Så här använder du selektiv synkning

Funktionen är tillgänglig för alla Dropbox-användare, även de som har den kostnadsfria Basic-planen.

Med funktionen selektiv synkning i Dropbox-klienten kan du välja vilka mappar som ska tas bort från hårddisken så att du kan spara utrymme på datorn. De mappar du väljer att ta bort från hårddisken finns fortfarande kvar i ditt konto på dropbox.com.

Obs! Det går inte att ta bort enskilda filer med selektiv synkning utan bara mappar samt filerna och mapparna som finns i dem.

Så här fungerar selektiv synkning

Obs! De inställningar för selektiv synkning du väljer är unika för varje dator och omfattar inte övriga datorer du använder med Dropbox.

Selektiv synkning gör att du kan välja vilka mappar du vill lagra på datorns hårddisk från alla de mappar du har lagrat i Dropbox-kontot. Markerar du en mapp sparas den mappen samt filerna och mapparna i den på hårddisken. Avmarkerar du en mapp tas den mappen samt filerna och mapparna i den bort från hårddisken och lagras enbart på dropbox.com.

Du ser mapparnas synkningsstatus i klientinställningarna eller i Dropbox-mappen på datorn:

synkning klar Lokalt – mappen sparas på hårddisken och dropbox.com

synkningsstatus Synkar/uppdaterar – mappen uppdateras

Annan synkningsstatus:

synka smart synkning online Enbart online – läs mer om enbart online-filer i den här artikeln om smart synkning

grönt på vit bock Blandat – i mappen finns filer och/eller mappar som är antingen lokala eller enbart online

Välj vilka mappar som ska lagras på hårddisken

Obs! Du måste installera Dropbox-klienten för att kunna använda selektiv synkning. 

Så här markerar och avmarkerar du vilka mappar som ska lagras på datorn:

  1. Klicka på Dropbox-ikonen i systemfältet (Windows) eller menyfältet (Mac).
  2. Klicka på din avatar (profilbild eller initialer).
  3. Klicka på Preferenser
  4. Klicka på fliken Synka.
  5. Under Selektiv synkning klickar du på Välj mappar (Mac) eller Selektiv synkning … (Windows).
  6. Markera mapparna du vill spara på hårddisken. Avmarkera mapparna du vill ta bort.
  7. Klicka på Uppdatera.

Smart synkning jämfört med selektiv synkning

Obs! Smart synkning är tillgänglig endast för Dropbox-kunder som har Plus-, Family-, Professional- eller Business-planer.

Smart synkning hjälper dig också att spara utrymme på hårddisken. Istället för att helt ta bort filer och mappar kan du med smart synkning göra filer och mappar till enbart online, så att de fortfarande syns från datorn även om de bara är lagrade på dropbox.com. I den finns även en automatisk inställning som gör filer och mappar till enbart online, utifrån hur du använder dem.

Var artikeln till hjälp?

Tråkigt att höra.
Berätta hur vi kan bli bättre:

Tack för din feedback!
Berätta för oss hur artikeln hjälpte dig:

Tack för din feedback!