Jak wykonać zaawansowaną ponowną instalację Dropbox

Przed wykonaniem zaawansowanej ponownej instalacji

 • Zapisz pracę i zamknij wszystkie programy, które mają dostęp do plików w folderze Dropbox.
 • Jeśli korzystasz z synchronizacji wybiórczej, zanotuj wprowadzone preferencje.
  • Jeśli używasz Dropbox w wersji bez interfejsu graficznego, wyświetl listę folderów synchronizacji wybiórczej, uruchamiając polecenie „dropbox exclude list”. Dowiedz się jak.
 • Jeśli folder Dropbox nie znajduje się w lokalizacji domyślnej, zanotuj jego położenie.

Kliknij menu poniżej i wybierz używany system operacyjny.

Jeszcze nie korzystasz z Dropbox? Zobacz, jak Dropbox pomaga w łatwym zarządzaniu zadaniami.

 1. Zamknij aplikację komputerową Dropbox. (W tym celu kliknij ikonę Dropbox na pasku zadań, kliknij swojego awatara – zdjęcie profilowe lub inicjały – a następnie kliknij Zakończ).
 2. Odinstaluj aplikację komputerową Dropbox z komputera.
 3. Uruchom ponownie komputer.
 4. Otwórz edytor rejestru systemu Windows.
 5. Kliknij dwukrotnie folder o nazwie „HKEY_LOCAL_MACHINE”, aby go otworzyć.
 6. Wewnątrz tego folderu znajdź foldery „Dropbox” i „DropboxUpdate”, wyszukując je w folderach o nazwie „SOFTWARE” i „WOW6432Node”. Znajdziesz je w jednym lub obu z nich.
 7. Usuń foldery „Dropbox” i „DropboxUpdate”. (W tym celu kliknij prawym przyciskiem myszy każdy z folderów i kliknij Usuń).
  • Uwaga: nie usuwaj głównego folderu Dropbox na swoim komputerze. W żadnym momencie tego procesu nie należy usuwać tego folderu.
 8. Otwórz Eksplorator plików i wyszukaj folder „% LOCALAPPDATA%”.
 9. Wewnątrz tego folderu usuń folder „Dropbox”.
  • Uwaga: nie usuwaj głównego folderu Dropbox na swoim komputerze. W żadnym momencie tego procesu nie należy usuwać tego folderu.
 10. Powtórz kroki od 8 do 10 w następujących folderach, usuwając folder „Dropbox” wewnątrz każdego z nich: „% APPDATA%”, „% PROGRAMFILES%” i „% PROGRAMFILES(x86)%”.
  • Uwaga: jeśli nie możesz znaleźć folderów, oznacza to, że zostały już usunięte i możesz przejść do następnego kroku.
 11. Pobierz i zainstaluj aplikację komputerową Dropbox.
  • Oryginalny folder Dropbox nadal znajduje się na Twoim komputerze, więc jeśli nie chcesz tworzyć nowego, kliknij Ustawienia zaawansowane podczas wyświetlania monitów proponujących pobranie i kliknij lokalizację istniejącego folderu Dropbox. Przykładowo jeśli folder Dropbox znajduje się w lokalizacji „D:\OtherDrive\Folder\Dropbox”, wybierz lokalizację: „D:\OtherDrive\Folder”.
 1. Jeśli aplikacja Dropbox jest uruchomiona, zamknij ją.
  1. Na pasku menu kliknij ikonę aplikacji Dropbox.
  2. Kliknij swoje zdjęcie profilowe lub inicjały i wybierz Zamknij aplikację Dropbox.
 2. Odinstaluj aplikację Dropbox.
  1. Otwórz Finder i kliknij Aplikacje.
  2. Odszukaj aplikację Dropbox i przeciągnij ją do Kosza. Możesz też kliknąć ikonę aplikacji Dropbox prawym przyciskiem myszki i wybrać Przenieś do Kosza.
 3. Kiedy dezinstalacja zostanie zakończona, zrestartuj komputer.
 4. Usuń pozostałe foldery systemowe Dropbox.
  1. Otwórz Finder i kliknij Aplikacje.
  2. Otwórz Terminal.
  3. Skopiuj i wklej do terminalu podane poniżej polecenia, jedno po drugim. Naciśnij Enter po każdym z nich.

