Så här utför du en avancerad ominstallation av Dropbox på datorn

Uppdaterat Jan 10, 2024
person icon

 I den här artikeln beskrivs en funktion som är tillgänglig för alla kunder i Dropbox.

Den här artikeln förklarar hur du kör en avancerad ominstallation av Dropbox-klienten på din Windows-, Mac- eller Linux-enhet. Det här är ett extra steg utöver en vanlig ominstallation, om du vill ta bort sparade inställningar från en tidigare installation av Dropbox-klienten eller i vissa fall när det rekommenderas av vårt supportteam för att felsöka ett problem.
 

Om du bara vill ta bort Dropbox-klienten från datorn kan du läsa om hur du avinstallerar Dropbox på ett säkert sätt.

När du har slutfört ominstallationen kan det ta tid att synka dina filer. Ändringar som görs i filer i ditt Dropbox-konto medan det var offline – på dropbox.com eller andra anslutna enheter – kan leda till konfliktkopior.
 

Den här processen fungerar endast om den kopplas till exakt samma konto som tidigare var kopplat till den här datorn. Om du vill kan du slå samman konton i stället.

highlighter icon

Obs! Om du behöver installera om Dropbox för mobila enheter kan du lära dig hur du raderar och installerar om Dropbox på din iPhone eller iPad eller på din Windows-mobil. Du kan också lära dig hur du löser problem med din Dropbox Android-installation.

Innan du utför en avancerad ominstallation

Använder du inte Dropbox än? Se hur Dropbox hjälper dig att enkelt hantera uppgifter.

 1. Avsluta Dropbox-klienten.
  • Klicka på Dropbox-ikonen i systemfältet, klicka på din avatar (profilbild eller initialer) och klicka på Avsluta.
  • Klicka på din avatar (profilbild eller initialer), och
  • Klicka på Avsluta.
 1. Avinstallera Dropbox-klienten från din dator.
 2. Starta om datorn.
 3. Öppna redigeraren för Windows-registret.
 4. Dubbelklicka på mappen "HKEY_LOCAL_MACHINE" för att öppna den.
 5. I den mappen hittar du mapparna "Dropbox" och "DropboxUpdate" genom att söka i mapparna "SOFTWARE" och "WOW6432Node". De finns antingen på endera eller båda platserna.
 6. Radera mapparna ”Dropbox” och ”DropboxUpdate”. Gör det genom att högerklicka på varje mapp och klicka på Radera.

  • Obs! Radera inte Dropbox-huvudmappen på din dator. Du bör inte radera den mappen vid något tillfälle i denna process.
    
 7. Öppna Utforskaren och sök efter mappen ”%LOCALAPPDATA%”.
 8. Radera mappen ”Dropbox” i den mappen.

  • Obs! Radera inte Dropbox-huvudmappen (med dina filer) i Utforskaren på din dator. Du bör inte radera den mappen vid något tillfälle i denna process.
    
 9. Upprepa steg 8 till 10 med följande mappar och radera mappen ”Dropbox” i varje: ”%APPDATA%”, ”%PROGRAMFILES%” och ”%PROGRAMFILES(x86)%”.

  • Obs! Om du inte kan hitta mapparna betyder det att de redan är raderade och du kan gå vidare till nästa steg.
    
 10. Ladda ner och installera Dropbox-klienten.
  • Eftersom den ursprungliga Dropbox-mappen fortfarande finns på din dator i detta skede kan du klicka på Avancerade inställningar under nerladdningsuppmaningarna och klicka på platsen för din befintliga Dropbox-mapp, om du inte vill skapa en ny. Om Dropbox-mappen till exempel ligger på sökvägen "D:\OtherDrive\Folder\Dropbox" väljer du "D:\OtherDrive\Folder".
highlighter icon

Obs! Om du använder Dropbox för macOS i File Provider kan du inte köra en avancerad ominstallation genom att följa stegen nedan. Kontakta Dropbox support för att få hjälp.

