Jak korzystać z Dropbox Vault

Zaktualizowano Aug 13, 2023
person icon

Ta funkcja jest dostępna dla użytkowników taryf Dropbox Plus, Professional i Family.

Dropbox Vault to funkcja, która pozwala utworzyć w Dropbox lokalizację na najbardziej poufne pliki z dodatkowym poziomem bezpieczeństwa i udostępnić ją zaufanym osobom. Lokalizacja ta, czyli obszar Vault, na Twoim koncie Dropbox jest chroniona hasłem numerycznym, czyli PIN-em, i aplikacje innych firm nie mogą jej otwierać ani nie mają do niej dostępu.

Jeśli jesteś zaufaną osobą lub zaproszono Cię, abyś nią został(a), zajrzyj do tego artykułu opisującego, jak zostać zaufaną osobą.

Jeszcze nie korzystasz z Dropbox Vault? Zobacz, jak Dropbox pomaga w bezpiecznym przechowywaniu osobistych informacji online.

highlighter icon

Uwaga: użytkownicy, którzy korzystają z najnowszej aktualizacji Dropbox dla systemu macOS, nie będą już mogli uzyskać dostępu do Vault w aplikacji komputerowej Dropbox. Nadal będziesz mieć dostęp do Vault w witrynie dropbox.comi w aplikacji mobilnej Dropbox.

Tworzenie obszaru Vault

Aby utworzyć obszar Vault:

 1. Zaloguj się w witrynie dropbox.com.
 2. Kliknij swój awatar (zdjęcie profilowe lub inicjały) w prawym górnym rogu.
 3. Kliknij Ustawienia.
 4. Kliknij kartę Ogólne.
 5. W sekcji Funkcje, obok Vault, kliknij Konfiguruj. Otworzy się okno konfiguracji.
 6. Kliknij Dalej.
 7. Wpisz PIN i kliknij Ustaw PIN.

Twój obszar nosi nazwę „Vault” i jest widoczny obok Twoich plików i folderów w dropbox.com, aplikacji mobilnej Dropbox oraz folderze Dropbox na komputerze. 

Gdy odblokujesz swój obszar Vault w folderze Dropbox w Eksploratorze plików (Windows) i Finderze (Mac), pliki z tego obszaru zostaną automatycznie pobrane na dysk twardy. Gdy ponownie zablokujesz swój obszar Vault, pliki z tego obszaru zostaną automatycznie usunięte z dysku twardego i będą przechowywane tylko w witrynie dropbox.com.

highlighter icon

Uwaga: jeśli masz już folder o nazwie „Vault” na swoim koncie Dropbox, Twój obszar zostanie nazwany „Dropbox Vault”. Jeśli masz już folder o nazwie „Dropbox Vault”, Twój obszar będzie nosił nazwę „Dropbox Vault (1)”.

Zablokuj swój obszar Vault kodem PIN

PIN zapewnia dodatkowe bezpieczeństwo Twoim plikom w Dropbox Vault. PIN obszaru Vault ustawiasz przy jego tworzeniu. Gdy otwierasz swój obszar Vault, Twój PIN pozwala na wykonanie 10 prób, zanim zostanie zablokowany. Jeśli zostaniesz zablokowany(a),  skontaktuj się z pomocą techniczną, aby zresetować swój PIN. 

Gdy użyjesz swojego PIN-u do odblokowania obszaru Vault, zostanie on automatycznie zablokowany ponownie po 20 minutach w dropbox.com oraz po 3 minutach na urządzeniu mobilnym. Gdy Twój obszar Vault jest zablokowany, pliki w Twoim obszarze nie pojawią się na Twoich listach sugestii, ostatnich plików, aktualizacji oraz powiadomień ani w sugestiach paska wyszukiwania.

Aby ręcznie zablokować obszar Vault, aby do odblokowania był konieczny PIN:

 • W witrynie dropbox.com: Kliknij ikonę kłódki w górnym lewym rogu obszaru Vault.
 • W aplikacji mobilnej Dropbox: stuknij „” (wielokropek) w obszarze Vault, a następnie stuknij Zablokuj Vault.
 • W Eksploratorze plików (Windows) lub Finderze (Mac): kliknij prawym przyciskiem obszar Vault i kliknij Zablokuj Vault.

Środki bezpieczeństwa dotyczące obszaru Vault stanowią uzupełnienie środków bezpieczeństwa stosowanych przez Dropbox wobec wszystkich Twoich plików i folderów, takich jak szyfrowanie podczas przesyłania oraz przechowywania. Aby zwiększyć zabezpieczenie Twojego całego konta Dropbox, zalecamy włączenie wielostopniowego uwierzytelniania

highlighter icon

Uwaga: jeśli używasz systemu Windows 10 lub nowszego, komputer automatycznie zapisuje zdjęcia w pamięci podręcznej, co oznacza, że mogą one pozostawać widoczne również po zamknięciu Vault. Aby to naprawić, uruchom Oczyszczanie dysku, aby wyczyścić pamięć podręczną miniatur.

Wybierz pliki do obszaru Vault

Propozycje niektórych poufnych plików, które można dodać do obszaru Vault:

 • Pliki dokumentów tożsamości: zdjęcia paszportu, prawa jazdy, dowodu osobistego lub odpisu aktu urodzenia
 • Dokumentacja medyczna: kartoteki medyczne lub dokumenty ubezpieczeniowe
 • Dokumenty prawne: testament, odpis aktu małżeństwa lub umowa najmu
 • Dokumenty finansowe: formularze PIT

Zezwalanie, by Dropbox sugerował pliki do dodania do obszaru Vault

person icon

Ta funkcja Vault jest dostępna tylko dla niektórych klientów Dropbox.

