Użyj Dropbox Passwords

Liczba loginów do kont i kart płatniczych, które możesz przechowywać, oraz liczba urządzeń, na których używasz Dropbox Passwords, zależy od posiadanej taryfy. Sprawdź, jaką masz taryfę.

 • Użytkownicy Dropbox korzystający z taryfy Basic mogą przechowywać do 50 loginów i kart płatniczych oraz używać Dropbox Passwords na maksymalnie 3 urządzeniach.
 • Użytkownicy Dropbox korzystający z taryfy Plus, Professional, Family lub Business mogą przechowywać nieograniczoną liczbę loginów do kont oraz kart płatniczych i używać Dropbox Passwords na nieograniczonej liczbie urządzeń.

Uwagi:

Dropbox Passwords to rozszerzenie przeglądarki oraz aplikacja mobilna stworzone przez Dropbox. Niniejszy artykuł wyjaśnia, jak wykorzystywać Dropbox Passwords do zapisywania loginów do kont i kart płatniczych, synchronizowania ich na swoich urządzeniach oraz automatycznego uzupełniania lub proponowania haseł, gdy logujesz się do witryn i aplikacji mobilnych. Możesz także używać Dropbox Passwords do monitorowania bezpieczeństwa swoich kont.

Jeszcze nie korzystasz z Dropbox Passwords? Zobacz, jak Dropbox pomaga Ci przechowywać i synchronizować hasła.

Sekcje tego artykułu:

Dodawanie lub edycja loginów do kont oraz kart płatniczych

Do Dropbox Passwords możesz dodawać loginy do kont oraz karty płatnicze, a także dowolne uwagi dotyczące Twoich kont i kart płatniczych, które chcesz zapamiętać. Możesz w każdej chwili do nich powrócić i je edytować.

 • Aby dodawać lub edytować dane w rozszerzeniu przeglądarki, otwórz to rozszerzenie i kliknij Dodaj lub Edytuj.
  • Uwaga: Rozszerzenie przeglądarki automatycznie zapisze nazwy użytkowników i hasła podczas tworzenia lub logowania się do konta w witrynie internetowej.
 • Aby dodawać lub edytować dane w aplikacji mobilnej, otwórz aplikację i stuknij „+” (znak plus), aby dodać dane, lub stuknij nazwę loginu lub karty płatniczej i Edytuj, aby je edytować.

Usuwanie loginów do kont i kart płatniczych

Aby usunąć login do konta lub kartę płatniczą w rozszerzeniu przeglądarki lub w aplikacji mobilnej, kliknij lub stuknij „” (wielokropek) obok konta, które chcesz usunąć, i kliknij lub stuknij Usuń.

Dowiedz się, jak korzystać z monitorowania naruszeń Dropbox Passwords, aby sprawdzić, czy Twoje konta nie zostały naruszone.

Propozycje silnych haseł

Dropbox Passwords może proponować silne hasła. 

Aby otrzymać propozycję silnego hasła:

 1. Otwórz rozszerzenie przeglądarki Dropbox Passwords lub aplikację mobilną.
 2. Kliknij Dodaj (rozszerzenie przeglądarki) lub „+ (znak plus, na urządzeniu mobilnym).
 3. Kliknij Zasugeruj silne hasło.
  • Kliknij ikonę koła zębatego, aby zmienić długość i liczbę cyfr oraz symboli w haśle.
 4. Kliknij Użyj hasła.

Z pola hasła:

 1. Rozpocznij tworzenie nowego konta w witrynie.
 2. Kliknij ikonę Dropbox Passwords, która pojawia się w polu tekstowym hasła. Pojawi się rozwijane menu z proponowanym hasłem.
 3. Kliknij Użyj hasła.
 4. Kontynuuj tworzenie konta.

Udostępnianie loginów do kont i kart płatniczych

Możesz udostępniać loginy do kont oraz karty płatnicze innym użytkownikom Dropbox Passwords, którzy mają zweryfikowane konto Dropbox.

