Korzystanie ze Slack w Dropbox

Integracja Dropbox i Slack pozwala zobaczyć w sekcji Aktywność podglądu plików, kto udostępnił Twoje pliki w usłudze Slack, w jakich kanałach i kiedy.

Uwaga: jeśli nie masz dostępu do kanału lub wiadomości, w której został udostępniony plik, aktywność Slack jest wyświetlana bez szczegółowych informacji.

Jesteś administratorem zespołu Dropbox? Dowiedz się, jak zarządzać integracjami aplikacji, takich jak Slack, dla całego zespołu.

Jak połączyć Slack z kontem Dropbox

 1. Zaloguj się w witrynie dropbox.com.
 2. Kliknij ikonę siatki u góry po lewej.
 3. Kliknij App Center w wyświetlonym menu.
 4. Kliknij Slack.
  • Jeśli nie widzisz Slack, użyj paska wyszukiwania App Center.
 5. Kliknij Połącz i postępuj zgodnie ze wskazówkami.

Uwaga: możesz też połączyć się ze Slack, dodając aplikację Dropbox do obszaru roboczego.

Jak połączyć dodatkowy obszar roboczy Slack z kontem Dropbox, w tym z Enterprise Grid:

 1. Zaloguj się w witrynie dropbox.com.
 2. Kliknij swój awatar (zdjęcie lub inicjały) w prawym górnym rogu.
 3. Kliknij Ustawienia.
 4. Kliknij kartę Połączone aplikacje.
 5. Kliknij Slack.
 6. Kliknij Zarządzaj.
 7. Kliknij Połącz inne konto Slack i postępuj zgodnie ze wskazówkami.

Uwaga: możesz ustawić domyślny obszar roboczy Slack, klikając Ustaw jako domyślne obok obszaru roboczego, który ma być obszarem domyślnym. Ten obszar roboczy będzie używany na potrzeby wszystkich funkcji Slack w Dropbox.

Jak zapisywać pliki ze Slack do Dropbox

Możesz zapisywać pliki, które otrzymujesz ze Slack, na koncie Dropbox. Aby to zrobić, kliknij „” (pionowy wielokropek) obok wiadomości, która zawiera plik, i kliknij Zapisz na koncie Dropbox. Plik będzie automatycznie zapisany w folderze na koncie Dropbox o nazwie „/Slack/” z dołączoną nazwą obszaru roboczego.

Uwaga: jeśli nie widzisz opcji Save to Dropbox, kliknij More message shortcuts... (więcej skrótów wiadomości) i poszukaj Save to Dropbox.

Jak otrzymywać powiadomienia Slack o aktywności Dropbox

Po dodaniu integracji Dropbox do aplikacji Slack będziesz otrzymywać bezpośrednie powiadomienia Slack dotyczące aktywności Dropbox. 

Otrzymasz powiadomienie w Slack, gdy: 

 • Ktoś Ci coś udostępni 
 • Ktoś wyświetli udostępnioną przez Ciebie zawartość. 

Powiadomienia dotyczą głównie aktywności na poziomie plików, a nie folderów. Otrzymasz jednak powiadomienie Slack, folder zostanie wysłany za pośrednictwem poczty e-mail. Nie otrzymasz powiadomienia, jeśli ktoś otworzy lub wyświetli folder. 

Po otrzymaniu powiadomienia Slack o aktywności w Dropbox możesz otworzyć plik lub folder w Dropbox, klikając Wyświetl w Dropbox w powiadomieniu. Spowoduje to otwarcie nowej karty przeglądarki w celu wyświetlenia pliku w witrynie dropbox.com. Jeśli powiadomienie zawiera plik PDF, możesz go wyświetlić lub edytować w witrynie dropbox.com.

Więcej informacji o konfigurowaniu powiadomień Slack.

Jak odłączyć Slack od konta Dropbox 

 1. Zaloguj się w witrynie dropbox.com.
 2. Kliknij swój awatar (zdjęcie lub inicjały) w prawym górnym rogu.
 3. Kliknij Ustawienia.
 4. Kliknij kartę Połączone aplikacje.
 5. Kliknij Slack.
 6. Kliknij Odłącz.
Jak przydatny był ten artykuł?

Przykro nam to słyszeć.
Daj nam znać, co możemy poprawić:

Dziękujemy za przesłanie opinii.
Daj nam znać, jak pomógł ten artykuł:

Dziękujemy za przesłanie opinii.