Korzystanie ze Slack w Dropbox

Integracja Dropbox i Slack zapewnia wiele różnych możliwości:

 • Udostępniaj pliki i wysyłaj wiadomości w Slack bezpośrednio z pliku Dropbox
 • Zobacz w sekcji Aktywność podglądu plików, kto udostępnił Twoje pliki w Slack, w jakich kanałach i kiedy.
  • Uwaga: jeśli nie masz dostępu do kanału lub wiadomości, w której został udostępniony plik, aktywność Slack jest wyświetlana bez szczegółowych informacji.

Czy jesteś administratorem zespołu Dropbox?

Dowiedz się, jak zarządzać integracjami z takimi aplikacjami jak Slack dla całego zespołu.

Łączenie Slack z kontem Dropbox

 1. Zaloguj się w witrynie dropbox.com.
 2. Kliknij ikonę siatki u góry po lewej.
 3. Kliknij App Center w wyświetlonym menu.
 4. Kliknij Slack.
  • Jeśli nie widzisz Slack, użyj paska wyszukiwania App Center.
 5. Kliknij Połącz i postępuj zgodnie ze wskazówkami.

Uwaga: możesz też połączyć się ze Slack, dodając aplikację Dropbox do obszaru roboczego.

Połącz dodatkowy obszar roboczy Slack z kontem Dropbox, w tym z Enterprise Grid

 1. Zaloguj się w witrynie dropbox.com.
 2. Kliknij swój awatar (zdjęcie lub inicjały) w prawym górnym rogu.
 3. Kliknij Ustawienia.
 4. Kliknij kartę Połączone aplikacje.
 5. Kliknij Slack.
 6. Kliknij Zarządzaj.
 7. Kliknij Połącz inne konto Slack i postępuj zgodnie ze wskazówkami.

Uwaga: możesz ustawić domyślny obszar roboczy Slack, klikając Ustaw jako domyślne obok obszaru roboczego, który ma być obszarem domyślnym. Ten obszar roboczy będzie używany na potrzeby wszystkich funkcji Slack w Dropbox.

Zapisuj pliki ze Slack do Dropbox

Możesz zapisywać pliki, które otrzymujesz ze Slack, na koncie Dropbox. Aby to zrobić, kliknij „” (pionowy wielokropek) obok wiadomości, która zawiera plik, i kliknij Zapisz na koncie Dropbox. Plik będzie automatycznie zapisany w folderze na koncie Dropbox o nazwie „/Slack/” z dołączoną nazwą obszaru roboczego.

Uwaga: jeśli nie widzisz opcji Save to Dropbox, kliknij More message shortcuts... (więcej skrótów wiadomości) i poszukaj Save to Dropbox.

Udostępniaj pliki w Slack z poziomu Dropbox

W witrynie dropbox.com

 1. Zaloguj się w witrynie dropbox.com.
 2. Najedź na nazwę pliku i kliknij pole wyboru, które pojawi się z lewej strony.
 3. Kliknij strzałkę obok pozycji Udostępnij nad miniaturą pliku na prawym pasku bocznym.
 4. Kliknij Slack i dodaj wiadomość, jeśli chcesz.
 5. Kliknij Wyślij obok kanału lub osoby, którym chcesz go udostępnić.

W aplikacji mobilnej Dropbox

 1. Otwórz aplikację mobilną Dropbox.
 2. Stuknij „ (pionowy wielokropek w systemie Android) lub „” (wielokropek na urządzeniach iPhone/iPad) obok pliku lub folderu, który chcesz udostępnić.
 3. Stuknij Udostępnij.
 4. Stuknij Kopiuj łącze. Łącze zostanie skopiowane do schowka. 
 5. Stuknij Slack spośród dostępnych opcji udostępniania i postępuj zgodnie z instrukcjami.

Łącze do pliku pojawi się w wybranym kanale Slack lub w wiadomości bezpośredniej do wybranej osoby. Po udostępnieniu pliku Dropbox w Slack możesz go znaleźć przez wyszukanie nazwy pliku na pasku wyszukiwania Slack.

Wysyłaj wiadomości w Slack z poziomu Dropbox

Możesz wysłać wiadomość w Slack do kogoś, komu udostępniasz pliki, bezpośrednio z podglądu pliku Dropbox. Aby to zrobić:

 1. Zaloguj się w witrynie dropbox.com.
 2. Najedź na plik, z którego chcesz wysłać wiadomość i kliknij pole wyboru.
 3. U góry kliknij kółko ze zdjęciem lub inicjałami osoby, do której chcesz wysłać wiadomość.
  • Jeśli nie widzisz osoby, kliknij listę przepełnienia (kółko z umieszczoną w nim liczbą) i kliknij osobę, do której chcesz wysłać wiadomość.
  • Jeśli plik znajduje się w folderze udostępnionym, kliknij listę przepełnienia (kółko z umieszczoną w nim liczbą), kliknij folder i kliknij osobę, do której chcesz wysłać wiadomość.
 4. Kliknij pole tekstowe Wiadomość w Slack i wpisz wiadomość. Do wybranej osoby zostanie wysłana wiadomość i łącze do pliku.
  • Jeśli nie widzisz opcji Wiadomość w Slack, kliknij strzałkę w dół, a potem wybierz Slack
 5. Kliknij Wyślij.

Otrzymuj powiadomienia Slack o aktywności Dropbox

Po dodaniu integracji Dropbox do aplikacji Slack będziesz otrzymywać bezpośrednie powiadomienia Slack dotyczące aktywności Dropbox. 

Otrzymasz powiadomienie w Slack, gdy: 

 • Ktoś Ci coś udostępni 
 • Ktoś wyświetli udostępnioną przez Ciebie zawartość. 

Powiadomienia dotyczą głównie aktywności na poziomie plików, a nie folderów. Otrzymasz jednak powiadomienie Slack, folder zostanie wysłany za pośrednictwem poczty e-mail. Nie otrzymasz powiadomienia, jeśli ktoś otworzy lub wyświetli folder. 

Po otrzymaniu powiadomienia Slack o aktywności w Dropbox możesz otworzyć plik lub folder w Dropbox, klikając Wyświetl w Dropbox w powiadomieniu. Spowoduje to otwarcie nowej karty przeglądarki w celu wyświetlenia pliku w witrynie dropbox.com. Jeśli powiadomienie zawiera plik PDF, możesz go wyświetlić lub edytować w witrynie dropbox.com.

Więcej informacji o konfigurowaniu powiadomień Slack.

Odłączanie Slack od konta Dropbox 

 1. Zaloguj się w witrynie dropbox.com.
 2. Kliknij swój awatar (zdjęcie lub inicjały) w prawym górnym rogu.
 3. Kliknij Ustawienia.
 4. Kliknij kartę Połączone aplikacje.
 5. Kliknij Slack.
 6. Kliknij Odłącz.
Jak przydatny był ten artykuł?

Przykro nam to słyszeć.
Daj nam znać, co możemy poprawić:

Dziękujemy za przesłanie opinii.
Daj nam znać, jak pomógł ten artykuł:

Dziękujemy za przesłanie opinii.