Zaawansowana ponowna instalacja Dropbox na komputerze

Zaktualizowano Jan 11, 2024
person icon

 W tym artykule opisano funkcję dostępną dla wszystkich klientów Dropbox.

Ten artykuł wyjaśnia, jak przeprowadzić zaawansowaną ponowną instalację aplikacji komputerowej Dropbox na urządzeniu z systemem Windows, Mac lub Linux. Jest to dodatkowy krok poza ponowną instalacją Basic, który możesz wykonać, jeśli chcesz użyć zapisanych ustawień z poprzedniej instalacji aplikacji komputerowej Dropbox lub w niektórych przypadkach, gdy jest to zalecane przez nasze Zespoły pomocy technicznej w celu rozwiązania problemu.
 

Jeśli chcesz tylko usunąć aplikację komputerową Dropbox z komputera, dowiedz się, jak bezpiecznie odinstalować Dropbox.

Gdy zakończy się ponowna instalacja, ponowne synchronizowanie plików może trochę potrwać. Zmiany wprowadzone w plikach na koncie Dropbox (gdy było ono w trybie offline) w witrynie dropbox.com lub na innych połączonych urządzeniach mogą spowodować powstanie kopii powodujących konflikty.
 

Ten proces działa tylko w przypadku połączenia się z tym samym kontem, które było poprzednio połączone z danym komputerem. Jeśli chcesz, możesz zamiast tego połączyć konta.

highlight icon

Uwaga: jeśli musisz ponownie zainstalować aplikację mobilną Dropbox, dowiedz się, jak usunąć i ponownie zainstalować Dropbox na iPhonie, iPadzie lub telefonie z systemem Windows Phone. Możesz również dowiedzieć się, jak rozwiązać problemy z instalacją Dropbox w systemie Android.

Przed wykonaniem zaawansowanej ponownej instalacji

Jeszcze nie korzystasz z Dropbox? Zobacz, jak Dropbox pomaga w łatwym zarządzaniu zadaniami.

 1. Zamknij aplikację komputerową Dropbox.
  • Kliknij ikonę Dropbox na pasku zadań, a następnie awatar (zdjęcie profilowe lub inicjały) i opcję Zakończ.
  • Kliknij swój awatar (zdjęcie profilowe lub inicjały) i
  • Kliknij Zamknij.
 1. Odinstaluj aplikację komputerową Dropbox z komputera.
 2. Uruchom ponownie komputer.
 3. Otwórz edytor rejestru systemu Windows.
 4. Kliknij dwukrotnie folder o nazwie „HKEY_LOCAL_MACHINE”, aby go otworzyć.
 5. Wewnątrz tego folderu znajdź foldery „Dropbox” i „DropboxUpdate”, wyszukując je w folderach o nazwie „SOFTWARE” i „WOW6432Node”. Znajdziesz je w jednym lub obu z nich.
 6. Usuń foldery „Dropbox” i „DropboxUpdate”. W tym celu kliknij prawym przyciskiem myszy każdy z folderów i kliknij Usuń.

  • Uwaga: nie usuwaj głównego folderu Dropbox na swoim komputerze. W żadnym momencie tego procesu nie należy usuwać tego folderu.
    
 7. Otwórz Eksplorator plików i wyszukaj folder „%LOCALAPPDATA%”.
 8. Wewnątrz tego folderu usuń folder „Dropbox”.

  • Uwaga: nie usuwaj głównego folderu Dropbox (ze swoimi plikami) w Eksploratorze plików na swoim komputerze. W żadnym momencie tego procesu nie należy usuwać tego folderu.
    
 9. Powtórz kroki od 8 do 10 w następujących folderach, usuwając folder „Dropbox” wewnątrz każdego z nich: „%APPDATA%”, „%PROGRAMFILES%” i „%PROGRAMFILES(x86)%”.

  • Uwaga: jeśli nie możesz znaleźć folderów, oznacza to, że zostały już usunięte i możesz przejść do następnego kroku.
    
 10. Pobierz i zainstaluj aplikację komputerową Dropbox.
  • Oryginalny folder Dropbox nadal znajduje się na Twoim komputerze, więc jeśli nie chcesz tworzyć nowego, kliknij Ustawienia zaawansowane podczas wyświetlania monitów proponujących pobranie i kliknij lokalizację istniejącego folderu Dropbox. Przykładowo jeśli folder Dropbox znajduje się w lokalizacji „D:\OtherDrive\Folder\Dropbox”, wybierz lokalizację: „D:\OtherDrive\Folder”.
highlight icon

Uwaga: jeśli korzystasz z Dropbox dla macOS z rozszerzeniem File Provider, nie będziesz w stanie przeprowadzić ponownej instalacji zaawansowanej, wykonując poniższe czynności. Skontaktuj się z pomocą techniczną Dropbox, aby uzyskać wsparcie.