   • Nie wpisuj poleceń ręcznie.
   • Jeśli pojawi się taka prośba, wpisz hasło administratora komputera (nie hasło Dropbox) i naciśnij Enter.
   • Ważne: Zakładamy, że Twój folder Dropbox znajduje się w domyślnej lokalizacji. Jeśli jest on umieszczony w lokalizacji niestandardowej, zamień wszystkie ciągi ~/Dropbox na pełną lokalizację folderu Dropbox w cudzysłowie. Jeśli na przykład Twój folder Dropbox znajduje się w folderze /Volumes/InneMiejsce/Dropbox, musisz w poniższych instrukcjach zamienić ciąg ~/Dropbox na "/Volumes/InneMiejsce/Dropbox".
      sudo chown "$USER" "$HOME"
sudo chown -R "$USER" ~/Dropbox
sudo chmod -R u+rw ~/Dropbox
sudo mv ~/.dropbox ~/.Trash/dropbox.old
sudo chmod -N ~
sudo mv /Library/DropboxHelperTools ~/DropboxHelperTools.old
    
5. Pobierz najnowszą wersję aplikacji komputerowej Dropbox. Pobierz teraz.
6. Przejdź do folderu, w którym znajduje się pobrany plik instalacyjny, i kliknij ten plik dwukrotnie.
7. Zastosuj preferencje synchronizacji wybiórczej sprzed ponownej instalacji.
8. Wybierz lokalizację folderu Dropbox, jeśli nie jest to lokalizacja domyślna.
 • Ważne: Ten proces powoduje usunięcie poprzednich preferencji i konfiguracji, więc jeśli chcesz uniknąć ponownego synchronizowania zawartości z Dropbox, musisz ręcznie wybrać lokalizację, z którą Dropbox ma się synchronizować. W przeciwnym razie utworzysz nowy folder Dropbox i rozpoczniesz ponowne pobieranie zawartości.
 1. Aby wybrać istniejący folder Dropbox na dysku, kliknij Ustawienia zaawansowane po wybraniu folderów do synchronizacji.
 2. Następnie wybierz folder nadrzędny już istniejącego folderu Dropbox. Jeśli na przykład Twój folder Dropbox znajduje się w ścieżce /Volumes/InneMiejsce/Dropbox, wybierz folder /Volumes/InneMiejsce

W zależności od dystrybucji systemu operacyjnego i pakietu użytego podczas instalacji Twoje pliki Dropbox mogą znajdować się w dwóch różnych lokalizacjach. Instrukcje podane w tym artykule dotyczą obu przypadków, więc niektóre polecenia mogą spowodować błąd.

 1. Otwórz Terminal.
 2. Skopiuj i wklej do Terminalu podane poniżej polecenia, jedno po drugim. Naciśnij Enter po każdym z nich.
  • Nie wpisuj poleceń ręcznie.
  • Po wprowadzeniu poleceń może pojawić się prośba o wpisanie hasła komputera (nie hasła Dropbox). Podczas wpisywania hasła pole hasła w Terminalu pozostaje puste. Po wpisaniu go naciśnij Enter.
  • O normalnym wykonaniu podanych instrukcji dowiesz się po wyświetleniu pierwszej linijki tekstu (tzw. monitu).
  • Ważne: W poniższych poleceniach zakładamy, że Twój folder Dropbox znajduje się w domyślnej lokalizacji. Jeśli jest on umieszczony w lokalizacji niestandardowej, zamień wszystkie wystąpienia ciągu ~/Dropbox na pełną lokalizację folderu Dropbox w cudzysłowie. Jeśli na przykład Twój folder Dropbox znajduje się w folderze /Volumes/InneMiejsce/Dropbox, zamień w poniższych poleceniach ciąg ~/Dropbox na "/Volumes/InneMiejsce/Dropbox".
  • Gdy po poleceniu ponownie pojawi się monit Terminalu, będzie to oznaczać wykonanie żądanego zadania i gotowość na następne polecenie. Jeśli po zainicjowaniu dowolnego z poleceń komputer nie będzie reagować przez godzinę, spróbuj uruchomić komputer ponownie i jeszcze raz wykonać podane kroki.
      dropbox stop
dropbox status # Should report "not running"
rm -rf ~/.dropbox-dist
rm -rf /var/lib/dropbox
rm -rf ~/.dropbox*
sudo apt-get remove nautilus-dropbox
sudo apt-get remove dropbox
rm /etc/apt/source.d/dropbox
sudo chown "$USER" "$HOME"
sudo chown -R "$USER" ~/Dropbox
sudo chattr -R -i ~/Dropbox
sudo chmod -R u+rw ~/Dropbox
    

