

}

Var artikeln till hjälp?

Tråkigt att höra.
Berätta hur vi kan bli bättre:

Tack för din feedback!
Berätta för oss hur artikeln hjälpte dig:

Tack för din feedback!