Så här utför du en avancerad ominstallation av Dropbox

Innan du utför en avancerad ominstallation

 • Spara och avsluta alla program med öppna filer i Dropbox-mappen.
 • Anteckna inställningarna du har valt om du använder selektiv synkning.
  • Om du har en fjärradministrerad Dropbox-version, öppna listan med selektivt synkade mappar genom att köra dropbox exclude list. Läs mer.
 • Om Dropbox inte ligger på standardplatsen, anteckna var programmet finns.

Klicka på menyn nedan och välj operativsystem.

Använder du inte Dropbox än? Se hur Dropbox hjälper dig att enkelt hantera åtgärder.

 1. Avsluta Dropbox-klienten (gör det genom att klicka på Dropbox-ikonen i aktivitetsfältet, klicka på din avatar (profilbild eller initialer) och klicka på Avsluta).
 2. Avinstallera Dropbox-klienten från din dator.
 3. Starta om datorn.
 4. Öppna redigeraren för Windows-registret.
 5. Dubbelklicka på mappen "HKEY_LOCAL_MACHINE" för att öppna den.
 6. I den mappen hittar du mapparna "Dropbox" och "DropboxUpdate" genom att söka i mapparna "SOFTWARE" och "WOW6432Node". De finns antingen på endera eller båda platserna.
 7. Radera mapparna "Dropbox" och "DropboxUpdate" (gör det genom att högerklicka på varje mapp och klicka på Radera).
  • Obs! Radera inte Dropbox-huvudmappen på din dator. Du bör inte radera den mappen vid något tillfälle i denna process.
 8. Öppna Utforskaren och sök efter mappen "%LOCALAPPDATA%".
 9. Radera mappen "Dropbox" i den mappen.
  • Obs! Radera inte Dropbox-huvudmappen på din dator. Du bör inte radera den mappen vid något tillfälle i denna process.
 10. Upprepa steg 8 till 10 med följande mappar och radera mappen "Dropbox" i varje: "%APPDATA%", "%PROGRAMFILES%" och "%PROGRAMFILES(x86)%".
  • Obs! Om du inte kan hitta mapparna betyder det att de redan är raderade och du kan gå vidare till nästa steg.
 11. Ladda ner och installera Dropbox-klienten.
  • Eftersom den ursprungliga Dropbox-mappen fortfarande finns på din dator i detta skede kan du klicka på Avancerade inställningar under nerladdningsuppmaningarna och klicka på platsen för din befintliga Dropbox-mapp, om du inte vill skapa en ny. Om Dropbox-mappen till exempel ligger på sökvägen "D:\OtherDrive\Folder\Dropbox" väljer du "D:\OtherDrive\Folder".
 1. Stäng Dropbox om det körs.
  1. Klicka på Dropbox-ikonen i menyfältet.
  2. Klicka på din profilbild eller dina initialer och välj Avsluta Dropbox.
 2. Avinstallera Dropbox.
  1. Öppna Finder och klicka på Program.
  2. Hitta Dropbox-appen och dra och släpp den i Papperskorgen. Eller högerklicka på Dropbox-appens ikon och välj Flytta till Papperskorgen.
 3. När avinstallationen är färdig ska du starta om datorn.
 4. Ta bort återstående Dropbox-systemmappar.
  1. Öppna Finder och klicka på Program.
  2. Öppna programmet Terminal.
  3. Kopiera och klistra in följande rader en åt gången i terminalen. Tryck på Retur efter varje rad.

   • Skriv inte kommandona för hand.
   • Ange datorns administratörslösenord (inte Dropbox-lösenordet) och tryck på Retur.
   • Viktigt! Vi utgår från att Dropbox-mappen ligger på standardsökvägen. Om du har placerat Dropbox-mappen på en annan plats måste du ersätta alla ~/Dropbox med den fullständiga sökvägen till Dropbox-mappen inom citattecken. Om Dropbox-mappen till exempel ligger på sökvägen /Volumes/AnnanPlats/Dropbox måste du byta ut ~/Dropbox i följande anvisningar mot /Volumes/AnnanPlats/Dropbox.
      sudo chown "$USER" "$HOME"
sudo chown -R "$USER" ~/Dropbox
sudo chmod -R u+rw ~/Dropbox
sudo mv ~/.dropbox ~/.Trash/dropbox.old
sudo chmod -N ~
sudo mv /Library/DropboxHelperTools ~/DropboxHelperTools.old
    
5. Hämta den senaste versionen av Dropbox-klienten. Hämta nu.
6. Öppna mappen där du sparade installationsfilen och dubbelklicka på den.
7. Tillämpa eventuella preferenser för selektiv synkning som du hade före ominstallationen.
8. Välj Dropbox-mappens plats om du inte använder standardplatsen.
 • Viktigt! Eftersom detta tar bort föregående inställningar och konfigurationer måste du välja den nya synkningsplatsen manuellt om du vill undvika att synka Dropbox-materialet på nytt. Om du inte gör detta skapas en ny Dropbox-mapp och materialet börjar synkas på nytt.
 1. Välj din vanliga Dropbox-mapp på hårddisken genom att klicka på Avancerade inställningar när du har valt vilka mappar som ska synkas.
 2. Välj sedan den vanliga Dropbox-mappens överordnade mapp. Om Dropbox-mappen till exempel ligger på sökvägen /Volumes/AnnanPlats/Dropbox, välj mappen /Volumes/AnnanPlats

