Een geavanceerde herinstallatie van Dropbox uitvoeren op je computer

Bijgewerkt Sep 26, 2023

In dit artikel wordt uitgelegd hoe je de Dropbox-desktop-app geavanceerd opnieuw installeert op een Windows-, Mac- of Linux-apparaat. Dit is een extra stap voorbij een basis herinstallatie, als je opgeslagen instellingen wilt verwijderen van een eerdere installatie van de Dropbox-desktop-app, of in sommige gevallen wanneer dit wordt aanbevolen door ons supportteam om een probleem op te lossen.
 

Als je gewoon de Dropbox-desktop-app wilt verwijderen van je computer, lees dan hier hoe je Dropbox veilig kunt de-installeren.

Nadat de herinstallatie is voltooid, kan het nog even duren voordat al je bestanden zijn gesynchroniseerd. Wijzigingen—die op dropbox.com of andere gekoppelde apparaten zijn aangebracht—in bestanden in je Dropbox-account terwijl deze offline was, kan leiden tot exemplaren met conflicten.
 

Dit proces werkt alleen wanneer je deze computer met precies hetzelfde account als voorheen koppelt. Je kunt in plaats hiervan ook accounts samenvoegen .

highlight icon

Opmerking: Als je de mobiele Dropbox-app moet herinstalleren, lees dan hoe je Dropbox moet verwijderen en herinstalleren op je iPhone of iPad of op je Windows Phone. Je kunt ook lezen hoe je problemen met je Dropbox Android-installatie kunt oplossen.

Voordat je een geavanceerde herinstallatie uitvoert

Gebruik je Dropbox nog niet? Ontdek hoe je met Dropbox zonder moeite taken kunt beheren.

 1. Sluit de Dropbox-desktopapp. Klik hiervoor op het Dropbox-pictogram in je taakbalk, klik op je avatar (profielfoto of initialen) en klik op Afsluiten.
 2. Verwijder de Dropbox-desktopapp van je computer.
 3. Start je computer opnieuw op.
 4. Open de Register-editor van Windows.
 5. Dubbelklik op de map met de naam 'HKEY_LOCAL_MACHINE' om deze te openen.
 6. Zoek in die map de mappen 'Dropbox' en 'DropboxUpdate' door te zoeken in de mappen met de naam 'SOFTWARE' en 'WOW6432Node'. Ze bevinden zich op een van beide of beide locaties.
 7. Verwijder de mappen 'Dropbox' en 'DropboxUpdate'. Klik hiervoor met de rechtermuisknop op elke map en klik op Verwijderen.

  • Opmerking: Verwijder de hoofdmap van Dropbox op je computer niet. Op geen enkel moment in dit proces mag je die map verwijderen.
    
 8. Open Verkenner en zoek de map '%LOCALAPPDATA%'.
 9. Verwijder de map 'Dropbox' in die map.

  • Opmerking: Verwijder de hoofdmap van Dropbox (met je bestanden) op je computer niet. Op geen enkel moment in dit proces mag je die map verwijderen.
    
 10. Herhaal stap 8 tot en met 10 met de volgende mappen, waarbij je de map 'Dropbox' in elk van deze mappen verwijdert: '%APPDATA%', '%PROGRAMFILES%' en '%PROGRAMFILES(x86)%'.

  • Opmerking: als je de mappen niet kunt vinden, betekent dit dat ze al zijn verwijderd en kun je doorgaan naar de volgende stap.
    
 11. De Dropbox-desktopapp downloaden en installeren.
  • Omdat je oorspronkelijke Dropbox-map momenteel nog steeds op je computer staat, kun je tijdens de downloadinstructies op Geavanceerde instellingen klikken en op de locatie van je bestaande Dropbox-map klikken, als je geen nieuwe map wilt maken. Als je Dropbox-map zich bijvoorbeeld bevindt in 'D:\OtherDrive\Folder\Dropbox', selecteer je 'D:\OtherDrive\Folder'.
highlight icon

Opmerking: Als je Dropbox voor macOS gebruikt op bestandsaanbieder, zul je geen geavanceerde herinstallatie kunnen uitvoeren volgens de onderstaande stappen. Neem contact op met Dropbox Support voor ondersteuning.