  Usunięcie żadnego z tych folderów nie spowoduje usunięcia plików znajdujących się w folderze Dropbox.

  3. Uruchom ponownie komputer.

Instalacja w obsługiwanej dystrybucji Linuksa z graficznym interfejsem użytkownika:

 1. Pobierz prawidłowy pakiet dla swojego systemu operacyjnego i architektury. Pobierz teraz.
 2. Przejdź do folderu, w którym znajduje się pobrany plik instalacyjny, i kliknij ten plik dwukrotnie.
 3. Zastosuj preferencje synchronizacji wybiórczej sprzed ponownej instalacji.
 4. Wybierz lokalizację folderu Dropbox, jeśli nie jest to lokalizacja domyślna.
  • Ważne: Ten proces powoduje usunięcie poprzednich preferencji i konfiguracji, więc jeśli chcesz uniknąć ponownego synchronizowania zawartości z Dropbox, musisz ręcznie wybrać lokalizację, z którą Dropbox ma się synchronizować. W przeciwnym razie utworzysz nowy folder Dropbox i rozpoczniesz ponowne pobieranie zawartości.
 5. Aby wybrać istniejący folder Dropbox na dysku, kliknij Ustawienia zaawansowane po wybraniu folderów do synchronizacji.

Instalacja w obsługiwanej dystrybucji Linuksa bez interfejsu graficznego:

 1. Wpisz następujące polecenie w terminalu:
 • Jeśli urządzenie jest 32-bitowe:
      cd ~ && wget -O - "https://www.dropbox.com/download?plat=lnx.x86" | tar xzf -
    
 • Jeśli urządzenie jest 64-bitowe:
      cd ~ && wget -O - "https://www.dropbox.com/download?plat=lnx.x86_64" | tar xzf -
    
2. Następnie uruchom demona usługi Dropbox z nowo utworzonego folderu .dropbox-dist :
      ~/.dropbox-dist/dropboxd
    

3. Gdy aplikacja Dropbox zostanie zainstalowana, zaloguj się i zastosuj preferencje sprzed ponownej instalacji do listy wykluczonych pozycji.

Dowiedz się więcej o instalacji i wierszu poleceń.

Gdy zakończy się ponowna instalacja, ponowne synchronizowanie plików może trochę potrwać.

Zmiany wprowadzone w plikach w Twoim folderze Dropbox, gdy był on offline w witrynie dropbox.com lub na innych połączonych urządzeniach, spowodują powstanie kopii powodujących konflikty. Dowiedz się więcej o kopiach powodujących konflikty.

Ten proces działa tylko w przypadku połączenia się z tym samym kontem, które było poprzednio połączone z danym komputerem. Jeśli chcesz, możesz zamiast tego dowiedzieć się, jak scalić konta.

Jak przydatny był ten artykuł?

Przykro nam to słyszeć.
Daj nam znać, co możemy poprawić:

Dziękujemy za przesłanie opinii.
Daj nam znać, jak pomógł ten artykuł:

Dziękujemy za przesłanie opinii.