Gdy tworzysz obszar Vault, możesz skonfigurować Dropbox tak, aby sugerował pliki nadające się do dodania do tego obszaru. Jeśli zezwolisz Dropbox na przedstawianie sugestii, zostanie wyświetlona lista plików umożliwiająca dokonanie wyboru. Pliki te są sugerowane, ponieważ w ich nazwach i treści znajdują się typowe słowa kluczowe dla poufnych plików, takie jak „zeznanie podatkowe” czy „paszport”. Te informacje są prywatne i służą wyłącznie do sugerowania plików.

Dodawanie plików do obszaru Vault

Jeśli dodasz do obszaru Vault plik lub folder z Dropbox, zostanie on usunięty z poprzedniej lokalizacji w Dropbox i dodany do obszaru Vault. Jeśli dodasz do obszaru Vault plik lub folder z innego miejsca na komputerze, pozostanie on w poprzedniej lokalizacji, a do obszaru Vault zostanie dodana jego kopia. 

Aby dodać do obszaru Vault plik lub folder z Dropbox, możesz przenieść go tak, jak zwykle przenosisz pliki lub foldery w Dropbox. Możesz także dodać do obszaru Vault plik lub folder z Dropbox lub dowolnego miejsca na komputerze, postępując zgodnie z poniższymi instrukcjami.

highlighter icon

Uwagi :

 • Folderów udostępnionych nie można przenieść do obszaru Vault. Wyłącz udostępnianie folderu wszystkim członkom, zanim go przeniesiesz. 
 • Pliki z uprawnieniami „może edytować” nie mogą zostać przeniesione do obszaru Vault. Zmień uprawnienia udostępniania na „może wyświetlać”, zanim je przeniesiesz. 
 • Nie możesz otwierać ani udostępniać plików w obszarze Vault przy użyciu aplikacji innych firm.
 • Na urządzeniu mobilnym musisz otwierać pliki przechowywane w obszarze Vault bezpośrednio w aplikacji Dropbox, a nie za pośrednictwem aplikacji innych firm (np. Excel lub MS Word).

Dodawanie pliku lub folderu w witrynie dropbox.com

 1. Zaloguj się w witrynie dropbox.com.
 2. Kliknij Vault na liście plików i folderów.
 3. Wpisz swój PIN.
 4. Kliknij Dodaj.
 5. Kliknij jedno z poniższych:
  • Z Dropbox:  kliknij plik lub folder i kliknij Wybierz.
  • Z komputera (plik): kliknij plik i kliknij Otwórz.
  • Z komputera (folder): kliknij folder i kliknij Wybierz folder (Windows) lub Prześlij (Mac).
  • Nowy folder:  wpisz nazwę nowego folderu, wybierz lokalizację, a następnie kliknij Utwórz.

Dodawanie pliku lub folderu w aplikacji komputerowej Dropbox

Aby dodać do obszaru Vault plik lub folder w Eksploratorze plików (Windows) i Finderze (Mac), przeciągnij lub skopiuj ten plik lub folder do obszaru Vault.

Udostępnianie plików w obszarze Vault

Możesz przyznać  dostęp „może wyświetlać” plikom w obszarze Vault w taki sam sposób, jak udostępniasz zwykłe pliki w Dropbox. Każda osoba, której przyznasz dostęp „może wyświetlać”, będzie mogła wyświetlać i komentować Twoje pliki bez PIN-u, ale nie będzie ich mogła edytować.

Zmiana PIN

Aby zmienić PIN:

 1. Zaloguj się w witrynie dropbox.com.
 2. Kliknij Vault na liście plików.
 3. Wpisz swój PIN.
 4. Kliknij kartę Ustawienia.
 5. Kliknij Ustaw PIN.
 6. Wpisz stary PIN i nowy PIN, którego chcesz używać. 
 7. Kliknij Zapisz.

Resetowanie PIN-u

Aby zresetować PIN, otwórz swój obszar Vault w witrynie dropbox.com lub folder Dropbox w Eksploratorze plików (Windows) lub Finderze (Mac), a następnie kliknij Nie pamiętasz PIN-u? w celu zresetowania go przy użyciu hasła Twojego konta Dropbox. 

highlighter icon

Uwaga: jeśli hasło Twojego konta Dropbox zostało właśnie zmienione, musisz odczekać 48 godzin, zanim będzie można zresetować PIN.

Usuwanie obszaru Vault

Jeśli usuniesz swój obszar Vault, pliki w nim przechowywane zostaną trwale usunięte i nie będzie można ich przywrócić. Aby usunąć swój obszar Vault:

 1. Zaloguj się w witrynie dropbox.com.
 2. Kliknij swój awatar (zdjęcie profilowe lub inicjały) w prawym górnym rogu.
 3. Kliknij Ustawienia.
 4. Kliknij kartę Ogólne.
 5. W sekcji Funkcje, obok Vault, kliknij „” (wielokropek).
 6. Kliknij Usuń obszar Vault.
 7. Kliknij Usuń.
 8. Wpisz PIN i kliknij Usuń.

Zmiana taryfy na niższą lub wyższą albo usunięcie konta Dropbox

Jeśli zmienisz taryfę konta Dropbox na Basic albo zaczniesz korzystać z konta zespołu, po najbliższym wpisaniu PIN-u w celu otwarcia obszaru Vault zostanie on zmieniony na zwykły folder.

Jeśli usuniesz swoje konto Dropbox, Twój obszar Vault zostanie usunięty.

Czy ten artykuł był pomocny?

Przykro nam to słyszeć.
Daj nam znać, jak możemy się poprawić.

Dziękujemy za przesłanie opinii.
Daj nam znać, jak pomógł ten artykuł.

Dziękujemy za przesłanie opinii.

Odpowiedzi społeczności