 1. Sluit Dropbox af als de app actief is.
  • Klik in de menubalk op het Dropbox-pictogram.
  • Klik op je profielfoto of initialen en selecteer afsluiten.
 2. Verwijder Dropbox.
  • Open de Finder en klik op Programma's.
  • Zoek de Dropbox-app en sleep deze naar de prullenmand. Of klik met de rechtermuisknop op het pictogram van de Dropbox-app en selecteer Verplaats naar prullenmand.
 3. Start nadat het verwijderen is voltooid je computer opnieuw.
 4. Verwijder de resterende Dropbox-systeemmappen.
  • Open de Finder en klik op Programma's.
  • Open de Terminal-toepassing.
  • Kopieer en plak de volgende regels een voor een in de terminal. Druk na elke regel op Enter op je toetsenbord.
   • Voer opdrachten niet handmatig in.
   • Wanneer dit wordt gevraagd, voer je het beheerderswachtwoord van je computer in (niet je Dropbox-wachtwoord) en druk je op Enter op je toetsenbord.

   • waarschuwing Belangrijk: We nemen aan dat voor je Dropbox-map het standaardpad wordt gebruikt. Als je de locatie van je Dropbox-map hebt aangepast, vervang je elke ~/Dropbox door de locatie van je Dropbox-map tussen aanhalingstekens. Is het pad naar je Dropbox-map bijvoorbeeld /Volumes/AnderePlek/Dropbox, dan vervang je ~/Dropbox in de volgende instructies door "/Volumes/AnderePlek/Dropbox".
sudo chown "$USER" "$HOME"

sudo chown -R "$USER" ~/Dropbox

sudo chmod -R u+rw ~/Dropbox

sudo mv ~/.dropbox ~/.Trash/dropbox.old

sudo chmod -N ~

sudo mv /Library/DropboxHelperTools ~/DropboxHelperTools.old

5. Haal de nieuwste versie van de Dropbox-desktopapp op. Nu downloaden.

6. Ga naar de map waarin je het installatiebestand hebt gedownload en dubbelklik erop.

7. Pas eventuele voorkeuren voor selectieve synchronisatie toe die je al had voordat je opnieuw ging installeren.

8. Selecteer de locatie van de Dropbox-map als deze niet op de standaardlocatie staat.

warning icon

Belangrijk: Met deze procedure verwijder je de vorige Dropbox-voorkeuren en -configuratie. Als je wilt voorkomen dat je Dropbox-materiaal opnieuw wordt gesynchroniseerd, moet je handmatig de locatie kiezen waarmee Dropbox wel kan synchroniseren. Als je niet handmatig een locatie kiest, wordt er nieuwe Dropbox-map gemaakt en wordt je materiaal opnieuw gesynchroniseerd.

 1. Je kunt de gebruikte map voor Dropbox op je station kiezen door op Geavanceerde instellingen te klikken nadat je de mappen voor synchronisatie hebt gekozen.
 2. Kies vervolgens de bovenliggende map van de reeds gemaakte Dropbox-map. Is het pad naar je Dropbox-map bijvoorbeeld /Volumes/AnderePlek/Dropbox, selecteer dan de map /Volumes/AnderePlek

Afhankelijk van de distributie van je besturingssysteem en het pakket dat je bij de installatie hebt gebruikt, is het mogelijk dat je Dropbox-bestanden hebt op twee verschillende locaties. De instructies in dit artikel zijn bedoeld voor beide gevallen. Het is dus mogelijk dat sommige opdrachten resulteren in een fout.

 1. Open de Terminal-toepassing.
 2. Kopieer en plak de volgende regels een voor een in de terminal. Druk na elke regel op Enter op je toetsenbord.
  • Voer opdrachten niet handmatig in.
  • Nadat je de opdrachten hebt ingevoerd, wordt je mogelijk gevraagd het wachtwoord voor je computer op te geven (dit is niet het wachtwoord voor Dropbox). Het wachtwoordvak in de terminal blijft leeg terwijl je het wachtwoord typt. Nadat je het wachtwoord het ingevoerd, druk je op Enter op je toetsenbord.
  • Je kunt zien dat deze instructies goed zijn uitgevoerd wanneer de eerste regel tekst verschijnt (dit wordt een prompt genoemd).