 1. Stäng Dropbox om det körs:
  • Klicka på Dropbox-ikonen i menyfältet.
  • Klicka på din avatar (profilbild eller initialer).
  • Klicka på Avsluta.
 2. Avinstallera Dropbox:
  • Öppna Finder.
  • Klicka på Program.
  • Hitta Dropbox-appen och dra och släpp den i Papperskorgen. Eller högerklicka på Dropbox-appens ikon och välj Flytta till Papperskorgen.
 3. När avinstallationen är färdig ska du starta om datorn.
 4. Ta bort återstående Dropbox-systemmappar.
  • Öppna Finder.
  •  Klicka på Program.
  • Öppna programmet Terminal. 
   • Terminalvägen på uppdaterade macOS-dator är /Applications/Terminal.app

    Obs
    : Om du inte hittar appen Terminal kollar du i mappen Verktyg.
  • Kopiera och klistra in följande rader en åt gången i terminalen. Tryck på Enter på tangentbordet efter varje.
   • Skriv inte kommandona för hand.
   • Ange datorns administratörslösenord (inte Dropbox-lösenordet) och tryck på Enter på tangetbordet.
warning icon

Viktigt!
Detta förutsätter att din Dropbox-mapp har standardsökvägen.Om du har placerat Dropbox-mappen på en annan plats måste du ersätta alla ~/Dropbox med den fullständiga sökvägen till Dropbox-mappen inom citattecken.Om Dropbox-mappen till exempel ligger på sökvägen ”/Volumes/AnnanPlats/Dropbox” måste du byta ut” ~/Dropbox i följande anvisningar mot ”/Volumes/AnnanPlats/Dropbox”.

sudo chown "$USER" "$HOME"

sudo chown -R "$USER" ~/Dropbox

sudo chmod -R u+rw ~/Dropbox

sudo mv ~/.dropbox ~/.Trash/dropbox.old

sudo chmod -N ~

sudo mv /Library/DropboxHelperTools ~/DropboxHelperTools.old
warning icon

Viktigt! Om du är med i ett teamkonto ingår namnet på ditt Dropbox-team i mappens sökväg.Därför måste du ange ”/Dropbox [teamnamn]” istället för ”/Dropbox” på raderna ovan.

5. Skaffa den senaste versionen av Dropbox-klienten. Ladda ner nu.

6. Öppna mappen där du laddade ner installationsfilen och dubbelklicka på den.

7. Konfigurera eventuella inställningar för selektiv synkning du hade före ominstallationen.

8. Välj Dropbox-mappens plats om du inte använder standardplatsen.

warning icon

Viktigt! Den här processen tar bort föregående Dropbox-inställningar och konfigurationer.Om du vill undvika att synka om ditt Dropbox-material måste du manuellt välja den plats som Dropbox ska synka till.Om du inte gör detta skapas en ny Dropbox-mapp och materialet börjar synkas på nytt.

 1. Välj din vanliga Dropbox-mapp på hårddisken genom att klicka på Avancerade inställningar när du har valt vilka mappar som ska synkas.
 2. Välj den vanliga Dropbox-mappens överordnade mapp. Om Dropbox-mappen till exempel ligger på sökvägen ”/Volumes/AnnanPlats/Dropbox”, välj mappen ”/Volumes/AnnanPlats”.

Beroende på operativsystemets distribution och vilket paket du använde under installationen kan det finnas Dropbox-filer på två olika platser. Anvisningarna i den här artikeln gäller båda fallen, vilket innebär att vissa av kommandona kan resultera i fel.

