Sådan kører du en avanceret geninstallation af Dropbox

Før du kører en avanceret geninstallation

 • Gem, og luk alle programmer, der bruger filer i Dropbox-mappen.
 • Hvis du bruger selektiv synkronisering, skal du notere dig de præferencer, du anvendte.
  • Hvis du bruger en "headless" version af Dropbox, kan du få adgang til listen over mapper til selektiv synkronisering ved at køre "dropbox exclude list". Få flere oplysninger.
 • Hvis Dropbox ikke er på standardplaceringen, skal du notere dig, hvor den er placeret.

Klik på menuen nedenfor, og vælg dit operativsystem.

Bruger du ikke Dropbox endnu? Se, hvor nemt du kan håndtere opgaver med Dropbox.

 1. Afslut Dropbox-computerappen. Det gør du ved at klikke på Dropbox-ikonet på proceslinjen, klikke på din avatar (profilbillede eller initialer) og klikke på Afslut.
 2. Fjern Dropbox-computerappen fra din computer.
 3. Genstart din computer.
 4. Åbn registreringseditoren i Windows.
 5. Dobbeltklik på mappen “HKEY_LOCAL_MACHINE” for at åbne den.
 6. Find undermapperne “Dropbox” og “DropboxUpdate” ved at søge i mapperne “SOFTWARE” OG “WOW6432Node”. Den kan være enten det ene sted eller begge steder.
 7. Slet mapperne “Dropbox” og “DropboxUpdate”. (Det gør du ved at højreklikke på hver mappe og klikke på Slet).
  • Bemærk! Du skal ikke slette den overordnede Dropbox-mappe på computeren. Den mappe må du ikke slette på noget tidspunkt i denne proces.
 8. Åbn Stifinder, og søg efter mappen “%LOCALAPPDATA%”.
 9. I den mappe skal du slette mappen “Dropbox”.
  • Bemærk! Du skal ikke slette den overordnede Dropbox-mappe på computeren. Den mappe må du ikke slette på noget tidspunkt i denne proces.
 10. Gentag trin 8 til og med 10 for følgende mapper, og slet undermappen “Dropbox” i hver af dem: “%APPDATA%, “%PROGRAMFILES%” og “%PROGRAMFILES(x86)%”.
  • Bemærk! Hvis du ikke kan finde mapperne, betyder det, at de allerede er slettet, og du kan gå videre til næste trin.
 11. Download og installer Dropbox-computerappen.
  • Da din oprindelige Dropbox-mappe stadig findes på din computer, og hvis du ikke vil oprette en ny, skal du klikke på Avancerede indstillinger under downloadbeskederne og klikke på placeringen af din eksisterende Dropbox-mappe. Hvis din Dropbox-mappe er placeret i mappen på “D:\AndetDrev\Mappe\Dropbox”, skal du vælge “D:\AndetDrev\Mappe”.
 1. Afslut Dropbox, hvis den kører.
  1. Klik på Dropbox-ikonet på din menulinje.
  2. Klik på dit profilbillede eller dine initialer, og vælg Afslut Dropbox.
 2. Afinstaller Dropbox.
  1. Åbn Finder, og klik på Programmer.
  2. Find Dropbox-appen, og træk den til papirkurven. Eller højreklik på ikonet for Dropbox-appen, og vælg Flyt til papirkurv.
 3. Når programmet er fjernet, skal du genstarte din computer.
 4. Slet de resterende Dropbox-systemmapper.
  1. Åbn Finder, og klik på Programmer.
  2. Åbn programmet Terminal.
  3. Kopiér og indsæt følgende linjer én ad gangen i terminalen. Tryk på Enter efter hver linje.

   • Indtast ikke kommandoer manuelt.
   • Når du bliver bedt om det, skal du skrive adgangskoden til din administratorkonto på computeren (ikke adgangskoden til Dropbox) og trykke på Enter.
   • Vigtigt! Vi antager, at din Dropbox-mappe er placeret i standardstien. Hvis du har placeret din Dropbox-mappe et andet sted, skal du udskifte alle forekomster af ~/Dropbox med den fulde sti til din Dropbox-mappe med anførselstegn omkring. Hvis din Dropbox-mappe f.eks. er placeret i stien /Volumes/AndenPlacering/Dropbox, skal du udskifte ~/Dropbox i de følgende instruktioner med "/Volumes/AndenPlacering/Dropbox".
      sudo chown "$USER" "$HOME"
sudo chown -R "$USER" ~/Dropbox
sudo chmod -R u+rw ~/Dropbox
sudo mv ~/.dropbox ~/.Trash/dropbox.old
sudo chmod -N ~
sudo mv /Library/DropboxHelperTools ~/DropboxHelperTools.old
    
5. Hent den nyeste version af Dropbox-computerappen. Download nu.
6. Naviger til den mappe, du har downloaded installationsfilen til, og dobbeltklik på den.
7. Anvend alle de indstillinger for selektiv synkronisering, der var aktive før geninstallationen.
8. Vælg Dropbox-mappens placering, hvis den ikke er på standardplaceringen.
 • Vigtigt! Da denne proces fjerner de tidligere præferencer og konfigurationer, er du nødt til manuelt at vælge den placering, hvor Dropbox skal synkronisere til, hvis du vil undgå at synkronisere dit Dropbox-indhold igen. Hvis du ikke vælger en placering manuelt, skal du oprette en ny Dropbox-mappe og begynde at synkronisere indholdet igen.
 1. For at vælge din etablerede Dropbox-mappe på dit drev, skal du klikke på Avancerede indstillinger, når du har valgt, hvilke mapper der skal synkroniseres.
 2. Vælg derefter den overordnede mappe for din allerede etablerede Dropbox-mappe. Hvis du f.eks. har din Dropbox-mappe i stien /Diskenheder/EtAndetSted/Dropbox, skal du vælge mappen /Diskenheder/EtAndetSted.