  • waarschuwing Belangrijk: Bij de onderstaande opdrachten nemen we aan dat je voor je Dropbox-map het standaardpad gebruikt. Als je de locatie van je Dropbox-map hebt aangepast, vervang je elke ~/Dropbox door de locatie van je Dropbox-map tussen aanhalingstekens. Is het pad naar je Dropbox-map bijvoorbeeld /Volumes/AnderePlek/Dropbox, dan vervang je ~/Dropbox in de volgende opdrachtregels door "/Volumes/DifferentPlace/Dropbox".

  • Als de terminalprompt opnieuw wordt weergegeven na een opdracht, heeft de instructie de verzochte taak uitgevoerd. Je kunt nu verder met de volgende opdracht. Als een uur na een van deze opdrachten niets gebeurt, start je de computer opnieuw op en herhaal je deze stappen.
`dropbox stop`
`dropbox status # Should report "not running"`
`rm -rf ~/.dropbox-dist`
`rm -rf /var/lib/dropbox`
`rm -rf ~/.dropbox*`
`sudo apt-get remove nautilus-dropbox`
`sudo apt-get remove dropbox`
`rm /etc/apt/source.d/dropbox`
`sudo chown "$USER" "$HOME"`
`sudo chown -R "$USER" ~/Dropbox`
`sudo chattr -R -i ~/Dropbox`
`sudo chmod -R u+rw ~/Dropbox`

Wanneer je deze mappen verwijdert, worden niet de bestanden in je Dropbox-map verwijderd.

3. Start je computer opnieuw op.

 1. Voor een installatie op een ondersteunde Linux-distributie met grafische gebruikersinterface:
 2. Haal het juiste pakket op voor je besturingssysteem en architectuur. Nu downloaden.
 3. Ga naar de map waarin je het installatiebestand hebt gedownload en dubbelklik erop.
 4. Pas eventuele voorkeuren voor selectieve synchronisatie toe die je al had voordat je opnieuw ging installeren.
 5. Selecteer de locatie van de Dropbox-map als deze niet op de standaardlocatie staat.

  • waarschuwing Belangrijk: Met deze procedure verwijder je de vorige Dropbox-voorkeuren en -configuratie. Als je wilt voorkomen dat je Dropbox-materiaal opnieuw wordt gesynchroniseerd, moet je handmatig de locatie kiezen waarmee Dropbox wel kan synchroniseren. Als je niet handmatig een locatie kiest, wordt er nieuwe Dropbox-map gemaakt en wordt je materiaal opnieuw gesynchroniseerd.
    
 6. Je kunt de gebruikte map voor Dropbox op je station kiezen door op Geavanceerde instellingen te klikken nadat je de mappen voor synchronisatie hebt gekozen.
   

Voor een installatie op een ondersteunde headless-distributie van Linux:

 1. Voer de volgende opdracht uit in de terminal:

 • Als je een 32-bits computer hebt:

cd ~ && wget -O - "https://www.dropbox.com/download?plat=lnx.x86" | tar xzf -

 • Als je een 64-bits computer hebt:

cd ~ && wget -O - "https://www.dropbox.com/download?plat=lnx.x86_64" | tar xzf -
2. Voer de Dropbox-daemon uit vanuit de nieuw gemaakte map .dropbox-dist :
~/.dropbox-dist/dropboxd

3. Wanneer de installatie van Dropbox is voltooid, meld je je aan en pas je zo nodig eerdere voorkeuren van vóór de herinstallatie toe op de lijst met uitgesloten items.

Meer informatie over installatie en opdrachtregelgegevens

Was dit artikel nuttig?

Het spijt ons dat te horen.
Laat ons weten hoe we het kunnen verbeteren.

Bedankt voor je feedback.
Laat ons weten hoe dit artikel je heeft geholpen.

Bedankt voor je feedback.

Community Answers

Andere manieren om hulp te krijgen