 1. Jeśli aplikacja Dropbox jest uruchomiona, zamknij ją:
  • Na pasku menu kliknij ikonę aplikacji Dropbox.
  • Kliknij swój awatar (zdjęcie profilowe lub inicjały).
  • Kliknij Zamknij.
 2. Odinstaluj aplikację Dropbox:
  • Otwórz Finder.
  • Kliknij Programy.
  • Odszukaj aplikację Dropbox i przeciągnij ją do Kosza. Możesz też kliknąć ikonę aplikacji Dropbox prawym przyciskiem myszki i wybrać Przenieś do Kosza.
 3. Kiedy dezinstalacja zostanie zakończona, zrestartuj komputer.
 4. Usuń pozostałe foldery systemowe Dropbox.
  • Otwórz Finder.
  • Kliknij Aplikacje.
  • Otwórz Terminal. 
   • Ścieżka Terminala na komputerze z aktualizacją macOS to /Applications/Terminal.app

    Uwaga
    : jeśli nie możesz znaleźć aplikacji Terminal, sprawdź folder Narzędzia.
  • Skopiuj i wklej do terminale podane poniżej polecenia, jedno po drugim. Naciśnij Enter po każdym z nich.
   • Nie wpisuj poleceń ręcznie.
   • Jeśli pojawi się taka prośba, wpisz hasło administratora komputera (nie hasło Dropbox) i naciśnij Enter na klawiaturze.
warning icon

Ważne:
Zakładamy, że Twój folder Dropbox znajduje się w domyślnej lokalizacji. Jeśli jest on umieszczony w lokalizacji niestandardowej, zamień wszystkie ciągi ~/Dropbox na pełną lokalizację folderu Dropbox w cudzysłowie. Jeśli na przykład Twój folder Dropbox znajduje się w folderze „/Volumes/InneMiejsce/Dropbox”, musisz w poniższych instrukcjach zamienić ciąg ~/Dropbox na „/Volumes/DifferentPlace/Dropbox”.

sudo chown "$USER" "$HOME"

sudo chown -R "$USER" ~/Dropbox

sudo chmod -R u+rw ~/Dropbox

sudo mv ~/.dropbox ~/.Trash/dropbox.old

sudo chmod -N ~

sudo mv /Library/DropboxHelperTools ~/DropboxHelperTools.old
warning icon

Ważne: jeśli należysz do konta zespołu, nazwa zespołu Dropbox jest zawarta w ścieżce folderu. Dlatego należy wpisać „/Dropbox [nazwa zespołu]” zamiast „/Dropbox” w powyższych instrukcjach.

5. Pobierz najnowszą wersję aplikacji komputerowej Dropbox. Pobierz teraz.

6. Przejdź do folderu, w którym znajduje się pobrany plik instalacyjny, i kliknij ten plik dwukrotnie.

7. Zastosuj preferencje synchronizacji wybiórczej sprzed ponownej instalacji.

8. Wybierz lokalizację folderu Dropbox, jeśli nie jest to lokalizacja domyślna.

warning icon

Ważne: proces ten usuwa poprzednie preferencje i konfigurację Dropbox. Jeśli chcesz uniknąć ponownej synchronizacji zawartości Dropbox, musisz ręcznie wybrać lokalizację, z którą Dropbox ma się synchronizować. W przeciwnym razie utworzysz nowy folder Dropbox i rozpoczniesz ponowne pobieranie zawartości.

 1. Aby wybrać istniejący folder Dropbox na dysku, kliknij Ustawienia zaawansowane po wybraniu folderów do synchronizacji.
 2. Wybierz folder nadrzędny już istniejącego folderu Dropbox. Jeśli na przykład folder Dropbox znajduje się w ścieżce „/Volumes/InneMiejsce/Dropbox”, wybierz folder „/Volumes/InneMiejsce”.

W zależności od dystrybucji systemu operacyjnego i pakietu użytego podczas instalacji Twoje pliki Dropbox mogą znajdować się w dwóch różnych lokalizacjach. Instrukcje podane w tym artykule dotyczą obu przypadków, więc niektóre polecenia mogą spowodować błąd.