Afhængigt af distributionen af dit operativsystem og den pakke, du brugte under installationen, kan du have Dropbox-filer på to forskellige placeringer. Instruktionerne i denne artikel omfatter begge tilfælde, så nogle af kommandoerne kan medføre en fejl.

 1. Åbn programmet Terminal.
 2. Kopiér og indsæt følgende linjer én ad gangen i Terminal. Tryk på Enter efter hver linje.
  • Indtast ikke kommandoer manuelt.
  • Du kan blive bedt om at angive adgangskoden til din computer (ikke adgangskoden til Dropbox), når du har indsat kommandoen. Adgangskodefeltet i Terminal forbliver tomt, mens du skriver adgangskoden. Når du har skrevet adgangskoden, skal du trykke på Enter.
  • Du kan se, at disse instruktioner udføres, som de skal, når den første tekstlinje (en såkaldt prompt) vises.
  • Vigtigt! I kommandoerne herunder antager vi, at din Dropbox-mappe er placeret i standardstien. Hvis du har placeret din Dropbox-mappe et andet sted, skal du udskifte alle forekomster af ~/Dropbox med den fulde sti til din Dropbox-mappe angivet i anførselstegn. Hvis din Dropbox-mappe f.eks. er placeret på stien /Volumes/AndenPlacering/Dropbox, skal du udskifte  ~/Dropbox i de følgende kommandolinjer med  "/Volumes/AndenPlacering/Dropbox".
  • Når prompten igen vises efter en kommando i Terminal, har instruktionen udført den ønskede opgave og er klar til den næste kommando. Hvis en kommando ikke reagerer inden for en time, kan du prøve at genstarte computeren og gentage disse trin.
      dropbox stop
dropbox status # Should report "not running"
rm -rf ~/.dropbox-dist
rm -rf /var/lib/dropbox
rm -rf ~/.dropbox*
sudo apt-get remove nautilus-dropbox
sudo apt-get remove dropbox
rm /etc/apt/source.d/dropbox
sudo chown "$USER" "$HOME"
sudo chown -R "$USER" ~/Dropbox
sudo chattr -R -i ~/Dropbox
sudo chmod -R u+rw ~/Dropbox
    

  Sletning af mapperne sletter ikke filerne i din Dropbox-mappe.

  3. Genstart din computer.

For installation på en understøttet Linux-distribution med grafisk brugergrænseflade:

 1. Hent den korrekte pakke til dit operativsystem og -arkitektur. Download nu.
 2. Naviger til den mappe, du har downloadet installationsfilen til, og dobbeltklik på den.
 3. Anvend alle de indstillinger for selektiv synkronisering , der var aktive før geninstallationen.
 4. Vælg Dropbox-mappens placering, hvis den ikke er på standardplaceringen.
  • Vigtigt: Da denne proces fjerner de tidligere præferencer og konfigurationer, er du nødt til manuelt at vælge den placering, hvor Dropbox skal synkronisere til, hvis du vil undgå at synkronisere dit Dropbox-indhold igen. Hvis du ikke vælger en placering manuelt, skal du oprette en ny Dropbox-mappe og begynde at synkronisere indholdet igen.
 5. For at vælge din etablerede Dropbox-mappe på dit drev, skal du klikke på Avancerede indstillinger , når du har valgt, hvilke mapper der skal synkroniseres.

Installation på en understøttet fjernstyret Linux-distribution:

 1. Indtast følgende kommando i din terminal:
 • Hvis din computer er 32-bit:
      cd ~ && wget -O - "https://www.dropbox.com/download?plat=lnx.x86" | tar xzf -
    
 • Hvis din computer er 64-bit:
      cd ~ && wget -O - "https://www.dropbox.com/download?plat=lnx.x86_64" | tar xzf -
    
2. Kør derefter Dropbox-daemonen fra den nyoprettede.dropbox-dist mappe:
      ~/.dropbox-dist/dropboxd
    

3. Når Dropbox er færdig med at installere, skal du logge på og anvende præferencerne fra før geninstallationen på listen over udeladte elementer.

Få mere at vide om installation og CLI.

Når du har installeret igen, kan der gå noget tid, inden filerne synkroniseres.

De ændringer af filer i din Dropbox-mappe, der er foretaget, mens du var offline – fra dropbox.com eller andre forbundne enheder – medfører kopier med konflikter. Få mere at vide om kopier med konflikter.

Denne proces fungerer kun, når der oprettes forbindelse til præcis den samme konto, der tidligere var forbundet med denne computer. Hvis det ønskes, kan du i stedet få mere at vide om, hvordan du lægger flere konti sammen.

Hvor nyttig var denne artikel?

Det er vi kede af at høre.
Fortæl os, hvordan vi kan gøre det bedre:

Tak for din feedback!
Fortæl os, hvordan denne artikel hjalp dig:

Tak for din feedback!