Korzystanie ze Slack w Dropbox

Zaktualizowano Jan 30, 2024
person icon

 W tym artykule opisano funkcję dostępną dla wszystkich użytkowników Dropbox.

Jesteś administratorem zespołu Dropbox? Dowiedz się, jak zarządzać integracjami aplikacji takich jak Slack dla całego zespołu.

Jak połączyć Slack z kontem Dropbox

 1. Zaloguj się w witrynie dropbox.com.
 2. Znajdź Dropbox w katalogu aplikacji Slack.
 3. Kliknij Otwórz w Slack i postępuj zgodnie z instrukcjami.
highlight icon

Uwaga: możesz też połączyć się ze Slack, dodając aplikację Dropbox do obszaru roboczego.

Aby połączyć dodatkowy obszar roboczy Slack z kontem Dropbox, w tym z Enterprise Grid:

 1. Zaloguj się w witrynie dropbox.com.
 2. Kliknij swój awatar (zdjęcie profilowe lub ikonę twarzy) w prawym górnym rogu.
 3. Kliknij Ustawienia.
 4. Kliknij kartę Aplikacje.
 5. Kliknij Slack.
 6. Kliknij Zarządzaj.
 7. Kliknij Połącz inne konto Slack i postępuj zgodnie ze wskazówkami.
highlight icon

Uwaga: możesz ustawić domyślny obszar roboczy Slack, klikając Ustaw jako domyślne obok obszaru roboczego, który ma być obszarem domyślnym. Ten obszar roboczy będzie używany na potrzeby wszystkich funkcji Slack w Dropbox.

Jak zapisywać pliki ze Slack do Dropbox

Aby zapisać pliki otrzymane za pośrednictwem Slack na koncie Dropbox:

 1. Kliknij „” (pionowy wielokropek) obok wiadomości, która zawiera plik.
 2. Kliknij Save to Dropbox. Plik będzie automatycznie zapisany w folderze na koncie Dropbox o nazwie „/Slack/” z dołączoną nazwą obszaru roboczego.
  • Uwaga: Jeśli nie widzisz Save to Dropbox, kliknij Więcej skrótów wiadomości... i wyszukaj Save to Dropbox.

Jak sprawdzać powiadomienia Slack o aktywności Dropbox

Po dodaniu integracji Dropbox do aplikacji Slack będziesz otrzymywać bezpośrednie powiadomienia Slack dotyczące aktywności Dropbox. 

Otrzymasz powiadomienie w Slack, gdy: 

 • Ktoś Ci coś udostępni 
 • Ktoś wyświetli udostępnioną przez Ciebie zawartość. 

Powiadomienia dotyczą głównie aktywności na poziomie plików, a nie folderów. Otrzymasz jednak powiadomienie Slack, folder zostanie wysłany za pośrednictwem poczty e-mail. Nie otrzymasz powiadomienia, jeśli ktoś otworzy lub wyświetli folder. 

Kliknij Wyświetl w Dropbox w powiadomieniach Slack, aby otworzyć nową kartę przeglądarki z plikiem/folderem w Dropbox. Jeśli powiadomienie zawiera plik PDF, możesz go wyświetlić lub edytować w witrynie dropbox.com.
 

Więcej informacji o konfigurowaniu powiadomień Slack.

Jak odłączyć Slack od konta Dropbox 

 1. Zaloguj się w witrynie dropbox.com.
 2. Kliknij swój awatar (zdjęcie lub inicjały) w prawym górnym rogu.
 3. Kliknij Ustawienia.
 4. Kliknij kartę Aplikacje.
 5. Kliknij Slack.
 6. Kliknij Odłącz.
Czy ten artykuł był pomocny?

Przykro nam to słyszeć.
Daj nam znać, jak możemy się poprawić.

Dziękujemy za przesłanie opinii.
Daj nam znać, jak pomógł ten artykuł.

Dziękujemy za przesłanie opinii.

Odpowiedzi społeczności