Hvordan kjøre en avansert ominstallering av Dropbox

Før en avansert ominstallering kjøres

 • Lagre og avslutt alle programmer som bruker filer i Dropbox-mappen.
 • Hvis du bruker selektiv synkronisering, må du være oppmerksom på innstillingene du brukte.
  • Hvis du bruker en versjon av Dropbox uten brukergrensesnitt, åpner du listen over selektivt synkroniserte mapper ved å kjøre «dropbox exclude list». Finn ut hvordan.
 • Hvis Dropbox ikke ligger på standardplasseringen, merk deg hvor den er plassert.

Klikk på menyen nedenfor, og velg deretter operativsystemet du bruker.

Har du ikke begynt å bruke Dropbox ennå? Se hvordan Dropbox gjør det enkelt å administrere oppgaver.

 1. Avslutt Dropbox-skrivebordsprogrammet. (Slik gjør du dette: Klikk på Dropbox-ikonet på oppgavelinjen, klikk på avataren din [profilbildet eller initialene] og klikk på Avslutt).
 2. Avinstaller Dropbox-skrivebordsprogrammet fra datamaskinen:
 3. Start datamaskinen på nytt.
 4. Åpne registerredigeringsprogrammet for Windows.
 5. Dobbeltklikk på mappen med navnet «HKEY_LOCAL_MACHINE» for å åpne den.
 6. Søk i mappene som heter «SOFTWARE» og «WOW6432Node» inne i denne mappen for å finne mappene «Dropbox» og «DropboxUpdate» . De ligger på ett av eller begge disse stedene.
 7. Slett mappene «Dropbox» og «DropboxUpdate». (Slik gjør du dette: Høyreklikk på hver enkelt mappe og klikk på Slett.
  • Obs! Ikke slett Dropbox-hovedmappen på datamaskinen. Du skal ikke slette den mappen i løpet av denne prosessen.
 8. Åpne Filutforsker og søk etter mappen «%LOCALAPPDATA%».
 9. Slett mappen «Dropbox» som ligger i den mappen.
  • Obs! Ikke slett Dropbox-hovedmappen på datamaskinen. Du skal ikke slette den mappen i løpet av denne prosessen.
 10. Gjenta trinn 8 til 10 med mappene «%APPDATA%», «%PROGRAMFILES%» og «%PROGRAMFILES(x86)%» og slett mappen «Dropbox» i hver av dem.
  • Obs! Hvis du ikke finner mappene, betyr det at de allerede er slettet, og du kan gå videre til neste trinn.
 11. Last ned og installer Dropbox-skrivebordsprogrammet.
  • Den opprinnelige Dropbox-mappen ligger fortsatt på datamaskinen, så hvis du ikke vil opprette en ny, kan du klikke på Avanserte innstillinger i bekreftelsene for nedlastinger og klikke på plasseringen til den eksisterende Dropbox-mappen. Eksempel: Hvis Dropbox-mappen ligger på «D:\AnnenStasjon\Mappe\Dropbox», velger du «D:\AnnenStasjon\Mappe».
 1. Avslutt Dropbox hvis det kjører.
  1. Klikk på Dropbox-ikonet i menylinjen.
  2. Klikk på profilbildet eller initialene dine og velg Avslutt Dropbox.
 2. Avinstaller Dropbox.
  1. Åpne Finder og klikk på Programmer.
  2. Finn Dropbox-programmet og dra og slipp det til papirkurven, eller høyreklikk på ikonet for Dropbox-programmet og velg Flytt til papirkurven.
 3. Start datamaskinen på nytt når avinstalleringen er ferdig.
 4. Slett de gjenværende Dropbox-systemmappene.
  1. Åpne Finder og klikk på Programmer.
  2. Åpne terminal-programmet.
  3. Kopier og lim inn de følgende linjene, én om gangen, i terminalvinduet. Trykk på Enter etter hver linje.

   • Ikke skriv inn kommandoer for hånd.
   • Angi datamaskinens administratorpassord når du blir bedt om det, (ikke Dropbox-passordet) og trykk på Enter.
   • Viktig: Vi går ut fra at Dropbox-mappen din ligger i standardbanen. Hvis du har lagt Dropbox-mappen i en egendefinert bane, erstatter du alle forekomster av ~/Dropbox med hele banen til Dropbox-mappen i anførselstegn. Eksempel: Hvis du har Dropbox-mappen i banen /Volumes/AnnetSted/Dropbox, må du erstatte ~/Dropbox i følgende instruksjoner med «/Volumes/AnnetSted/Dropbox».
      sudo chown "$USER" "$HOME"
sudo chown -R "$USER" ~/Dropbox
sudo chmod -R u+rw ~/Dropbox
sudo mv ~/.dropbox ~/.Trash/dropbox.old
sudo chmod -N ~
sudo mv /Library/DropboxHelperTools ~/DropboxHelperTools.old
    
5. Få tak i den nyeste versjonen av Dropbox-skrivebordsprogrammet. Last ned nå.
6. Gå til mappen der du lastet ned installasjonsfilen, og dobbeltklikk på den.7. Bruk de samme innstillingene for selektiv synkronisering som du hadde før ominstalleringen.
8. Velg Dropbox-mappens plassering, hvis den ikke ligger på standardplasseringen.
 • Viktig: Denne prosessen fjerner tidligere innstillinger og konfigurasjoner, så hvis du vil unngå å synkronisere innhold i Dropbox på nytt, må du manuelt velge plasseringen du vil at Dropbox skal synkronisere til. Hvis du ikke gjør dette, oppretter du en ny Dropbox-mappe og starter synkroniseringen av innholdet på nytt.
 1. For å velge den samme Dropbox-mappen som før på lagringsstasjonen din, klikker du på Avanserte innstillinger etter at du har valgt hvilke mapper som skal synkroniseres.
 2. Deretter velger du den overordnede mappen til den allerede etablerte Dropbox-mappen. Eksempel: Hvis du har Dropbox-mappen i banen /Volumer/AnnetSted/Dropbox, velger du mappen /Volumer/AnnetSted

Det kan hende du har Dropbox-filer på to ulike steder, avhengig av distribusjonen av operativsystemet ditt og pakken du brukte under installasjonen. Instruksjonene i denne artikkelen gjelder for begge tilfeller, så det kan hende noen av kommandoene resulterer i feil.

