Pausa och återuppta synkning av filer

Om du gör ändringar till dina Dropbox-filer så synkar Dropbox ändringarna mellan din dator och överallt där du kommer åt dina filer i Dropbox. Du kan pausa synkning för att tillfälligt sluta synka dina Dropbox-filer till din dator och sedan återuppta igen när du är redo. Om du vill sluta synka dina Dropbox-filer tillfälligt kan du pausa synkningen och sedan återuppta den igen när du är redo.

Använder du inte Dropbox än? Se hur Dropbox gör det enkelt att synka filer.

Pausa synkning

  1. Klicka på Dropbox-ikonen i aktivitetsfältet (Windows) eller menyfältet (Mac).
  2. Längst ned i fönstret som visas finns ett fält med en text som anger Dina filer är uppdaterade, Synkar [filens namn] eller Synkar [x] filer. Håll muspekaren över den texten.
  3. Medan du håller muspekaren över texten ändras den till Pausa filsynkning. Klicka på den texten.
  4. Klicka för att välja hur länge synkroniseringen ska pausas. Det visas ett meddelande som anger Synkning pausad till med tiden när synkningen återupptas.

Obs! Medan synkronisering är pausad kan du fortfarande få meddelanden om ändringar som gjorts i dina Dropbox-filer, men ändringarna synkas inte.

Återuppta synkning

  1. Klicka på Dropbox-ikonen i aktivitetsfältet (Windows) eller menyfältet (Mac).
  2. Håll muspekaren över Synkning pausad till [x] längst ned i fönstret som visas.
  3. Klicka på Återuppta synkning.
Var artikeln till hjälp?

Tråkigt att höra.
Berätta hur vi kan bli bättre:

Tack för din feedback!
Berätta för oss hur artikeln hjälpte dig:

Tack för din feedback!