 1. Öppna programmet Terminal.
 2. Kopiera och klistra in följande rader en åt gången i terminalen. Tryck på Enter på tangentbordet efter varje.
  • Skriv inte kommandona för hand.
  • Du ombeds kanske att ange datorns lösenord (inte Dropbox-lösenordet) när du anger kommandona. Lösenordsfältet i terminalen förblir tomt när du skriver lösenordet. Tryck på Enter på tangetbordet när du har skrivit det.
  • Du vet att dessa instruktioner har slutförts korrekt när den första textraden (kallas prompt) visas.

   Varning Viktigt! I kommandona nedan förutsätts det att din Dropbox-mapp finns på standardsökvägen.Placerade du Dropbox-mappen på en annan plats ska du ersätta alla förekomster av ~/Dropbox med den fullständiga sökvägen till Dropbox-mappen inom citattecken.Om Dropbox-mappen till exempel ligger på sökvägen ”/Volumes/AnnanPlats/Dropbox” måste du byta ut ~/Dropbox på följande kommandorader mot ”/Volumes/AnnanPlats/Dropbox”. 

  • När Terminal-prompten visas på nytt efter ett kommando, slutfördes den begärda åtgärden och den är redo för nästa kommando. Om något av kommandona inte svarat efter en timme bör du testa att starta om datorn och upprepa dessa steg.
 3.  

`dropbox stop`
`dropbox status # Should report "not running"`
`rm -rf ~/.dropbox-dist`
`rm -rf /var/lib/dropbox`
`rm -rf ~/.dropbox*`
`sudo apt-get remove nautilus-dropbox`
`sudo apt-get remove dropbox`
`rm /etc/apt/source.d/dropbox`
`sudo chown "$USER" "$HOME"`
`sudo chown -R "$USER" ~/Dropbox`
`sudo chattr -R -i ~/Dropbox`
`sudo chmod -R u+rw ~/Dropbox`
highlighter icon

Obs: Filerna i din Dropbox-mapp tas inte bort när du raderar någon av dessa mappar.

warning icon

Viktigt! Om du är med i ett teamkonto ingår namnet på ditt Dropbox-team i mappens sökväg.Därför måste du ange ”/Dropbox [teamnamn]” istället för ”/Dropbox” på raderna ovan.

3. Starta om datorn.

 • För installation på en Linux-distribution som stöds med grafiskt användargränssnitt:
  • Hämta rätt paket till ditt operativsystem och arkitektur. Ladda ner nu.
  • Öppna mappen där du sparade installationsfilen och dubbelklicka på den.
  • Konfigurera eventuella inställningar för selektiv synkning som du hade före ominstallationen.
  • Välj Dropbox-mappens plats om du inte använder standardplatsen.
warning icon

Viktigt! Den här processen tar bort föregående inställningar och konfigurationer.Om du vill undvika att synka Dropbox-materialet på nytt måste du välja synkningsplatsen manuellt.Om du inte gör detta skapas en ny Dropbox-mapp och materialet börjar synkas på nytt.

 1. Välj din vanliga Dropbox-mapp på hårddisken genom att klicka på Avancerade inställningar när du har valt vilka mappar som ska synkas.

För installation på en fjärradministrerad Linux-distribution som stöds:

 1. Ange följande kommando i terminalen:
 • Om datorn är 32-bitars:
cd ~ && wget -O - "https://www.dropbox.com/download?plat=lnx.x86" | tar xzf -
 • Om datorn är 64-bitars:
cd ~ && wget -O - "https://www.dropbox.com/download?plat=lnx.x86_64" | tar xzf -
2. Kör Dropbox-daemon från den nyskapade .dropbox-dist-mappen:
~/.dropbox-dist/dropboxd

3. När Dropbox slutfört installationen: logga in och konfigurera eventuella inställningar i listan över undantagna objekt innan du genomför ominstallationen.

Läs mer om installation och CLI-information.

Var denna artikel till någon hjälp?

Tråkigt att höra.
Berätta hur vi kan bli bättre.

Tack för din feedback!
Berätta för oss hur artikeln var till nytta.

Tack för din feedback!

Andra sätt att få hjälp