Så här använder du selektiv synkning

Funktionen är tillgänglig för alla Dropbox-användare, även de som har den kostnadsfria Basic-planen.

Om du är Dropbox-teammedlem och vill hantera inställningarna för selektiv synkning på din dator kan du använda den här artikeln. Om du är Dropbox Business-admin hanterar du standardinställningen för selektiv synkning för teamet.

Selektiv synkning är en funktion i Dropbox-klienten som låter dig ta bort specifika Dropbox-mappar från hårddisken så att du kan spara utrymme på datorn. De mappar du väljer att ta bort från hårddisken finns fortfarande kvar i ditt konto på dropbox.com.

Obs! Det går inte att ta bort enskilda filer med selektiv synkning utan bara mappar, samt filerna och mapparna som finns i dem.

Så här fungerar selektiv synkning

Obs! De preferenser för selektiv synkning som du väljer är unika för varje dator och omfattar inte övriga datorer som du använder med Dropbox.

Selektiv synkning gör att du kan välja vilka mappar du vill lagra på datorns hårddisk från alla de mappar du har lagrat i Dropbox-kontot. Markerar du en mapp sparas den mappen samt filerna och mapparna i mappen på hårddisken. Avmarkerar du en mapp tas den mappen samt filerna och mapparna i den bort från hårddisken och lagras enbart på dropbox.com.

Läs om hur du ser synkningsstatus för dina mappar.

Läs om vad de olika synkningsikonerna betyder.

Välj vilka mappar som ska lagras på hårddisken

Obs! Du måste installera Dropbox-klienten för att kunna använda selektiv synkning. 

Så här väljer du vilka Dropbox-mappar som lagras på eller tas bort från hårddisken:

  1. Öppna dina inställningar för Dropbox-klienten.
  2. Klicka på fliken Synka.
  3. Under Selektiv synkning klickar du på Välj mappar (Mac) eller Selektiv synkning … (Windows).
  4. Markera mapparna du vill spara på hårddisken. Avmarkera mapparna du vill ta bort.
  5. Klicka på Uppdatera.

Smart synkning jämfört med selektiv synkning

Obs! Smart synkning är tillgänglig endast för Dropbox-kunder som har Plus-, Family-, Professional- eller Business-planer.

Smart synkning hjälper dig också att spara utrymme på hårddisken. Istället för att helt ta bort filer och mappar kan du med Smart synkning göra filer och mappar till enbart online, så att de fortfarande syns från datorn även om de bara är lagrade på Dropbox-kontot online. Där finns även en automatisk inställning som gör filer och mappar till enbart online utifrån hur du använder dem.

Var artikeln till hjälp?

Tråkigt att höra.
Berätta hur vi kan bli bättre:

Tack för din feedback!
Berätta för oss hur artikeln hjälpte dig:

Tack för din feedback!