Aby udostępnić login do konta lub kartę płatniczą:

 1. Otwórz rozszerzenie przeglądarki Dropbox Passwords lub aplikację mobilną.
 2. Kliknij „” (wielokropek) obok konta, które chcesz udostępnić.
 3. Kliknij Udostępnij.
 4. Wpisz adres e-mail lub imię i nazwisko osoby (lub osób), którym chcesz udostępnić.
 5. Kliknij Wyślij.

Aby usunąć dostęp innej osoby do loginu do konta lub karty płatniczej:

 1. Otwórz rozszerzenie przeglądarki Dropbox Passwords lub aplikację mobilną.
 2. Kliknij „” (wielokropek) obok konta, do którego dostęp innej osoby chcesz usunąć.
 3. Kliknij Usuń prawa dostępu.

Aby zobaczyć wszystkie udostępniane innej osobie loginy do kont oraz karty płatnicze:

 1. Otwórz rozszerzenie przeglądarki Dropbox Passwords.
 2. Kliknij swojego awatara (zdjęcie profilowe lub inicjały).
 3. Kliknij Preferencje.
 4. Kliknij Udostępnianie.
 5. Kliknij imię i nazwisko osoby, którą chcesz wyświetlić.

Importowanie loginów do kont

Jeśli masz zapisane loginy do kont w przeglądarce lub pliku CSV z innego menedżera haseł, możesz zaimportować je do rozszerzenia przeglądarki Dropbox Passwords.

Uwagi: 

 • Kolumny w pliku CSV muszą być oznaczone etykietami, aby aplikacja Dropbox Passwords wiedziała, jak zaimportować te dane. Chociaż Dropbox Passwords może rozpoznać całą gamę etykiet, zalecamy etykiety: „Nazwa”, „Hasło”, „Nazwa użytkownika”, „Notatki” oraz „URL”.
 • Funkcja obecnie nie obsługuje importu haseł z przeglądarki Safari.

Aby zaimportować loginy do kont:

 1. Otwórz rozszerzenie przeglądarki Dropbox Passwords.
 2. Kliknij swojego awatara (zdjęcie profilowe lub inicjały).
 3. Kliknij Preferencje.
 4. Kliknij Importuj.
 5. Kliknij Menedżera haseł lub przeglądarkę, z których chcesz importować.
 6. Kliknij Wybierz plik .CSV, a następnie wybierz plik CSV.
 7. Kliknij Importuj.

Dowiedz się więcej o importowaniu nazw użytkowników oraz haseł.

Eksportowanie loginów do kont oraz kart płatniczych

W każdej chwili możesz wyeksportować wszystkie swoje loginy do kont oraz karty płatnicze z Dropbox Passwords jako plik CSV, nawet jeśli zmienisz taryfę konta Dropbox na Basic lub dołączysz do zespołu Dropbox Business.

Aby eksportować z rozszerzenia przeglądarki:

 1. Otwórz rozszerzenie przeglądarki Dropbox Passwords.
 2. Kliknij swojego awatara (zdjęcie profilowe lub inicjały).
 3. Kliknij Preferencje.
 4. Kliknij kartę Konto.
 5. Kliknij Export.
 6. Kliknij Eksportuj, aby potwierdzić.

Aby eksportować konta z aplikacji mobilnej:

 1. Otwórz aplikację mobilną Dropbox Passwords.
 2. Stuknij ikonę koła zębatego.
 3. Stuknij Eksportuj.
 4. Kliknij Eksportuj, aby potwierdzić.
Jak przydatny był ten artykuł?

Przykro nam to słyszeć.
Daj nam znać, co możemy poprawić:

Dziękujemy za przesłanie opinii.
Daj nam znać, jak pomógł ten artykuł:

Dziękujemy za przesłanie opinii.