 1. Otwórz Terminal.
 2. Skopiuj i wklej do terminala podane poniżej polecenia, jedno po drugim. Naciśnij Enter po każdym z nich.
  • Nie wpisuj poleceń ręcznie.
  • Po wprowadzeniu poleceń może pojawić się prośba o wpisanie hasła komputera (nie hasła Dropbox). Podczas wpisywania hasła pole hasła w terminalu pozostaje puste. Po wpisaniu naciśnij Enter na klawiaturze.
  • O normalnym wykonaniu podanych instrukcji dowiesz się po wyświetleniu pierwszej linijki tekstu (tzw. monitu).

   Ostrzeżenie Ważne: w poniższych poleceniach zakładamy, że Twój folder Dropbox znajduje się w domyślnej lokalizacji.Jeśli jest on umieszczony w lokalizacji niestandardowej, zamień wszystkie wystąpienia ciągu ~/Dropbox na pełną lokalizację folderu Dropbox w cudzysłowie. Jeśli na przykład Twój folder Dropbox znajduje się w folderze „/Volumes/InneMiejsce/Dropbox”, zamień w poniższych poleceniach ciąg ~/Dropbox na „/Volumes/InneMiejsce/Dropbox”. 

  • Gdy po poleceniu ponownie pojawi się monit Terminalu, będzie to oznaczać wykonanie żądanego zadania i gotowość na następne polecenie. Jeśli po zainicjowaniu dowolnego z poleceń komputer nie będzie reagować przez godzinę, spróbuj uruchomić komputer ponownie i jeszcze raz wykonać podane kroki.
 3.  

`dropbox stop`
`dropbox status # Should report "not running"`
`rm -rf ~/.dropbox-dist`
`rm -rf /var/lib/dropbox`
`rm -rf ~/.dropbox*`
`sudo apt-get remove nautilus-dropbox`
`sudo apt-get remove dropbox`
`rm /etc/apt/source.d/dropbox`
`sudo chown "$USER" "$HOME"`
`sudo chown -R "$USER" ~/Dropbox`
`sudo chattr -R -i ~/Dropbox`
`sudo chmod -R u+rw ~/Dropbox`
highlight icon

Uwaga: Usunięcie żadnego z tych folderów nie spowoduje usunięcia plików znajdujących się w folderze Dropbox.

warning icon

Ważne: jeśli należysz do konta zespołu, nazwa zespołu Dropbox jest zawarta w ścieżce folderu. Dlatego należy wpisać „/Dropbox [nazwa zespołu]” zamiast „/Dropbox” w powyższych instrukcjach.

3. Uruchom ponownie komputer.

 • Instalacja w obsługiwanej wersji Linuksa z graficznym interfejsem użytkownika:
  • Pobierz prawidłowy pakiet dla swojego systemu operacyjnego i architektury. Pobierz teraz.
  • Przejdź do folderu, w którym znajduje się pobrany plik instalacyjny, i kliknij ten plik dwukrotnie.
  • Zastosuj preferencje synchronizacji wybiórczej sprzed ponownej instalacji.
  • Wybierz lokalizację folderu Dropbox, jeśli nie jest to lokalizacja domyślna.
warning icon

Ważne: proces ten usuwa poprzednie preferencje i konfigurację. Jeśli chcesz uniknąć ponownej synchronizacji zawartości Dropbox, musisz ręcznie wybrać lokalizację, z którą Dropbox ma się synchronizować. W przeciwnym razie utworzysz nowy folder Dropbox i rozpoczniesz ponowne pobieranie zawartości.

 1. Aby wybrać istniejący folder Dropbox na dysku, kliknij Ustawienia zaawansowane po wybraniu folderów do synchronizacji.

Instalacja w obsługiwanej wersji Linuksa bez interfejsu graficznego:

 1. Wpisz następujące polecenie w terminalu:
 • Jeśli urządzenie jest 32-bitowe:
cd ~ && wget -O - "https://www.dropbox.com/download?plat=lnx.x86" | tar xzf -
 • Jeśli urządzenie jest 64-bitowe:
cd ~ && wget -O - "https://www.dropbox.com/download?plat=lnx.x86_64" | tar xzf -
2. Następnie uruchom demona usługi Dropbox z nowo utworzonego folderu .dropbox-dist :
~/.dropbox-dist/dropboxd

3. Gdy aplikacja Dropbox zostanie zainstalowana, zaloguj się i zastosuj preferencje sprzed ponownej instalacji do listy wykluczonych pozycji.

Dowiedz się więcej o instalacji i wierszu poleceń.

Czy ten artykuł był pomocny?

Przykro nam to słyszeć.
Daj nam znać, jak możemy się poprawić.

Dziękujemy za przesłanie opinii.
Daj nam znać, jak pomógł ten artykuł.

Dziękujemy za przesłanie opinii.