 1. Åpne terminal-programmet.
 2. Kopier og lim inn de følgende linjene, én om gangen, i terminalvinduet. Trykk på Enter etter hver linje.
  • Ikke skriv inn kommandoer for hånd.
  • Du vil kanskje bli bedt om å oppgi datamaskinens passord (ikke Dropbox-passordet) etter kommandoene. Passordfeltet i terminalvinduet står tomt mens du skriver inn passordet. Når du har skrevet det inn, trykker du på Enter.
  • Du vil se at disse instruksjonene fullføres på normal måte når den første tekstlinjen (kalt ledetekst) vises.
  • Viktig: I kommandoen nedenfor går vi ut fra at Dropbox-mappen din ligger i standardbanen. Hvis du har lagt Dropbox-mappen i en egendefinert bane, erstatter du alle forekomster av ~/Dropbox med hele banen til Dropbox-mappen i anførselstegn. Eksempel: Hvis du har Dropbox-mappen i banen /Volumes/AnnetSted/Dropbox, må du erstatte ~/Dropbox i følgende kommandolinjer med «/Volumes/AnnetSted/Dropbox».
  • Når terminalvinduet dukker opp igjen etter en kommando, vil instruksjonen for den forespurte oppgaven være fullført, og terminalen er nå klar for neste kommando. Hvis du ikke har fått svar fra noen av kommandoene etter en time, kan du forsøke å starte datamaskinen på nytt og prøve disse trinnene på nytt.
      dropbox stop
dropbox status # Should report "not running"
rm -rf ~/.dropbox-dist
rm -rf /var/lib/dropbox
rm -rf ~/.dropbox*
sudo apt-get remove nautilus-dropbox
sudo apt-get remove dropbox
rm /etc/apt/source.d/dropbox
sudo chown "$USER" "$HOME"
sudo chown -R "$USER" ~/Dropbox
sudo chattr -R -i ~/Dropbox
sudo chmod -R u+rw ~/Dropbox
    

  Filene i Dropbox-mappen vil ikke slettes selv om du sletter noen av disse mappene.

  3. Start datamaskinen på nytt.

Ved installasjon på en støttet Linux-distribusjon med grafisk brukergrensesnitt:

 1. Få tak i riktig pakke for operativsystemet og arkitekturen du har. Last ned nå.
 2. Gå til mappen der du lastet ned installasjonsfilen, og dobbeltklikk på den.
 3. Bruk de samme innstillingene for selektiv synkronisering som du hadde før ominstalleringen.
 4. Velg Dropbox-mappens plassering, hvis den ikke ligger på standardplasseringen.
  • Viktig: Denne prosessen fjerner tidligere innstillinger og konfigurasjoner, så hvis du vil unngå å synkronisere innholdet i Dropbox på nytt, må du manuelt velge plasseringen du vil at Dropbox skal synkronisere til. Hvis du ikke gjør dette, oppretter du en ny Dropbox-mappe og starter synkroniseringen av innholdet på nytt.
 5. For å velge den Dropbox-mappen du har brukt tidligere på lagringsstasjonen din, klikker du på Avanserte innstillinger etter at du har valgt hvilke mapper som skal synkroniseres.

Ved installasjon på en støttet Linux-distribusjon uten grafisk brukergrensesnitt:

 1. Angi følgende kommando i terminalvinduet:
 • Hvis du har en 32-biters datamaskin:
      cd ~ && wget -O - "https://www.dropbox.com/download?plat=lnx.x86" | tar xzf -
    
 • Hvis du har en 64-biters datamaskin:
      cd ~ && wget -O - "https://www.dropbox.com/download?plat=lnx.x86_64" | tar xzf -
    
2. Kjør Dropbox-daemon fra den nylig opprettede .dropbox-dist- mappen:
      ~/.dropbox-dist/dropboxd
    

3. Når installeringen av Dropbox er fullført, logger du på og velger de innstillingene for listen over ekskluderte elementer, som du hadde før ominstalleringen.

Få mer informasjon om installasjon og CLI.

Når ominstalleringen er fullført, kan det ta litt tid før filene er ferdig synkronisert.

Endringer som ble gjort i filer i Dropbox-mappen mens den var i frakoblet modus, på dropbox.com eller på andre tilkoblede enheter, vil føre til kopier som er i konflikt. Finn ut mer om kopier i konflikt.

Denne prosessen fungerer bare når du tilknytter nøyaktig samme konto som tidligere var knyttet til denne datamaskinen. Hvis du vil, kan du i stedet finne ut hvordan du slår sammen kontoer.

Hvor nyttig var denne artikkelen?

Vi beklager at du ikke er fornøyd med dette.
Fortell oss hvordan vi kan bli bedre:

Takk for tilbakemeldingen!
Fortell oss hvordan denne artikkelen har hjulpet:

Takk for tilbakemeldingen!