Beroende på operativsystemets distribution och vilket paket du använde under installationen kan det finnas Dropbox-filer på två olika platser. Anvisningarna i den här artikeln gäller båda fallen, vilket innebär att vissa av kommandona kan resultera i fel.

 1. Öppna programmet Terminal.
 2. Kopiera och klistra in följande rader en åt gången i Terminal. Tryck på Retur efter varje rad.
  • Skriv inte kommandona för hand.
  • Du ombeds kanske att ange datorns lösenord (inte Dropbox-lösenordet) när du anger kommandona. Lösenordsfältet i Terminal förblir tomt när du skriver lösenordet. Tryck på Retur när du har skrivit det.
  • Du vet att anvisningarna slutförts normalt när den första textraden (kallad prompt) visas.
  • Viktigt! I kommandona nedan utgår vi från att Dropbox-mappen ligger på standardsökvägen. Placerade du Dropbox-mappen på en annan plats ska du ersätta alla förekomster av ~/Dropbox med den fullständiga sökvägen till Dropbox-mappen inom citattecken. Om Dropbox-mappen till exempel ligger på sökvägen /Volumes/AnnanPlats/Dropbox måste du byta ut ~/Dropbox på följande kommandorader mot /Volumes/AnnanPlats/Dropbox.
  • När Terminal-prompten visas på nytt efter ett kommando, slutfördes den begärda åtgärden och den är redo för nästa kommando. Om något av kommandona inte svarat efter en timme bör du testa att starta om datorn och upprepa dessa steg.
      dropbox stop
dropbox status # Should report "not running"
rm -rf ~/.dropbox-dist
rm -rf /var/lib/dropbox
rm -rf ~/.dropbox*
sudo apt-get remove nautilus-dropbox
sudo apt-get remove dropbox
rm /etc/apt/source.d/dropbox
sudo chown "$USER" "$HOME"
sudo chown -R "$USER" ~/Dropbox
sudo chattr -R -i ~/Dropbox
sudo chmod -R u+rw ~/Dropbox
    

  Filerna i din Dropbox-mapp tas inte bort när du raderar någon av dessa mappar.

  3. Starta om datorn.

För installation på en Linux-distribution som stöds med grafiskt användargränssnitt:

 1. Hämta rätt paket till ditt operativsystem och arkitektur. Ladda ner nu.
 2. Öppna mappen där du sparade installationsfilen och dubbelklicka på den.
 3. Tillämpa eventuella preferenser för selektiv synkning som du hade före ominstallationen.
 4. Välj Dropbox-mappens plats om du inte använder standardplatsen.
  • Viktigt! Eftersom detta tar bort föregående inställningar och konfigurationer måste du välja den nya synkningsplatsen manuellt om du vill undvika att synka Dropbox-materialet på nytt. Om du inte gör detta skapas en ny Dropbox-mapp och materialet börjar synkas på nytt.
 5. Välj din vanliga Dropbox-mapp på hårddisken genom att klicka på Avancerade inställningar när du har valt vilka mappar som ska synkas.

För installation på en fjärradministrerad Linux-distribution som stöds:

 1. Ange följande kommando i terminalen:
 • Om datorn är 32-bitars:
      cd ~ && wget -O - "https://www.dropbox.com/download?plat=lnx.x86" | tar xzf -
    
 • Om datorn är 64-bitars:
      cd ~ && wget -O - "https://www.dropbox.com/download?plat=lnx.x86_64" | tar xzf -
    
2. Kör Dropbox-daemon från den nyskapade .dropbox-dist-mappen:
      ~/.dropbox-dist/dropboxd
    

3. När Dropbox slutfört installationen: logga in och tillämpa eventuella preferenser i listan över undantagna objekt innan du genomför ominstallationen.

Läs mer om installation och CLI-information.

När du har slutfört ominstallationen kan det ta tid att synka dina filer.

Ändringar av filer i din Dropbox-mapp som gjorts när den var offline på dropbox.com eller på andra kopplade enheter, leder till konfliktkopior. Läs mer om konfliktkopior.

Slutligen: den här processen fungerar endast om den kopplas till exakt samma konto som tidigare var kopplat till den här datorn. Om du vill kan du istället läsa om hur du slår samman konton.

Var artikeln till hjälp?

Tråkigt att höra.
Berätta hur vi kan bli bättre:

Tack för din feedback!
Berätta för oss hur artikeln hjälpte dig:

Tack för din feedback!